De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Werkvormen versie groep 1 Krachtige leeromgevingen- groepssessie 2 Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Werkvormen versie groep 1 Krachtige leeromgevingen- groepssessie 2 Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Werkvormen versie groep 1 Krachtige leeromgevingen- groepssessie 2 Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen

2 Praktijkvragen Welke werkvorm is de beste? Is huiswerk een goede ‘werkvorm’? Hoe stel ik goede vragen? Wat is het nut van mindmapping? Hoe maak ik groepswerk effectief? Kunnen leerlingen wel van elkaar leren?

3 Classificatie veel gebruikte werkvormen Instructievormen Interactievormen Opdrachtvormen Spelvormen Samenwerkingsvormen

4 Instructievormen Doceren Vertellen Demonstreren

5 Interactievormen Carrouseldiscussie Bord- of muurdiscussie Forumdiscussie Brainstorming Klasgesprek Kringgesprek Onderwijsleergesprek

6 Opdrachtvormen Film maken Practicum Contractwerk Hoekenwerk

7 Spelvormen Dramatiseren Rollenspel Simulatiespel

8 Samenwerkingsvormen Arbeidsverdelend groepswerk Gezamenlijk groepswerk Probleemoplossende discussie Gevalsmethode CSCL (computer supported collaborative learning) PGO (projectgestuurd onderwijs) Projectontwikkeling/projectonderwijs Peer tutoring

9 Nog meer werkvormen http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/ bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/ bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx

10 Op het menu vandaag Herhaling plenaire sessie NLR Vragen stellen cf. King Concept maps Groepswerk Peer tutoring Andere werkvormen Inoefenen Praktijkopdracht

11 Ontwikkelen declaratieve kennis

12 Non-linguïstische representaties NLR Grafische voorstelling van een tekst, theorie, model, idee, … Concept map, mind map Reductie cognitive load; maar let op: –Aanvankelijk uitgewerkte NLR aanbieden –Later half-uitgewerkte NLR aanbieden

13 NLR Grafisch op papier –Tekstueel –Getekend Fysische modellen (bijv. Zons(maans)verduistering, beweging planeten, osmose, …) Toepassing in alle vakken waar organisatie en elaboratie van kennis in geheugen centraal staat. Bij LO? Reflectie op aanpakken, strategieën, …

14 Muziek: De 5 basis 7-akkkoorden

15 Muziek/gitaar: verschil tussen goede en slechte linkerduimhouding

16 Kunstwetenschappen: Hoe ontstaat een kunstwerk

17 Beeldende kunst: Olieverf, acrylverf en aquarel

18 Engels: De verleden werkwoord tijden

19 Frans: werkwoord être

20 Geschiedenis: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

21 Ontwikkelen declaratieve kennis

22 Concept maps: toepassingen gekende en nieuwe begrippen/ideeën aan elkaar relateren; misvattingen/fouten in de eigen kennis/ideeën opsporen; als basis voor een brainstorming sessie; het probleemoplossingsproces; een verhaal voorstellen; een procesverloop uittekenen; een argumentatie in een redenering weergeven; een complexe tekst stap-voor-stap schematisch voor te stellen; een complex idee verklaren aan anderen; oorzaak-gevolg relaties uitwerken; een complexe structuur voorstellen; als basis voor de toetsing van complexe kennis (zie onderzoek van Yin & Shavelson, 2004).

23 Voorbeelden van mindmaps / concept maps

24 Mindmap: de ideale leraar Zelf voorbeelden toevoegen per vakdidactiek

25

26 Engels: gebruik van Modal verbs

27 Inoefenen begeleide oefening - NLR Bekijk het leermateriaal en de doelen uit sessie 1 ‘Curriculum’ Representeer op de leerinhoud aan de hand van een NLR

28 Ontwikkelen declaratieve kennis

29 Lerende stelt vragen Marzano et al. (2001, p.113): niet alle vragen lokken ‘deep-level processing’ uit: –Veel vragen = rechttoe rechtaan ophalen informatie –Interessante vragen = organisatie en/of elaboratie uitlokken

30 De lerende zelf vragen laten uitwerken De kern is dat de lerende zelf soorten vragen uitwerkt bij de kennis. King (1992, p.111) lijst van starters: Wat is een goed voorbeeld van … ? Hoe zou je … gebruiken om … ? Wat zou er gebeuren als … ? Wat zijn de sterktes en zwaktes van … ? Wat zijn de voor- en nadelen van … ? Verklaar waarom … Verklaar hoe … Hoe beïnvloedt … ? Wat is de betekenis van … ? Waarom is … belangrijk? Wat is het verschil tussen … en … ? Op welke manier zijn … en … aan elkaar gelijk? Wat is het beste uit … en waarom? Welke zijn de mogelijke oplossingen van … ? Vergelijk … en … voor wat betreft … Wat veroorzaakt … ?

