De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 HANDELSRECHT 1. Lessen ä Vrijdag 14-15u30: 1LR en 2LR ä Woe 16u-17u30: enkel 1LR; enkel in 2° semester 2. Cursusmateriaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 HANDELSRECHT 1. Lessen ä Vrijdag 14-15u30: 1LR en 2LR ä Woe 16u-17u30: enkel 1LR; enkel in 2° semester 2. Cursusmateriaal."— Transcript van de presentatie:

1 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 HANDELSRECHT 1. Lessen ä Vrijdag 14-15u30: 1LR en 2LR ä Woe 16u-17u30: enkel 1LR; enkel in 2° semester 2. Cursusmateriaal ä Syllabus ä Slides: op internet ä Wetboek: niet-geannoteerd 3. Examen: schriftelijk 1. Lessen ä Vrijdag 14-15u30: 1LR en 2LR ä Woe 16u-17u30: enkel 1LR; enkel in 2° semester 2. Cursusmateriaal ä Syllabus ä Slides: op internet ä Wetboek: niet-geannoteerd 3. Examen: schriftelijk

2 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20022 4. Praktische oefeningen ä 1 P.O. in groepen van 25 ä “Elektronische oefening” op internet 5. Schrijfvaardigheid F 1LR én 2LR F Noot bij vonnis/arrest 6. Internet http://www.law.rug.ac.be/fli –> klik op “Students” 4. Praktische oefeningen ä 1 P.O. in groepen van 25 ä “Elektronische oefening” op internet 5. Schrijfvaardigheid F 1LR én 2LR F Noot bij vonnis/arrest 6. Internet http://www.law.rug.ac.be/fli –> klik op “Students”

3 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20023 HANDELSRECHT - Overzicht n “Algemeen Handelsrecht” (1LR+2LR) ä Algemene inleiding F Afbakening Handelsrecht F Gevolgen statuut handelaar ä De waardepapieren (wisselbrief, cheque,...) ä Verzekering (algemene noties) ä Industriële eigendom (algemene noties) ä De teloorgang van de onderneming F Gerechtelijk akkoord/Faillissement n “Algemeen Handelsrecht” (1LR+2LR) ä Algemene inleiding F Afbakening Handelsrecht F Gevolgen statuut handelaar ä De waardepapieren (wisselbrief, cheque,...) ä Verzekering (algemene noties) ä Industriële eigendom (algemene noties) ä De teloorgang van de onderneming F Gerechtelijk akkoord/Faillissement

4 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20024 HANDELSRECHT - Overzicht... n “Handelscontracten” (Enkel 1LR) ä Distributieovereenkomsten F Concessie alleenverkoop F Handelstussenpersonen (agentuur/commissie/makelarij) F Andere distributievormen (franchising,...) ä Financieringsovereenkomsten F Lening op interest F Leasing F Andere (lijfrente,...) n “Handelscontracten” (Enkel 1LR) ä Distributieovereenkomsten F Concessie alleenverkoop F Handelstussenpersonen (agentuur/commissie/makelarij) F Andere distributievormen (franchising,...) ä Financieringsovereenkomsten F Lening op interest F Leasing F Andere (lijfrente,...)

5 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20025 ALGEMENE INLEIDING n HANDELSRECHT: notie en afbakening ä Historische inleiding ä Waarom nood aan Handelsrecht ? F Behoefte aan soepeler regelen voor transacties (bewijs, overdracht van rechten, zekerheden...) F Behoefte aan informatie over handelaren (handelsregister,...) F Behoefte aan organisatie van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijk akkoord/faillissement) n HANDELSRECHT: notie en afbakening ä Historische inleiding ä Waarom nood aan Handelsrecht ? F Behoefte aan soepeler regelen voor transacties (bewijs, overdracht van rechten, zekerheden...) F Behoefte aan informatie over handelaren (handelsregister,...) F Behoefte aan organisatie van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijk akkoord/faillissement)

6 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20026... ALGEMENE INLEIDING... n HANDELSRECHT: afbakening ä HR ° recht van de “handel” F Belgisch recht: geen “generieke” afbakening HR ä HR = recht van de “handelaar”/”handelsdaden” F Handelaar ° Onderneming Niet: primaire sector (land-, mijnbouw)Niet: primaire sector (land-, mijnbouw) Niet: vrije beroepen/intellectuele beroepenNiet: vrije beroepen/intellectuele beroepen Niet: non-profitsectorNiet: non-profitsector => Vaak inconsistenties n HANDELSRECHT: afbakening ä HR ° recht van de “handel” F Belgisch recht: geen “generieke” afbakening HR ä HR = recht van de “handelaar”/”handelsdaden” F Handelaar ° Onderneming Niet: primaire sector (land-, mijnbouw)Niet: primaire sector (land-, mijnbouw) Niet: vrije beroepen/intellectuele beroepenNiet: vrije beroepen/intellectuele beroepen Niet: non-profitsectorNiet: non-profitsector => Vaak inconsistenties

