De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basic Web Services Technology Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basic Web Services Technology Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006."— Transcript van de presentatie:

1 Basic Web Services Technology Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006

2 Overview Infrastructure SOAP WSDL UDDI Related Standards Discussion

3 Infrastructure Problems & Solutions –Common syntax –Interaction mechanism Data format Multiple interaction forms Mapping to transport protocol –Describe services –Name & directory service (registry) Api Registry

4 SOAP Goal Package message Interaction conventions Rules Mapping to transport protocol Communication protocol

5 Structure of SOAP SOAP Envelope –SOAP header Header blocks –SOAP body Body blocks Interaction Styles

6 Structure of SOAP

7 Mapping to Transport Protocol Transport Addressing & Routing

8 Implementation of SOAP

9 WSDL Web Services Description Language Problems & Solutions –Acces Mechanism –Protocol binding –Define Location –Asynchronous interaction

10 Structure of WSDL Abstract part –Types –Messages –Operations –Port types Concrete part –Bindings –Services & ports

11 Structure of WSDL

12 Using WSDL

13

14 Inhoud 1/2 UDDI –Informatie in een UDDI register –Datastructuur van een UDDI register –tModels en overviewDocs –UDDI register API’s –Publieke en private registers

15 Inhoud 1/2 UDDI –Informatie in een UDDI register –Datastructuur van een UDDI register –tModels en overviewDocs –UDDI register API’s –Zoeken in een UDDI register –WSDL in een UDDI register –Publieke en private registers SOAP+WSDL+UDDI in de praktijk

16 Inhoud 2/2 Gerelateerde (Web Service) standaarden –WS-Adressing –WS-Routing –WS-Security –WS-Policy –WSIF (Invocation Framework) “De anticlimax” / Discussiepunten –Te veel standaarden ≡ geen standaarden –Effect van “geavanceerde SOAP” op het beschrijven en dynamisch binden van services –Dynamisch binden mbv UDDI in de praktijk Samenvatting / conclusie / vragen

17 UDDI Universal Description Discovery and Integration Raamwerk voor het beschrijven en zoeken van Web services UDDI’s eigen API’s zijn Web services Gestructureerde en ongestructureerde data Private en publieke registers

18 Informatie in een UDDI register Je kunt zoeken op: –Bedrijven –Soort/categorie services –Manier van aanroepen van services

19 Datastructuur van een UDDI registry Hiërarchie van generieke beschrijvingen (zie ↓) tModels bevatten de technische beschrijvingen

20 tModels Refereert naar een overviewDoc overviewDoc kan in natuurlijke taal of WSDL overviewDoc heeft een unieke sleutel –Meerdere tModels kunnen naar hetzelfde overviewDoc wijzen –Maakt dynamisch binden makkelijker Bevat classificatie / categorisatie aanduidingen

21 UDDI register API’s Gericht op Zoekers, Posters en Collega registers Inquiry API: zoek business, service, binding etc, en vraag specifieke info over business, service etc Publishers API: sla op en verwijder business, service etc Security API: krijg en verwijder authenticatie-token Custody and Ownership API: eigenaar van informatie veranderen Subscription API: business, service etc “in de gaten houden” Replication API: synchroniseren van data tussen registers

22 Zoeken in een UDDI register (Inquiry API) Simpele maar uitbreidbare standaardmogelijkheden Voorbeeld van uitbreiding: USML –meerdere queries, trefwoorden, registers etc. –gedistribueerd zoeken (register zoekt ook in andere registers)

23 (WSDL) Toevoegen aan een UDDI register In principe kunnen overviewDocs van tModels in allerlei talen geschreven zijn Voor de hand ligt WSDL Je kunt dan zoeken op een tModel geclassificeerd als WSDL

24 Publieke en private registers Initiële idee: Universal Business Registry –Beschikbaar gemaakt door grote bedrijven en overzien door OASIS –Consistent met elkaar gehouden Behoefte aan –Publiek (zoals UBR) –Privaat (doorgaans binnen een bedrijf) –Gedeeld (bedrijven delen onderling)

25 Gerelateerde (Web Service) standaarden 1/2 WS-Adressing –Specificeert de endpoints van de SOAP berichten –Geeft een ID van de ontvanger mee in de SOAP header WS-Routing –Geeft een pad aan in de SOAP header welke het bericht moet volgen WS-Security –Voegt een blok toe aan de SOAP header met info over gebruikersnamen en certificaten etc –Geeft de mogelijkheid (delen van) berichten te versleutelen

26 Gerelateerde (Web Service) standaarden 2/2 WS-Policy –Geeft de mogelijkheid eisen aan WSs toe te voegen, als authenticatiemethode etc WSIF (Invocation Framework) –Maakt WSDL “los van” SOAP en laat de infrastructuur zelf een binding opzetten dmv het uitwisselen van stubs

27 “Anticlimax” / discussiepunten Web services zijn een extra tier -> meer overhead Vaak een extra tier op bestaande middleware, met ontzettend veel mogelijke standaarden om uit te kiezen Het is moeilijker een interface te beschrijven voor binaire data Het gebruik van binaire data in SOAP leidt ertoe dat Web services veranderen in simpele queues, waarbij ontwikkelaars van te voren al (moeten) weten wat de Web service doet met de data en dynamisch binden veel moeilijker wordt Dynamisch binden met UDDI is een illusie, omdat bedrijven elkaar toch eerst willen vertrouwen en van te voren een soort Web service bekeken moet worden door de ontwikkelaar

28 Conclusies / samenvatting / vragen? SOAP definieert een manier om berichten tussen Web services op te stellen over bepaalde comm. protocollen Met WSDL definieert men de interface van een Web service Met UDDI houdt men een register bij met Web services


Download ppt "Basic Web Services Technology Matthijs Smith & Roel Arents tbv ISS 2005/2006."

Verwante presentaties


Ads door Google