De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Communicatievaardigheden Formuleren (2)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Communicatievaardigheden Formuleren (2)"— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Communicatievaardigheden Formuleren (2)

2 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijldimensies vaag, verwarrendduidelijkheidprecies, structuur droog, wijdlopig boeiendlevendig, beknopt

3 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart De eigenschappen rechtheid, raken en evenwijdigheid blijven behouden onder evenwijdige projectie. We kunnen het ook anders zeggen. Als we een meetkundige figuur evenwijdig projecteren, blijft een rechte lijn in de oorspronkelijke figuur ook recht in de geprojecteerde figuur. Een raaklijn blijft een raaklijn en ook een evenwijdige lijn verandert in wezen niet. Die blijft evenwijdig.

4 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt parafrasen De eigenschappen rechtheid, raken en evenwijdigheid blijven behouden onder evenwijdige projectie. We kunnen het ook anders zeggen. Als we een meetkundige figuur evenwijdig projecteren, blijft een rechte lijn in de oorspronkelijke figuur ook recht in de geprojecteerde figuur. Een raaklijn blijft een raaklijn en ook een evenwijdige lijn verandert in wezen niet. Die blijft evenwijdig.

5 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt parafrase We moeten nieuwe exportbestemmingen vinden, want het penetreren van nieuwe internationale markten is een noodzaak. Zonder vergroting van het aantal afzetgebieden redden we het niet.

6 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt parafrase We moeten nieuwe exportbestemmingen vinden, want het penetreren van nieuwe internationale markten is een noodzaak. Zonder vergroting van het aantal afzetgebieden redden we het niet.

7 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Het is zeker zo dat voor dit aspect geldt dat we het in onze besluitvorming mee moeten laten wegen.

8 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt zinnen met lange aanloop Het is zeker zo dat voor dit aspect geldt dat we het in onze besluitvorming mee moeten laten wegen. Voor dit aspect geldt zeker dat we het in onze besluitvorming mee moeten laten wegen.

9 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt zinnen met lange aanloop Het is zeker zo dat voor dit aspect geldt dat we het in onze besluitvorming mee moeten laten wegen. Voor dit aspect geldt zeker dat we het in onze besluitvorming mee moeten laten wegen. We moeten dit aspect zeker in onze besluitvorming mee laten wegen.

10 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart  best wel  echt wel  eigenlijk  gewoon  in principe  een stuk  in wezen  natuurlijk  uiteraard

11 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt stoplappen In principe is er over het Belgische hotelwezen echt wel het een en ander aan positiefs op te merken, maar daaraan wordt in de artikelen van de heer De Cock naar mijn gevoel toch eigenlijk in het algemeen gewoon te weinig aandacht besteed.

12 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt stoplappen In principe is er over het Belgische hotelwezen echt wel het een en ander aan positiefs op te merken, maar daaraan wordt in de artikelen van de heer De Cock naar mijn gevoel toch eigenlijk in het algemeen gewoon te weinig aandacht besteed. De artikelen over Belgische hotels van De Cock in De Standaard vind ik te negatief.

13 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt voorzetseluitdrukkingen met betrekking tot in tegenstelling tot ten aanzien van in het kader van

14 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt voorzetseluitdrukkingen met betrekking tot, in tegenstelling tot, ten aanzien van, in het kader van + lidwoord + naamwoord (naamwoordstijl) + omslachtige aanloopuitdrukkingen: kan gesteld worden dat valt op te merken dat kunnen we constateren dat

15 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt voorzetseluitdrukkingen Met betrekking tot de regeling Intensivering Vreemdelingentoezicht valt op te merken dat het invoeringstraject dermate chaotisch is verlopen dat ten aanzien van de effectiviteit weinig te zeggen is.

