De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistische bronnen in de criminologie 25 november 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistische bronnen in de criminologie 25 november 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Statistische bronnen in de criminologie 25 november 2002

2 Politiële criminaliteitsstatistieken Incl. de Veiligheidsmonitor Gerechtelijke statistieken Penitentiaire statistieken Self-report & victim surveys Sociale statistieken Internationale statistieken

3 Evaluatie van de databanken De geïntegreerde statistiek = intern horizontaal verticaal contextueel

4 I. Politiële statistieken Inclusief Veiligheidsmonitor

5 1a. Politiële criminaliteitsstatistieken Voorgeschiedenis - 1984-1985: Team Consult - 1990: oprichting van Steunpunt Criminaliteit Bestuurlijke politie en strafrechtsbedeling - 1994: APSD-PBO (GICS) - 2000: CGF/PBO/PCS

6 1b. De statistiek van de reguliere politiediensten (CGF/PBO) www.poldoc.be 1. Morfologie 2. Bestuurlijke politie 3. Vijfhoeksoverleg 4. Politiële Criminaliteitsstatistieken 5. De Veiligheidsmonitor

7 1c. Morfologie Doelstelling en draagwijdte effectieven budget logistieke middelen permanentie - en openingsuren functionele specialisatie de minimale norm

8 1d. De statistieken van bestuurlijke politie Voetbal en openbare orde (betogingen) Doelstelling en draagwijdte aard van de gebeurtenissen risico tijdsgebonden gebeurtenissen noot: Bijzondere registraties betogingen (t.e.m 1996) ordehandhaving bij voetbalwedstrijden

9 1e. Openbare ordehandhaving n.a.v. voetbalmatches % voetbalwedstr. Met incidenten Graad van incidenten per 10 matchen % van voetbalwedstr. Met gekwetsten Harde kernen Hooliganisme en internet Wedstr. Met rivaliserende harde kernen Frequentie, aard, spreiding van incidenten

10 1f. Federaal rapport Vijfhoeksoverleg K.B. 10 april 1995 Lokaal vijfhoeksoverleg Provinciaal vijfhoeksoverleg Veiligheidscharters Fasen van de politiehervorming Wetgevende initiatieven

11 1g. Politiële criminaliteitsstatistiek Draagwijdte en doelstelling misdaden en wanbedrijven fenomeenstatistiek (interpolitieel) naar pleegplaats Noot: crime-index

12 1h. De Veiligheidsmonitor = signalen opvangen over veiligheid bevraging van de bevolking federaal en lokaal 1997, 1998 en 2000

13 1i. De veiligheidsmonitor Draagwijdte en doelstelling 1. Buurtproblemen 2. Basispolitiezorg 3. Ervaring met de politie 4. Preventiegedrag Rapportage naar: naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroepsgroep, geografische entiteit

14 II. Gerechtelijke statistieken

15 Bronnen 1. de gerechtelijke statistiek van het N.I.S 2. De oprichting van het statistisch steunpunt (Dienst Strafrechtelijk Beleid) 3. De statistische Cel van het Secretariaat-Generaal (Min. V. Justitie) 4. Project statistische analisten bij College van procureurs-generaal en de hoven van beroep

16 1.De gegevens van het NIS www.statbel.fgov.be A. Statistische gegevens op het niveau van het parket (bedrijvigheden hoven en rechtbanken) B. Statistische gegevens omtrent veroordelingen (bedrijvigheden hoven en rechtbanken) veroordelingsstatistiek Statistiek van de misdrijven gerechtelijke statistiek Bedrijvigheid hoven en rechtbanken Diverse statistieken

17 Evaluatie van de gegevens van het NIS + ganse grondgebied lange traditie divers historische betekenis - lange wachttijd onvolledige informatie geen uniformiteit lacunes nomenclatuur niet éénduidig en niet up-to- date oubollige ideeën

18 2. Het statistisch steunpunt bij de Dienst Strafrechtelijk Beleid Veroordelingen Opschortingen Interneringen

19 3. Statistische Cel v/h Secretariaat- Generaal (Min. V. Justitie) www.just.fgov.be 1999 (cijfers van 1998) 2001 (cijfers van 1999)

20 4. Project statistische analisten (sinds 1 oktober 1999) 8 analisten 1 per rechtsgebied 2 in Brussel (1 per taalrol) 2 bij College van procureurs-generaal (coördinatie)

21 III. Penitentiaire statistieken

22 1980-1997: Directoraat-Genraal Strafinrichtingen Dienst Individuele Gevallen en Genade Jaarlijkse overzichten Op aanvraag 1946-1985: Bulletin v/h Bestuur der Strafinrichtingen Maandelijks Vijfjaarlijkse publicaties

23 Sinds 1994: SIDIS Operationele databank voor beheer Op aanvraag Vanaf 1997: Directoraat-Generaal Strafinrichtingen jaarverslagen 1997 – 1998 -1999

24 Onrechtstreekse bronnen Parlementaire Vragen en Antwoorden Fatik Barstende muren (Beyens, Snacken, Eliaerts)

25 IV. Self-report en victim surveys

26 “Buurt en criminaliteit” Hebberecht, P. et al., 1992 Sint-Macharius Rooigem Galgenberg Zuid

27 V. Sociale statistieken

28 Websites van grote steden SOMA vzw: databank Sociale Planning Nationaal Instituut voor de Statistiek

29 VI. Internationale statistieken

30 United Nations Crime and Justice Information Network http://www.uncjin.org/ Office for Drug Control and Crime prevention http://www.odccp.org/


Download ppt "Statistische bronnen in de criminologie 25 november 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google