De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOODPLANNING “Bedrijven”

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOODPLANNING “Bedrijven”"— Transcript van de presentatie:

1 NOODPLANNING “Bedrijven”
Luc Bauwens Directeur federale directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen 2007

2 Wetgeving Art. 135 gemeentewet Art. 128 provinciewet
Wet van : algemeen gemeentelijk en provinciaal rampenplan Noodplanning / LB 2007

3 Wetgeving Seveso-richtlijn 24-06-1982 Seveso-II-richtlijn 9-12-1996
Wet instemming samenwerkingsakkoord KB fase 4 KB nucleair KB m.b.t. de nood- en interventieplannen Min. Omzendbrief NPU-1 van m.b.t. de nood- en interventieplannen Wet , m.b.t. betrekking de civiele veiligheid Noodplanning / LB 2007

4 DE NOODSITUATIE “Artikel 6 § 2 – Onder noodsituatie verstaat men : elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken” OMSCHRIJVING DREIGING C OORDINATIE Noodplanning / LB 2007

5 DE NOODSITUATIE Geen definitie Voordelen Nadelen Natuur“rampen”
Economische“rampen” – landbouw”rampen” Milieu”rampen” Medische “rampen” Terrorisme – Bioterrorisme Nieuwe rampen MKZ Varkenspest Pandemieën Noodplanning / LB 2007

6 DE NOODSITUATIE Meer dan individueel verlies Notie algemeen belang
Chaos Herstel sociale orde Noodplanning / LB 2007

7 Intern noodplan is partner van openbare noodplanning
DE NOODSITUATIE Bedrijfsverlies ? Imagoschade ? Noodplanning ?? Link Milieu Veiligheid werknemers Intern noodplan is partner van openbare noodplanning Noodplanning / LB 2007

8  Preventiebeleid kan door noodplanning ondersteund worden
DE NOODPLANNING Noodplanning voorkomt geen rampen Noodplanning voorkomt wel rampen  Preventiebeleid kan door noodplanning ondersteund worden Noodplanning / LB 2007

9 NOODPLAN IS EEN ONDERDEEL VAN GOED MANANGEMENT
NIP : DOEL crisis chaos beperken bestrijden schade communiceren samenwerken NOODPLAN IS EEN ONDERDEEL VAN GOED MANANGEMENT Noodplanning / LB 2007

10 OPENBARE NOODPLANNING
Prioriteit op interne noodplanning Ineen vloeien Leiding Doelstellingen (algemeen belang  privaat belang) Eigen noodplantaal Ontmoetingsmomenten Partners Noodplanning / LB 2007

11 HET OOST-VLAAMS PLATFORM
65 gemeenten 29 politiezones (9 één-gemeentezones) 43 brandweerkorpsen 6 hulpverleningszones 9 MUG-functies (+1 beleidsondersteunde MUG) ambulancediensten (25 brandweer, 5 privé, 7 ziekenhuizen) 100 − 101 (CIC) centrale − gemeenschappelijk call-taking − monodisciplinaire dispatching COMPLEXITEIT ⇔ INTEGRALE VEILIGHEID Noodplanning / LB 2007

12 RISICO’S kerncentrale 30 Sevesobedrijven transport havens
overstromingen industrie (zones) pijpleidingen massamanifestaties stroompannes zakenhuizen, rusthuizen scholen Noodplanning / LB 2007

13 RAMPEN HEIZEL 1985 : 41 doden HERALD 1987 : 193 doden
KETTINGBOTSING E : 10 doden (65 gewonden) KAPRUNTUNNEL 2000 : 155 doden ENSCHEDE 2000 : 17 doden (947 gewonden) VOLENDAM 2001 : 14 doden (320 gewonden) WTC 2001 : 3000 doden MADRID 2004 : 191 doden GHELLINGEN 2004 : 23 doden (132 gewonden) E-17 ZELE - 23 april 2005 : 0 doden (0 gewonden) economische schade Noodplanning / LB 2007

14 DE PLANNEN Het multidisciplinair nood- en interventieplan
ANIP algemeen BNIP bijzonder in functie van bijzondere risico’s (Seveso, nucleair, …) De monodisciplinaire interventieplannen BIP discipline 1 MIP/PSIP discipline 2 PIP discipline 3 LIP discipline 4 IIP discipline 5 De interne noodplannen Niveau bedrijf/instelling Noodplanning / LB 2007