16 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt voorzetseluitdrukkingen Met betrekking tot de regeling inburgering van allochtonen valt op te merken dat het invoeringstraject dermate chaotisch is verlopen dat ten aanzien van de effectiviteit weinig te zeggen is. De regeling inburgering van allochtonen is zo chaotisch ingevoerd dat over de effectiviteit niets te zeggen is.

17 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt expliciete verbanden De score van onze externe brieven volgens die Amerikaanse leesbaarheidsformule hoeft helemaal niet omlaag. Ik ken uiterst cliëntvriendelijke teksten met woord- en zinslengte die ver boven het geïndiceerde ASO- plus niveau liggen.

18 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt expliciete verbanden De gemiddelde score die onze externe brieven volgens de Amerikaanse leesbaarheidsformule halen, hoeft helemaal niet omlaag. Die score drukt niets anders uit dan een combinatie van de gemiddelde zins- en woordlengte. Op basis daarvan zou dan een uitspraak over de leesbaarheid – zeg maar cliëntvriendelijkheid – van een tekst gedaan kunnen worden…..

19 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

20 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

21 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

22 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

23 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

24 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.

25 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Men zou zich heel goed kunnen voorstellen dat een van de mogelijke gevolgen van het nemen van de beslissing om de bestaande kortingsactie te beëindigen, gelegen zou kunnen zijn in de te verwachten mogelijkheid dat veel klanten zich zullen wenden tot meer in de nabijheid van de eigen woning gelegen faciliteiten.  Als de kortingsactie wordt beëindigd, zullen waarschijnlijk veel klanten hun boodschappen dichter bij huis gaan doen.

26 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend:wijdlopig vs. beknopt veelPARAFRASENweinig ZINNEN MET LANGE AANLOOP STOPLAPPEN VOORZETSELUITDRUKKINGEN EXPLICIETE VERBANDEN

27 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijldimensies vaag, verwarrendduidelijkheidprecies, structuur droog, wijdlopig boeiendlevendig, beknopt

28 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Dr. B. Brocken kwalificeerde het onderzoek van drs. Van Straalen als gebrekkig en misleidend. Zijn bezwaar gold niet de methode die gehanteerd werd, maar de wijze waarop de conclusie was getrokken. Hij vond dat die niet deugde.

29 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart ‘Gebrekkig en misleidend’. Zo kwalificeerde dr. B. Brocken het onderzoek van drs. Van Straalen. Had hij bezwaar tegen de methode die zij gehanteerd had? Dat niet zozeer, maar wel tegen de wijze waarop de conclusie was getrokken. ‘Daar deugt niets’, vond Brocken.

30 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig afwisseling volgorde zinsdelen De vakbeweging dient zich de komende jaren nog sterker dan voorheen in te spannen voor het behoud van de werkgelegenheid.

31 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig afwisseling volgorde zinsdelen  De vakbeweging dient zich de komende jaren nog sterker dan voorheen in te spannen voor het behoud van de werkgelegenheid.  Voor het behoud van de werkgelegenheid dient de vakbeweging zich de komende jaren nog sterker in te spannen dan voorheen.  De komende jaren dient de vakbeweging zich nog sterker dan voorheen in te spannen voor het behoud van de werkgelegenheid.  Nog sterker dan voorheen dient de vakbeweging zich de komende jaren in te spannen voor het behoud van de werkgelegenheid.

32 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig Ik heb ernstige klachten over het tekstverwerkingsprogramma Writewell. Toen ik Writewell enkele maanden geleden kocht, werd mij verzekerd dat ik met Writewell probleemloos teksten zou kunnen bewerken die ik met mijn vorige programma gemaakt heb. Maar daar klopt dus niets van. Na deze teleurstellende ervaring met Writewell wil ik iedereen afraden om met Writewell aan het werk te gaan.

