De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEERTALIGE BEDRIJFSCOMMUNICATIE MTB

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEERTALIGE BEDRIJFSCOMMUNICATIE MTB"— Transcript van de presentatie:

1 MEERTALIGE BEDRIJFSCOMMUNICATIE MTB
Master na master

2 PROGRAMMA Inleiding en verwelkoming: Voorzitter opleiding (Prof. G. Jacobs) Voorstelling MTB Pauze + inzage projecten, brochures Ontmoeting met de studenten

3 VOORSTELLING MTB

4 VOORSTELLING MTB 1. WAAROM MTB? 2. TOELATINGSVOORWAARDEN 3. PROGRAMMA
4. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5. EXAMENS 6. KOSTPRIJS

5 VOORSTELLING MTB 7. INSCHRIJVEN VOOR MTB 8. AFSLUITER

6 1. WAAROM MTB?

7 Jullie vragen Voel ik me klaar voor de arbeidsmarkt?
Heb ik een zicht op de uitvalswegen van mijn diploma? Heb ik kennis van het bedrijfsleven ? Is mijn talenkennis voldoende om te solliciteren?

8 Ons antwoord Meertalige bedrijfscommunicatie
Brug tussen universiteit en bedrijfsleven Combinatie van theorie en praktijk Actieve contacten met het bedrijfsleven Jezelf profileren naar de arbeidsmarkt toe

9 4 redenen om MTB te studeren
Bedrijfscommunicatie in de praktijk Bedrijfsleven van dichtbij Talenkennis Bedrijfsstage

10 Nog 2 troeven Een modulair programma dat inspeelt op je opleidingsbehoeften Verscheidenheid van lesgevers en studenten uit verschillende faculteiten (LW, EB, PPW, RE)

11 Wat wij ook belangrijk vinden
Tutoring : persoonlijke benadering van de studenten Actieve betrokkenheid van studenten bij het programma Studentenevaluatie per project Peer-assessment Weekverantwoordelijken Interactie in de lessen

12 Bedrijfscommunicatie in de praktijk
Reclame, marketing, public relations, interne communicatie enz. Strategie: Groepsprojecten met communicatieverantwoordelijken Begeleiding en evaluatie door specialisten uit vooraanstaande bedrijven (Porter Novelli, Whyte, Ine Mariën & Comp., Akkanto, Interel)

13 Bedrijfscommunicatie in de praktijk
Techniek: Presenteren, vergaderen, onderhandelen Persuasief schrijven (verkoopsbrieven, newsletters, business plan) In verschillende talen : Frans, Engels (+ Spaans/Duits)

14 Bedrijfscommunicatie in de praktijk
Een paar voorbeelden van projecten Website-oefening Marketingcommunicatieplan voor een product naar keuze Vb. Gruut, PepsiCo, Monster Energy, Mobile Vikings Evaluatie door Marc Michils (Saatchi & Saatchi) Onderzoeksproject: presentatie resultaten in bedrijf Vb. Klarafestival, Febelfin, stad Gent, Project Gent Sint-Pieters Jaarproject: begeleiding communicatie-experts Onderzoek: kwalitatief & kwantitatief onderzoek

15 Bedrijfscommunicatie in de praktijk
Een paar voorbeelden van projecten Doorlichting van imago en communicatie van Klarafestival Integratie social media in communicatie stad Gent Imago-onderzoek voor Gentse Floraliën, Flagey

16 Bedrijfsleven van dichtbij kennen
Gastsprekers: gemiddeld 2 per week 6 Bedrijfsbezoeken (sem 2): iedere week Groepsprojecten Bedrijfsstage Module Bedrijfskunde met juridisch-economische vakken

17 Talenkennis Engels en Frans voor iedereen Spaans en Duits als keuzevak
Op minor niveau: grammatica en uitbreiding woordenschat + basis van de bedrijfscommunicatie Op maior niveau : economische woordenschat Bedrijfscommunicatie: marketing, interne communiatie, crisiscommunicatie, wervingscommunicatie (solliciteren) Franse/Engelse jury: voorstelling business plan

