De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma maandag 31 januari 2011: Kick Off V1 Kernproject (blok 3) & Presentatie V1 stage (blok 4) (beide slideshows hierna ook op intranet)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma maandag 31 januari 2011: Kick Off V1 Kernproject (blok 3) & Presentatie V1 stage (blok 4) (beide slideshows hierna ook op intranet)"— Transcript van de presentatie:

1 Programma maandag 31 januari 2011: Kick Off V1 Kernproject (blok 3) & Presentatie V1 stage (blok 4) (beide slideshows hierna ook op intranet)

2 Kick Off V1 Kernproject Blok 3 | 2010 - 2011

3 To design or redesign, that’s the question!

4 Propedeuse o 20 weken o 10 teams per projectpartner o Verschillen in opdrachten en eindproducten o Veel sturing vanuit de opleiding o Nog geen afstudeervarianten

5

6

7

8 Tweede jaar (V1)

9 Tweede jaar (V1) – drie afstudeervarianten BO/CC/TDI

10 Tweede jaar (V1) – specifieke vakken per afstudeervariant

11 Tweede jaar (V1) – gezamenlijk kernprogramma

12 Tweede jaar (V1) – het V1 Kernproject

13 Overzicht o Blok 3 (maandag 31 januari t/m vrijdag 8 april 2011) o In totaal 7 STP te behalen (+/- drie dagen per week werken aan het project!) o In totaal acht projectpartners  per projectpartner max. vijf multidisciplinaire teams van gemiddeld vijf studenten o Met begeleiding van je teamcoach werken aan (re)design website voor projectpartner

14 Belangrijkste leerdoelen Samenwerken met medestudenten (diverse afstudeervarianten)  teamwork BO/CC/TDI! Ontwerpen binnen randvoorwaarden van een specifieke opdracht (in P en V2 meer vrijheid voor type eindproduct) Markt-, doelgroep- en gebruikersonderzoek (bij voorkeur middels het Usability Lab van de opleiding) Onderzoeksgegevens leren verwerken in (re)design van de site (m.b.v. o.a. user-scenario’s) Professioneel communiceren met en presenteren aan ‘klant’

15 Onderdelen V1 Kernproject o Week 1Briefing van projectpartner Samenstellen teams Opzetten project en projectplan o Week 2Debriefing + onderzoek o Week 3Onderzoekspresentatie o Week 4Voorjaarsvakantie (roostervrij) o Week 5 – 8Ontwerp + testfase o Week 9Eindproductpresentatie o Week 10Feedback + teamassessment

16 Presentaties ActiviteitDatumOmschrijving Briefing Week van ma. 31 januari 2011 Studententeams ontmoeten de projectpartners (op school of op locatie projectpartner) Onderzoekspresentaties Wordt nog bekend gemaakt Studenten presenteren hun onderzoek (op school of op locatie bij projectpartner) voorjaarsvakantie Ma. 21 feb – Vr. 25 feb.Studenten zijn vrij Ontwerppresentaties Wordt nog bekend gemaakt Studenten presenteren hun wireframes/ontwerpen (op school of op locatie bij projectpartner) Eindproductpresentaties Wordt nog bekend gemaakt Studenten presenteren hun eindproducten (op school of op locatie bij projectpartner)

17 Deliverables LesweekMilestoneDeliverables per team 1 (31/1 – 4/2) Briefing Projectplan met daarin o.a: o Verslag van de kennismaking met projectpartner o Planning met milestones en data i.s.m. projectpartner o Afspraken over (technische) randvoorwaarden van de eindproducten met projectpartner maken (onderhoud?) o Expertise van teamleden in kaart gebracht o Teamindeling, rollen en verantwoordelijkheden afspreken (zoals in de propedeuseprojecten) 2 (7/2 – 11/2) Debriefing/onderzoek o Kernachtig de vragen van de projectpartner geformuleerd o Bredere context van het probleem geschetst o Uitgebreide beschrijving van de gebruiker (persona) o Als team het gebruik van de huidige site zelf onderzoeken door dit in de context te gebruiken – (fotostoryboard) o Eerste ontwerpvoorstel op basis van belangrijkste bevindingen (ontwerp- doel/uitdaging/suggestie) 3 (14/2 – 18/2) Onderzoekspresentatie o Context-scenario (storyboard + tekst) o Vertaalslag van scenario naar functionele behoeften en functionele elementen (schema) o Presentatie van schets-ontwerp aan de projectpartner 4 (21/2 – 25/2) Voorjaarsvakantie (geen lessen) 5 (28/2 – 4/3) Uitwerking ontwerp Deliverables volgen (check daarvoor deze manual op intranet) 6 (7/3 – 11/3) Ontwerppresentatie Deliverables volgen (check daarvoor deze manual op intranet) 7 (14/3 – 18/3) Testfase Deliverables volgen (check daarvoor deze manual op intranet) 8 (21/3 – 25/3) Versie 1 eindproduct Deliverables volgen (check daarvoor deze manual op intranet) 9 (28/3 – 1/4) Eindpresentatie Deliverables volgen (check daarvoor deze manual op intranet) 10 (4/4 – 8/4) Feedback o Laatste details m.b.t. eindproduct na feedback vorige week o Teamassessment per student invullen en bespreken (groep) o Eindproducten opleveren bij teamcoach

