De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellen voor beschrijving en interpretatie Raymond Cuijpers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellen voor beschrijving en interpretatie Raymond Cuijpers."— Transcript van de presentatie:

1 Modellen voor beschrijving en interpretatie Raymond Cuijpers

2 Inhoud Wat is een model? Beschrijvende modellen –Lineaire regressie –fMRI Psychofysica –Wat is psychofysica? –Relatie tussen externe en interne variabelen Modelvaliditeit in de psychofysica –Afstandswaarneming –Parallelzettaak –Grijpen van cilinders

3 Wat is een model?

4 Waarom worden dit modelen genoemd? Wat is een model?

5 Waarom worden dit modellen genoemd? Representatie van de wereld/mens/object Abstractie van de werkelijkheid Alleen relevante aspecten worden gemodelleerd Projectie Wat is een model? Werkelijkheid - oneindig veel dimensies Projectie/ Abstractie Model - eindig aantal parameters

6 Hoe weet je wat de juiste representatie is? Criterion-related validity: Voldoet het gemetene aan de criteria van het model? Voorbeeld: representatieve bevolkingsgroep bij onderzoek naar stemgedrag Wat is een model? zwak sterk Construct validity: Worden alle relevante dimensies gemeten/gemodelleerd? Voorbeeld: De waargenomen helderheid hangt ook af van het contrast met de omgeving Content validity: Bestaat er een correlatie tussen het gemetene en de modelparameters? Voorbeeld: correlatie tussen gemeten en waargenomen helderheid van een object

7 Beschrijvende modellen

8 Lineaire regressie Data reductie: 2 parameters ipv tabel met data Onderlinge samenhang tussen datapunten Interpolatie: voorspelling binnen het meetbereik Extrapolatie: voorspelling buiten het meetbereik Betekenis van fitparameters? Beschrijvende modellen

9 Wanneer mag lineaire regressie? Criterion-related validity: Continue interval variabelen Lineair verband (statistische test) Beschrijvende modellen Content validity Correlatie tussen variabelen (statistische test) Construct validity Restvariabiliteit is niet meer afhankelijk van experimentele condities: ruis (statistische test) Betekenis van fitparameters?

10 fMRI (functional magnetic resonance imaging) Spatio-temporeel model van neuronal activiteit Meet BOLD response (blood oxygen level-dependent) –Verschil in magnetische eigenschappen tussen zuurstofhoudend en zuurstofarm hemoglobine Maximale sterkte BOLD signaal na ca. 6s Spatiele resolutie ca. 5mm Beschrijvende modellen

11 Validiteit fMRI model van hersenactiviteit? Criterion-related validity: Zuurstofgehalte  neuronale activiteit Correcties ademhaling/hartslag/bloedstroming Content validity Correlatie met stimulus variabelen Construct validity Correlatie  Causaal verband Controle condities Statistiek (middeling om toevallige effecten te verwijderen) Beschrijvende modellen

12 Psychofysica

13 Wat is Psychofysica? Aanbieden en manipuleren van stimuli (visueel, auditief, tactiel,....) Registreren van gedrag dat afhankelijk is van de waarneming van de stimuli (Taak) Infereren van interne mechanismen/representaties/variabelen Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

14 Basisgedachte: Psychofysica Serieel proces met menselijk brein als 'black box' Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

15 Wat zijn de interne variabelen? Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

16 Scheiding tussen interne en externe variabelen is niet strict Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

17 Fundamenteel probleem psychofysica Psychofysica Externe wereld perceptie actie ? Hoe maak je een experiment zodat je iets te weten komt over de interne mechanismen? –Metingen betreffen fysisch waarneembare variabelen –Gewenste uitspraken betreffen interne variabelen

18 Relatie externe en interne variabelen? Psychofysica Interne variabelen zijn functioneel gedefinieerd –Er hoeft geen rechtstreekse neuronale representatie te zijn (grootmoedercel) Relatie intern/extern is (meestal) niet 1 op 1 –Er bestaat geen equivalente interne variabele (absolute positie) –Er bestaat geen equivalente fysische variabele (kleur) –Interne variabele afhankelijk van meerdere externe variabelen (waargenomen helderheid) –Meerdere interne variabelen afhankelijk van dezelfde externe variabele (helderheid, contrast) –Interne variabelen hoeven niet onderling consistent te zijn, als de externe variabelen dat zijn (positie/afstand of verplaatsing/snelheid)

19 Relatie externe en interne variabelen? Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

20 Relatie externe en interne variabelen? Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

21 Relatie externe en interne variabelen? Psychofysica Uit: Lecture "Pictorial Space", Jan J. Koenderink, Andrea J. van Doorn and Astrid M.L. Kappers, Leuven, december 2001.

