De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zoeken en verwerken van bronnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zoeken en verwerken van bronnen"— Transcript van de presentatie:

1 Het zoeken en verwerken van bronnen

2 Index Bronnen: wat, waarom en hoe? Verzamelen Zoeken Selecteren
Noteren Analyseren en interpreteren Verwerken en vermelden in eigen tekst

3 Wat doe je met bronnen? Bronnen geven… informatie over jouw onderwerp
informatie waarmee je uitkomsten kunt uitleggen, verklaren Daarom moet je bronnen kunnen… opzoeken selecteren vastleggen analyseren weergeven in je eigen woorden koppelen aan jouw onderzoek

4 Waarom bronnen? Om je onderwerp af te bakenen
Om de onderzoeksvragen mee te bedenken Om de onderzoeksvragen mee te beantwoorden Om jouw uitkomsten uit te leggen, te verklaren

5 Hoe? Stap voor stap! Stap 1: zoek naar bronnen
Stap 2: selecteer de bruikbare bronnen Stap 3: noteer de gegevens voor bronvermelding Stap 4: bestudeer en orden de bronnen Stap 5: verwerk de bronnen in jouw tekst Stap 6: maak de literatuurlijst

6 Stap 1. Hoe zoek ik? Zoek op kernbegrippen uit je Mind Map of Topic Schema Zoek op kernbegrippen uit je onderzoeksvragen of hypotheses Zoek vooral naar recente bronnen Gebruik de ‘sneeuwbalmethode’: gebruik verwijzingen in belangrijke documenten om nieuwe bronnen te vinden Zoek in de bibliotheek, mediatheek, op internet Zoek in de wetenschapsbijlage van kranten Zoek naar hoofdstukken uit boeken Zoek in (populaire) wetenschappelijke tijdschriften Zoek via Google Scholar Zie ook hand-out 2 en 3 bij ‘Onderwerp’ voor informatie over en opdrachten voor een Mind Map en een Topic Schema

7 Voorbeeld zoektermen Bij het thema alcohol zoek je bijvoorbeeld op:
Leeftijdgrens 18 jaar Campagne NIX18 Gevolgen voor horeca Invloed van ouders Invloed van school Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ‘Hoe verzamel ik mijn bronnen?’

8 Stap 2. Hoe selecteer ik? Noteer welke specifieke informatie je nodig hebt Lees je bronnen snel: je scant ze nu alleen op die specifieke informatie waar je naar op zoek bent Zet de bronnen die je kunt gebruiken bij elkaar en geef per bron met trefwoorden aan welke kernbegrippen daarin worden behandeld

9 Stap 3: noteer de gegevens
Leg vast! Noteer welke zoeksystemen en zoektermen je hebt gebruikt Noteer meteen alle gegevens van bronnen die bruikbaar lijken: maak je lijst met je gebruikte bronnen compleet voordat het boek alweer in de bieb ligt!

10 Stap 4: bestuderen en ordenen (1)
Lees de bronnen grondig Maak aantekeningen Beoordeel de informatie op bruikbaarheid Analyseer de informatie Koppel de informatie aan jouw onderzoek Bekijk welke informatie ontbreekt Bedenk na waar je missende informatie kunt vinden

11 Stap 4: bestuderen en ordenen (2) Waarom analyseren?
Als je niet analyseert en meteen begint met schrijven produceer je vaak een erg opsommerige tekst is je tekst duidelijk een kopie van stukjes van anderen zit er weinig opbouw in je verhaal heeft je tekst geen eigen boodschap heeft je tekst vaak weinig diepgang

12 Stap 4: bestuderen en ordenen (3)
Maak een schema waarin je de gevonden bronnen (websites, boeken, artikelen) in onderbrengt. Op deze manier heb je een overzicht en kun je de informatie straks heel handig in je werkstuk invoegen. Het bespaart echt veel tijd! Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 3: ‘Hoe analyseer en interpreteer ik mijn bronnen?’

