De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen 7S660 Wintertrimester 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen 7S660 Wintertrimester 2003."— Transcript van de presentatie:

1 College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen 7S660 Wintertrimester 2003

2 Vakinformatie Vakcode: 7S660 Tentamendatum: 16 maart 2004 (14-17 u) Uiterste inleverdatum oefening: 9 april 2004 Hertentamen: 11 mei 2004 (14-17 u)

3 Vakinformatie Dictaatnummer: 7395 Verkrijgbaar bij secretariaat FAGO en bij de dictaatverkoop

4 Studiewijzer Hoofdstuk 1: Algemene Inleiding -geheel- Hoofdstuk 2: Milieuclassificatie -m.u.v. pagina 52 t/m 67 – Hoofdstuk 3: Ketenbeheer - delen 1 t/m 7,9, 12, 23, 24 en 25-

5 College opzet Onder meer de volgende onderdelen komen aan bod: - Levenscyclus analyse -Milieueffecten en allocatie -Wegingmethoden en classificatie -Transport en afval -Onderzoek en methoden

6 College opzet 4 december: géén college 11 december : college N. Hendriks/ H. van Nunen (LCA) 18 december : college LCA 8 januari: college LCA 15 januari: college W. Wenselaar (recht) 22 januari: géén college 29 januari: college W. Wenselaar (recht) 5 februari: college LCA 12 februari: college LCA 19 februari: college LCA

7 College opzet Tentamen: algemene stof die tijdens de colleges aan bod is gekomen en de geslecteerde hoofdstukken uit het dictaat + materiaal Wim Wenselaar Oefening:het uitwerken en analyseren van een gebouw of bouwdeel, door middel van een Life Cycle Assessment; Levens Cyclus Analyse. Volgende week meer over programma en opdracht.

8 College opzet De volgende colleges zijn als volgt opgebouwd: - Uitleg over LCA technieken (30 min) -Tijd om aan de opdracht te werken, met begeleiding Haico van Nunen Inge Blom

9 Milieubelasting Meadows, 1972 Club van Rome

10 Factor 20 D = Druk op het milieu B = Wereldbevolking W = Welvaart M = Milieubelasting 1/2 x 2 x 5 1/20 D = B x W x M

11 Milieubelasting

12 Produceren A B Energie Delfstoffen Afval Emissies Productie

13 LCA Van wieg naar graf aanpak Wieg Graf Production

14 LCA buildinguserefurbishmentdemolition transport production energy production

15 Milieuaspecten

16 Uitputting van grondstoffen Broeikaseffect Ozonlaag Humane toxiciteit Ecotoxiciteit Fotochemische Oxydantvorming Verzuring Vermesting Afvalwarmte Stank Lawaai Aantasting Slachtoffers

17 Broeikaseffect Broeikaseffect (kg) =  i GWP i * emissie i naar lucht(kg) GWP = Global Warming Potential FormuleNaamGWP 20 GWP 500 CO 2 Koolstofdioxide11 CH 4 Methaan354 CFCl 3 CFK-1145001400 CF 3 ClCFK-131100015000

18 Uitputting van grondstoffen Abiotische uitputting =  i Gebruik i (kg) Voorraad i (kg) Biotische uitputting(jr –1 ) =  i BDF i (kg –1 * jr –1 ) * gebruik i (kg) BDF = biotic depletion factor

19 Ozonlaag Ozonlaagaantasting (kg) =  i ODP i * emissie i naar lucht(kg) ODP = Ozon Depletion Potential FormuleNaamODP CFCl 3 CFK-111 CCl 4 Tertachloorethaan1,08 CF 3 BrHalon-130116 C 2 F 4 Br 2 Halon-24027

20 Humane toxiciteit Humane toxiciteit (kg) =  i HCL i (kg * kg –1 )* emissie i naar lucht (kg) HCW i (kg * kg –1 )* emissie i naar water (kg) HCB i (kg * kg –1 )* emissie i naar bodem (kg) HCL = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor lucht HCW = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor water HCB = Humaan-toxicologische classificatiefactor voor bodem FormuleNaam HCLHCWHCB CdCadmium5802,97,0 Feijzer0,0420,0036 HgKwik1204,70,15 CNcyanide2,60,225,4

