De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 De teloorgang van de onderneming: Faillissement & Gerechtelijk akkoord Algemeen kader: pathologie en verdwijning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 De teloorgang van de onderneming: Faillissement & Gerechtelijk akkoord Algemeen kader: pathologie en verdwijning."— Transcript van de presentatie:

1 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 De teloorgang van de onderneming: Faillissement & Gerechtelijk akkoord Algemeen kader: pathologie en verdwijning van de onderneming Algemeen kader: pathologie en verdwijning van de onderneming  Vrijwillige verdwijning  Gedwongen verdwijning Algemeen kader: pathologie en verdwijning van de onderneming Algemeen kader: pathologie en verdwijning van de onderneming  Vrijwillige verdwijning  Gedwongen verdwijning

2 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20022 Algemeen kader... Vrijwillige verdwijning Vrijwillige verdwijning  (Vrijwillige) vereffening -> realisatie activa -> Voldoening SE’s -> Saldo: voor ondernemer  Overdracht van de onderneming  Natuurl. persoon: overdracht handelsfonds  Rechtspersoon: Overdracht activa (‘asset deal’)Overdracht activa (‘asset deal’) Overdracht aandelen (‘share deal’)Overdracht aandelen (‘share deal’) Inbreng algemeenheid/bedrijfstak/fusie/splitsingInbreng algemeenheid/bedrijfstak/fusie/splitsing Vrijwillige verdwijning Vrijwillige verdwijning  (Vrijwillige) vereffening -> realisatie activa -> Voldoening SE’s -> Saldo: voor ondernemer  Overdracht van de onderneming  Natuurl. persoon: overdracht handelsfonds  Rechtspersoon: Overdracht activa (‘asset deal’)Overdracht activa (‘asset deal’) Overdracht aandelen (‘share deal’)Overdracht aandelen (‘share deal’) Inbreng algemeenheid/bedrijfstak/fusie/splitsingInbreng algemeenheid/bedrijfstak/fusie/splitsing

3 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20023 Algemeen kader... Gedwongen mechanismen Gedwongen mechanismen  Preventieve mechanismen (-> continuïteit):  Ondernemingsbegeleiding  Depistage  Gerechtelijk akkoord  Curatieve mechanismen (-> discontinuïteit)  Gedwongen ontbinding  Faillissement Gedwongen mechanismen Gedwongen mechanismen  Preventieve mechanismen (-> continuïteit):  Ondernemingsbegeleiding  Depistage  Gerechtelijk akkoord  Curatieve mechanismen (-> discontinuïteit)  Gedwongen ontbinding  Faillissement

4 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20024 I. Preventieve mechanismen: opsporing en begeleiding Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden  Principe: geen veralgemeende controle van overheidswege  Ratio-analyse op jaarrekeningen Door privé-ondernemingen (‘data-vendors’)Door privé-ondernemingen (‘data-vendors’) Vlaamse Commissie voor Preventief BedrijfsbeleidVlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid  Centralisatie van gegevens bij Rb. Kh.: art. 5 WGA In kader van HandelsonderzoekIn kader van Handelsonderzoek Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden  Principe: geen veralgemeende controle van overheidswege  Ratio-analyse op jaarrekeningen Door privé-ondernemingen (‘data-vendors’)Door privé-ondernemingen (‘data-vendors’) Vlaamse Commissie voor Preventief BedrijfsbeleidVlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid  Centralisatie van gegevens bij Rb. Kh.: art. 5 WGA In kader van HandelsonderzoekIn kader van Handelsonderzoek

5 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20025 Gegevensverzameling Rb. Kh.

6 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20026 Preventieve mechanismen/Algemeen... Begeleiding/herstel van ondernemingen in moeilijkheden: overzicht Begeleiding/herstel van ondernemingen in moeilijkheden: overzicht  Begeleiding door VCPB en ‘preventiecellen’ door VCPB en ‘preventiecellen’ door ‘kamers voor handelsonderzoek’ in Rb. Kh.door ‘kamers voor handelsonderzoek’ in Rb. Kh.  Uitstel van betaling/minnelijk akkoord Conventioneel moratorium met SEsConventioneel moratorium met SEs  Gerechtelijk akkoord Opgelegd (tijdelijk) moratorium t.a.v. SEsOpgelegd (tijdelijk) moratorium t.a.v. SEs Door rechter bekrachtigd herstelplanDoor rechter bekrachtigd herstelplan Begeleiding/herstel van ondernemingen in moeilijkheden: overzicht Begeleiding/herstel van ondernemingen in moeilijkheden: overzicht  Begeleiding door VCPB en ‘preventiecellen’ door VCPB en ‘preventiecellen’ door ‘kamers voor handelsonderzoek’ in Rb. Kh.door ‘kamers voor handelsonderzoek’ in Rb. Kh.  Uitstel van betaling/minnelijk akkoord Conventioneel moratorium met SEsConventioneel moratorium met SEs  Gerechtelijk akkoord Opgelegd (tijdelijk) moratorium t.a.v. SEsOpgelegd (tijdelijk) moratorium t.a.v. SEs Door rechter bekrachtigd herstelplanDoor rechter bekrachtigd herstelplan

