De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KAUWBEWEGINGEN EN KAUWREFLEXEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "KAUWBEWEGINGEN EN KAUWREFLEXEN"— Transcript van de presentatie:

1 KAUWBEWEGINGEN EN KAUWREFLEXEN
BLOK THK Dr. J.A.M. van Gisbergen

2 OVERZICHT KAUWEN dosering van spÍerkracht
welke sensoren zijn betrokken ? kaakreflexen en hun funktie hoe ontstaat het ritmische karakter ?

3 DOSEREN SPIERKRACHT 1) frequentie modulatie: 2) rang-orde recrutering:

4 VOORBEELD IN KAAKSPIER
als méér kracht geleverd moet worden: hogere vuurfrequentie grotere unit wordt gerecruteerd

5 MECHANISME RANGORDE RECRUTERING (HENNEMAN)
alle MN zelfde commando kleinere MN worden makkelijker geexciteerd worden het eerst gerecruteerd

6 KAUWSPIEREN SLUITERS wel spierspoelen géén Golgi peesilc haampies
innervatie: nucleus V OPENERS geen spierreceptoren innervatie: nucleus V en VII

7 RECEPTOREN BETROKKEN BIJ KAUWEN

8 SPIERRECEPTOREN spierspoel sluitspier geen Golgi peeslichaampjes !!
spierspoelen: alleen in sluiters; cellichaam in mesencephale nucleus hebben gamma innervatie; gamma MN in motor nucleus, tussen de alfa MN spierspoel sluitspier

9 PERIODONTALE RECEPTOREN
coderen kracht op periodontaal ligament alternatief voor ontbreken Golgi peeslichaampjes

10 KAAKREFLEXEN kaaksluitreflex kaakopeningsreflex belasting compensatie reflex unloading reflex

11 KAAKSLUITREFLEX analogon van kniepeesreflex, maar sneller (kortere weg) anti-gravity reflex voor houdingsregeling

12 KAAKOPENINGSREFLEX analogon van terugtrekreflex in ledematen (voet op punaise) exteroceptieve reflex, beschermende functie

13 BELASTING-COMPENSATIE REFLEX
WAT IS DE FUNCTIE ? zorgt voor extra bijtkracht als er onverwacht veel weerstand is (taai voedsel) HOE WERKT HET ? bij bijten co-activatie van alfa en gamma motorneuronen onverwachte weerstand vertraagt de kaakbeweging omdat de ontwikkelde spierkracht onvoldoende is om extrafusale vezels te verkorten verkorting intrafusale vezels gaat ondertussen gewoon door spierspoel wordt gerekt via Ia afferenten extra activatie alfa motorneuronen

14 ROL GAMMA SYSTEEM HIERBIJ
als voedsel taaier is dan verwacht, ontstaat flinke Ia activiteit die de contractie versterkt

15 ALS ALLES VOLGENS PLAN GAAT
verkorting van intrafusale en extrafusale vezels gaat gelijk op spierspoel blijft steeds even lang  geen verandering in Ia activiteit

16 UNLOADING REFLEX WAT IS DE FUNCTIE ? WANNEER DOET DIT ZICH VOOR ?
als voedselweerstand plotseling minder wordt, de contractie toestand van de sluiters snel verminderen om beschadiging van het gebit te voorkomen WANNEER DOET DIT ZICH VOOR ? kraken van een noot tussen de tanden !! HOE WERKT HET ? als de noot breekt, komt de spierspoel slap te hangen de Ia afferente input op de alfa motorneuronen (excitatoir) valt weg leidt tot snelle reductie in bijtkracht

17 VERKLARING VAN KAUWRITME

18 REFLEXKETEN THEORIE KAUWRITME
cortex commando om te happen opener MN vuren, kaak opent excitatie spierspoel in sluiter kaaksluitreflex activatie periodontale receptor kaakopenreflex: kaak opent weer

19 REFLEX-KETEN THEORIE BLEEK ONHOUDBAAR
verlamming van de kaakspieren legt het kauwen stil maar cyclisch vuren van alfa MN in de motorische nucleus gaat gewoon door (fictive chewing) zelfde waarnemingen als afferenten naar de hersenstam worden doorgesneden nu idee van CENTRALE PATROON GENERATOR (CPG):

20 CPG GENEREERT KAUWRITME
CPG staat onder modulerende invloeden vanuit: de cortex, die het kauwproces start en stopt afferenten, periodonataal en spierspoelen afwisselend activatie van sluiter en opener MN

21 KAUWEN EN SPREKEN parallel aangestuurd vanuit verschillende centra, spreken en kauwen kan tegelijk SPRAAK: spreken is volledig corticaal gestuurd Broca patiënten hebben geen enkel probleem met kauwen KAUWEN: automatische ritmische beweging, vooral gestuurd vanuit de hersenstam corticale rol is beperkt: start en stop voorzichtig kauwen bij kiespijn

22 THE END


Download ppt "KAUWBEWEGINGEN EN KAUWREFLEXEN"

Verwante presentaties


Ads door Google