De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Morele Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Morele Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Morele Kwaliteit

2 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging Morele Kwaliteit These: De morele kwaliteit van ethische begeleidingsprocessen in de geestelijke verzorging wordt door twee criteria bepaald: door coherentie en door authenticiteit.

3 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging Morele Kwaliteit Meta-ethische definitie van coherentie: Een moreel overtuigingssysteem is coherent als het a.consistent, d.w.z. niet-contradictoir is en dus geen tegenspraken bevat. b.inclusief is en dus in principe voor elk moreel probleem een eenduidige oplossing kent. Coherentie is een nastrevenswaardig ideaal of een regulatieve idee die nooit geheel verwezenlijkt zal worden.

4 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging Morele Kwaliteit Ethische begeleiding heeft haar raison d’être in praktische incoherentie-ervaringen. Ze doelt op 1.een verhoging van de interne coherentie van het morele overtuigingssysteem van de cliënt 2.de volledige integratie van alle relevante feiten 3.de verdiscontering van algemeen geldige ethische normen

5 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging Morele Kwaliteit De ontwikkeling van een persoonsidentiteit – en daarmee ook van een morele identiteit – vindt altijd in een grotere sociale context plaats die door machtsdiscoursen is bepaald. Deze machtsdiscoursen kunnen individuele morele beslissingen op een dusdanige manier beïnvloeden dat de beslissingen slechts de machtdiscoursen reproduceren. Op die manier worden authentieke morele beslissingen moeilijk of zelfs onmogelijk gemaakt. Dit geldt ook – en met name – voor het praxisveld van de geestelijke verzorging.

6 Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging Morele Kwaliteit Een sociale ethiek van de geestelijke verzorging analyseert maatschappelijk dominante machtsdiscoursen met behulp van sociaal-wetenschappelijke en hermeneutische methoden kritiseert dominante machtsdiscoursen met behulp van ethische methoden (bijv. morele rechten, erkenning, kritiek van ethisch geweld) ontwikkelt alternatieve discoursen (denk- en spraakpatronen) die authentieke morele beslissingen mogelijk maken


Download ppt "Kwaliteit van Geestelijke Verzorging 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 Morele Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google