De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 6 © R. Buisman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 6 © R. Buisman."— Transcript van de presentatie:

1 ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 6 © R. Buisman

2 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman2 Onderzoeksproces Onderwerp bepalen Onderzoeksvraag bepalen Onderzoeksplan opstellen –Resultaten literatuurstudie –Onderzoeksvraag –Onderzoeksopzet (wie, waar, wanneer, hoe, waartoe?) Contact leggen met gatekeepers / keyinformants Enquêtevragen formuleren Interviewvragen formuleren Start onderzoek  Analyse resultaten Onderzoeksverslag

3 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman3 Vandaag Analyse kwantitatieve gegevens (enquêtes) Analyse kwalitatieve gegevens (interviews)

4 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman4 Uitgangspunten analyse Laat het interpreteren van cijfers / gegevens NOOIT aan de lezer over. Verlies de onderzoeksvraag niet uit het oog.

5 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman5 Analyse kwantitatieve gegevens Bestudeer de onderzoeksvraag en bestudeer de resultaten van de enquête. Maak een selectie van de belangrijkste vragen / uitkomsten. Hoe is deze selectie van invloed op je onderzoeksvraag / antwoord? Kun je iets zeggen over betrouwbaarheid / validiteit?

6 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman6 Analyse kwantitatieve gegevens Enquête-antwoorden noemen we variabelen. Analyse = meten van variabelen. Er zijn vier meetniveaus waarop een variabele gemeten kan worden: –Oplopend van ‘laag’ naar ‘hoog’ zijn dat: nominaal, ordinaal, interval en ratio

7 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman7 Meetniveaus Nominaal = variabelen zijn opgebouwd uit enkele losse categorieën. Ordinaal = er zit een (logische) rangorde in de variabelen. Interval = de intervallen tussen twee variabelen zijn gelijk. Ratio = variabelen hebben een natuurlijk nulpunt en de intervallen tussen variabelen zijn gelijk.

8 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman8 Nominaal variabelen opgebouwd uit enkele losse categorieën Voorbeelden: –“burgerlijke staat” (gehuwd, ongehuwd, gescheiden, etc.) –“politieke voorkeur” (VVD, CDA, PvdA, etc.) Maar ook: –“geslacht” (man, vrouw) en “meerdere opties aanvinken”.

9 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman9 Ordinaal Ordinaal = er zit een (logische) rangorde in de variabelen. Voorbeeld –“opleidingsniveau” (lagere school, VMBO, Havo, etc.) –“Schaalvragen”(helemaal mee eens, mee eens, etc.)

10 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman10 Interval Interval = de intervallen tussen twee variabelen zijn gelijk. Voorbeelden –Tijdsindicatievragen met gelijke intervallen in de variabelen, zoals leeftijd of uren tv-kijken.

11 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman11 Ratio Ratio = variabelen hebben een natuurlijk nulpunt en de intervallen tussen variabelen zijn gelijk. Voorbeelden –Aantal arbeidsuren, inkomen in euro’s.

12 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman12 Analysetechniek Bij het kiezen van analysetechniek is meetniveau een beslissende factor. SPSS Meetniveau ook van invloed op presentatievormen

13 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman13 Presentatievormen Tekst Tabellen Grafieken en diagrammen

14 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman14 Tekst From the latter it is evidenced that Greek journalists are mostly men (58.7% compared to 41.3% being women), while in terms of age-groups 50.9% belong to the 25-34 years of age group, 29.8% to the 35-44 years of age group and a small 10% is older than 45 years of age. As far as the use of the personal computer is concerned, 4.1% of the participants state that they use the computer only at home, 34% only at their offices, and 57.7% use the computer both at home and at the office. With minor variation the same ratios hold for the use of Internet (V- PRC 2002).

