De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning en evacuatie/20-04-2007 Planning en evacuatie van een woongebied te Gent-Evergem Luc Bauwens – Federale directie civiele veiligheid provincie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning en evacuatie/20-04-2007 Planning en evacuatie van een woongebied te Gent-Evergem Luc Bauwens – Federale directie civiele veiligheid provincie."— Transcript van de presentatie:

1 Planning en evacuatie/20-04-2007 Planning en evacuatie van een woongebied te Gent-Evergem Luc Bauwens – Federale directie civiele veiligheid provincie Oost-Vlaanderen Wim Haenen – Federaal gezondheidsinspecteur Oost-Vlaanderen 20 april 2007 20 april 2007

2 Planning en evacuatie/20-04-20072 1.INLEIDING A.waarom hoort evacueren tot de noodplanning 1) 1)geen probleem bij grootschalige incidenten   evacuatie van Heyzelstadion   Herald of Free Enterprise : menging van niet-gekwetsten en gekwetsten REDEN :   situatie met een overmaat aan gekwetsten   triage van gekwetsten en niet-gekwetsten loopt door elkaar

3 Planning en evacuatie/20-04-20073 1.INLEIDING (2) 2) 2)problemen bij “kleinschalige” incidenten   brand in een appartementsgebouw   bommelding op een trein REDEN :   situatie begint vaak als onbetekenend   zonder gekwetsten is er geen noodplan 3) 3)hernieuwde aandacht voor evacuaties   preventieve evacuatie in geval van bioterrorisme   evacuatie als gevolg van natuurfenomenen (overstroming)

4 Planning en evacuatie/20-04-20074 1.INLEIDING (3) B.wettelijke grondslag voor een evacuatie 1) 1)vroegere situatie   tot 2003 : enkel wetgeving betreffende veiligheid van werknemers (20-tal teksten)   2003 : nucleair noodplan   2006 : KB betreffende de nood- en interventieplanning 2) 2)KB van 16 februari 2006   notie “evacuatie” weerhouden in KB politie voert evacuatie uit medische discipline vangt op evacuatie hoort tot ANIP of BNIP

5 Planning en evacuatie/20-04-20075 1.INLEIDING (4)   uitleg in omzendbrief NPU-1 discipline 1 evacueert in de rode zonde discipline 3 evacueert elders discipline 2 vangt op modaliteiten van evacuatie en opvang worden gedefinieerd in monodisciplinaire plannen en ANIP (o.a. herberging) BESLUIT :   evacuatie maakt deel uit van de NIP   evacuatie is een BNIP of onderdeel van BNIP vb. BNIP kerncentrale Doel bevat evacuatieplan

6 Planning en evacuatie/20-04-20076 1.INLEIDING (5) 3) 3)positioneren van evacuatie onder discipline 2 (monodisciplinair plan PSIP)   start : opvang van niet-gekwetsten op terrein eerste opvang onder discipline 2 wie : so-bejegenaar, ambulancier, Rode Kruis, … (in functie van soort evacuatie)   evacuatie zelf transport via CP-OPS begeleiding : via discipline 2

7 Planning en evacuatie/20-04-20077 1.INLEIDING (6)   opvang van geëvacueerden door discipline 2 : opstellen van kwaliteitscriteria (personeel) en tijdsnotie PSIP :   regels voor onthaalcentrum tijdsnotie : < 1 uur na ramp operationeel personeel voor onthaal personeel voor meting impact   regels voor telefooninformatiecentrum tijdsnotie : < 45 minuten na ramp operationeel opgeleid personeel pas op : tic versus gsm-tijdperk   actiekaarten voor verantwoordelijken en medewerkers

8 Planning en evacuatie/20-04-20078 1.INLEIDING (7) C.valkuilen bij een evacuatie 1) 1)bepalende autoriteit : CC (of CP-OPS) 2) 2)bepalende factor voor het nemen van de beslissing : risico voor de volksgezondheid 3) 3)interfererende factoren bij het nemen van de beslissing :   risico voor de volksgezondheid bij blootstelling als gevolg van evacuatie duur van de blootstelling op voorhand klaar zijn vermindert de blootstelling

