De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal in Context – Les 5 Wat gaan we doen? herhalen: werkwoordsspelling samenvatten, citeren, parafraseren feedback op onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal in Context – Les 5 Wat gaan we doen? herhalen: werkwoordsspelling samenvatten, citeren, parafraseren feedback op onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Taal in Context – Les 5 Wat gaan we doen? herhalen: werkwoordsspelling samenvatten, citeren, parafraseren feedback op onderzoek

2 Taal in Context – Les 5 huiswerk vorige keer Oefen zeker twee uur met SNS. Doe wat nodig is.

3 Taal in Context – Les 5 … weet je nog?

4 Taal in Context – Les 5 waarom fout? ‘De verdachten slieppen in de verduisterdde cel en wachtte op het oordeel dat door de rechter gevelt zou worden. Tetrwijl zei soezden en aldus wegdroomden, vatte de bewakers het plan op om alle cellen te openden.’ 1. benoem persoonsvorm en onderwerp 2. ga volgens het schema na welke functie en tijd de andere werkwoorden hebben 3. verbeter de fouten.

5 Taal in Context – Les 5 hoe gaat het met de woordenlijst? voorbewerken semantiseren consolideren

6 Taal in Context – Les 5 John Verhoeven, ‘Occupy maakt andere wereld mogelijk.’ De Volkskrant, 20 oktober 2011. (1. Schrijf een samenvatting in 250-300 woorden.) 2. Schrijf een reactie op de tekst waarin je de schrijver parafraseert of citeert.

7 Taal in Context – Les 5 Parafraseren en citeren Schrijf in 100-200 woorden een reactie op de tekst van John Verhoeven waarin je ingaat op zijn argumenten 1. Bespreek met je buur: ben je het met JV eens. Waarom wel/niet? 2. Onderscheid de 2/3 belangrijkste argumenten 3. Gebruik die voor je reactie

8 Taal in Context – Les 5 1. Samenvatten 1. Lees de tekst in zijn geheel en markeer centrale woorden. 2. Schrijf een ruwe sneuvelversie in 250-300 woorden. 3. Controleer of je versie de inhoud dekt en schrap waar nodig. 4. Vergelijk je tekst met je buurman/vrouw. 5. Docent laat antwoord zien op de beamer.

9 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren Schrijf in 200-300 woorden een reactie op de tekst van John Verhoeven waarin je ingaat op zijn argumenten 1. Bespreek met je buur: ben je het met JV eens. Waarom wel/niet? 2. Onderscheid de 2/3 belangrijkste argumenten 3. Gebruik die voor je reactie

10 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren Let op: spreek over de tekst van John Verhoeven en formuleer niet aan hem. Gebruik formuleringen als ten eerste, ten tweede, ten derde.. parafraseren = para + fraseren = ?

11 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren Stel je hebt de volgende zin: ‘Het is een elementaire vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is.’ Hier kun je het volgende mee doen:

12 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren John Verhoeven stelt: ‘Het is een elementaire vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is.’ ‘Het is een eenvoudige vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is’, stelt John Verhoeven in zijn tekst.

13 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren John Verhoeven stelt dat het ‘een elementaire vraag’ is. [je neemt nu niet de hele zin maar een deel van de zin]

14 Taal in Context – Les 5 2. Parafraseren en citeren John Verhoeven stelt: Het is een elementaire vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Toen de Russen honderd jaar geleden doodgingen van de honger, wisten ze waar ze moesten zijn met hun klacht. Ik vraag mij af waar hij deze mening op baseert. [je mag dus ook inspringen en een kleiner font gebruiken als je citaat wat langer is]

15 Taal in Context – Les 5 3. Bronnenlijst Breng de materialen die je meegenomen hebt bij elkaar en maak een alfabetische bronnenlijst van 5-10 bronnen: 1. Kies een krantenartikel uit. 2. Kies een boek uit. 3. Een artikel uit een huis-aan-huiskrant 4. Een internetbron 5. Een studieboek

16 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 1. Alfabetiseer op achternaam auteur. Gogh, Vincent van 2. Zet titel cursief. Eventuele subtitel na een dubbele punt. Gogh, Vincent van. Een leven in brieven. 3. Geef informatie over de uitgever. Eerst stad, dan uitgever, dan jaar. Gogh, Vincent van. Een leven in brieven. Amsterdam: Meulenhoff Rainbow Pockets, 1998. Download document intranet!

17 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 4. Vermeld ook: vertalers, editeurs/redacteurs en meerdere drukken. Gogh, Vincent van. Een leven in brieven. Ed. Jan Hulsker. Achtste druk. Amsterdam: Meulenhoff Rainbow Pockets, 1998 (1980). 5. Let op bij boeken met meerdere auteurs. Bij twee auteurs noem je beiden, bij meer dan twee auteurs gebruik je e.a. Küstenmacher, Werner Tiki, Lothar J. Seiwert. Simplify your life: Einfacher und glücklicher leben. München: Knaur Taschenbuch, 2008 (2004).

18 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 6. Krantenartikelen behandel je als het kan alfabetisch op auteursnaam. Boogaard, Raymond van den. ‘Sovjet Unie weer terug naar sociaal realistische kunst.’ NRC Handelsblad, 13 oktober 1984. Als je geen auteur weet dan alfabetiseer je op de titel van het artikel.

19 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 6. Krantenartikelen behandel je als het kan alfabetisch op auteursnaam. Boogaard, Raymond van den. ‘Sovjet Unie weer terug naar sociaal realistische kunst.’ NRC Handelsblad, 13 oktober 1984. Als je geen auteur weet dan alfabetiseer je op de titel van het artikel.

20 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 7. Internetbronnen Behandel een internetbron zoveel mogelijk als een artikel. Meeusen, Marie. ‘Lijnen op een plein.’ Huiverinkt, 20 oktober 2011. http:// huiverinkt.blogspot.com/2011/10/lijnen-op-een- plein.html Als je in zijn algemeenheid verwijst naar een internetbron gaat het als volgt: The Internet Movie Database (IMDb). Amazon.com. Versie augustus 1999. 21 september 1999. http://www.uk.imdb.com

21 Taal in Context – Les 5 Bronnenlijst volgens MLA 6. Internetbronnen En Wikipedia: ‘De Baarsjes.’ Wikipedia: de vrije encyclopedie. Versie 29 november 2011. 4 december 2011. We hebben voor deze sheets gebruik gemaakt van: MLA-conventies: Richtlijnen bij het schrijven van een scriptie. Samengesteld door Peter Sonderen. Onderwijsinstituut Wijsbegeerte Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam, november 2002. Deze syllabus is te vinden door te zoeken op MLA+UVA. Hierin kun je ook alle andere gevallen opzoeken die we nu niet hebben kunnen behandelen.

22 Taal in Context – Les 5 Feedback op basis van de ingeleverde rapporten Onderzoeksvaardigheden

23 Taal in Context – Les 5 Onderzoeksvaardigheden Neem je onderzoeksrapport Bekijk of je alle opmerkingen snapt en weet waar je aan moet werken Vorm een groepje van 4 en lees beurtelings elkaars werk Vul een (vereenvoudigd feedbackformulier in): kun je elkaar helpen met de spelling. Weet je een paar inhoudelijke tips?

24 Taal in Context – Les 5 Huiswerk Neem de volgende week een opzet mee voor je eindversie. Pas aan wat je aan moet passen (zie de opmerkingen) Lees uit de reader de extra theorie bij les 6 en 7.


Download ppt "Taal in Context – Les 5 Wat gaan we doen? herhalen: werkwoordsspelling samenvatten, citeren, parafraseren feedback op onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google