De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domotica en woningcorporaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domotica en woningcorporaties"— Transcript van de presentatie:

1 Domotica en woningcorporaties
Een moeizame relatie Drs. J. Smeets REM&D

2 Inhoud Woningcorporaties Domotica Adaptieproces Praktijk Slot

3 1. Woningcorporaties Toegelaten Instelling:
uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting In de praktijk wordt dit belang bepaald door samenspel tussen gemeente en werkzame corporaties

4 Woningcorporaties Maatschappelijk middenveld
- waarborgfunctie: behoud pluralisme - voorhoedefunctie: ruimte voor innovatie - tegenspelfunctie: belangenbehartiging - service organisatie: creeeren van klantwaarde - gemeenschapsfunctie: bindende werking

5 Woningcorporaties BBSH 1993 legt prestaties vast:
Passend huisvesten doelgroep Kwaliteitsbeleid Betrekken huurders Waarborgen financiële continuïteit Toevoeging 1997 Leefbaarheid Toevoeging 2001 Wonen en zorg

6 Woningcorporaties Ouderenhuisvesters bij uitstek % 55 plussers in woningen algemeen corporatie % 50% % %

7 Mogelijke ontwikkelingsrichtingen
Financieel economisch rendement Vastgoed- onderneming Klanten- corporatie vastgoed mensen Wijkregisseur Voorzieningen- corporatie Emancipatie- machine Maatschappelijk rendement

8 Toepassingsgebieden Zorgen Communicatie Werken Ontspannen Comfort Energie Beheer

9 3. Adaptie van innovaties
Rogers E.M. (1995) Diffusion of innovations Maakt onderscheidt tussen initiatie en implementatie In initiatieffase spelen 3 stadia een rol: Kennis Overtuiging Beslissing Willem Bouman (TeMa) heeft deze benadering toegepast op de adoptie van domotica bij woningcorporaties

10 Adaptieproces domotica
Kennis- stadium Omgevingsfactoren Met betrekking tot domotica Technisch Economisch Juridisch Sociaal Geen adoptie Waargenomen Kenmerken van domotica Relatief voordeel Compatibiliteit Complexiteit Testbaarheid Zichtbaarheid Onzekerheid Obstructie Overtuigings stadium Geen adoptie Beslissings- stadium Geen adoptie Adoptie Bron: Willem Bouman afstudeerscriptie

11 kennisstadium Volgende factoren uit de omgeving blijken in
dit stadium van invloed: herkenning van behoefte Berichtgeving domotica Informatie commerciële partijen Informatie niet-commerciële partijen Kennis van techniek Kennis functionaliteit

12 overtuigingstadium Volgende factoren uit de omgeving blijken
in dit stadium van invloed: informatie van collega-corporaties

13 overtuigingstadium Relatief voordeel
Voordelen door veiligheid, gemak en comfort Voordelen betere verhuurbaarheid (minder mutaties e.d.) Voordelen subsidies Voordelen door lagere maatschappelijke kosten Voordelen langere zelfstandigheid Voordelen beter imago Nadelen hoge investeringskosten Nadelen hogere onderhoudskosten

14 overtuigingstadium Compatibiliteit met normen, doelstellingen, wetgeving In overeenstemming met met BBSH Match met vraag doelgroep Compatibiliteit met werkwijze zorgverlener Compatibiliteit met regelgeving Compatibiliteit met brandweer en politie

15 overtuigingstadium Complexiteit
Complexiteit van nieuwbouw/renovatie/groot onderhoud Complexiteit van uitbesteding Complexiteit gebrek aan standaardisatie systemen Complexiteit gebrek aan integratie systemen en organisaties Complexiteit gewenning gebruiker

16 overtuigingstadium Testbaarheid Mogelijkheden om te experimenteren
Voorbeeld-, test- of modelwoning Zichtbaarheid Zichtbaar voor anderen Domotica bevindt zich vooral in het privé-domein Aandacht in media van belang

17 overtuigingstadium Onzekerheid Veel risico’s Investeringen
Functioneren Kosten/baten Sociale acceptatie

18 Kosten Simpel systeem - actieve personenalarmering met draadloze alarmknop en een electronisch bedienbaar voordeurslot geintegreerd in video-intercom en rookmelder euro Uitgebreid systeem euro Komt bovenop onrendabele top van ca euro

19 overtuigingstadium Obstructie Negatieve invloed op besluitvorming
Onzekerheid over levenscyclus Onzekerheid over standaardisatie Onzekerheid over toekomstige mogelijkheden (draadloos?)

20 beslissingsstadium Factoren in dit stadium zijn:
Toepasbaarheid met name in de voorraad Kosten Gebrekkige kennis installateurs Schaalniveau Alarmopvang Alarmopvolging

21 4. Praktijk Veel corporaties zijn in overtuigingsstadium
Diverse experimenten. In 2000 tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling 30% subsidie op installatie. Max woning; /project Voorwaarde: alarmopvang en alarmopvolging. Voorbeelden in de regio: HhvL/Woonbedrijf in Eindhoven Domein in Best Woonstichting Etten-Leur Evaluatie in 2003

22 4. Praktijk Evaluatie in 2003 Experimenteren met technologie belangrijkste motief corporatie. Niet specifiek voor een doelgroep Gewenningsproblemen bij ouderen Vooral personenalarmering een succes Politiekeurmerk maakte vaak extra inbraakalarmering overbodig. Behoefte aan flexibiliteit, geen standaardoplossing (vraagsturing)

23 4. Praktijk Evaluatie in 2003 Domotica is een oplossing voor veiligheid, comfort etc. Geen doel op zich. Denken vanuit de gebruiker en zijn behoefte. Niet alle techniek toepasbaar met name in de voorraad. Kosten voor soc. huurwoning nog hoog ca 7500 euro (5% extra). Behoefte aan flexibele pakketten, geen standaardoplossing vraagsturing waarbij klant zelf niveau van pakket kan bepalen

24 4. Praktijk Behoefte bij bewoners/vraagsturing. top 5 in een pilot:
Actieve personenalarmering Automatisch uit- en aanzetten apparatuur Openen van deur door alarmcentrale Bezoekers zien Inbraakalarmering

25 5. Slot Vraaggestuurd-modulair Doelgroep specifiek Contents van belang
Voorlichting en timing Inbedding in gebiedsgericht beleid (woonservicezones)


Download ppt "Domotica en woningcorporaties"

Verwante presentaties


Ads door Google