De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Traumasymptomen bij pleegkinderen en hun impact op het pleegzorgproces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Traumasymptomen bij pleegkinderen en hun impact op het pleegzorgproces"— Transcript van de presentatie:

1 Traumasymptomen bij pleegkinderen en hun impact op het pleegzorgproces
Hans Grietens Afdeling Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen Lezing op het 29e Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek, Nijmegen, 11 oktober 2012

2 Inhoud Pleegzorg: cijfers en doelgroep
Trauma in het leven van pleegkinderen De impact van trauma op het pleegzorgproces Naar een ‘trauma-informed’ pleegzorg

3 Pleegzorg: cijfers en doelgroep
Factsheet Pleegzorg 2011

4 Ruim 1/3 van de kinderen wordt opgevangen in het eigen netwerk

5 Pleegzorg: de internationale context
Internationaal is er in de jeugdzorg een toenemende desinstitutionalisering gaande Er is een streven naar ‘permanency’ en ‘permanency planning’ Gezinsondersteuning Semi-residentieel Pleeggezin Residentieel Thuisbegeleiding Intensieve orthopedagogische thuiszorg Multisysteemtherapie Dagcentrum Regulier Gespecialiseerd of therapeutisch Gezinshuis Tehuis Internaat Gesloten instelling GEZIN VAN OORSPRONG UITHUISPLAATSING

6 Gevolg: steeds meer kinderen in pleegzorg die uit hele moeilijke opvoedingssituaties komen en het moeilijk hebben groot risico op ‘breakdown’ behoefte aan professionalisering

7 Het traumadiscours in pleegzorgonderzoek
Al vrij vroeg terug te vinden, o.a. Bowlby (1952): ‘Nothing alarms a young child more than being left with strangers’ Littner (1956): ‘Some traumatic effects of separation and placement’ Toch duurt het nog een hele tijd eer traumathematiek bij pleegkinderen in het vizier van onderzoekers komt

8 Het trauma van uithuisplaatsing
Verplaatsing van pleegkinderen Geestelijke gezondheidsproblemen bij pleegkinderen Sequentiële traumatisering, polyvictimisering en complex trauma bij pleegkinderen

9 Verplaatsing van kinderen in pleegzorg
‘Foster care drift’ (Engler & Maas, 1959) bv., Ward (2009) 242 kinderen in langdurige (pleeg)zorg worden 3,5 jaar gevolgd Gemiddeld maakt een kind ongeveer 4 verplaatsingen mee Er is pas enige stabiliteit vanaf het derde jaar In VS (Leslie et al., 2000) en Nederland (Strijker & Knorth, 2007) zien we een gelijkaardig patroon

10 Een verkennend onderzoek in Nederland (Grietens, van Oijen, & ter Huizen, 2012)
91 pleegkinderen uit het noorden van Nederland 64 bestand, 27 netwerk 43 jongens, 48 meisjes Wat hebben ze meegemaakt? scheiding, verlies, geweld gemiddeld meer dan 8 ingrijpende gebeurtenissen per kind Wat is de impact hiervan? bijna 1/5 kinderen scoort klinisch voor posttraumatische stress; bijna 1/3 in ‘subklinisch + klinisch’ groep samenhang tussen aantal meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen en posttraumatische stress samenhang tussen posttraumatische stress (i.h.b. ‘arousal’) en gedragsproblemen

11 De impact van trauma op het pleegzorgproces
Gedrag Specifieke behoeften Pleeggezin deelt geen voorgeschiedenis met pleegkind Trauma is vaak verborgen Er is geen (voldoende coherent) narratief Er zijn niet enkel de trauma’s van het pleegkind

12 Herstel gebeurt toch voornamelijk in het pleeggezin
Relationele processen in het pleeggezin reguleren de impact van traumatisering

13 risico op mislukken (relatie traumasymptomen-’breakdown’?)
Gevolgen: risico op mislukken (relatie traumasymptomen-’breakdown’?) secundaire traumatisering in pleeggezinnen ‘Op een gegeven moment heb ik de pleegzorg gewoon gebeld van: dit werkt niet meer binnen ons gezin en zorg alsjeblieft dat je binnen een week een andere plek hebt, want anders gaat ons gezin er aan kapot.’ ‘Dan ging zij op een gegeven moment naar bed en dan zaten wij wel eens te huilen van jeetjemina, zo heftig allemaal. Dan waren wij daar wel eens helemaal door van slag natuurlijk.’ ‘Je wordt afgewezen, je wordt neergezet, je wordt overrompeld.’

14 Is de pleegzorg voldoende ‘trauma-informed’ ?
Moet ze niet veel minder ‘trauma-inducing’? Moeten we niet toe naar het ontwikkelen van ‘trauma-informed systems’ (Ko et al. 2008)?

15 Enkele recente initiatieven in de pleegzorg in Nederland
‘Safer Caring’ Fursland & Cairns (British Association for Adoption & Fostering, 2007) Implementatie via Jeugdhulp Friesland Pleegouders en pleegzorgwerkers leren omgaan met kinderen met een geschiedenis van trauma, mishandeling en misbruik Voorkomen van secundaire traumatisering in het pleeggezin

16 ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders’
Child Traumatic Stress Network (VS) Coppens & van Kregten, 2012 psycho-educatie veiligheid creëren omgaan met gevoelens en gedrag verbindingen en herstel een pleitbezorger worden voor het kind zelfzorg


Download ppt "Traumasymptomen bij pleegkinderen en hun impact op het pleegzorgproces"

Verwante presentaties


Ads door Google