De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 7 principes van scenario denken

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 7 principes van scenario denken"— Transcript van de presentatie:

1 De 7 principes van scenario denken
Zorg voor een gereedschapkist Behandel je hersens met zorg Denk in drama’s Denk in toekomsten Denk in onzekerheden Denk in systemen Denk in strategische moves

2 De gereedschapkist Je moet plattegronden maken, vlakken waarin verschillende gezichtspunten bij elkaar kunnen komen Verschillen ook in kwalitatief en kwantitatief oogpunt; methodiek, het herkennen van patronen (McLuhan) Levenscycli, en wetenschappelijke wetmatigheden Multidisciplinair waarbij trends en hun reacties naast elkaar worden gelegd Divergentie en convergentie

3 hersens Nadenken, overdenken, herdenken, bedenken, gedenken, verdenken, aandenken, indenken; allemaal erg vermoeiend dus verzin een list om alles in je hoofd bij elkaar te houden Rijmpjes, beelden, cliché’s, de ordening moest intuitief

4 Denk in drama’s scenario waarin het toneelstuk gebaseerd is op de spelers, dat zijn wie, het gebeuren dus wat, de tijdsspan; wanneer, waar speelt het zich af, waar dus, wat is er voor nodig om te laten gebeuren, middelen en hoe, motieven voor acties waarom.

5 toekomsten Brieven vanuit fictief figuur in de toekomst
Sta stil bij een gebeurtenis die nu belangrijk is en extrapoleer naar de toekomst; wat dan? (voetbalwedstrijd, concert, treinreis, vacantie etc.)

6 onzekerheden Elk systeem is in wezen complex, dat betekent dat oorzakelijkheid (biljartballen) niet werken. Elke vorm van communicatie heeft ruis, vervorming Onzekerheden als speculatie voor de toekomst, dat waar waarde in verborgen kan zitten

7 systemen Verandering ontstaat door verschillende systemen naast elkaar te leggen Dubbel loop redenaties, van primair naar metaniveau en weer terug (cybernetica) Denk in actoren en beweging door routes uit te stippelen; moves

8 Structuur als logika Bourbaki groep franse wiskundigen
De hoofdlijn: er is een geleidelijke historische ontwikkeling geweest van concrete, aanschouwelijke (meetkundige) theorieën tot volstrekt onvoorstelbare abstracties Fractalen (mandelbrot) Elementen die zich verhouden op een wijze die niet voorspelbare uitkomsten heeft, maar alleen als proces te herkennen is

9 Ontdekken en openbaren
In het vertalen wordt iets geopenbaard Vertalen vervormen van de aanleiding Elke vorm van communicatie is vervorming Dat wat fout wordt gezien (misvorming) is de basis voor nieuw inzicht De structuur van de vervorming is de basis voor verandering en voortuitgang

10 Communicatie theory Shanon-weaver model:
Ruis en omgevingsgeluid zijn essentieel onderdeel van de communicatie

11 omdraaiing Zonder ruis geen communicatie mogelijk
Systemen werken omdat ze niet werken Geen vervorming betekent samenvallen van zender en ontvanger Voor leren betekent dit dat elk leerproces niet vanzelf gaat, maar dat er storende elementen moeten zijn om te leren, de identiteit van de student moet bedreigd worden

12 Breken en verdraaien Begrijpen betekent dus verdraaien
Verraad maakt inventiviteit mogelijk Licht breekt en laat kleuren zien, dan wordt het pas interessant Accoustiek is alles om het geluid te laten weerklinken (Cage 1 minute silence) Tussen wetenschappen ook een interface Doxa, algemene mening baseert zich op niet verdraaiing ten gunste van de controle

13 wetenschap Leentje buur, toeeigenen, veranderen
Wetenschap zou objectief zijn en cumulatief, dus zichzelf als identiteit handhaven Serres: Niet lineair (wat is wel en niet continu, waar liggen de grenzen) Fundamenteel onpuur, juist de mix is het meest vruchtbaar Wetenschap is niet de vertegenwoordiger alleen van rede, dus we moeten ook naar andere vormen van redeneren luisteren, zodra rede wordt opgeeist is er sprake van misbruik

14 Geluid/ruis/weerklinken
Wat oorspronkelijk is laat zich kennen als een veelvoud Associatie met wederwoord of dispuut Verschil als verschil maar niet aantoonbaar ‘zwarte meervoudigheid’ Voor het oog als chaos Tegendeel is ‘witte meervoudigheid’ Een te constateren verschil dat aanleiding vormt voor perspectief

15 De parasiet Menselijke relaties ook gebaseerd op misbruik?
Gebruik is altijd ook misbruik, of liever moet misbruik inhouden om vruchtbaar te zijn De parasiet wordt geparasiteert in eindeloze ketting relaties Biologisch als gastheer en gast Nemen zonder te geven De ongenodigde gast die met zijn verhalen betaalt (vertalen van geur en klank)

16 uitvinden De parasiet vindt uit, maakt meerwaarde door een relatie te leggen waar is geen relatie was De parasiet provoceert een nieuwe complexiteit, hij ontwerpt een verschil door het leggen van relaties Het boek van het kwaad, elke waarde is ontstaan door provocatie en misbruik Rivaliteit als vorm van identificatie en basis voor vernieuwing Zwarte schaap nodig voor herkenning van het verlangen en rechtvaardiging van de strijd

17 roma Heracles en Cacus de herder Romulus en Remus
Beiden conflicten en beide opoffering en uitroepen van het goddelijke (meerwaarde) De geruchten blijven de ronde gaan als tegenhanger van de mythe Heracles en Romulus als jokers, de blanke domino steen (witte mythologie derrida)

18 Quasi objecten De joker is een quasi object en duidt het slachtoffer vanwege het lege karakter Het lege teken is in elk spel; de bal Het gaat om de beweging, het teken stelt de relaties tussen de deelnemers Stilstaan met de bal is dodelijk Zakdoekje leggen niemand zeggen Zodra je hem hebt ben je geïdentificeerd en dus te gebruiken voor anderen Daarom moet geld rollen

19 quartet Religie gebaseerd op fetish objecten (kruis, hosti, wierook etc.) die de gelovigen samen bindt Leger gebruikt wapens om relaties vast te leggen of te gebruiken (koude oorlog) Handel gebruikt geld om relaties te maken en mensen/organisaties op te offeren Communicatie, wetenschap, rede, gebruikt noties als handelswaar. Wie met een paradigma blijft zitten is de klos

20 Globalisatie en engelen
Veel spelers veel jokers en veel geweld Iedereen parasiteert op iedereen elders We zijn 1 collectief beest dat zich als het kwaad laat kennen en gebruiken “the parasite becomes an invader, a veritable tidal wave of tsunamic power that sweeps any opposition aside”(M.Assad) Modern technology makes global community possible a global Los Angeles

21 De planeet Aarde als ‘global subject’ via sateliet beelden en veranderd bewustzijn Een herdefiniering van relaties met de planeet Verdragen van kennis, macht en complexiteit zoals die ook in de figuur Hermes te vinden zijn God van communicatie, vertaling, handel en dieven; de boodschapper die zijn lijstje vrij vertaald en nu en dan iets extra’s meeneemt


Download ppt "De 7 principes van scenario denken"

Verwante presentaties


Ads door Google