33 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig afwisseling woordkeus Ik heb ernstige klachten over Writewell. Toen ik dit tekstverwerkingsprogramma enkele maanden geleden kocht, werd mij verzekerd dat ik er probleemloos teksten mee zou kunnen bewerken die ik met mijn vorige programma gemaakt heb. Maar daar klopt dus niets van. Na mijn teleurstellende ervaring met Writewell wil ik iedereen afraden met deze software aan het werk te gaan.

34 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig afwisseling woordkeus Ik heb ernstige klachten over Writewell. Toen ik dit tekstverwerkingsprogramma enkele maanden geleden kocht, werd mij verzekerd dat ik er probleemloos tektsen mee zou kunnen bewerken die ik met mijn vorige programma gemaakt heb. Maar daar klopt dus niets van. Na mijn teleurstellende ervaring met Writewell wil ik iedereen afraden met deze software aan het werk te gaan.

35 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart We hebben kennisgenomen van uw grote bezorgdheid over de stand van zaken op de markt voor tweedehands voertuigen in het zuiden van Vlaanderen.

36 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig voorzetselketens We hebben kennisgenomen van uw grote bezorgdheid over de stand van zaken op de markt voor tweedehands voertuigen in het zuiden van Vlaanderen.

37 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig voorzetselketens We hebben kennisgenomen van uw grote bezorgdheid over de stand van zaken op de markt voor tweedehands voertuigen in het zuiden van Vlaanderen.  We hebben gelezen dat u erg bezorgd bent over de situatie op de Zuid-Vlaamse markt voor tweedehands voertuigen.

38 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig beeldspraak Eisen:  originaliteit  toepasselijkheid  matigheid

39 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig beeldspraak Wie als vreemdeling een ingewikkeld kantoorgebouw binnenkomt en bijvoorbeeld op kamer A312 moet zijn, zal eerst zoeken naar een plattegrond om een overzicht te krijgen van het gebouw als geheel: waar zijn de verschillende vleugels? Dan probeer je de weg naar de A-vleugel te vinden, als je daar bent beland ga je naar de derde verdieping, en ten slotte probeer je daar de juiste kamer te vinden. Zo verloopt ook het proces waarmee mensen informatie proberen te vinden in een database.

40 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Beeldspraak Aan de nieuwe weg die wij met onze marketingfilosofie zijn ingeslagen, kleven veel haken en ogen.

41 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Beeldspraak Als geen expliciet scharnierend kader wordt aangebracht tussen de vier disciplines in deze bestuurskundige opleiding, wordt er geen brug geslagen tussen de disciplinaire pijlers.

42 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Concretisering De consumptie van sterke drank neemt toe.  Steeds meer mensen drinken een glas sterke drank.  Mensen drinken steeds meer sterke drank.

43 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig concretisering Taalspelletjes waren aan het eind van de jaren tachtig een ware rage op de televisie. Wie herinnert zich niet prachtprogramma’s als Lingo, Scrabble, Dinges en Tien voor taal. Maar dragen zulke taalspelletjes bij aan de taalvaardigheid van de kijkers?

44 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Boeiend: droog vs. levendig  veel afwisselinggeen afwisseling ZINSTYPEN VOLGORDE ZINSDELEN WOORDEN VOORZETSELKETENS VERGELIJKINGEN? BEELDSPRAAK?  concretiseringabstracte beschrijvingen

45 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijldimensies vaag, verwarrendduidelijkheidprecies, structuur droog, wijdlopig boeiendlevendig, beknopt formeel gepastinformeel

46 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Om een effectieve administratieve verwerking te kunnen bewerkstelligen moge ik u verzoeken bij voldoening van de onderhavige nota het voornoemde nummer te vermelden.

47 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel ouderwets taalgebruik: aanvoeg. wijs Om een effectieve administratieve verwerking te kunnen bewerkstelligen moge ik u verzoeken bij voldoening van de onderhavige nota het voornoemde nummer te vermelden. Wilt u bij het betalen van deze nota bovengenoemd nummer vermelden? Dat vergemakkelijkt onze administratie.