15 OPENBARE NOODPLANNEN Gemeente
burgemeester stelt noodplan op (GANIP/ DNIP’S) gemeenteraad aanvaarding goedkeuring gouverneur Provincie gouverneur stelt PANIP op goedkeuring door minister Binnenlandse Zaken Noodplanning / LB 2007

16 VEILIGHEIDSCEL In iedere gemeente en provincie Opdrachten
Opmaak risico-inventaris en risicoanalyse Actualiseren van NIP’s Oefenbeleid Evaluatie noodsituaties en oefeningen Organisatie voorafgaande informatie naar bevolking over de noodplanning Opvangcentra Noodplanning / LB 2007

17 VEILIGHEIDSCEL (2) Samenstelling Burgemeester - Gouverneur
Vertegenwoordigers disciplines Ambtenaar verantwoordelijk voor noodplanning secretariaat Vertegenwoordigers Seveso- bedrijven Noodplanning / LB 2007

18 NIVEAUS & FASES De gemeentelijke fase
Beheer en afkondiging door burgemeester info naar gouverneur De provinciale fase Beheer en afkondiging door gouverneur info naar minister van Binnenlandse Zaken De federale fase Beheer en afkondiging op nationaal niveau Noodplanning / LB 2007

19 WANNEER WELKE FASE feiten
- Respect voor gemeentelijke autonomie - van gemeentelijke naar provinciale fase - afkondiging fase is niet delegeerbare beleidsbeslissing Parameters feiten geografische uitgestrektheid van de van de nadelige gevolgen aantal slachtoffers effecten milieu, economie benodigde middelen + Seveso, nucleair : BNIP kleine gemeente grote stad Noodplanning / LB 2007

20 DE DISCIPLINES DISCIPLINE 1 : de hulpverleningoperaties
DISCIPLINE 2 : de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening DISCIPLINE 3 : de politie van de plaats DISCIPLINE 4 : de logistieke steun DISCIPLINE 5 : de informatie opdrachten middelen bevelvoering : DIR … + DIR – CP-OPS Noodplanning / LB 2007

21 DISCIPLINE 1 - HULPOPERATIES
Opdrachten Recci – rol voor bedrijf Brandbestrijding Bron en effectenbestrijding Evaluatie van de situatie Opsporen, redden, bevrijden, … van personen Bescherming goederen Opeisingen Instellen perimeters 100 informeren CP-OPS Noodplanning / LB 2007

22 Openbare brandweerdiensten Openbare eenheden civiele bescherming
Wie Openbare brandweerdiensten Openbare eenheden civiele bescherming Bedrijfsbrandweer Specialisten Leiding Dir BW Noodplanning / LB 2007

23 Zonering (wet ) rijk wordt onderverdeeld in hulpverleningszones elke provincie heeft minstens 1 zone provinciaal raadgevend comité van de zones gouverneur + burgemeester voorstel van zonering nationaal raadgevend comité van de zones provinciegouverneurs vertegenwoordiger steden en gemeenten voorstel van zonering KB Noodplanning / LB 2007

24 Zonering verlaten principe/gemeentelijke brandweer
verlaten territorialiteitsprincipe/brandweer netwerk van posten in functie van risicoanalyse optreden conform principe : snelste adequate hulp Noodplanning / LB 2007

25 DISCIPLINE 2 – geneeskundige sanitaire en psychosociale hulpoperaties
Opdrachten MIP PSIP Wie Ambulancediensten MUG’s Ziekenhuizen Medisch sanitaire post Rode kruis Arbeidsgeneesheer – rol voor bedrijf Noodplanning / LB 2007

26 Leiding Federaal gezondheidsinspecteur MIP PSIP PSM DIR-MED
Noodplanning / LB 2007

27 MIP RAMP PRELIMINAIRE EVACUATIE VMP TRIAGE BEHANDELINGSZONE REGULATIE
ROOD GEEL GROEN TRANSPORT OVERLEDEN ZIEKENHUIZEN OPVANGCENTRA Noodplanning / LB 2007

28 MIP-afkondiging 5 zwaar gekwetsten 10 gekwetsten/ernst niet gekend
grootschalige evacuatie situatie die potentieel gevaar biedt voor volksgezondheid Noodplanning / LB 2007