18 Rooster In jullie roosters staan ingeroosterde ‘timeslots’ voor projectwerk. Dit heet in je rooster: TIMESLOTS (WC): - Maandag: 14.35 – 17.55 uur - Dinsdag: 12.05 – 15.25 uur (KERNPROJECT WC) (o.a. 100 min. meeting met teamcoach) - Donderdag:08.30 – 11.15 uur (vanaf week 2) Gebruik deze tijden om met je team af te spreken en aan het project te werken en/of presentaties te geven aan de projectpartner. Ma/do: nog geen lokaal geroosterd. Projectruimtes: reserveren via Onderwijsbureau 04A12

19 Projectpartner: ANWB Teamcoach: André Hoogendorp (a.hoogendorp@hva.nl) Wekelijkse meeting: Dinsdag van 13.45 - 15.25 uur in lokaal 05A19 SGG Projectpartner: Ymere Teamcoach: Shirley Niemans (s.j.niemans@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 13:45 - 15:25 uur in lokaal 05A17 SGG (vanmiddag rondleiding, zie intranet) Projectpartner: Stadsdeel Amsterdam Noord Teamcoach: Jessica Meeuwsen (j.meeuwsen@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 12.05 - 13.45 uur in lokaal 05A17 SGG Projectpartner: Sanoma Digital - www.schoolbank.nl Teamcoach: René Prinz (r.prinz@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 12.05 - 13.45 uur in lokaal 05A19 SGG Projectpartner: Sanoma Digital - www.kieskeurig.nl Teamcoach: Fons van Kesteren (f.van.kesteren@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 12.05 - 13.45 uur in lokaal 03B11a SGG Projectpartner: Sanoma Digital - www.woonwebsite.nl Teamcoach: Robert Crain (r.crain@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 12.05 - 13.45 uur in lokaal 03B11b SGG Projectpartner: Sanoma Digital - www.startpagina.nl Teamcoach: Marc van Strien (m.van.strien@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 13.45 - 15.25 uur in lokaal 03B11b SGG Projectpartner: Museum voor het Nederlandse Uurwerk (MNU) Teamcoach: Maaike van Cruchten (m.van.cruchten@hva.nl) Wekelijkse meeting : Dinsdag van 13.45 - 15.25 uur in lokaal 03B11a SGG

20 Briefing o Toelichting op de briefing door projectpartner o Vragen stellen, contactgegevens en informatie uitwisselen o Afspraken maken over communicatie en komende presentaties

21 Expertise van IAM-docenten Maak gebruik van de expertise van de IAM-docenten tijdens de verschillende fases in het project! In Manual V1 Kernproject: welke docenten + expertises zijn bij het V1- Kernproject betrokken (ook andere docenten vragen) Projectmanagement Onderzoek Design Communicatie Ontwerp Testing Techniek Projectmanagement Onderzoek Design Communicatie Ontwerp Testing Techniek

22 Beoordeling De individuele eindbeoordeling van het V1 Kernproject bestaat uit de volgende twee onderdelen: 1. Individuele eindbeoordeling teamassessment 2. Beoordeling van het eindproduct Beide onderdelen moeten tenminste met een voldoende worden afgesloten om in aanmerking te komen voor de zeven studiepunten voor het V1 Kernproject

23 Veel plezier en succes!


Download ppt "Programma maandag 31 januari 2011: Kick Off V1 Kernproject (blok 3) & Presentatie V1 stage (blok 4) (beide slideshows hierna ook op intranet)"

Verwante presentaties


Ads door Google