48 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel ouderwets taalgebruik: onvolt. deelw. In overweging nemende dat…  We nemen daarbij in overweging dat Tot een conclusie komende…  We komen nu tot een conclusie…

49 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aansprekingen Bij inzending van het aanvraagformulier binnen tien dagen na het uitkeringstijdvak zal in het algemeen geen vertraging in de uitbetalingsprocedure optreden.

50 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aansprekingen Bij inzending van het aanvraagformulier binnen tien dagen na het uitkeringstijdvak zal in het algemeen geen vertraging in de uitbetalingsprocedure optreden.  neutraal

51 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aanspreking Als u het formulier binnen tien dagen na het einde van het uitkeringstijdvak instuurt, zullen we u de uitkering nog tijdig kunnen verstrekken.

52 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aanspreking Als u het formulier binnen tien dagen na het einde van het uitkeringstijdvak instuurt, zullen we u de uitkering nog tijdig kunnen verstrekken.  directe formulering

53 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aanspreking Stuur het formulier op binnen tien dagen na het einde van het uitkeringstijdvak. Dan kunnen wij u de uitkering nog tijdig verstrekken.

54 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel directe aanspreking Stuur het formulier op binnen tien dagen na het einde van het uitkeringstijdvak. Dan kunnen wij u de uitkering nog tijdig verstrekken.  direct (instructief)

55 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel lijdende vorm  Er worden vaak ongewenste opmerkingen tegenover vrouwen gemaakt.  In de volgende paragraaf wordt de ELM-theorie van Petty besproken.  Er zal naar een financiële dekking gezocht worden.

56 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel lijdende vorm In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bezwaren die vanuit onze buitenlandse vestigingen tegen de voorgestelde koerswijzigingen zijn aangevoerd. Ook zal aangetoond worden dat deze bezwaren met beperkte extra middelen opgelost kunnen worden.

57 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel lijdende vorm In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bezwaren die vanuit onze buitenlandse vestigingen tegen de voorgestelde koerswijzigingen zijn aangevoerd. Ook zal aangetoond worden dat deze bezwaren met beperkte extra middelen opgelost kunnen worden.

58 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel lijdende vorm In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bezwaren die vanuit onze buitenlandse vestigingen tegen de voorgestelde koerswijzigingen zijn aangevoerd. Ook zal aangetoond worden dat deze bezwaren met beperkte extra middelen opgelost kunnen worden.  In hoofdstuk 3 zal ik ingaan op de bezwaren die vanuit onze buitenlandse vestigingen tegen de voorgestelde koerswijzigingen zijn aangevoerd en zal ik aantonen dat deze bezwaren met beperkte extra middelen op te lossen zijn.

59 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Gepast: formeel vs. informeel formeel informeel OUDERWETSE WOORDEN EN ZINNEN (IN)DIRECTE AANSPREKINGEN LIJDENDE VORM

60 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijldimensies vaag, verwarrendduidelijkheidprecies, structuur droog, wijdlopig boeiendlevendig, beknopt formeel gepastinformeel  CORRECTHEID

61 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Correctheid  taalkundige kwesties  taalfouten  spel- en interpunctiefouten

62 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Correctheid: taalkundige kwesties  seksistisch taalgebruik

63 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Correctheid: taalkundige kwesties De bezoeker van het internet zoekt informatie. Hij kan die informatie vinden op miljoenen homepages op het WWW.  Waar in dit document verwezen wordt naar hij/zijn, kan ook zij/haar gelezen worden.

64 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Taalkundige kwesties  seksistisch taalgebruik  Nederlands vs. Engels (Frans? Duits?)