29 PSIP Structuur Opvang - informatie - nazorg
Slachtoffers – familie - betrokkenen Rol voor bedrijf * sociale dienst * bedrijfspsycholoog * overleg met PSM Psychosociaal coördinatiecomité Noodplanning / LB 2007

30 DISCIPLINE 3 – politie van de plaats
Opdrachten : PIP Openbare orde Zonering Gerechtelijk onderzoek Wie Lokale politie Federale politie Leiding - DIR-POL Zonechef Dirco Noodplanning / LB 2007

31 DISCIPLINE 3 Wet op politieambt 05 augustus 1992 art 17 en art 27
Wet op de geïntegreerde politie art 64 KERNTAAK : RUIMTESCHEPPENDE FUNCTIE Politie van de verbindingswegen (WPR, SPN, SPC) DVI-team Rol CIC Noodplanning / LB 2007

32 DISCIPLINE 4 – logistieke steun, diverse werken, bijstand en vervoer
Opdrachten LIP Logistieke steun Technische communicatie Bevoorrading Meten – ontsmetten Wie Civiele bescherming Gemeentelijke diensten Gespecialiseerde diensten NMBS Leger Leiding – DIR-LOG Bevelhebber civiele bescherming of beslissing CP-OPS Noodplanning / LB 2007

33 DISCIPLINE 5 - INFORMATIE
Opdrachten IIP Bevolking Richtlijnen Info Slachtoffers Wie Burgemeester Gouverneur Minister Binnenlandse zaken Communicatieambtenaren DIR-INFO Rol voor bedrijf Noodplanning / LB 2007

34 BEVELVOERING - COORDINATIE
Essentieel Doel Duidelijk Eenvoud Overal gelijk – altijd van toepassing Multidisciplinair – interdisciplinair Coördinatie Noodplanning / LB 2007

35 COORDINATIE Commandopost operaties Coördinatiecentrum
Dubbel niveau Terrein Beleid CP-OPS CC’s Commandopost operaties Coördinatiecentrum Gemeentelijk (GCC) Provinciaal (PCC) Federaal (FCC) Noodplanning / LB 2007

36 OPBOUW COORDINATIE CRISIS RAMP VIP NIP INTERN NOODPLAN MOTORKAP CP-OPS
CC Noodplanning / LB 2007

37 CP-OPS Samenstelling Multidisciplinair( DIR-BW ; DIR-MED ; DIR-POL ; DIR- LOG ) + andere Bedrijf School NMBS + secretariaat Doel Info verzamelen op multidisciplinaire wijze Eerste beslissingen Noodplanning / LB 2007

38 Recci en inschatting situatie en aanpak , rol voor bedrijf Zonering
Doel Recci en inschatting situatie en aanpak , rol voor bedrijf Zonering Extra hulp Richtlijnen bevolking Voorstel fase Terreinbeslissingen Gouden uur Permanent gegeven Aanspreekpunt van de CC’s Noodplanning / LB 2007

39 CP-OPS Leiding : DIR-CP-OPS Discipline 1 richt CP-OPS op
Discipline 1 heeft leiding Opmerking Discipline 1 tenzij specifieke aanduiding door beleid in functie van de crisis Gijzeling Voedselvergiftiging Inplanting Veilig – rol voor bedrijf Verplaatsbaar Visueel contact met rampplaats indien mogelijk Gele vlag met zwarte letters Noodplanning / LB 2007

40 CP-OPS Veiligheidsadviseur
evaluatie risico’s verbonden aan inzet personeel behoort niet noodzakelijk tot zelfde discipline als DIR-CP-OPS rol voor bedrijf Noodplanning / LB 2007

41 OPDRACHTEN CC’s Beleidsorganen Beleidsbeslissingen
Dilemma’s van de CP-OPS Prioriteiten Belangrijke evacuaties Extra middelen Opeisingen Communicatie Info en richtlijnen bevolking Info slachtoffers – rol voor bedrijf Info media Public relations Noodplanning / LB 2007

42 CC’s inplanting - uitrusting
Veilig – rustig Vlot bereikbaar realisme Communicatiemiddelen ICT Secretariaatsfunctie Gemeentelijke CC’s op voorhand uitbouwen ! 24/24 uur Verwarming / verlichting Catering Noodplanning / LB 2007

