De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwante presentaties


Presentatie over: ""— Transcript van de presentatie:

110 p-elektronsystemen en aromaticiteit
HOOFDSTUK V: p-elektronsystemen en aromaticiteit Mc Murry: pagina pagina pagina

111 V.1 Inleiding (Mc Murry: p 169-171)
Alkenen bevatten een C=C dubbele binding bevatten. Deze binding: reactiever niettegenstaande sterker Reactiviteit: p-elektronen in de binding, p-systeem kan zich over verschillende bindingen uitstrekken. Alkenen in de natuur: * etheen: planthormoon dat het rijpen van fruit induceert * b-caroteen: oranje pigment verantwoordelijk voor de kleur van wortels, bron van vitamine E biedt mogelijk bescherming tegen kanker

112 V.2 Berekenen van het aantal onverzadigdheden (Mc Murry: p 171-173)
Algemeen: iedere ring of dubbele binding verlies van 2H in de formule CnH2n+2 Berekenen van het aantal onverzadigdheden uit de brutoformule Ethaan: C2H6  CnH2n+2  verzadigd Etheen: C2H4  CnH2n  onverzadigd Regels: vervang X door H en vergelijk met de verzadigde formule bv.: C4H6Br2 = C4H8  1 onverzadigdheid verwaarloos O bv. C5H8O = C5H8  2 onverzadigdheden verminder het aantal waterstoffen met het aantal N bv. C5H9N = C5H8  2 onverzadigdheden

113 V.3 Naamgeving van alkenen (Mc Murry: p 173-175)
NB: een aantal veel voorkomende en door IUPAC aanvaarde gebruiksnamen H2C= : methyleen; H2C=CH- : een vinylgroep; H2C=CH-CH2- : een allylgroep etheen = ethyleen propeen = propyleen 2-methyl-1,3-butadieen = isopreen 2-methylpropeen = isobutyleen

114 Benoemd als een penteen niet als een hexeen
2-ethyl-1-penteen 2-methyl-1,3-butadieen 1-methylcyclohexeen 1,4-cyclohexadieen 1,5-dimethylcyclopenteen

115 V.4 Elektronische structuur van alkenen, het 2-center p-systeem: etheen
(Mc Murry: p ) C-C: 347 kJ/mol C=C: 610 kJ/mol p-aandeel = 263 kJ/mol

116

117

118 V.5 Cis-trans isomerie in alkenen (Mc Murry: p 176-177)

119

120 (E)-1-Bromo-2-isopropyl-
V.6 De E, Z-nomenclatuur (Mc Murry: p ) Vermelden: regels voor toekennen prioriteiten volgens Cahn-Ingold-Prelog (E)-1-Bromo-2-isopropyl- 1,3-butadieen (Z)-2-Hydroxymethyl- 2-buteenzuur

121 V.7 De stabiliteit van alkenen (Mc Murry: p 181-184)

122 Reactie energiediagram voor de hydrogenatie van cis-en trans-2-buteen

123

124 Meer gesubstitueerde alkenen geven minder warmte vrij bij hydrogenatie dan minder gesubstitueerde want ze bevatten minder energie van bij het begin.

125 het rode pigment in tomaten
V.8 Het 4-center p-systeem: 1,3-butadieen (Mc Murry: p ) 1,3-butadieen, geconjugeerd 1,4-pentadieen, niet geconjugeerd Lycopeen: het rode pigment in tomaten

126 Geconjugeerde dienen zijn meer stabiel dan niet-geconjugeerde dienen:
* hydrogenatiewarmte voor 1-buteen: DH°hydrog = -126 kJ/mol * uit waarden voor partiële hydrogenatie van bijvoorbeeld 1,3-butadieen tot 1-buteen blijkt deze extra stabiliteit: H2C=CHCH2CH=CH (-126) = expected 1,4-pentadieen observed Verschil = -1 H2C=CHCH=CH (-126) = -252 expected 1,3-butadieen observed Verschil = -16

127 I Waarom zijn geconjugeerde dienen meer stabiel ?
V.9 Moleculaire orbitaalvoorstelling van 1,3-butadieen (Mc Murry: p ) Waarom zijn geconjugeerde dienen meer stabiel ? I Binding gevormd door overlap van sp2- en sp3-orbitalen Binding gevormd door overlap van sp2- en sp2-orbitalen

128 II  Knoopvlak (Eng = node)
in elk hoger gelegen orbitaal één knoopvlak meer

129 niet geconjugeerd dieen
Partieel dubbel-bindingskarakter 1,3-butadieen geconjugeerd dieen 1,4-pentadieen niet geconjugeerd dieen Enkele koolstof-koolstof bindingslengten CH3 – CH pm CH2 = CH pm CH2 = CH – CH = CH pm CH2 = CH – CH = CH pm

130 Deel 2: Cyclische p-elektronsystemen: aromaticiteit
Estron morfine Diazepam (valium)

131 Fractionele destillatie van koolteer levert onder andere:
Phenantrene (mp 101°C)

132 Een aantal gebruiksnamen
V.11 Naamgeving van aromaten (Mc Murry: p ) Een aantal gebruiksnamen Benzaldehyde Tolueen Fenol Benzoëzuur Benzonitril Aniline Ortho-xyleen Acetofenon Cumeen Styreen

133 Een fenylgroep Een benzylgroep 2-fenylheptaan ortho-dichlorobenzeen meta-xyleen para-chlorobenzaldehyde

134 V.12 Structuur en stabiliteit van benzeen (Mc Murry: p 502-504)
Resonantie- energie

135 139 pm, gemiddeld tussen een
enkele (154 pm) en een dubbele binding (133 pm)

136 V.13 Moleculaire orbitaalvoorstelling van benzeen
aromatisch systeem

137 Hückel regel: aantal elektronen = 4n + 2
V.14 Aromaticiteit en de 4n + 2 regel van Hückel (Mc Murry: p , p ) Benzeen: stabiele aromatische verbinding Cyclobutadieen: zeer onstabiel Beide : * vlak * kortgesloten p-systeem Teruggrijpen naar vorige slide voor uitleg opvulling orbitalen Verschil ???? Hückel regel: aantal elektronen = 4n + 2

138 Vlak, kortgesloten p-systeem
4 p MO’s van cyclobutadieen p1 p3 p2 p4 Vlak, kortgesloten p-systeem 4n p-elektronen anti-aromatisch !!

139 Drie voorwaarden voor aromaticiteit : * vlakke molecule
Cyclooctatetraeen 8 p-elektronen, niet-aromatisch Drie voorwaarden voor aromaticiteit : * vlakke molecule * kortgesloten p-systeem * 4n + 2 elektronen

140 Waarom 4n + 2 elektronen ?

141 V.15 Aromatische ionen Anti-aromatisch, onstabiel ! aromatisch

142

143

144

145

146 V.16 Heterocyclische Aromaten (Mc Murry: p 510-512)
Pyridine

147 Pyrrool


Download ppt ""

Verwante presentaties


Ads door Google