De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voordat ik aan mijn PWS begin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voordat ik aan mijn PWS begin"— Transcript van de presentatie:

1 Voordat ik aan mijn PWS begin

2 Index Een profielwerkstuk: wat is dat? Wat wordt er van je verwacht?
Wat kun je van de docent verwachten? Fases van het profielwerkstuk Tips Dit zijn de verschillende onderwerpen die in de powerpoint behandeld worden. De tips gaan over het maken van een ‘PWS-planning’, misverstanden over schrijven, productief en efficiënt schrijven en het werken in peer-groepjes.

3 1. Wat is dat?! Een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer vakken uit het profiel zijn betrokken. Met het maken van het profielwerkstuk laat je zien dat je het profiel beheerst en zelfstandig kunt onderzoeken en schrijven De studielast van het profielwerkstuk is …tussen de 60 en 80 uur (vul in)… per leerling Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel. Als je dit niet met een voldoende afrondt, mag je niet deelnemen aan de examens Het profielwerkstuk (PWS) is een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer vakken uit het profiel zijn betrokken. Door het PWS laat je zien dat je het profiel beheerst en zelfstandig kunt onderzoeken en schrijven. De studielast van het profielwerkstuk is …tussen de 60 en 80 uur (vul in docent)… per leerling. (Deze wordt als volgt ingedeeld…)

4 2. Wat wordt er van je verwacht?
Er wordt in dit proces van je verwacht dat je… …de eigenaar bent van het proces. Jij schrijft, onderzoekt, presenteert. Dat is allemaal jouw verantwoordelijkheid. Je zit dus niet in de leerling-rol, maar in de rol van onderzoeker en schrijver …het tijdig aangeeft als je vast loopt …je aan de gemaakte afspraken houdt …zélf initiatief neemt als je vragen hebt …(vul in)

5 3. Wat kun je van mij (docent) verwachten?
Dat ik elke week op … en … beschikbaar ben Dat ik feedback zal geven op concepten van je profielwerkstuk …(vul in) Dat ik je profielwerkstuk helemaal zal lezen en beoordelen

6 4. Fases van het profielwerkstuk
Er gaat veel gebeuren komende maanden…

7 Fase 1 Oriëntatiefase Eventuele partners kiezen en bespreken wat je interessant vindt Vak(ken) en onderwerpen kiezen Overleggen met vakdocent(en) en zoeken in bibliotheken en op internet Kijken of er voldoende informatie over je onderwerpen beschikbaar is

8 Fase 2 Keuzefase Een onderwerp kiezen
Literatuur/geschikte bronnen zoeken Formuleren van de probleemstelling / hoofd- en deelvragen

9 Fase 3 Voorbereidingsfase (een plan maken)
Eventueel formuleren van een hypothese Informatiebronnen selecteren die je nodig hebt Bedenken welke vorm je kiest voor je presentatie Een plan van aanpak maken

10 Fase 4 Uitvoeringsfase (plan uitvoeren)
Antwoorden zoeken op je vragen met behulp van de geselecteerde bronnen Controle: nagaan of de verzamelde informatie volledig is, of je daarmee de onderzoeksvragen kunt beantwoorden

11 Fase 5 Schrijffase en voorbereiding en uitvoering van de presentatie
Werkstuk schrijven Presentatie voorbereiden Presentatie houden

12 5. Tips Een PWS-planning maken Misverstanden over schrijven weghalen!
Productief en efficiënt schrijven Peer-reviewing

13 Tip 1: Het maken van een ‘PWS-planning’
Helpt om fases goed te laten verlopen Zorgt voor blijvend overzicht Verdeelt onder in blokjes, waardoor je aan het werk blijft Helpt om steeds weer te kijken hoe je verder kunt Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 2: ´Hoe maak ik een PWS-planning?’ Om al deze fases goed te laten verlopen is het verstandig om een tijdsplan te maken. Het steeds invullen en controleren van een planning kan je helpen om het overzicht te bewaren deze maanden. Door het enorme proces onder te verdelen in kleine blokjes, blijf je steeds aan het werk en hoef je niet ineens heel veel te doen op het eind. Bovendien helpt een plan/planning om steeds weer te kijken hoe je verder kunt. Zelf aan de slag? Zie: hand-out ‘vooraf 2´: ´Hoe maak ik een pws-planning?’

14 Tip 2: Misverstanden wegruimen!
Mythes om te verwerpen: Het moet in één keer goed Ik heb per se inspiratie nodig om te kunnen schrijven Ik kom alleen verder in het schrijfproces als ik ook daadwerkelijk schríjf

15 Tip 3: Productief en efficiënt schrijven
Tips om het schrijfproces efficiënter en effectiever te maken zijn: Plan verschillende schrijffases Doorloop een stappenplan Schrijf een snelle eerste versie Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 3: ‘Hoe schrijf ik productief en efficiënt?’

16 Tip 4: Peer-reviewing Door elkaar onderling feedback te geven leer je erg veel (twee zien meer dan één)! Je bent als het ware elkaars ‘coach’ en leest elkaars stukken Je merkt als schrijver hoe een lezer jouw tekst interpreteert Zelf aan de slag? Zie: Hand-out 4: ‘Peer-reviewing: Waarom en hoe is dat handig voor mij?’

17 Zelf aan de slag? Check ook de hand-outs van deze module om zelf aan de slag te gaan: Hand-out 1: ‘Een profielwerkstuk: hoe doe ik dat?’ Hand-out 2: ‘Hoe maak ik een pws-planning?’ Hand-out 3: ‘Hoe schrijf ik productief en efficiënt?’ Hand-out 4: ‘Peer-reviewing: waarom en hoe is dat handig voor mij?’ Dit was algemene informatie over het hele proces van het werken aan een profielwerkstuk. Vrijwel alle informatie die gegeven is, is terug te vinden in de volgende hand-outs; Hand-out ‘vooraf 1’: ‘Een profielwerkstuk: hoe doe ik dat?’ Hand-out ‘vooraf 2’: ‘Hoe schrijf ik productief en efficiënt?’ Hand-out ‘vooraf 3’: ‘Hoe maak ik een pws-planning?’ Hand-out ‘vooraf 4’: ‘Peer-reviewing: waarom en hoe is dat handig voor mij?’

18 Bronvermelding Boeken
Berg, I. K. en Szabó, P. (2005), Oplossingsgericht coachen, Uitgeverij Thema Diekstra, R. (1999), Ik kan denken/voelen wat ik wil, Swets&Zeitlinger Publisher Dirven, J. en Haag, E. (2008), Schrijven in stappen, handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek, LEMMA uitgeverij Jong, de J. (2011), Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie, Uitgeverij Coutinho Korthagen et al. (2002), Docenten leren reflecteren: systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren, Uitgeverij Nelissen Soest Lingsma, M. en Scholten, M (2001), Coachen op competitie ontwikkeling, Uitgeverij H. Nelissen B.V. Soest Oost, H. (2004), Een onderzoek begeleiden, H.B. Uitgevers Baarn Websites The Inquiry Proces door Stephen Abram: School-tv Eigenwijzer:


Download ppt "Voordat ik aan mijn PWS begin"

Verwante presentaties


Ads door Google