15 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman15 Tabel

16 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman16 Grafieken en meetniveau Cirkeldiagram –Enkele categorieën –Nominaal meetniveau –Oppervlakte = 100% –Punt is percentage (relatieve aantal) –Geeft inzicht in verhouding tussen categorieën

17 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman17 Grafiek

18 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman18 Grafieken en meetniveau Staafdiagram –Enkele categorieën –Nominaal (of ordinaal) meetniveau –Hoogte staven is (relatieve) aantal cases per categorie –Geeft inzicht in verhouding tussen categorieën

19 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman19 Grafiek

20 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman20 Grafieken en meetniveau Histogram –Beperkt aantal categorieën –Interval of ratio meetniveau –Categorieën sluiten op elkaar aan –Geeft inzicht in de vorm van een verdeling

21 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman21 Grafiek

22 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman22 Grafieken en meetniveau Lijngrafiek –Onbeperkt aantal categorieën –Interval of ratio meetniveau –Categorieën sluiten op elkaar aan –Analyseren van trends (in excel “add trendline”)

23 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman23 Grafiek

24 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman24 Grafieken en meetniveau Cumulatieve lijngrafiek –Onbeperkt aantal categorieën –Interval of ratio meetniveau –Categorieën sluiten op elkaar aan –Weergave begint bij 0% en loopt tot 100% –Geeft inzicht in o.a. ontwikkeling in de tijd. Boxdiagram Spreidingsdiagram

25 en nu

26 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman26 Analyse kwalitatieve gegevens Bestudeer de onderzoeksvraag en beluister de interviews Werk van ieder interview de 5 belangrijkste minuten woordelijk uit op papier. Maak een inventarisatie van de belangrijkste gevonden termen: –Door er een beschrijving van te geven –Door bijvoorbeeld te tellen hoe vaak een term voorkomt (met deze frequenties wordt een kwantitatief aspect toegevoegd).

27 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman27 Analyse kwalitatieve gegevens Evalueer de gebruikte termen. Welke waarde kennen de geïnterviewden zelf aan de gebruikte termen toe? –Interpreteer de betekenis –Zijn ze positief of negatief van toonzetting? –Is er een verschil in betekenis of toonzetting tussen de geïnterviewden? Waarin ligt dit verschil - > analyseer.

28 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman28 Analyse kwalitatieve gegevens Ga vervolgens de termen groeperen (welke horen bij elkaar). Zoek naar gezamenlijke betekenissen Breng eventueel een hiërarchie aan Zoek naar verbanden associaties en/of combinaties tussen termen.

29 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman29 Analyse kwalitatieve gegevens Breng de gevonden termen, verbanden, associaties en/of combinaties in verband met de onderzoeksvraag / deelvragen –Kan er een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven worden? –Zijn er aanvullende vragen? –Ontbreekt er nog informatie?

30 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman30 Analyse kwantitatieve gegevens Tip: –Gebruik een programma zoals “Mindmap”. BELANGRIJK –Werk van ieder interview 5 belangrijkste minuten letterlijk uit. –Voeg uitgewerkte gedeeltes van interviews toe als bijlage.

31 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman31 Presentatie kwalitatieve gegevens Voorbeeld 1 –Tijdens het interview gaf Luy31, die zowel online als offline poker games speelt, aan: “als ik thuis achter de computer poker, eh, dan mis ik het gevoel van de spanning wel. Ik mis dan de sigarettenrook, de lampen, de spanning, dat gevoel heb je alleen als je ergens offline pokert, weet je, die spanning en zo”.

32 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman32 Presentatie kwalitatieve gegevens Voorbeeld 2 –Tijdens het interview werd duidelijk dat de docent zowel binnen als buiten school veel verschillende media gebruikt. Hij gaf aan dat hij soms ook baalt van het altijd bereikbaar zijn, maar gezien zijn functie, het begeleiden van afstudeerstudenten, is het een belangrijk onderdeel van zijn baan.

33 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman33 Conclusie Bekijk nauwkeurig de resultaten van het onderzoek Kies de juiste analyse- en presentatiemethode Verlies de onderzoeksvraag niet uit oog bij het analyseren Werk nauwkeurig

34 V1 ResearchLab 07-08(c) R. Buisman34 Huiswerk Afronden enquêtes. Interviews houden. Neem eerste (opvallende) resultaten mee naar de werkgroep.

35 Q & A


Download ppt "ResearchLab V1 Blok 2 2007-2008 hoorcollege 6 © R. Buisman."

Verwante presentaties


Ads door Google