18 Bedrijfsstage Jouw keuze:
Privé-sector/openbare sector In binnen- of buitenland Takenpakket dat past bij jouw persoonlijkheid Een ernstige referentie en enorme troef als je gaat solliciteren

19 Bedrijfsstage “Met die bedrijfsstage heb je bij een eerste sollicitatie mijlen voorsprong tegenover ander kandidaten die nooit een stage gedaan hebben.” (Hilde, lic. Oosterse talen)

20 Een programma op maat Modules Talenkennis Keuzevakken
afhankelijk van je basisdiploma Talenkennis afhankelijk van je geschiktheidsproef Keuzevakken

21 Lesgevers en studenten
LW, EB, RE, PPW Vlerick Management School Studenten: universiteiten en hogescholen alle faculteiten Zeer diverse invalshoeken en interessante kruisbestuiving

22 Wat leer je in MTB? In Meertalige bedrijfscommunicatie leer je de globale beheersing aan van communicatieprocessen in het bedrijfsleven. Van het strategische denkwerk tot het uiteindelijke doewerk. In meerdere talen.

23 Waar ga je werken? Als communicatiespecialist in marketing, reclame, business-to-business, PR, bedrijfspers In interfacefuncties tussen groepen met verschillende belangen en vorming In polyvalente kaderfuncties, zoals human resources, opleiding In commerciële functies

24 2. TOELATINGS-VOORWAARDEN

25 Dubbele toelatingsvoorwaarde
1. Je hebt een diploma van universitair tweedecyclusonderwijs of een diploma hoger onderwijs van twee cycli; of je beantwoordt aan de algemene voorwaarden die gelden voor laatstejaarsstudenten om een deel van het MTB-programma als GIT-student te volgen; 2. Je slaagt voor de geschiktheidsproef

26 Inhoud van de geschiktheidsproef
Schriftelijk gedeelte : op minorniveau voor zowel Engels als Frans Leestekst en vragen beantwoorden Vertaling op maiorniveau (in het Engels en/of het Frans) Synthese/Redactie-oefening op basis van een voorgelezen tekst

27 Inhoud van de geschiktheidsproef
Mondeling gedeelte In het Engels en/of het Frans Peilen naar persoonlijkheid, communicatievaardigheid en motivatie Peilen naar belangstelling voor het bedrijfseconomische leven

28 Beoordelingscriteria geschiktheidsproef
Taal Redeneervermogen Persoonlijkheidsprofiel

29 De geschiktheidsproef praktisch
Data voor 2 zittijden = 2 x kans om deel te nemen zittijd 1 : ma 1 juli (schriftelijk) en di 2 juli (mondeling) zittijd 2 : di 3 september (schriftelijk) en woe 4 september (mondeling) Resultaat: Online bekendmaking op vrijdag vanaf 9u

30 De geschiktheidsproef praktisch
Inschrijven voor de geschiktheidsproef: per telefoon ( ) of per mail voor zittijd 1 : van ma 6 mei t.e.m. vr 28 juni voor zittijd 2: van ma 12 aug t.e.m. vr 30 aug Na inschrijving krijg je per mail concrete info toegestuurd (plaats, uur)

31 De geschiktheidsproef praktisch
Deelnameprijs : 3 euro per zittijd, te betalen tijdens het schriftelijke gedeelte

32 Voorbereiden op de geschiktheidsproef
Het UCT organiseert een aantal cursussen Engels en Frans in de zomer Info : UCT Sint-Pietersnieuwstraat GENT tel : website:

33 3. PROGRAMMA

34 5 modules Module bedrijfscommunicatie Module talen in bedrijfscontext
Module bedrijfskunde: achtergrondkennis adhv economische en juridische vakken Keuzevakken Masterproef Zie brochure Meer uitleg op infosessie 20 september 2012

