De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LUCHTVERVUILING M.De Vrieze, F.Thomas, B.Teirlynck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LUCHTVERVUILING M.De Vrieze, F.Thomas, B.Teirlynck."— Transcript van de presentatie:

1 LUCHTVERVUILING M.De Vrieze, F.Thomas, B.Teirlynck

2 BROEIKASEFFECT De werking van het broeikaseffect: Invallende zonnestralen Weerkaatsing van stralen door de atmosfeer Weerkaatsing door wolken Stralen die de aarde bereiken Aarde stuurt infraroodstralen weg Infraroodstralen worden opgenomen door broeikasgassen Terugkaatsing door broeikasgassen Terugkaatsing door de atmosfeer Stralen die in de ruimte verdwijnen

3 BROEIKASGASSEN: KYOTO CONCREET DOEL: De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-2012 met 5% te reduceren t.o.v. 1990. Voor België : -7,5%. Na Kyoto: EU: Doel tegen 2020: Reductie van 15 à 30% t.o.v. 1990. Bedrijven krijgen bepaalde emissierechten EMISSIEHANDEL

4 EVOLUTIE VAN CO 2 IN DE LUCHT IN 1750: 278 ppm IN 2002: 372 ppm EN 2002: 448 ppm CO 2 -eq

5 VERZURING Verantwoordelijke gassen: SO2, NO en NO2 ( verzameld onder de naam NOx), NH3, Vluchtige Organische stoffen de effecten van zwavel- en stikstofhoudende verbindingen die via de atmosfeer worden aangevoerd en waaruit zuren ( nl. Zwavelzuur en salpeterzuur ) gevormd kunnen worden. Gevolgen? Bodemverontreiniging, vergrassing, verstoring waterhuishouding + verlies essentiële voedingsstoffen voor planten en bomen, aantasting gebouwen

6 SMOG een periode van tijdelijk zeer verontreinigde lucht, met andere woorden de luchtverontreiniging blijft ‘hangen’. Soorten? a) Zomersmog ( of fotochemische smog) De belangrijkste componenten van dit soort smog zijn de stifstofoxiden, fijn stof en koolwaterstoffen ( vooral afkomstig van de industrie en het verkeer) b) Wintersmog (of klassieke smog ) De belangrijkste componenten van dit soort smog zijn zwaveldioxide en fijne stofdeeltjes ( de zogenaamde aërosolen)

7 SMOG Wat? a) een chemische component bestaande uit 3 zuurstofatomen (het zogenaamde O3 ) b) wordt gevormd onder invloed van de zon in de stratosfeer op een hoogte van 15 tot 45 kilometer c) Deze ozonlaag weert de schadelijke uv-straling en dit is belangrijk voor mens, plant en dier. Probleem op 2 domeinen: ‘gat in de ozonlaag’ ( oorzaak : cfk’s ) Ozon aan het oppervlak ( kan leiden tot smogvorming )

8 ANDERE VERVUILENDE BESTANDDELEN PAK’S EN DIOXINES bronnen van dioxine-emissie. - Verwarmingsinstallaties (ook open haarden en kachels). - Afvalverbrandingsinstallaties voor huisafval, medisch afval en gevaarlijk afval. Ook backyard burning van tuinafval in open vuren en tonnen is een grote bron van dioxines. - Andere verbrandingsinstallaties zoals crematoria - Het wegverkeer - De ferro en non-ferro industrie - Het opwekken van elektriciteit in installaties die werken op fossiele brandstoffen. Daarnaast komen dioxines ook vrij bij het bleken van papier met chloor en in de chemische industrie bij de productie van bepaalde pesticiden.

9

10 Vliegassen en stofdeeltjes >BACKGROUND EXPOSURE: OA EMISSIES, VOEDING >ACCIDENTAL EXPOSURE : OA SEVESO, SPOLANA >OCCUPATIONAL EXPOSURE VLIEGASSEN ZIJN LICHTE ASSEN, SAMENGESTELD UIT C EN ZWARE MET. ZE FUNGEREN ALS PLATFORMS VOOR SYNTH_REACTIES (PAK’S, DIOXINES). ZWEVEND STOF IS MENGSEL V DEELTJES MET VERSCHILLENDE SST EN AFMETING. SOORTEN: PRIMAIR (UITSTOOT) EN SECUNDAIR (IN ATM DOOR CHEM REACTIES MET COMP(g) SO 2 EN NOx.


Download ppt "LUCHTVERVUILING M.De Vrieze, F.Thomas, B.Teirlynck."

Verwante presentaties


Ads door Google