43 DIR-CP-OPS Managementskwaliteiten Technische kennis Rust
Overleg met disciplines Beslissen Aanspreekpunt disc. en bedrijf Aanspreekpunt CC’s Veiligheid intervenanten Adviseur aanstellen OPLEIDING EN OEFENING Noodplanning / LB 2007

44 BELEID – CC’s gemeente provincie Leiding Burgemeester Gouverneur
Minister Leden Disciplines OCMW Technische dienst Communicatie ambtenaar Rampenambtenaar Bedrijf Burgemeester(s) Secretariaat logboek gemeente provincie Noodplanning / LB 2007

45 FASERING gemeentelijke fase : burgemeester
provinciale fase : gouverneur Federale fase : minister van Binnenlandse Zaken Noodplanning / LB 2007

46 OORZAKEN FEDERALE FASE
crisis of dreiging kan ganse land omvatten dioxine mond- en klauwzeer gekke koeienziekte vogelgriep terrorisme overstromingen energie drinkwater …. specifieke zaken nucleair NAVO, Europese raad industrie universiteiten bevolkingsdichtheid verkeersnet Noodplanning / LB 2007

47 WAAROM FEDERALE FASE ? evaluatie & coördinatie op nationaal niveau
afstemming van de operationele diensten & reserves gelijkheid in optreden naar burgers toe communicatie naar burgers internationale samenwerking internationale info-overdracht Noodplanning / LB 2007

48 STRUCTUUR FEDERALE FASE
VOORALARM door CGCCR ALARM door minister Binnenlandse Zaken 3 COORDINATIEORGANEN evaluatiecel beheerscel informatiecel FCC voorzitter minister van Binnenlandse Zaken Noodplanning / LB 2007

49 INFORMATIEOVERDRACHT
CP-OPS – CC’s PERMANENT NIET NOODZAKELIJK PERMANENT OPERATIONEEL BELEID COMMUNICATIE CHEF  CHEF INFORMATIEOVERDRACHT IN IEDERE FASE CC-GEM / PROV / FED Noodplanning / LB 2007

50 SPINNENWEBSTRUCTUUR CC-FED CC-PROV CC-PROV CC-GEM CC-GEM CC-GEM
CP-OPS CP-OPS CP-OPS Noodplanning / LB 2007

51 Rol van de zone als informatie-verzamelpunt
Bvb. Overstromingen Nucleair Rol van de zone als informatie-verzamelpunt Noodplanning / LB 2007

52 Nucleair - alarmniveau
notificatiniveau (exploitant) alarmniveau prov. coördinatiecomité N0 N1 U1 verwittiging – stand by N2 U2 geen direct gevaar – voedselketen – drinkwater beschermen N3 U3 operationeel – maatregelen uitvoeren NR UR onmiddellijke maatregelen Noodplanning / LB 2007

53 OPMERKINGEN fasen moeten niet doorlopen worden
gouverneur kan aan minister federale fase vragen nucleair noodplanning is in principe top-down de federale fase valt NIET onder de toepassing van KB 16 februari 2006 Noodplanning / LB 2007

54 ORDENING RAMPTERREIN Essentieel prioritair evolutief (!) Voorschriften
Hulpdiensten Bevolking en bedrijven Inplanting functies Toegankelijkheid Evacuatie Schuilen Kledij Way-in en way-out P VMP Noodplanning / LB 2007

55 ORDENING-ZONES Noodplanningszone Organisatorisch Preventief
Interventiezone Effectief Rode zone Oranje zone Gele zone Gerechtelijke zone Noodplanning / LB 2007

56 INTERVENTIEZONES CRISIS ROOD ORANJE GEEL UITSLUITINGSPERIMETER
ISOLATIEPERIMETER ONTRADINGSPERIMETER Rol CP-OPS – Rol bedrijf In functie van Aard crisis Meteo Geografie Wegeninfrastructuur Visualisering Noodplanning / LB 2007

57 INTERVENTIEZONES -TOEGANKELIJKHEID
Rode zone Enkel voor hulpdiensten Met inachtneming richtlijnen CP-OPS Oranje zone Toegankelijkheid voor hulpdiensten en overheden Toegang voor bewoners en werkenden TENZIJ extra richtlijnen CP-OPS of CC’s !!   notie lichte hinder is niet weerhouden Gele zone Iedereen Behalve ramptoeristen Noodplanning / LB 2007