7 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20027 Preventieve mechanismen/Algemeen...  Probleem: wie is bevoegd in federale staatsstructuur ?  Economisch beleid -> Gewesten Ondernemingsbegeleiding -> gewestenOndernemingsbegeleiding -> gewesten Handelsonderzoek door rechtbanken ?Handelsonderzoek door rechtbanken ? –> onderdeel van ‘organisatie justitieel bestel’  Handelsrecht = federaal Gerechtelijk akkoord = onderdeel van algemeen normatief kaderGerechtelijk akkoord = onderdeel van algemeen normatief kader  Probleem: wie is bevoegd in federale staatsstructuur ?  Economisch beleid -> Gewesten Ondernemingsbegeleiding -> gewestenOndernemingsbegeleiding -> gewesten Handelsonderzoek door rechtbanken ?Handelsonderzoek door rechtbanken ? –> onderdeel van ‘organisatie justitieel bestel’  Handelsrecht = federaal Gerechtelijk akkoord = onderdeel van algemeen normatief kaderGerechtelijk akkoord = onderdeel van algemeen normatief kader

8 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20028 Preventieve mechanismen/Depistage... Begeleiding door VCPB Begeleiding door VCPB  Gewestelijk niveau: enkel Vlaams Gewest  Via ratio-analyse op ondernemingen > 50 WNs  Vrijwillig karakter  Geen band met depistage -> geen gegevensuitwisseling Begeleiding door preventiecellen Begeleiding door preventiecellen  preventiecel = VZW  begeleiding KMO’s met 1-50 WNs  geen onderzoeksinstrumenten Begeleiding door VCPB Begeleiding door VCPB  Gewestelijk niveau: enkel Vlaams Gewest  Via ratio-analyse op ondernemingen > 50 WNs  Vrijwillig karakter  Geen band met depistage -> geen gegevensuitwisseling Begeleiding door preventiecellen Begeleiding door preventiecellen  preventiecel = VZW  begeleiding KMO’s met 1-50 WNs  geen onderzoeksinstrumenten

9 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20029 Preventieve mechanismen/Depistage... Begeleiding door ‘kamers voor handelsonderzoek’ Begeleiding door ‘kamers voor handelsonderzoek’  Oorsprong  ‘Depistage’ bij sommige Rb. Kh.  Dreiging met ambtshalve faill.  Art. 10 WGA: juridische bekrachtiging en veralgemening  ° kamers voor handelsonderzoek binnen elke Rb. Kh.  Taken: Algemene opvolging ON’enAlgemene opvolging ON’en ‘ambtshalve’ onderzoek ON’en die in aanmerking komen voor ger. akkoord‘ambtshalve’ onderzoek ON’en die in aanmerking komen voor ger. akkoord Begeleiding door ‘kamers voor handelsonderzoek’ Begeleiding door ‘kamers voor handelsonderzoek’  Oorsprong  ‘Depistage’ bij sommige Rb. Kh.  Dreiging met ambtshalve faill.  Art. 10 WGA: juridische bekrachtiging en veralgemening  ° kamers voor handelsonderzoek binnen elke Rb. Kh.  Taken: Algemene opvolging ON’enAlgemene opvolging ON’en ‘ambtshalve’ onderzoek ON’en die in aanmerking komen voor ger. akkoord‘ambtshalve’ onderzoek ON’en die in aanmerking komen voor ger. akkoord

10 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200210 Verloop depistageprocedure Depistage

11 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200211 II. Preventieve mechanismen: Gerechtelijk Akkoord Doelstellingen Wet 17 juli 1997 (WGA) Doelstellingen Wet 17 juli 1997 (WGA)  Voorkoming faillissement -> Tijdig ingrijpen ! ( vroeger: substituut voor faillissement)  Behoud economische substantie  Continuïteit van de ON -> geen curatele, wel begeleiding  Herstel van de ON -> herstel- en betalingsplan  evt. overdracht van de ON Doelstellingen Wet 17 juli 1997 (WGA) Doelstellingen Wet 17 juli 1997 (WGA)  Voorkoming faillissement -> Tijdig ingrijpen ! ( vroeger: substituut voor faillissement)  Behoud economische substantie  Continuïteit van de ON -> geen curatele, wel begeleiding  Herstel van de ON -> herstel- en betalingsplan  evt. overdracht van de ON

