De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dynamische Systeem Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dynamische Systeem Groep"— Transcript van de presentatie:

1 Dynamische Systeem Groep
Pesten vanuit dynamisch systeem en niet-dynamisch systeem perspectief: bespreking van twee onderzoeken Nannie Boermans & Anneke Maas

2 Twee onderzoeken Pesten: bespreking van twee onderzoeken
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Twee onderzoeken Beran, T. N., & Violato, C. (2004). A model of childhood percieved peer harassment: Analysis of the Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth data. The Journal of Psychology, 138, Pepler, D., Craig, W. M., & O’Connell, P. (1999). Understanding bullying from a dynamic systems perspective. In A. Slater & D. Muir (Eds.), The Blackwell reader in developmental psychology (p ). Oxford, UK: Blackwell.

3 Samenvatting Beran & Violato (2004)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Beran & Violato (2004) N=3.434 kinderen (10-11 jaar) en hun gezinnen Vragenlijsten uit longitudinaal onderzoek Correlationeel onderzoek & factoranalyse Model ontwikkeld voor perceived peer harassment

4 Samenvatting Beran & Violato (2004)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Beran & Violato (2004) Model voor perceived peer harassment: Veertien variabelen Vier factoren: interpersoonlijke relaties met peers uiterlijk ouderschapsstijl (warmte en controle) depressie ouder & perceived anxiety kind Verklaarde variantie per factor: groot bij factor 1, klein bij overige Aan de hand van deze factoren het volgende model ontwikkeld:

5 Samenvatting Beran & Violato (2004)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Beran & Violato (2004) N.B. De gevonden factor ‘uiterlijk’ werd verwijderd om het model eenvoudig te houden. Variabele ‘marital conflict’ werd toegevoegd vanwege de theoretische relevantie.

6 Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999) Geen onderzoeksverslag, maar (poging tot) theorievorming aan de hand van eerder gedaan onderzoek Ondersteund door observaties bij groepen kinderen op het speelplein Interpretatie vanuit (dynamische) systeem theorie en SLT Aanbevelingen voor interventie gericht op verandering

7 Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999) Gevolg: Focus op het proces, ontwikkeling over tijd Focus op context waarbinnen het proces plaatsvindt “Whereas dynamic systems theory describes the process, systems theory indicates the contexts in which the process unfolds.” (p.443)

8 Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)
“If there is positive feedback and coupling in their interactions, the bullying is likely to continue and perhabs increase in intensity. Conversely, if their behaviours are not synchronous (i.e. mutually reciprocating), a bully-victim relationship will not develop.” Bij eerste ontmoeting brengen pestkop en gepeste hun eigen cognities, emoties en gedrag mee Vanaf het eerste pestgedrag kan er een positive feedbackloop ontstaan, waardoor het gedrag in stand gehouden wordt Op hetzelfde gedrag van de één volgt telkens dezelfde reactie van de ander: coupling Cognities, emoties en gedrag van pestkop, gepeste én omgeving veranderen Er ontstaat een patroon (frame) van pesten en gepest worden. Ook omgeving houdt dit in stand Het ontstaan van frames, door feedback en coupling is een voorbeeld van zelforganisatie In frames is verandering en stabiliteit mogelijk

9 Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)

10 Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999)
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Samenvatting Pepler, Craig & O’Connell (1999) Implicaties voor interventie: Systeem moet uit stabiele toestand geduwd worden om het interactiepatroon te veranderen. Om kans hierop te vergroten interventies in verschillende systemen (of: op verschillende plekken in het systeem?) tegelijk. Verstoringen in het ene systeem hebben effecten op andere systemen. Interactiepatronen worden ondersteund door cognities, emoties en gedrag (of: er zijn veel verschillende controleparameters?). Interventie richten op alledrie de elementen.

11 Vergelijking Pesten: bespreking van twee onderzoeken
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Vergelijking Beran & Violato (2004) Pepler, Craig & O’Connell (1999) Kwantitatief onderzoek (correlationeel), ontwikkeling model (Poging tot) Theorievorming, op basis van kwalitatief onderzoek Sociaal-cognitief perspectief: conflicten en interpersoonlijke relaties Systeem theorie, Sociale leertheorie (context), Dynamische systemen (proces) Grote steekproef: gemiddelden Kleinere groepen proefpersonen: volgen van (individuele) trajecten Vragenlijsten: slachtoffer en gezin slachtoffer Naturalistische observaties: pestkop en slachtoffer, diades, peers, school Eenmalige meting Volgen ontwikkeling over tijd: diverse meetmomenten Relevantie voor interventie niet besproken Relevantie besproken: mogelijkheden voor verandering

12 Beran en Violato richten zich op een klein onderdeel van het model van
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Integratie Beran en Violato richten zich op een klein onderdeel van het model van Pepler, Craig en O’Connell, namelijk: individueel, slachtoffer. Onderzoek van Beran kan gezien worden als input voor of toetsing van het model van Pepler

13 Discussiepunten Pesten: bespreking van twee onderzoeken
Dynamische Systeem Groep: Pesten: bespreking van twee onderzoeken Discussiepunten Combinatie DST en andere theorieën: Pepler: “Whereas dynamic systems theory describes the process, systems theory indicates the contexts in which the process unfolds (p.443)” Verklaart DST een eigen deel van de werkelijkheid, zoals Pepler suggereert, of is het een overkoepelende theorie waarbinnen andere benaderingen een plek hebben?

14 Discussiepunten Pepler spreekt over verschillende systemen (vgl. Bronffenbrenner): individu, dyade, peergroup, school, gezin. Zou je ook kunnen spreken van één systeem? Maakt het grote aantal parameters in zo’n uitgebreid systeem het doen van onderzoek niet onmogelijk? Hoe selecteer je je parameters? Pepler: Het is onwaarschijnlijk dat het aanpakken van één parameter verandering veroorzaakt. Hoe zou je dat probleem in de praktijk moeten oplossen?

15 Discussiepunten Wie kan een betere visualisatie bedenken van het model van Pepler?


Download ppt "Dynamische Systeem Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google