De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie."— Transcript van de presentatie:

1

2 CROSS MEDIA

3 Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie –Communicatie-instrumenten –Creatieve ontwikkelingen

4 Waarom Cross Media?

5 3 trends 1.Any time, any place any where (onafhankelijk van tijd, plaats, of ruimte gebruik maken van mediadiensten.) 2.Toenemende interactiviteit 3.Grenzen tussen media vervagen

6 Cross Media overkoepelende boodschapkruisbestuiving van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, print, internet, games, mobiele devices en live-events, waarbij de verschillende media informatie communiceren, die deel uitmaken van een overkoepelende boodschap.

7 Vandaag Doelgroepen (wie) Doelstellingen (wat) Strategie (hoe)

8 Doelgroep (wie) Op wie ga je je richten Wie wil je bereiken; Wat zijn de kenmerken van de doelgroep; Wat is de belangrijkste doelgroep.

9

10

11 De doelgroep is dat deel van de bevolking/gemeenschap waarbij een (door mediamemakers gewenste ) gedragsverandering tot stand zou moeten komen. Vaak betreft het een groep mensen die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben. Doelgroep

12 Campagnevoorbeeld

13 Doelstelling (wat) MC - doelstelling Basis MC - strategie

14

15 Goede afstemming tussen MC- instrumenten z.a.: Reclame Sponsoring Sales promotie Direct Marketing Doelstelling

16 Doelstellng Onmisbare schakel bij MC-strategie Postionering Productfasen

17 Doelstelling Inspiratiebron conceptontwikkeling

18 Communicatie-effectdoelstellingen

19 Categoriebehoefte De primaire vraag naar een product vergroten.

20 Categoriebehoefte Google Android

21 Merkbekendheid Het vergroten van de actieve en passieve merkbekendheid. Bij actieve merkbekendheid kan de consument het merk opnoemen en bij passieve merkbekendheid herkent de consument het merk.

22 Merkbekendheid

23

24 Merkkennis Er voor zorgen dat de consument de relevante eigenschappen van een merk kan noemen.

25 Merkkennis

26 Merkattitude De houding ten opzichte van het merk, of de merkvoorkeur vergroten.

27 Merkenattitude (off-line)

28 Merkenattitude (online)

29 Gedragsintentie Vergroten van de merkintentie

30 Gedragsintentie

31 Gedragsfacilitatie Verschaffen van informatie over hoe het product gekocht kan worden d.m.v. faciliteren.

32 Gedragsfacilitatie

33 Gedrag Kan bestaan uit het vergroten van het koop- en gebruiksgedrag.

34 Gedrag Open propositie is erop gericht om de consument informatie te laten aanvragen. Bij gesloten propositie is het feitelijke koopgedrag de doelstelling.

35 Gedrag Gedragsbehoud is het behouden van een bepaald gedrag.

36 Gedrag Een andere doelstelling is het vergroten van de aankoopfrequentie.

37 Gedrag De laatste doelstelling is het beïnvloeden van het afdankgedrag ten behoeve van het milieu.

38 Co-creatie Bij co-creatie worden producten en diensten samen met derden (klanten, eindgebruikers) ontwikkeld en verbeterd

39 Co-creatie Vindt soms plaats in kleine focusgroepen, waarin een beperkt aantal deelnemers brainstormt over nieuwe ideeën. De laatste jaren gebeurt co-creatie vooral via internet en heet het ook wel ‘crowd sourcing’ http://factory.lego.com

40 Co-creatie

41 Strategie (hoe?)

42 Positionering is de belofte van een merk t.o.v. andere merken in de perceptie van de doelgroep.

43

44 Mogelijkheden om de belofte te ondersteunen – Informationele positionering – Transformationele positionering – Tweezijdige positionering – Uitvoeringspositionering

45 Informationele positionering Voordelen (nieuwe manier van tv kijken) Probleemoplossend karakter (eén druk op de knop) –USP richt zich naar jouw smaak, jouw voorkeuren en interesses

46 Transformationele positionering Imago (lifestyle) –Bezittingen en gedragingen –Model in campagne –Voordelen van merk verbinden met lifestyle doelgroep

47

48 Tweezijdige positionering ‘Life on Board’ Volvo Campagne. –Functionele producteigenschap pen (Duurzaam) –Productvoordelen (Veilig)

49 Uitvoeringspositionering Merk wordt gekoppeld aan symbool, of uniek element –Doutzen (Repeat) –Slogan heineken –Noem voorbeelden.....

50 Belang van een goede strategie Welke boodschap (propositie) wordt gecommuniceerd. Pampers ‘droge billetjes’ Ariel ‘verwijderen hardnekkige vlekken’ Blue Band ‘zorg voor opgroeiende kinderen’

51 Propositie Wat belooft Jouw stadsdeel de doelgroep?

52 Propositie is geen slogan

53 Strategie voor een nieuw product Communiceren: Essentie product De voordelen van het product. De voordelen voor de consumenten als ze het nieuwe product gaan gebruiken.

54 Strategie volwassen product Felle concurrentie; Betere prestatie benadrukken; Zelfde prestatie lagere prijs Versterken psychosociale betekenis (belevenis) Bevestigen tevredenheid.

55 Strategie prod. eindfase Ingrijpende productaanpassing communiceren Nieuwe toepassingsmogelijk heden communiceren Nieuwe doelgroepen aantrekken

56 Vragen?

57 Huiswerk –Doelstelling Welke effectdoelstelling wil jouw stadsdeel bereiken? –Positionering: Wat belooft jouw stadsdeel te bieden aan hun doelgroep. Licht dat toe. –Propositie Welke boodschap wordt door jouw stadsdeel gecommuniceerd en waarom? –Strategie In welke fase bevindt jouw stadsdeel zich en waarom?


Download ppt "CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie."

Verwante presentaties


Ads door Google