9 Planning en evacuatie/20-04-20079 1.INLEIDING (8)   economische weerslag van evacuatie betrekken van economisch niveau in beslisstructuren op voorhand planning maken binnen BNIP   sociale weerslag en organisatie als gevolg van evacuatie

10 Planning en evacuatie/20-04-200710 2.EVACUEREN : PRINCIPES ! a)beleidsbeslissing   CP-OPS volheid van bevoegdheid in afwachting GCC of PCC   complexe beslissing de crisis of dreiging het evacuatieproces op zich naar de burger/bedrijf

11 Planning en evacuatie/20-04-200711 2.EVACUEREN : PRINCIPES ! (2) b)gemotiveerde en duidelijke beslissing Waarom evacuatie ? Welke zone ? aantal betrokkenen c)specifieke aandachtspunten   hospitalen, rusthuizen, scholen, …   vee   bedrijvensecundaire risico’s economische schade

12 Planning en evacuatie/20-04-200712 2.EVACUEREN : PRINCIPES ! (3) d)onthaalcentra   waar   operationaliteit   capaciteit   registratie e)verschil tussen   gedwongen evacuatie   vrijwillige evacuatie f)element paniek   communicatie   opvang/begeleiding

13 Planning en evacuatie/20-04-200713 2.EVACUEREN : PRINCIPES ! (4) g)evacuatieroutes   welke wegen te gebruiken   eigen vervoer/gemeenschappelijk   knelpunten h)tijdstip/weer   overdag/’s avonds/weekend   weersomstandigheden i)levensbedreigende situatie of niet snelheid planning impact op burger

14 Planning en evacuatie/20-04-200714 2.EVACUEREN : PRINCIPES ! (5) j)lange termijn/korte termijn   invloed op onthaalcentra   catering   overnachting k)geplande plotse evacuatie   gepland : volledige inschatting gebeuren communicatie geen improvisatie   niet gepland : terugval op basisprincipes improvisatie en organisatie

15 Planning en evacuatie/20-04-200715 3.VERLOOP 1. 1.crisis risicoanalyse evacuatie 2. 2.beslissing tot evacuatie 3. 3.planning (waar mogelijk) van de evacuatie 4. 4.communicatie naar betrokkenen 5. 5.alarmering 6. 6.start evacuatie op zich 7. 7.beheer van de geëvacueerde zone

16 Planning en evacuatie/20-04-200716 4.GEPLANDE EVACUATIE = BNIP   na risicoanalyse element tijd hoeveel tijd voor voorbereiding hoeveel tijd voor communicatie/informatie   BNIP uitbouwen met luik evacuatie   de evacuatie moet 100 % (??) voorbereid zijn

17 Planning en evacuatie/20-04-200717 5.DE CASE 1) 1)Gent – Evergem – Rieme – Bombardementstraat   Rieme : deelgemeente – dorp - industrie   naast kanaal Gent - Terneuzen 2) 2)Total – Belgium - Seveso   bodemsanering – zuurteerbekken   sanering van 2006 tot einde 2009   explosieven – vliegtuigbommen van WOII

18 Planning en evacuatie/20-04-200718 5.DE CASE (2) 3) 3)historiografisch onderzoek   zekerheid van niet ontplofte tuigen   bijkomend technisch onderzoek : metaaldetectie bevestigen aanwezigheid “metalen objecten” vliegtuigbommen WOII bijzonder risico restrisicocirkel 500 meter straal

19 Planning en evacuatie/20-04-200719 6.DOVO   procedure ontmijnen stap 1 : gespecialiseerde firma belast met lokalisering en opgraven tuigen Stap 2 : DOVO doet risicoanalyse extra beveiliging   restrisicovertalen in risicocirkel rode zone evacuatie mogelijk

20 Planning en evacuatie/20-04-200720 7.PLAN

21 Planning en evacuatie/20-04-200721 8.DE OMGEVING : de feiten a)bevolking   250 gezinnen   school : 150 leerlingen 20 leerkrachten b)bedrijven   Total Belgium: 140 personeelsleden -   Fuji Oil Europe: 100 personeelsleden -   Mebrom: 35 personeelsleden Seveso   Oleon: 130 personeelsleden Seveso   Milefus Chemie: 55 personeelsleden Seveso   Misa Eco: 59 personeelsleden Seveso