58 ZONERING Noodplanning / LB 2007

59 Noodplanning / LB 2007

60 INFORMATIE-COMMUNICATIE
CRISIS INFO INFO INFO Noodplanning / LB 2007

61 Crisiscommunicatie is moeilijk Informatie is complex Vlugge info
Juiste info Bruikbare info Iedere discipline heeft info Iedere betrokkene heeft info Bedrijf heeft info Gespecialiseerde infobronnen Noodplanning / LB 2007

62 INFORMATIE-COMMUNICATIE
PAKKET INFO TECHNISCHE INFO COMMUNICATIE DISCIPLINES BELEID ALGEMENE INFO COMMUNICATIE BURGER, SLACHTOFFERS, FAMILIE, BETROKKENEN Noodplanning / LB 2007

63 INFORMATIE (2) Technische info Zeer belangrijk ASTRID
Info op weg naar de rampplaats Interdisciplinaire informatie-uitwisseling (CP-OPS) Richtlijnen bevolking Duidelijk Eenvoudig geruststellend Noodplanning / LB 2007

64 INFORMATIE (3) De media Vragen Wie Wat Waar Wanneer Waarom
Feiten  sensatie  scoop “Goede” en “slechte” “Slachtoffers” en “helden” Snelheid van de pers Directheid  TV Noodplanning / LB 2007

65 INFORMATIE (4) Crisiscommunicatie is moeilijk ! Vermoeiend – stress
Snelheid - juistheid Crisiscommunicatie is essentieel Public relations – imago PERS IS PARTNER Noodplanning / LB 2007

66 INFORMATIE (5) HOE Persberichten Persconferentie(s) Persbriefing
Website WIE communiceert Beleid of zijn experten Burgemeester Gouverneur Minister van Binnenlandse Zaken Communicatieambtenaren Functie DIR-INFO Bedrijf (fabriek, NMBS, school,…) Woordvoerder EENVOUDIG communiceren Noodplanning / LB 2007

67 INFORMATIE (6) Informatie door hulpdiensten Opletten ! Media en ethiek
Verantwoordelijken Technische info Met medeweten beleid Eenduidigheid Te vermijden Waardeoordelen (hij reed te vlug) Schuldduiding Paniekboodschappen Noodplanning / LB 2007

68 DE WAARHEID EN NIETS ANDERS DAN DE WAARHEID !
INFORMATIE (7) DE WAARHEID EN NIETS ANDERS DAN DE WAARHEID ! IN HET GSM-TIJDPERK MAAK JE NIET MEER ALS EERSTE HET NIEUWS VAN DE RAMP KENBAAR AAN DE WERELD ! Noodplanning / LB 2007

69 NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN
Wet 28 maart 2003 ( artikel 3) Gemeentelijk A-NIP Goedkeuring gouverneur Provinciaal ANIP Goedkeuring minister van Binnenlandse Zaken KB m.b.t. de nood- en interventieplannen Multidisciplinair NIP Monodisciplinair IP Intern noodplan Noodplanning / LB 2007

70 ANIP en BNIP ANIP Algemene richtlijnen en informatie om het beheer van noodsituaties te verzekeren BNIP Vult ANIP aan met bijkomende specifieke richtlijnen betreffende een bijzonder en/of specifiek risico Bvb. Sevesoplan Noodplanning / LB 2007

71 INHOUD ANIP KB 10 PUNTEN Overzicht van betrokken functies
Inventaris van de risico’s Alarmering Communicatieschema Organisatie operationele en beleidscoördinatie Organisatie informatieverstrekking aan de bevolking Oefenbeleid Opvangcentra Modelberichten Logboek Noodplanning / LB 2007

72 BNIP = punten de beschrijving van het risico en het bepalen van de noodplanningszone waar gaat het om ? ; welke activiteit ? … welk gebied kan betrokken worden (is betrokken) bij de preventieve organisatie zie intern noodplan gegevens m.b.t. personen betrokken bij het risico bedrijfsleider/organisator/ structuur ongevallenscenario’s en interventieprocedures voor elk risico reactiepatronen van de hulpdiensten op incidenten Noodplanning / LB 2007

73 BNIP = punten 5) 6) de organisatie van de coördinatie van de operaties de mogelijke plaatsen van CP-OPS de aanduiding van de discipline die de CP-OPS levert operationele en beleidsstructuur vastleggen waar CP-OPS inplanten leider is brandweer, tenzij andersluidende beleidsbeslissing de beschermingsmaatregelen van personen en goederen parkeervrije zones evacuatieroutes opvangcentra collectief vervoer Noodplanning / LB 2007