65 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart  seksistisch taalgebruik  Nederlands vs. Engels  je-vorm in wetenschapp. teksten

66 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Correctheid  taalkundige kwesties  taalfouten  spel- en interpunctiefouten

67 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Taalfouten  foutief gebruikte verwijswoorden  congruentiefouten  foutieve beknopte bijzinnen  incomplete zinnen  foutieve samentrekkingen  contaminatie, tautologie en pleonasme  stijlbreuk  leestekens  afkortingen  spelling

68 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Foutief gebruikte verwijswoorden Gisteren vergaderde het bestuur langdurig, maar tot een definitief standpunt zijn ze niet gekomen.

69 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Foutief gebruikte verwijswoorden: getalsfouten Gisteren vergaderde het bestuur langdurig maar tot een definitief standpunt zijn ze niet gekomen.  Gisteren vergaderde het bestuur langdurig maar tot een definitief standpunt is het niet gekomen.

70 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Congruentiefouten De VLD-vertegenwoordigers treffen/treft in dit geval geen enkele blaam. De president wacht/wachten moeilijke jaren. Het raadslid uitte scherpe kritiek op de politie. Die hebben/heeft de rellen niet zien aankomen.

71 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Beknopte bijzinnen Eenmaal via het hoofdmenu in Writewell aangekomen, kan de tekst worden ingetypt.

72 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Beknopte bijzinnen Eenmaal via het hoofdmenu in Writewell aangekomen, kan de tekst worden ingetypt.  Eenmaal via het hoofdmenu in Writewell aangekomen, kunt u de tekst intypen.

73 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Incomplete zinnen Het lijkt wenselijk ook af en toe aandacht te besteden aan de ouders van de kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Vooral omdat dit het genezingsproces gunstig beïnvloedt. Als de ouders ver weg wonen, is het contact met de artsen aanzienlijk minder frequent.

74 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Incomplete zinnen Het lijkt wenselijk ook af en toe aandacht te besteden aan de ouders van de kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Vooral omdat dit het genezingsproces gunstig beïnvloedt. Als de ouders ver weg wonen, is het contact met de artsen aanzienlijk minder frequent  Omdat dit het genezingsproces gunstig beïnvloedt, lijkt het wenselijk ook af en toe aandacht te besteden aan de ouders van de kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, Als de ouders ver weg wonen, is het contact met de artsen aanzienlijk minder frequent

75 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Samentrekkingen De president werd niet veel krediet gegeven en zag dan ook nogal tegen de begrotings- behandeling op.

76 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Samentrekkingen De president werd niet veel krediet gegeven en zag dan ook nogal tegen de begrotings- behandeling op.  De president werd niet veel krediet gegeven en hij zag dan ook nogal tegen de begrotings- behandeling op.

77 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Samentrekkingen De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en zijn standpunten ook.

78 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Samentrekkingen De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en zijn standpunten ook.  De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en hij wist zijn standpunten ook goed te motiveren.

79 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Samentrekkingen De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en zijn standpunten ook  De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en hij wist zijn standpunten ook goed te motiveren.  De nieuwe manager wist het personeel goed te motiveren en hij wist zijn standpunten ook goed te onderbouwen.

80 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Contaminatie De pomphouders zijn gebolgen over de mistoestand dat de benzine een kwartje duurder gaat kosten.

81 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Contaminatie De pomphouders zijn gebolgen over de mistoestand dat de benzine een kwartje duurder gaat kosten.

82 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Tautologie, pleonasme Ik ben best in staat die gebruikte tweedehandswagens te kunnen betalen. Maar misschien is het echter beter om ze in te voeren uit het buitenland.

83 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Tautologie, pleonasme Ik ben best in staat die gebruikte tweedehandswagens te kunnen betalen. Maar misschien is het echter beter om ze in te voeren uit het buitenland.

84 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijlbreuk Het college van bestuur is van mening dat de financiële ondersteuning van het programma ten laste van de derde geldstroom dient te komen, met dien verstande dat het niet te beroerd is om zelf ook wat te dokken.