31 Link starters en taxonomie Bloom

32 Bloom - gedragsdimensies Bloom revised

33 Taxonomie van Bloom inhoudsdimensies

34 Inoefenen – begeleide oefening - Vragen stellen We bekijken volgend filmfragment: http://www.klasse.be/tvklasse/19866-Heeft-er-iemand- nog-vragen#.UlqzXLFCTIU Let op de vraagstelling. Wat loopt er fout? Formuleer vijf vragen van hogere orde

35 Inoefenen – zelf aan de slag - Vragen stellen Neem het leermateriaal er terug bij Bekijk de geformuleerde lesdoelen Bedenk 10 vragen van hoge orde die gericht zijn op het bereiken van de leerdoelen

36

37 Samenwerkend leren Groepswerk kwalijke reputatie –Lerenden werken niet echt samen; ze verdelen gewoon het werk en leggen op het einde alles samen. –Of bepaalde lerenden doen vrijwel al het werk en andere ‘liften’ mee. –…

38 Samenwerkend leren Ormrod: –Stel groepen samen waarvan je verwacht dat ze op een productieve manier kunnen samenwerken. –Geef duidelijke doelen en subdoelen op. –Geef gedragsregels op voor de groepssamenwerking. –Beperk sturend gedrag van de instructieverantwoordelijke: coach, consultant. –Vraag groepen om hun eigen effectiviteit te beoordelen. –Overweeg om de groepssamenstelling vrij constant te houden.

39 Samenwerkend leren Voorbeeld: CSCL Belang van scripting –Inhoudsgerichte scripts helpen de concrete taak en onderliggende kennisbasis helder te krijgen. Vb. rol onderzoeker, theoreticus, apotheker, assistent, vertegenwoordiger bedrijf, enz. –Communicatiegerichte scripts bevorderen samenwerking in de groep rol van moderator, samenvatter, theoreticus, enz.

40 Soorten scripts: rollengebaseerd Rollen bij beroepen –Rollen in bedrijf, specialisaties, … Rollen in een gemeenschap –Medische rollen, verzorgend, politiek, school, sportclub, trainen, … Rollen bij het uitvoeren van taken –Theater, boeken uitgeven, krant, …

41 Soorten scripts: procedure Hoe voer je iets uit? De stappen worden verdeeld over de verschillende leerlingen; bv. tekst uitgeven: –Eerste versie tekst –Editor van de tekst –Herwerking tekst –Opmaak tekst Rollen roteren bij volgende opdracht

42 Soorten scripts: procedure Hoe voer je iets uit? Bv. Wiskunde: –Eerste versie oplossing –Feedback op oplossing –Herwerking oplossing –Feedback nieuwe oplossing Rotatie bij volgende opdracht.

43 Soorten scripts: stappen Voor complexe opdrachten in alle kennisdomeinen. –Juridische stappen –Economische stappen –Boekhouden –Historische analyse Alle leerlingen verantwoordelijk, maar één leerling in de lead voor één stap in de procedure.

44 Soorten scripts: metacognitief Leerlingen “bewaken” de activiteiten van andere leerlingen in de groep. Deze taak kan verschillen van opdracht tot opdracht: –Herdefiniëren opdracht –Tussentijds samenvatten –Bevragen “Waarom doe je dit?” –Controleer waar men staat en juiste richting –Hoe zal je het aanpakken: expliciteer.

45 Inoefenen begeleide oefening Samenwerkend leren Zie lesmateriaal groepswerk Kunstgeschiedenis

46 Inoefenen begeleide oefening Samenwerkend leren Andere voorbeelden: Frans: De leerlingen lezen tijdens de les Frans in hun groepje elk een tekst over een verschillende buurt in een bekende Franse stad en stippelen dan samen de meest geschikte wandeling uit voor een fictief personage met bepaalde interesses. Geschiedenis: De leerlingen bestuderen in hun groepje elk een andere sociale stand (adel, clerus, plebs, lijfeigenen) van het klassensysteem uit de middeleeuwen, en beoordelen dan samen een aantal ‘casussen’: slaat deze beschrijving (‘een dag uit het leven van …’) op iemand uit de adel, de clerus, het plebs of gaat het om een lijfeigene? De leerlingen bestuderen in hun groepje elk een ander aspect van het weer in een bepaald land

47 Peer tutoring Zie inleidend videofragment http://www.youtube.com/watch?v=YzPQIFghqsw

48 Andere werkvormen

49 Andere werkvormen - economie

50 Een job met een hart

51 Andere werkvormen - economie

52 Andere werkvormen - recht

53

54 Andere werkvormen - gezondheid

55

56

57 Andere werkvormen - humane

58

59 Praktijkopdracht Voor deze opdracht wordt aangeraden de leerinhoud uit opdracht 1 opnieuw te gebruiken. 1. Vragen stellen: 10 vragen formuleren, geordend volgens taxonomie Bloom 2. NLR: 1 representatie die bijdraagt tot lesdoel

60 Praktijkopdracht 3. Groepswerk: Formuleer en complex leerdoel (Bloom). Werk een script uit dat zeer concreet aangeeft wat een groepje moet doen. Garandeer dat het script helpt om het vooropgestelde leerdoel te bereiken. Voeg desnoods bijlagen toe.


Download ppt "Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Werkvormen versie groep 1 Krachtige leeromgevingen- groepssessie 2 Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google