74 BNIP = 9 + 3 punten de bijzondere interventiemiddelen
extra medische middelen heli de wijze van en de procedures van informeren van de hulpdiensten en de bevolking interdisciplinaire communicatie ASTRID transmissieplan info bevolking sirenes luidsprekerwagens Noodplanning / LB 2007

75 BNIP = 9 + 3 punten GELOKALISEERDE RISICO’S
de geografische situatie van de inrichting of site plannen zie interne noodplan de algemene gegevens van de inrichting of het risico activiteiten van de inrichting, risico’s inventaris van gevaarlijke producten of activiteiten de lijst van de verantwoordelijke personen en hun bereikbaarheidsgegevens de eigen hulpmiddelen van de inrichting Noodplanning / LB 2007

76 BNIP = 9 + 3 punten de noodplanningszone met inbegrip van perimeters
relevante geografische, demografische en economische factoren de andere risicovolle inrichtingen en activiteiten Noodplanning / LB 2007

77 GELOKALISEERDE en niet GELOKALISEERDE RISICO’S
 massamanifestaties  storm  grote volkstoelopen/fuiven  ondergrondse leiding  carnaval  ronde van Vlaanderen  I love techno  ronde van Frankrijk  Gentse/Lokerse feesten  …  love parade  Belgisch kampioenschap veldrijden  risicomatchen  industrie …  … Noodplanning / LB 2007

78 AARD GEBEUREN/AARD TOESCHOUWERS DUUR, PLAATS EVENEMENT
VAN ACTIVITEIT NAAR RISICO ! WEGINGSPROCES GEEN WETENSCHAPPELIJKE METHODE GEBRUIK VAN PARAMETERS GEZOND VERSTAND GESCHIEDENIS VAN HET EVENEMENT (politie- brandweerverslagen, medische interventies) AARD GEBEUREN/AARD TOESCHOUWERS DUUR, PLAATS EVENEMENT INTERN NOODPLAN ORGANISATOR Noodplanning / LB 2007

79 BELANG INTERN NOODPLAN
WIE IS VERANTWOORDELIJK ? WAT WORDT GEORGANISEERD ? WAT ZIJN DE RISICO’S ? WELKE STRUCTUUR OMKADERT DE OGANISATIE ? - publiek, aantal, aard - binnen, buiten - randactiviteiten - maximum capaciteit - … DUIDELIJK overlast - lawaai - parkings - … - stewards/security - EIP - EHBO - … Noodplanning / LB 2007

80 BNIP : SEVESO Wet van 22 mei 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Noodplanning / LB 2007

81 Seveso-reglementering : Europees Inrichtingen met
Bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen Bepaalde procedés van verwerking Sommatieregel Exclusief Militaire inrichting Pijpleidingen Transport weg, spoor, … Nucleaire Noodplanning / LB 2007

82 BNIP : SEVESO (2) Voorkomingsbeleid Exploitant voorkomt incident
Preventiebeleid – veiligheidsrapport Kennis van het risico Opleiding personeel en derden Veilig ontwerp van installatie Beheersen van noodsituaties Melden van zware ongevallen en schierongevallen 5 jaarlijkse hernieuwing Noodplanning / LB 2007

83 BNIP : SEVESO (3) Intern noodplan Extern noodplan  gouverneur
Reactiepatroon Infoverplichting bevolking Noodplanningszone (chloor : 10 km (………. : 0 m)  Extern noodplan testen om de 3 jaar Noodplanning / LB 2007

84 INTERN NOODPLAN 1 (Artikel 5 KB)
Document op niveau van bedrijf met als doel *schadelijke gevolgen van noodsituatie beperken Noodsituatie kan intern of extern ontstaan *door uitwerken van aangepaste materiële en organisatorische maatregelen *door goede verwittiging van externe hulpdiensten Noodplanning / LB 2007

85 INTERN NOODPLAN 2 Intern noodplan partner openbare noodplanning
Preventiebeleid kan door noodplanning ondersteund worden Noodplan onderdeel van goed management Recci , inschatting en aanpak (discipline 1 ) Bedrijfsbrandweer , EIP , specialisten Arbeidsgeneesheer Sociale dienst , bedrijfspsycholoog Noodplanning / LB 2007

