De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stroming van opgeloste stoffen via de vloeistoffase Inleiding Convectief transport Miscible displacement Moleculaire diffusie Hydrodynamische dispersie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stroming van opgeloste stoffen via de vloeistoffase Inleiding Convectief transport Miscible displacement Moleculaire diffusie Hydrodynamische dispersie."— Transcript van de presentatie:

1 Stroming van opgeloste stoffen via de vloeistoffase Inleiding Convectief transport Miscible displacement Moleculaire diffusie Hydrodynamische dispersie Doorbraakcurven Gecombineerd transport van zouten

2 Inleiding Bron: irrigatiewater (slechte kwaliteit), overbemesting, overmatig gebruik pesticiden, vuilnisbelt, lekken, lokale industriële activiteiten, etc. Opgeloste stoffen: zouten, nitraten, fosfaten, pesticiden, zware metalen

3 Inleiding Probleem: via bodemwater –migratie naar grondwater en oppervlaktewater via de onverzadigde zone van de bodem vervuiling van natuur, drinkwater –opname door planten uit onverzadigde zone

4 –Loopafstand, verblijftijd van opgeloste stoffen in bodem –Begrip en quantificeren van transportprocessen –Risk assessment indien historische verontreiniging Inleiding Probleem: –Migratie naar grondwater en oppervlaktewater via de onverzadigde zone van de bodem vervuiling van natuur, drinkwater –Opname door planten uit onverzadigde zone

5 Inleiding Transport van opgeloste stoffen –met bodemwater: o.i.v. potentiaalgradiënt (Darciaanse stroming) –in bodemwater: o.i.v. concentratiegradiënt (Miscible displacement) îConvectief transport îMoleculaire diffusie îHydrodynamische dispersie

6 Convectief transport Convectieve flux: Darcy

7 Moleculaire diffusie Diffusieve flux: 1° wet van Fick vrij water: V w = V t l = L

8 Moleculaire diffusie Diffusieve flux: bodemwater: V w < V t L < l

9 Diffusieve flux: bodemwater: Moleculaire diffusie SWAP

10 Hydrodynamische dispersie Verschil in stroomsnelheid –Tussen porieën met verschillende R Wet van Poisseuille

11 Hydrodynamische dispersie Verschil in stroomsnelheid –Tussen porieën met verschillende R –Binnenin porie Wet van Poisseuille

12 Dispersie-flux: Hydrodynamische dispersie

13 Diffusie-dispersie Diffusie-dispersiecoëfficiënt:

14 Gecombineerd transport Stationaire stroming

15 Gecombineerd transport Niet-stationaire stroming

16 Gecombineerd transport Niet-stationaire stroming Indien verliezen/aanwinsten (sinks):

17 Gecombineerd transport Niet-stationaire stroming Indien neerslag/adsorptie: = A(c) = helling adsorptie-isotherme (Freundlich)

18 Gecombineerd transport Niet-stationaire stroming

19 Water transport Soil water flow equation: Richard’s equation Soil hydraulic functions: Mualem-van Genuchten (1980)

20 Soil water flow equation: Richard’s equation Soil water uptake by roots: Feddes et al. (1978) Water transport

21 Evapotranspiratie Two-step approach: Potential evapotranspiration ET p (Penman-Monteith, 1965) T p + E p (based on LAI or SC) Actual evapotranspiration ET a using root water uptake reduction due to water (and salinity) stress E a is minimum of E p or E max (from Darcy)

22 Computersimulatiemodel SWAP Soil Water Atmosphere Plant

23 Computersimulatiemodel - flow chart

24

25

26 Case study - stroming pesticide

27 Computersimulatiemodel HYDRUS2D

28

29

30

31

32

33

34


Download ppt "Stroming van opgeloste stoffen via de vloeistoffase Inleiding Convectief transport Miscible displacement Moleculaire diffusie Hydrodynamische dispersie."

Verwante presentaties


Ads door Google