21 Ecotoxicteit Aquatische ecotoxiciteit (m³) =  i ECA i (m³ * mg –1 )* emissie i naar water (mg) Terrestische ecotoxiciteit (kg) =  i ECT i (kg * mg –1 )* emissie i naar bodem (mg) ECA = ecotoxicologische classificatiefactor aquatisch ECT = ecotoxicologische classificatiefactor terrestisch FormuleNaam ECA [m³/mg]ECT[m³/mg] CdCadmium20013 Hgkwik50029 Aldrin831400 DDT1,3112

22 Fotochemische oxydantvorming (smog) Oxydantvorming (kg) =  i POCP i * emissie i naar lucht (kg) POCP = Photochemical Ozone Creation Potential FormuleNaamPOCPrange CH 4 Methaan0,0070,000-0,030 C2H6C2H6 Ethaan0,0820,020-0,300 C 2 H 5 OHEthanol0,2680,040-0,890 C6H6C6H6 Benzeen0,1890,410-0,830

23 Verzuring Verzuring (kg) =  i AP i * emissie i naar lucht (kg) AP = Acidification Potential FormuleNaamAP SO 2 Zwaveldioxide1 NO x Stikstofoxiden0,70 NH 3 Ammoniak1,88 HFWaterstoffluoride1,60

24 Vermesting Vermesting (kg) =  i NP i * emissie i (kg) NP = Nutrification Potential FormuleNaamNP PO 4 3- Fosfaat1 NO x Stikstofoxiden0,13 NH 4 + Ammonium0,33 PFosfor3,06

25 Afvalwarmte Waterwarmte (MJ) =Energie-emissie water (MJ)

26 Stank GDL = Geurdrempels voor stoffen in de lucht Luchtstank (m³) = emissie i naar lucht (kg) GDL i * emissie i (kg * m -3 )

27 Lawaai Lawaai (Pa² * s) = Geluid (Pa² * s) 4 * 10 –10 (Pa²) * 10 geluidsdrukniveau (dB/10) Jaarproductie (kg * jr –1 ) Geluidsproductie (Pa² * jr) = gebruik (kg) *

28 Aantasting Ruimtebeslag = gebruik (kg) * Oppervlakte (m²) Jaarproductie (kg * jr –1 )

29 Slachtoffers Slachtoffers = aantal slachtoffers

30 LCA-methodiek MilieuaspectKental/norm UITPUTTING -abiotisch1/voorraad -biotischBDF VERONTREINIGING -broeikaseffectGWP -ozonlaagODP -humane toxiciteitHCL/HCW/HCB -ecotoxiciteitECA/ECT -fotochem. OxydantenPOCP -verzuringAP -vermestingNP -afvalwarmte1 -stank1/GDL -lawaai1 AANTASTING -ecosystemen/landschap1 -slachtoffers1

31 CML 1992 9 Milieu effecten Uitputting Broeikaseffect Aantasting ozonlaag Humane toxiciteit Eco toxiciteit Smog Verzuring Vermesting Vast afval

32 SimaPro Systeem voor Integrale Milieu Analyse van PROducten Voordeel: Uitgebreide database Uitgebreide mogelijkheden Nadeel: Inzicht nodig om het programma te gebruiken (complexiteit)

33 SimaPro In Sima Pro wordt met meerdere methoden gewerkt: CML 92 Baseline 2000 Eco-indicator 95 Eco-indicator 97 Eco-indicator 99 EPS EDIP / UMIP 96

34 LCA Goal and scope definition Inventory analysis Impact assessment Interpretation Gebruik : Productontwikkeling Strategische planning Beleid Marketing Anders….

35 LCA Inventarisatie Opgave Classificatie Normalisatie Analyse Reactie

36 Bouwcyclusmodel

37 Volgende keer Installatie van Sima Pro Uitleg computerprogramma Sima Pro Opdracht oefening 1e aanzet: wood tutorial


Download ppt "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Prof. Ir. N.A. Hendriks Ir. H. van Nunen 7S660 Wintertrimester 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google