85 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Stijlbreuk Het college van bestuur is van mening dat de financiële ondersteuning van het programma ten laste van de derde geldstroom dient te komen, met dien verstande dat het niet te beroerd is om zelf ook wat te dokken

86 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Leestekens De onderzoeker vroeg mij nog een keer terug te komen. De onderzoeker vroeg mij, nog een keer terug te komen. De onderzoeker vroeg mij nog, een keer terug te komen. De onderzoeker vroeg mij nog een keer, terug te komen.

87 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Spelling Hulpmiddelen gebruiken!

88 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart - zie cursus - http://taalunieversum.org/taal/

89 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Rapport  omslag  titelpagina  voorwoord  inhoudsopgave  samenvatting (abstract)  lijst van symbolen  woordenlijst  inleiding  hoofdstukken (genummerd)  conclusies (genum.)  aanbevelingen (genum.)  noten  literatuurlijst  bijlagen  register

90 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract : begrijpelijk op zich In dit rapport wordt duidelijk gemaakt dat de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten te wensen overlaat. In hoofdstuk 3 vindt u de resultaten van een enquête onder burgers, waaruit dit blijkt. In hoofdstuk 4 zal daarom voorgesteld worden in de komende drie jaar 500.000 Euro uit te trekken voor noodzakelijke aanpassingen.

91 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract : begrijpelijk op zich De toegankelijkheid van gemeentelijke diensten laat te wensen over. Dit is af te leiden uit de resultaten van een enquête onder burgers. Er wordt daarom voorgesteld in de komende drie jaar ieder jaar 500.000 Euro uit te trekken voor de noodzakelijke aanpassingen.

92 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract: 150 woorden  kader  thema  vraagstelling  methode  belangrijkste resultaten  conclusie

93 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract In opdracht van de gemeente Ronse doet de Hogeschool Gent een reeks onderzoeken naar de relatie gemeente-bewoners. In dit rapport staat een onderzoek centraal naar de gemeentelijke dienstverlening. Met interviews en een enquête is onderzocht hoe burgers in contact komen met de gemeente en wat ze van de dienstverlening vinden. De respondenten blijken tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, maar vinden het moeilijk er een beroep op te doen. Daarbij speelt schaamtegevoel een rol, maar ook de beperkte

94 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract openingstijden van de gemeentelijke diensten weerhouden vele burgers van een persoonlijk bezoek. Opvallend is dat de gemeentelijke advertenties in huis- aan-huisbladen zeer goed worden gelezen en hoog worden gewaardeerd, maar de gemeentelijke informatie op de kabelkrant en het Internet nauwelijks bekend is. De conclusie van het onderzoek luidt dat de communicatieve houding en de kwaliteit van de dienstverlening voldoende zijn, maar dat de organisatie op het punt van openingstijden verbeterd kan worden.

95 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract In opdracht van de gemeente Ronse doet de Hogeschool Gent een reeks onderzoeken naar de relatie gemeente-bewoners. In dit rapport staat een onderzoek centraal naar de gemeentelijke dienstverlening. Met interviews en een enquête is onderzocht hoe burgers in contact komen met de gemeente en wat ze van de dienstverlening vinden. De respondenten blijken tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, maar vinden het moeilijk er een beroep op te doen. Daarbij speelt schaamtegevoel een rol, maar ook de beperkte

96 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Abstract openingstijden van de gemeentelijke diensten weerhouden vele burgers van een persoonlijk bezoek. Opvallend is dat de gemeentelijke advertenties in huis- aan-huisbladen zeer goed worden gelezen en hoog worden gewaardeerd, maar de gemeentelijke informatie op de kabelkrant en het Internet nauwelijks bekend is. De conclusie van het onderzoek luidt dat de communicatieve houding en de kwaliteit van de dienstverlening voldoende zijn, maar dat de organisatie op het punt van openingstijden verbeterd kan worden.


Download ppt "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart Communicatievaardigheden Formuleren (2)"

Verwante presentaties


Ads door Google