35 Module talen in bedrijfscontext
Frans én Engels, volgens maior-minor systeem Maior = hoger niveau (C1); minor= lager niveau (B2) Jouw maior = de taal die je het beste beheerst cf de resultaten van de geschiktheidsproef min. 15 credits, max. 21 credits

36 Module talen in bedrijfscontext
Pakket Frans maior + pakket Engels minor Pakket Engels maior +pakket Frans minor Pakket Frans maior + pakket Engels maior Pakket Frans maior + pakket Engels minor + pakket Frans minor Pakket Engels maior + pakket Frans minor + pakket Engels minor

37 Masterproef 15 credits Bedrijfsstage + scriptie
Bedrijfsstage is uitgangspunt van de scriptie Bedrijfsstage kan vanaf de paasvakantie tot begin september; min. 5 weken

38 Masterproef Voor het vinden van de bedrijfsstage :
uitvoerige briefing in november panelavond met MTB-alumni materiële ondersteuning (bronnenmateriaal) spontane aanbiedingen

39 Masterproef Voorbeelden van stage
Meewerken aan reclame- en marketingcampagnes Meewerken aan interne communicatie Meewerken aan public relations en persrelaties Meewerken aan het organiseren van events Redactie van bedrijfsbladen, folders, websites Onderzoek bij specifieke doelgroepen (medewerkers, klanten, …) Doorlichting van communicatietools (bedrijfsblad, website, …)

40 4. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

41 Dagonderwijs met externe activiteiten
Dagonderwijs op UGent : Maandag t.e.m. Vrijdag Voltijds : 20u à 24u les per week Lessenrooster: op infosessies van september

42 Dagonderwijs met externe activiteiten
2 seminars : communicatie skills + teambuilding 6 bedrijfsbezoeken Bedrijfsstage

43 Studieduur Voltijds : 1 academiejaar, gespreid over 2 semesters
Deeltijds : 2 academiejaren, gespreid over 4 semesters Voltijds/ deeltijds = vrije keuze student

44 5. EXAMENS

45 Examens MTB = semestersysteem Examens in januari-februari (1ste sem)
Examens in juni (2de sem) Aantal vakken permanente evaluatie Aantal vakken examen +paper

46 Examens Spreiding over de zittijden
De meeste studenten leggen hun examens af in de 1ste zittijd (februari en juni) Stage en scriptie worden dan afgewerkt tegen de 2de zittijd (september)

47 6. KOSTPRIJS

48 HOEVEEL BETAAL JE VOOR MTB?
Studiegeld op de rol Ter illustratie in : 567,80 euro UGent-site :

49 HOEVEEL BETAAL JE VOOR MTB?
Bijkomende studiegeld : 460 euro (inclusief seminars, bedrijfsbezoeken enz) Waarvan 60 euro forfaitair en 400 euro afhankelijk van de vakken die je volgt Cursusmateriaal : grootorde 200 euro

50 7. INSCHRIJVEN VOOR MTB

51 Inschrijven op de rol Kan pas nadat je geslaagd bent voor geschiktheidsproef : je krijgt een attest mee Afstuderenden van de UGent krijgen automatisch een herinschrijvingspakket toegestuurd door het rectoraat daarmee inschrijven voor MTB

52 Inschrijven op de rol Studenten van elders moeten zich aanmelden bij de inschrijvingen UGent-site:

53 8. AFSLUITER

54 VOOR AL JE VRAGEN Tom Bruyer Meertalige Bedrijfscommunicatie Blandijnberg GENT tel fax mobile website :

55 TOT SLOT Veel succes bij het behalen van je masterdiploma!
Veel succes bij je verdere studie- of carrièrekeuze!

56 ONTMOETING MET MTB- STUDENTEN


Download ppt "MEERTALIGE BEDRIJFSCOMMUNICATIE MTB"

Verwante presentaties


Ads door Google