22 Wat zegt deze relatie over hoe de vorm werd waargenomen? Psychofysica NIETS Er is ook een interpretatie nodig! Validatie: - andere meetmethode(n) Bijvoorbeeld: Ingestelde vorm = affine transformatie * waargenomen vorm

23 Modelvaliditeit in de psychofysica (I): Afstandswaarneming

24 Het waarnemen van afstand Cues (informatiebronnen): Occlusie Grootte Perspectief Familiariteit Hoogte t.o.v. horizon Bewegingsparallax Stereo zien (dispariteit) Afstandswaarneming

25 Ames room Afstandswaarneming

26 Methoden om afstandswaarneming te meten Methoden Verbaal verslag Matching Aanwijzen Lopend afleggen Bisectietaak Parallelzettaak Afstandswaarneming Problemen Eenheden? Fout in waarneming of in rapportage? Meetomgeving (representatief?) Consistentie? Cue integratie? Indirect: Model nodig om variabelen te relateren Oplossingen IJken Vergelijken met andere methoden Controle-condities Onafhankelijk varieren cues Goodness of fit

27 Modelvaliditeit in de psychofysica (II): Parallelzettaak

28 Vraagstelling: Hoe neemt de mens geometrische relaties waar? Is het mogelijk om de data te verklaren met fouten in de waargenomen afstand? Parallelzettaak

29 Experimenteer- ruimte Wat de proef- persoon ziet Parallelzettaak Experimentele opzet

30 Parallelzettaak Stimuluscondities: 6 orientaties referentiepijl 4 afstanden voor elke pijl Grootte geschaald met afstand 2*4 separatiehoeken … Meting: Orientatie van testpijl

31 Resultaten Parallelzettaak

32 Model: metriek Parallelzettaak

33 Stimulus variabelen: Separatiehoek Orientatie referentiepijl Afstand Interne variabelen: Waargenomen orientatie Waargenomen afstand … Afhankelijke variabele: Orientatie testpijl perceptie actie Bekend Gemeten Model: metriek

34 Modelvaliditeit Parallelzettaak Criterion-related validity: Afstandswaarneming indirect gemeten Afstand pijlen gevarieerd van 1.47m - 4.31m ✔ Onderlinge consistentie nodig Content validity: ✔ Model beschrijft data Construct validity: ✗ Aannames van model niet getoetst ✗ Data niet afhankelijk fysische afstand pijlen ✗ Model zonder diepte ook mogelijk ✔ Model is in staat om vragen te beantwoorden ✔ Overeenstemming met afstandsfuncties uit literatuur

35 Modelvaliditeit in de psychofysica (III): Grijpen van cilinders

36 Vraagstelling Hoe wordt informatie over de vorm van een voorwerp gebruikt bij het grijpen ervan? Hoe beïnvloedt de vorm het grijpgedrag? Grijpen van cilinders

37 Experimentele opstelling Grijpen van cilinders

38 Resultaten: grijporientatie Grijpen van cilinders

39 Resultaten: grijporientatie Grijpen van cilinders

40 Resultaten: grijporientatie Grijpen van cilinders

41 Resultaten: grijporientatie Grijpen van cilinders Hellingen beschrijven effect van vorm op grijpen Betekenis? Oorzaak?

42 Grijpen van cilinders Stimulus variabelen: Cilinderorientatie Aspect ratio Cilinderpositie Interne variabelen: Waargenomen cil. orientatie Waargenomen aspect ratio Geplande grijporientatie Afhankelijke variabele: grijporientatie perceptie actie Bekend Gemeten Beschrijvend model: Lineaire regressie Middeling Tabel Uitspraken

43 Modelvaliditeit Grijpen van cilinders Criterion-related validity: Vorm voorwerp gevarieerd Visuele informatie niet gemanipuleerd Content validity: ✔ Correlatie tussen experimentele condities en respons ✔ Compacte beschrijving Construct validity: ✔ Systematische afwijkingen vastgesteld ✗ Covariatie met grootte en gewicht ✗ Slechts 1 vorm in 1 dimensie gevarieerd ✗ Betekenis fitvariabelen?

44 Essay opdracht ‘Descriptieve modellen’ Essay opdracht Lees een van de artikilen op blackboard Schrijf een essay over de validiteit van de gebruikte modellen Let daarbij op:  Externe variabelen  Interne (psychologische) variabelen  Hoe worden deze in verband gebracht (model/interpretatie)?  Hoe valideren de auteurs de criterion related, content en construct validity?  Wat is jouw onderbouwde mening?


Download ppt "Modellen voor beschrijving en interpretatie Raymond Cuijpers."

Verwante presentaties


Ads door Google