22 Planning en evacuatie/20-04-200722   Fluxys   Air Liquide c)aandachtspunten   kanaal Gent - Terneuzen   De Lijn   NMBS

23 Planning en evacuatie/20-04-200723 9.DE RISICOANALYSE   restrisicoDOVO   cirkel 500 m straal   bevolking   bedrijven : personeel aard bedrijven CONCLUSIE : − BNIP noodzakelijk − item geplande en verplichte evacuatie − provinciale aanpak

24 Planning en evacuatie/20-04-200724 10.INHOUD BNIP : aandachtspunten   zonering   informatie   coördinatiestructuren - beslissingsboom   monodisciplinaire interventieplannen

25 Planning en evacuatie/20-04-200725 11.ZONERING a)500 m omgezet naar werkbare zonering   geen cirkel   rekening houden met terreinen rode zone met uitsluitingsperimeter gele zone met isolatieperimeter b)volledige inventarisatie van bewoners en bedrijven met het oog op informatie c)perimeters monodisciplinaire plannen

26 Planning en evacuatie/20-04-200726 12.INFORMATIE   info over verontreiniging en sanering   info over overblijfselen uit WOII   info over procedure van ontmijnen   info over restrisico   info over aanpak overheid m.a.w. − globaal concept − één campagne (gouverneur + burgemeesters + bedrijf) − eerlijk concept : juiste info

27 Planning en evacuatie/20-04-200727 13.INFO - DOELPUBLIEK A.bevolking   bewonersbrief   globale info over sanering, ontmijning   evacuatieplan in bijgesloten folder verwittingswijze en minimale alarmeringstijd duur van de evacuatie de opvangmogelijkheid ; onthaalcentrum Wat mee te nemen ? Wat met huisdieren ? Wat met mijn huis ?

28 Planning en evacuatie/20-04-200728 13.INFO – DOELPUBLIEK (2)   informatiefiche door bewoners terug te sturen   aankondiging van infovergadering bevolking   gebruik van de “IK BEN WEG”-kaart   hoe extra info te bekomen

29 Planning en evacuatie/20-04-200729 Inlichtingenfiche bevolking

30 Planning en evacuatie/20-04-200730 Inlichtingenfiche bevolking (bij evacuatie)

31 Planning en evacuatie/20-04-200731 Folder bewoners

32 Planning en evacuatie/20-04-200732 Folder bewoners (2)

33 Planning en evacuatie/20-04-200733 13.INFO – DOELPUBLIEK (3) B.bedrijven   “bedrijven”-brief   zelfde info als bewoners   evacuatieplan naar analogie bewoners twee scenario’s   volledige ontruiming   behoud minimum bezetting opvragen contactgegevens …

34 Planning en evacuatie/20-04-200734 13.INFO – DOELPUBLIEK (4) C.school   brief naar ouders en leerkrachten   zelfde info als bewoners D.opmerkingen   apart opvangcentrum voor bedrijven   minimum verwittingstijd in principe 12 u ; bedrijven vroeger, indien mogelijk, 24 u   bedrijven verantwoordelijk voor eigen evacuatie ; geen politiecontrole op terrein   opvolging van ontvangst brieven zeer belangrijk   kortetermijn evacuatie

35 Planning en evacuatie/20-04-200735 14.INFOVERGADERING   aparte infovergaderingen voor bewoners bedrijven school, ouders   in aanwezigheid gouverneur, burgemeester, Total, disciplines   opnieuw volledige uitleg   bedrijven onderlijnen belang economische schade

36 Planning en evacuatie/20-04-200736 15.EXTRA INFO   media   website   infolijn gemeente Evergem

37 Planning en evacuatie/20-04-200737 16.WISSELWERKING OVERHEID-BETROKKENEN Na infovergaderingen volgen aanpassingen   tijdstip evacuatie na 18 u weekend   minimum bezetting bedrijven maximaal betrachten   pré-alarmering naar bedrijven bij vinden tuig : door Total door overheid   goede sfeer op infovergaderingen ; COMMUNICEREN OVER RISICO’S IS EEN MUST !