13 Voorbeeld van een schematische ordening
Bron: Handboek Academisch Schrijven, Joy de Jong (2011) Naam artikel 1, auteur, jaar Naam artikel 2, auteur, jaar Naam artikel 3, auteur, jaar Deelvraag 1 “Inhoud deelvraag 1…” Antwoord 1 Pagina…+…+… Antwoord 2 Pagina …+…+… Deel vraag 2: “Inhoud deelvraag 2..”  …

14 Stap 5: Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst? (1)
Tip 1: Geen knip en plakwerk! Lekker snel en makkelijk passages kopiëren en in jouw tekst plakken? Doe het niet! Je krijgt een lelijke, onsamenhangende tekst waarmee je niet laat zien dat je inzicht hebt in de stof Het is zo niet meer je eigen werk Je pleegt plagiaat als je teksten van anderen overneemt zonder bronvermelding

15 Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst? (2)
Tip 2: parafraseer tekst uit de bronnen Vat de tekstdelen die je kunt gebruiken in je onderzoek samen in eigen woorden Wil je het geparafraseerde tekstdeel uitleggen? Gebruik een eigen voorbeeld! Hoe maak je een goede parafrase? Herlees de passage tot je deze volledig begrijpt Leg de originele tekst weg en geef de informatie in een nieuwe vorm, samengevat in eigen woorden, weer Controleer of jouw tekst alle belangrijke informatie bevat en of er geen termen letterlijk overgenomen zijn Vermeld bij elke parafrase tussen haakjes de naam van de auteur en het jaartal van de uitgave: (Hoeken, 2011)

16 Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst? (3)
Tip 3: gebruik citaten met mate Soms staat het zo treffend beschreven dat je het in eigen woorden echt niet net zo duidelijk kunt zeggen. Alleen dan mag je de bron letterlijk laten ´spreken´ Vermeld daarbij wel altijd de naam van de auteur, het jaartal van de publicatie en de bladzijde waar het citaat gevonden is: (Hoeken, 2011, p.157) Denk eraan dat als je afbeeldingen, tabellen of grafieken overneemt je daarbij ook auteur, jaartal en bladzijde moet vermelden

17 Stap 6: maak de literatuurlijst
Geef bij elke bron aan van wie het is, waar deze vandaan komt en wanneer deze geschreven is. Op die manier kan de lezer verder lezen en eventueel checken of het wel klopt wat je zegt. Verwijs naar de bron bij parafrases en citaten in je tekst Neem alle bronnen die je ook daadwerkelijk hebt gebruikt in je werkstuk op in de literatuurlijst Orden de bronnen op de achternaam van de (eerste) auteur. De literatuurlijst komt na de conclusie en voor de bijlagen

18 Voorbeeld van literatuurlijst
Alkema, E., Dam, E. van, Kuipers, J., Lindhout, C. & Tjerkstra, W. (2006). Méér dan onderwijs: Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Assen: Van Gorkum. Boedjarath, I. (2009). Intercultureel burgerschap en gezondheid: Een dynamische werkelijkheid.Cultuur migratie gezondheid 6 (4) Kleber, R.J. (1992). Acute stress in de werksituatie. In J.A.M. Winnubst & M.J. Schabracq (red.), Handboek arbeid en gezondheid psychologie: Hoofdthema’s (pp ). Utrecht: LEMMA. Unicef. (2009). Unicef humanitarian action report org.uk/ campaigns/publications/pdf/har09_final.pdf. Geraadpleegd op 31 augustus 2010

19 Zelf aan de slag? Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan: Hand-out 1: ‘Een bronnenonderzoek: wat is het, waarom en hoe doe ik het?’ Hand-out 2: ‘Hoe verzamel ik mijn bronnen?’ Hand-out 3: ‘Hoe analyseer en interpreteer ik mijn bronnen?’ Hand-out 4: ´Hoe verwerk ik bronnen in mijn tekst?´

20 Bronvermelding Boeken: Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wa, E. van der (2012), Zelf leren schrijven, Boom Lemma, Den Haag. Jong, J. de (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Coutinho, Bussum. Schoordijk, F. & Goosen, M. (2014), Basisvaardigheden Academisch Schrijven, Couthino, Bussum. Websites Hogeschool Rotterdam. (z.j.). Profielwerkstukhulp: Stenden Hogeschool. (z.j.). APA-handleiding.: Taaluniversum. (z.j.). Literatuurlijsten: Zuyderzeecollege (z.j.) Richtlijnen bronvermelding:


Download ppt "Het zoeken en verwerken van bronnen"

Verwante presentaties


Ads door Google