De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het oculomotor systeem “the Vestibular System”

Verwante presentaties


Presentatie over: "het oculomotor systeem “the Vestibular System”"— Transcript van de presentatie:

1 het oculomotor systeem “the Vestibular System”
College 6: Modellen van neurale circuits in het oculomotor systeem Purves: Hoofdstuk 13 “the Vestibular System” Syllabus: pags Extra info: zie BB

2 Korte recapitulatie van vorige week: LINEAIRE SYSTEEMTHEORIE
x(t) y(t) h(τ) Meting van h(τ): direct uit de staprespons (afgeleide nemen) met GWN (kruiscorrelatie nemen) of: na inverse Fouriertransformatie van de sinus/cosinus responsies X(ω) Y(ω) H(ω)

3 Impulsresponse van een eerste-orde LP systeem: RC circuit

4 Voorbeelden van eerste-orde
Lineaire Systemen: Low-pass filter, High-pass filter, Delay, Integrator, Differentiator (WC opgave 4) Een tweede-orde Lineair Systeem: Band-pass filter

5 (‘oor-afdruk’) Real-life voorbeeld: de complexe geometrie
Frequency (kHz) Amplitude (dB) 10 -10 Onder: ε=-40o Boven: ε=+60o Real-life voorbeeld: de complexe geometrie van het menselijk oor werkt effectief als een lineair, maar richtings- afhankelijk,akoestisch filter. Filter: H(f,ε) Elevation (deg) -40 -20 +20 +40 +60 (‘oor-afdruk’)

6 Er geldt dus voor het geluidssignaal bij het trommelvlies:
Oorschelp filter Spectrum van de geluidsbron Spectrum bij het trommelvlies Probleem voor het zenuwstelsel: Schat de verticale hoek ε uit het gemeten trommelvlies spectrum. Merk op: er zijn in principe oneindig veel mogelijke combinaties van geluidsbronspectra en oorschelpfilters mogelijk die hetzelfde trommelvliesspectrum opleveren, en dus is er geen unieke oplossing voor ε! (en toch lukt het auditief systeem het om dit probleem op te lossen....)

7 Het Oculomotor systeem:
‘oude’ oogbewegingssystemen: ‘gaze stabilization reflexes’ de vestibulo-oculaire reflex (VOR) (Purves, H13) de optokinetische nystagmus (OKN) ‘nieuw’: gaze ‘refixation’ and following responses (fovea): de saccadische oogbeweging (Purves, H19) de gladde oogvolgbeweging (smooth pursuit) ‘nieuwst’: disconjunctieve oogbewegingen (alleen bij binoculair, foveaal zien): vergentie (Lees bijvoegsel op BB: introeyemovements.pdf ) Purves: Hoofdstuk 13

8 Dit is wat we zien Dit is wat we waarnemen

9 De Vestibulo-Ocular Reflex (VOR)
position Quick phases (‘reset’ saccades) + Slow phase (VOR) = nystagmus De saccade VOR = stapresponse van het oculomotor systeem op een STAP-verandering van de hoofdsnelheid Saccade = stapresponse van het oculomotor systeem op een STAP-verandering van de doelpositie

10 We zullen zien dat: De VOR is een lineair, high-pass systeem De oogbol + oogspieren (‘plant’) gedragen zich als een (tweede-orde) low-pass systeem De puls-stap generator voor saccades is lineair en is een eerste-orde low-pass systeem (pure integrator) Het Saccadisch systeem is niet-lineair

11 Voorbeeld: Registratie van een oculomotor abducens neuron (laterale rectus) tijdens saccadische oogbewegingen: Puls-stap innervatiepatroon

12 Voorbeeld: de vestibulaire reflex in actie: hier als de nek-reflex van de uill

13 Meetopstelling op de afdeling Biofysica waarmee onderzoek wordt gedaan aan het vestibulair systeem:
ruimtelijke waarneming (‘hoe meet het CZS wat verticaal is? Boven vs. onder?’) ruimtelijk oriënteren dmv oogbewegingen: vestibulo- oculaire reflex

14 Neurale aansturing van de oogspier: een kwantitatief model
, ofwel: Meting aan OMN: Impuls respons: met T=r/k, de plant tijdsconstante

15 Overdrachtskarakteristiek van de oculomotor plant:
Fasekarakteristiek Amplitudekarakteristiek

16 Frekwentie gedrag van de plant:
de overdrachtskarakteristiek ()= -

17 Overdrachtskarakteristiek op log-log schaal:
de zogn. Bode plot 20log(G) (in dB) vs log(f) en Φ vs log(f) (kantelfrekwentie, 1/T)

18 Voordeel Bode plots: grafieken eenvoudig ‘optellen’ log(G) = log(G1) + log(G2)

19 Het vestibulair orgaan (evenwichtsorgaan):
Otolieten (utriculus en sacculus) Halfcirkelvormige kanalen Output: activiteit in de vestibulaire zenuw

20 De otolieten meten lineaire versnellingen
(translatie van het hoofd door de ruimte, en Kanteling (‘tilt’) t.o.v.de zwaartekrachtsrichting

21 De halfcirkelvorige kanalen meten rotatieversnellingen van
het hoofd, langs drie onderling orthogonale richtingen.

22 In elk SCC bevindt zich een ‘cupula’ met
haarcellen

23 De vestibulaire kanalen
werken in ‘antagonistische paren’

24 Activiteit (gemeten in
aantal actiepotentialen per sec) van een primaire vestibulaire zenuwvezel, in respons op een plotselinge toename in hoofdrotatiesnelheid (‘staprespons’). Merk de exponentiële karakteristiek op.

25 Het neurale circuit van
de vestibulo-oculaire reflex: de VOR MVN projecteert naar de Abducens Nucleus en de Oculomotor Nucleus, die de oogspieren aansturen. Mediale vestibulaire nucleus krijgt directe input van de vestibulaire vezels.

26 De Staprespons van de VOR:
Input Output:

27 De VOR tijdens constante rotatie (linksom), gevolgd door stoppen.

28 Is de VOR linear? Voldoet superpositie?

29 Gebruikmaken lineariteit VOR: hoé roteren z. d. d
Gebruikmaken lineariteit VOR: hoé roteren z.d.d. slow-phase = constant? Voor werkcollege! Benodigde stimulus:

30 de VOR: heeft een high-pass karakteristiek:

31 Werkcollege opgaven: Opgave 4 (HP, delay, integrator and differentiator characteristics) Opgave 5 Opgave 6 Opgave Vestibulair systeem: zie dia BB


Download ppt "het oculomotor systeem “the Vestibular System”"

Verwante presentaties


Ads door Google