De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling WiskundeDialoog RU Nijmegen 13 mei 2014 Victor Differentiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling WiskundeDialoog RU Nijmegen 13 mei 2014 Victor Differentiatie."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling WiskundeDialoog RU Nijmegen 13 mei 2014 Victor Schmidtv.schmidt@slo.nlv.schmidt@slo.nl Differentiatie in de wiskundeles: hoe doe je dat?

2 Opbrengstgericht werken

3 Welk soort doelen? Inhoudsdoelen – Wortels, kwadratische vergelijkingen, lineaire verbanden,.... – Eenmalig van karakter – Verbonden met een leerstofdomein (onderwerp) Ontwikkelingsdoelen – Probleem oplossen, redeneren,... – Doorlopend van karakter – Bij alle leerstofdomeinen

4 Differentiatie: BHV-model Basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof B = basisroute H = intensiverende route = hulproute V = verrijkende route = plusroute

5 Alle leerlingen moeten (nagenoeg) alle onderdelen van de leerstof beheersen...... daarom lijkt het formuleren van leerdoelen overbodig...... en is differentiatie op leerstofonderdelen eigenlijk niet mogelijk. Bovendien kun je niet bij voorbaat bepalen welke leerlingen welke route moeten volgen.

6 Leerstofdomein Leerstofeenheid Complexiteitsniveau

7 Lineaire verbanden Bij een lineaire grafiek een formule afleiden De grafiek gaat uitsluitend door roosterpunten De grafiek gaat door meer dan twee, maar niet uitsluitend roosterpunten De grafiek gaat door twee roosterpunten De grafiek gaat door een roosterpunt en de richtingscoëfficiënt is gegeven De grafiek gaat door een roosterpunt en de richtingscoëfficiënt moet op een of andere manier worden afgeleid Bij een lineaire tabel een formule afleiden

8

9 Complexiteitsniveaus formuleren Ontbinden in factoren van een drieterm van de vorm ax 2 + bx + c. Welke complexiteitsniveaus onderscheidt u?

10 Lineaire verbanden Bij een lineaire grafiek een formule afleiden Bij een lineaire grafiek een formule afleiden De grafiek gaat uitsluitend door roosterpunten De grafiek gaat door meer dan twee, maar niet uitsluitend roosterpunten De grafiek gaat door twee roosterpunten De grafiek gaat door een roosterpunt en de richtingscoëfficiënt is gegeven De grafiek gaat door een roosterpunt en de richtingscoëfficiënt moet op een of andere manier worden afgeleid Bij een lineaire tabel een formule afleiden Minimumniveau Basisniveau Streefniveau Intensiverende route Basisroute Verrijkende route

11 paragraafopgaveIntensiverende routeBasisrouteVerrijkende route 28.11alles 2 3adeabcdeef 4abcdcdeef 5abcabefdef 6adbcdefcdef 7 alles 8 8.653 cd 54ac c

12 Differentiatie in een lessenserie Basislessen Diagnostische tussentoets Herhalings- en verrijkingslessen Eindtoets Gedifferentieerd huiswerk Gedifferentieerd lesprogramma

13 Basislessen Klassikale uitleg Diagnostische opgaven: 2 minimumniveau, 2 basisniveau Basisroute: minimum tot/met basis Basisroute: minimum tot/met basis Verrijkende route: basis tot/met streef Verrijkende route: basis tot/met streef Intensiverende route: oriëntatie en voorkennis Intensiverende route: oriëntatie en voorkennis Zelfstandig werken Verlengde instructie

14 Herhalings- en verrijkingslessen Herhalingsopgaven basisniveau Diagnostische tussentoets Context/inzicht opgaven basisniveau Verrijkingsopgaven Herhalingsopgaven minimumniveau Context/inzicht opgaven minimumniveau Verlengde instructie Basisroute Verrijkingsroute Intensiverende route

15 Proefwerk minimumniveau minimum + 1 tot/met basisniveau basis + 1 tot/met streefniveau 1 6 8 10

16 Proefwerk 141010+

17 Ervaringen van leerlingen Controlegroep De zwakke leerlingen gaven aan dat ze de uitleg vaak niet duidelijk vonden. De betere leerlingen verveelden zich regelmatig in de les. Beide groepen vonden de tijd om zelf te werken erg lang (ze hadden een blokuur (= 90 minuten) wiskunde). Ze konden zich voorstellen dat een aanpak waarin onderscheid wordt gemaakt naar niveau wel prettig zou zijn. Experimenteergroep De hulpleerlingen gaven aan dat ze de klassikale uitleg wel wat kort vonden, maar waren tevreden over de extra uitleg die ze daarna in een klein groepje kregen. Ze merkten dat ze daardoor de stof in het begin al beter gingen begrijpen en daarna minder moeite hadden met het vervolg. Ze hadden er geen moeite mee om zich aan te melden voor de extra uitleg. Experimenteergroep De plusleerlingen uit de ene klas waren jongens, die uit de andere meisjes. De jongens waren blij met het feit dat ze in de plusroute minder hoefden te oefenen met de makkelijke sommen en dat ze zich nu minder verveelden in de les. Ze zagen het wel zitten om met andersoortige opdrachten aan de slag te gaan. De meisjes waren wat minder zeker van hun zaak. Ze vonden het wel fijn om opgaven op niveau te krijgen.

18 Ervaringen van docenten Zoals verwacht vonden de docenten dat de voorbereiding van de lessenserie meer werk kostte dan ze gewend waren. Ook werd de noodzaak gevoeld iedere individuele les preciezer voor te bereiden, omdat de lessen volgens een strakker stramien moesten verlopen. Een van de docenten ziet duidelijk dat het voor de plusleerlingen veel prettiger is om opgaven op niveau te maken. Zij wil graag zien dat deze leerlingen weer zin krijgen in wiskunde en cijfers gaan halen die bij hun niveau passen.

19

20

21 experimenteergroepn = 42 Rapportcijfer R1< 55 - < 6>= 6 Percentage leerlingen31,0%59,5%9,5% Gemiddelde6,446,217,50 Gemiddelde cijferverbetering2,300,720,80 controlegroep n = 54 Rapportcijfer R1< 55 - < 6>= 6 Percentage leerlingen16,7%58,3%25,0% Gemiddelde5,687,137,04 Gemiddelde cijferverbetering1,451,720,48


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling WiskundeDialoog RU Nijmegen 13 mei 2014 Victor Differentiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google