86 Intern noodplan 3 Informatie rampterrein Ordening rampterrein CP-OPS
CC’S Communicatie Woordvoerder Lessen Noodplanning / LB 2007

87 INTERN NOODPLAN 4 Opmaak door noodplancomité * directie
* veiligheidschef * personeelschef * technische dienst * communicatieverantw. * eerste interventieploeg Noodplanning / LB 2007

88 Noodplancomité DENKCEL – DOECEL ontwerp noodplan crisiscel
actualiseren oefenen evalueren bijsturen risicoanalyse ! Noodplanning / LB 2007

89 RISICOSCENARIO’S NADENKEN OVER RISICO’S brand, ontploffing, lek, …
bommelding relletjes drankmisbruik ACTIEFICHES Noodplanning / LB 2007

90 Inhoud intern noodplan
Inplantingsplan Grondplan Alarmeren Beslissen Bestrijden Evacueren Oefenen Noodplanning / LB 2007

91 Plannen Grondplan * in- en uitgangen * nooduitgangen
* compartimentering * trappen-liften * brandblusapparaten * risicoplaatsen * verzamelplaatsen Noodplanning / LB 2007

92 Alarmeren Intern - extern - personeel - 100 - derden - buren
* directie ! * familie * pers Noodplanning / LB 2007

93 Alarmeren - procedures
Beslissen - wie - 24/24 fasering alarmeringschema auditief-visueel ACTIEKAART ALARMEREN Noodplanning / LB 2007

94 Evacueren - ontruimen Zwaarste noodsituatie / paniek mogelijk
Procedures * beslissing : wie ? * dubbele risicoanalyse ja/nee welke ruimtes * is evacuatie volledig ??? Oefenen Evacuatie-team ACTIEKAART EVACUEREN Noodplanning / LB 2007

95 Bestrijden Eerste interventieploeg * opleiding * beperkingen
* veiligheid Bedrijfsbrandweer * specialisten * opleiding/samenwerking ACTIEKAART EVACUEREN Noodplanning / LB 2007

96 Opdrachten personeel Crisisopdrachten zijn geen routine opdrachten !
Actiekaarten (SOP) * belangrijk hulpmiddel * geheugensteun Voorbeeldfunctie Noodplanning / LB 2007

97 CONCLUSIE INTERN NOODPLAN : ESSENTIEEL DOCUMENT NOOD AAN STRUCTUUR
NOOD AAN ACTIEFICHES VOORAFGAANDE & PERMANENTE RISICOANALYSE NOOD AAN INTERNE BELEIDSSTRUCTUUR Noodplanning / LB 2007

98 HET GEHEEL I.N. CP-OPS C’C’ coördinatie
bedrijf evenement risicoanalyse organisator overheid Intern noodplan BNIP crisis intern noodplan BNIP BNIP I.N. CP-OPS C’C’ coördinatie MIP/PSIP BIP PIP LIP TIP Noodplanning / LB 2007

99 OEFENEN Je oefent op je grootste risico’s Alarmeringsoefeningen
Kaderoefeningen Terreinoefeningen Oefendoelen Leren uit fouten De kostprijs van een oefening is nihil in vergelijking met de kostprijs van een ramp ! Noodplanning / LB 2007

100 ONTMOETINGSMOMENTEN MET PRIVATE SECTOR 1
Persoonlijk contact Hulp bij opmaak intern noodplan VIP EIP – bedrijfsbrandweer + BNIP Oefeningen Inplanting CP - OPS Noodplanning / LB 2007

101 ONTMOETINGSMOMENTEN 2 Alarmering  100 Gebruik van type-formulieren
Onmiddellijke en juiste info Noodplanning / LB 2007

102 Ontmoetingsmomenten 3 Rampterrein * risicoanalyse
* opvang hulpdiensten * info – overdracht * permanente dialoog in CP-OPS * MIP arbeidsgeneesheer * PSIP Noodplanning / LB 2007

103 ONTMOETINGSMOMENTEN 4 Beleidsmatig Dialoog in de CC’s
Info en expertise Partners Communicatie Instructies bevolking  overheid Info bevolking  samenwerking Eenheid in communicatie  LESSEN TOEKOMST Noodplanning / LB 2007


Download ppt "NOODPLANNING “Bedrijven”"

Verwante presentaties


Ads door Google