38 Planning en evacuatie/20-04-200738 17.BELEIDSSTRUCTUUR   OPERATIONELE EN BELEIDSCOORDINATIE   CP-OPS EN PCC 1.CP-OPS   samenstelling DIR-CP-OPS : brandweer DIR-MED DIR-POL DIR-LOG   civiele bescherming   Total + gespecialiseerde aannemer   DOVO   haven   locatie buiten rode zone op brandblusboot

39 Planning en evacuatie/20-04-200739 17.BELEIDSSTRUCTUUR (2) 2.PCC gouverneur, burgemeesters disciplines + Total + haven gemeentehuis Evergem   TECHNISCHE CEL BEDRIJVEN vertegenwoordigen van elk te evacueren bedrijf gemeentehuis Evergem

40 Planning en evacuatie/20-04-200740 18.ALARMERING A.bevolking   media   individueel − tel/gsm : hulp Gent-info − politiebezoek   mededeling van datum en uur   opvragen van bestemming (onthaalcentrum, familie, …) B.bedrijven   media   individueel − tel/gsm : door provincie

41 Planning en evacuatie/20-04-200741 19.OPMERKINGEN   op de dag evacuatie laatste controle door politie   bij weigering evacuatie : modelbesluit van de gouverneur tot “verplichting van het verlaten van de woonst” ;   desnoods bestuurlijke aanhouding en overbrenging naar opvangcentrum   school gebruikt aparte bus

42 Planning en evacuatie/20-04-200742 20.VERKEERSCIRCULATIEPLAN   route naar opvangcentrum bevolking   route naar opvangcentrum bedrijven   RV-plaats voor gemeentelijke transport   specifiek vervoer voor minder mobielen (R.K)   verzamelplaats vrachtwagens   perimeters

43 Planning en evacuatie/20-04-200743 21.OPVANGCENTRA   principes liggen vast in PSIP (FOD Volksgezondheid)   registratieformulieren   opvang : diensten slachtofferbejegening dienst DSI van het Rode Kruis

44 Planning en evacuatie/20-04-200744 22.BNIP en MONODISCIPLINAIRE PLANNEN BNIP intern noodplan Total Coördinatie CP-OPSPCC DOVO BIP MIP/PSIP PIP LIP IIP alle monodisciplinaire plannen volledig uitgeschreven  alarmering  oproeping  taken + versterking LIP : drie onderdelen  civiele bescherming  DOVO  haven

45 Planning en evacuatie/20-04-200745 23.BESLISSINGSBOOM Verwittigen van de autoriteiten en hulpdiensten

46 Planning en evacuatie/20-04-200746 23.BESLISSINGSBOOM Verwittigen van de autoriteiten en hulpdiensten (2)

47 Planning en evacuatie/20-04-200747 24.FORMALISERING   modelbesluit afkondiging provinciale fase   model “advies” DOVO perimeter volledige evacuatie of minimum bezetting van bedrijven   modeladvies CP-OPS uitsluitingsperimeter evacuatieadvies   modeladvies PCC

48 Planning en evacuatie/20-04-200748 24.FORMALISERING (2)   besluit van de gouverneur met verwijzing naar (o.a.) artikel 128 van de provinciewet wet 31 december 1963 op de Civiele Bescherming artikel 11 wet 5 augustus 1992 op het politieambt Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de NIP advies DOVO, CP-OPS en PCC − BNIP – Rieme (evacuatieplan) goedgekeurd door gouverneur en burgemeesters Gent en Evergem op 17 augustus 2006

49 Planning en evacuatie/20-04-200749 25.SLOTBEMERKINGEN   noodscenario onmiddellijke evacuatie met aangepaste beslissingsstructuur is voorhanden   uitbreiding tot rode zone van 1,2 km is overwogen maar niet uitgewerkt !

50 Planning en evacuatie/20-04-200750 26.CONCLUSIES   extra risico   sociale en economische gevolgen   evacueren is een belangrijke beleidsbeslissing gebaseerd op risicoanalyse en gemotiveerd   preventief evacueren = BNIP   BNIP : m ultidisciplinaire coördinatie uitgewerkte monodisciplinaire interventieplannen   bepalen doelgroepen   open communicatie   besluitvormingsproces duidelijk vastleggen


Download ppt "Planning en evacuatie/20-04-2007 Planning en evacuatie van een woongebied te Gent-Evergem Luc Bauwens – Federale directie civiele veiligheid provincie."

Verwante presentaties


Ads door Google