7 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20027 n Situering t.o.v. andere rechtstakken ä HR en Economisch recht F Liberalisme vs. interventionisme (ordening/sturing) ä HR en burgerlijk recht F Civilisten: HR = uitzonderingsrecht F Commercialisten: HR = autonome rechtstak ä HR en consumentenrecht F Opkomst additionele bescherming voor “consumenten” F “Handelaar” is quasi nooit “Consument” n Situering t.o.v. andere rechtstakken ä HR en Economisch recht F Liberalisme vs. interventionisme (ordening/sturing) ä HR en burgerlijk recht F Civilisten: HR = uitzonderingsrecht F Commercialisten: HR = autonome rechtstak ä HR en consumentenrecht F Opkomst additionele bescherming voor “consumenten” F “Handelaar” is quasi nooit “Consument”... ALGEMENE INLEIDING...

8 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20028... ALGEMENE INLEIDING... n Rechtsbronnen van het Handelsrecht ä 19° eeuw: codificatie in Wetboek van Koophandel ä Belang van de gewoonte als rechtsbron (bijv. R/C) ä Recentere evolutie: ‘ontmanteling’ W. Kh. Nieuwe wetgeving -> buiten W. Kh.Nieuwe wetgeving -> buiten W. Kh. –> o.m. faillissement, vennootschappen,... n Rechtsbronnen van het Handelsrecht ä 19° eeuw: codificatie in Wetboek van Koophandel ä Belang van de gewoonte als rechtsbron (bijv. R/C) ä Recentere evolutie: ‘ontmanteling’ W. Kh. Nieuwe wetgeving -> buiten W. Kh.Nieuwe wetgeving -> buiten W. Kh. –> o.m. faillissement, vennootschappen,...

9 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20029 n De “Handelaar” ä “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.) F Objectieve daden: limitatieve opsomming F Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar ä Winstoogmerk F Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet F Toepassing: “zwembadarrest” (Cass. 1973) ä Ondernemingsgewijze activiteit ? F Veronderstelt infrastructuur/organisatie F Enkel bij sommige daden van koophandel n De “Handelaar” ä “Daden van koophandel” (art. 2 W. Kh.) F Objectieve daden: limitatieve opsomming F Subjectieve daden: alle overige daden van handelaar ä Winstoogmerk F Wezenlijk, doch niet expliciet in de wet F Toepassing: “zwembadarrest” (Cass. 1973) ä Ondernemingsgewijze activiteit ? F Veronderstelt infrastructuur/organisatie F Enkel bij sommige daden van koophandel Hoofdstuk I. De Handelaar/daden van koophandel

10 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200210 De Handelaar... ä Beroepsmatige activiteit: hoofd- of bijberoep F Veronderstelt bepaalde repetitiviteit ä Toerekening van de activiteit ? F Handel gedreven via vertegenwoordiger -> principaal is handelaar Toepassing: bestuurder-orgaan in vennootschapToepassing: bestuurder-orgaan in vennootschap Maar: makelarij/commissie = daad van koophandelMaar: makelarij/commissie = daad van koophandel Geveinsde vertegenwoordiging/naamleningGeveinsde vertegenwoordiging/naamlening –> derden hebben keuzerecht (art. 1321 BW) ä Geheime/ongeoorloofde activiteit ä Beroepsmatige activiteit: hoofd- of bijberoep F Veronderstelt bepaalde repetitiviteit ä Toerekening van de activiteit ? F Handel gedreven via vertegenwoordiger -> principaal is handelaar Toepassing: bestuurder-orgaan in vennootschapToepassing: bestuurder-orgaan in vennootschap Maar: makelarij/commissie = daad van koophandelMaar: makelarij/commissie = daad van koophandel Geveinsde vertegenwoordiging/naamleningGeveinsde vertegenwoordiging/naamlening –> derden hebben keuzerecht (art. 1321 BW) ä Geheime/ongeoorloofde activiteit


Download ppt "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 HANDELSRECHT 1. Lessen ä Vrijdag 14-15u30: 1LR en 2LR ä Woe 16u-17u30: enkel 1LR; enkel in 2° semester 2. Cursusmateriaal."

Verwante presentaties


Ads door Google