12 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200212 II. Preventieve mechanismen: Gerechtelijk Akkoord... Krachtlijnen Krachtlijnen  Tijdelijk moratorium op schulden  Ondernemer wordt afgeschermd van bestaande schuldeisers  Maar: onderneming blijft functioneren -> continuïteit  Herstelplan onderneming  Doel: herstel solvabiliteit en rendabiliteit onderneming Betalingsregeling met schuldeisersBetalingsregeling met schuldeisers Nieuwe geldmiddelen/afstoten deel ondernemingNieuwe geldmiddelen/afstoten deel onderneming Krachtlijnen Krachtlijnen  Tijdelijk moratorium op schulden  Ondernemer wordt afgeschermd van bestaande schuldeisers  Maar: onderneming blijft functioneren -> continuïteit  Herstelplan onderneming  Doel: herstel solvabiliteit en rendabiliteit onderneming Betalingsregeling met schuldeisersBetalingsregeling met schuldeisers Nieuwe geldmiddelen/afstoten deel ondernemingNieuwe geldmiddelen/afstoten deel onderneming

13 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200213 Gerechtelijk akkoord... I. Toegangsvoorwaarden (art. 9 WGA) 1. Koopman 1. Koopman 2. Continuïteitsbedreiging (art.9, § 1)  Tijdelijk niet-voldoen schulden  Andere continuïteitsbedreiging Feitelijke beoordelingFeitelijke beoordeling Vermoeden: Netto-actief < 50% kapitaalVermoeden: Netto-actief < 50% kapitaal 3. Herstelkansen ON (art. 9, § 2)  sanering financiële toestand -> terugbetaling SE’s  economisch herstel van de ON I. Toegangsvoorwaarden (art. 9 WGA) 1. Koopman 1. Koopman 2. Continuïteitsbedreiging (art.9, § 1)  Tijdelijk niet-voldoen schulden  Andere continuïteitsbedreiging Feitelijke beoordelingFeitelijke beoordeling Vermoeden: Netto-actief < 50% kapitaalVermoeden: Netto-actief < 50% kapitaal 3. Herstelkansen ON (art. 9, § 2)  sanering financiële toestand -> terugbetaling SE’s  economisch herstel van de ON

14 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200214 Gerechtelijk akkoord/Toegangsvoorwaarden... 4. Geen kennelijk kwade trouw (art. 15 WGA)  Slechts beperkte toetsing moraliteit ondernemer ( vroeger: akkoord was gunst aan ondernemer)  ‘kennelijk’ -> Marginale toetsing  Toepassingen: Afwezigheid boekhoudingAfwezigheid boekhouding Duidelijke incompetentie / fraudeDuidelijke incompetentie / fraude  Uitz.(art. 15, § 3): garanties voor verwijdering ondernemer uit bestuur -> enkel voor voorlopige opschorting 4. Geen kennelijk kwade trouw (art. 15 WGA)  Slechts beperkte toetsing moraliteit ondernemer ( vroeger: akkoord was gunst aan ondernemer)  ‘kennelijk’ -> Marginale toetsing  Toepassingen: Afwezigheid boekhoudingAfwezigheid boekhouding Duidelijke incompetentie / fraudeDuidelijke incompetentie / fraude  Uitz.(art. 15, § 3): garanties voor verwijdering ondernemer uit bestuur -> enkel voor voorlopige opschorting

15 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200215 Gerechtelijk akkoord/inleiding procedure... II. Inleiding procedure

16 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200216 Gerechtelijk akkoord/inleiding procedure... Aanvraag schuldenaar Aanvraag schuldenaar  bij verzoekschrift  Te verstrekken gegevens: Huidige financiële toestandHuidige financiële toestand Aanwijzingen financieel herstelAanwijzingen financieel herstel boekhoudkundige prognoseboekhoudkundige prognose Inleiding Procureur des Konings Inleiding Procureur des Konings -> verband met depistage -> remedie voor inertie ondernemer  bij dagvaarding  geen akkoordaanvraag -> medewerking ondernemer vereist Aanvraag schuldenaar Aanvraag schuldenaar  bij verzoekschrift  Te verstrekken gegevens: Huidige financiële toestandHuidige financiële toestand Aanwijzingen financieel herstelAanwijzingen financieel herstel boekhoudkundige prognoseboekhoudkundige prognose Inleiding Procureur des Konings Inleiding Procureur des Konings -> verband met depistage -> remedie voor inertie ondernemer  bij dagvaarding  geen akkoordaanvraag -> medewerking ondernemer vereist

17 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200217 Gerechtelijk akkoord/inleiding procedure...  Andere initiatiefgerechtigden ?  Schuldeisers: neen  Werknemers: neen  Voorlopig bewindvoerder: betwist  -> Sterk voluntaristisch karakter  Andere initiatiefgerechtigden ?  Schuldeisers: neen  Werknemers: neen  Voorlopig bewindvoerder: betwist  -> Sterk voluntaristisch karakter

18 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200218 Gerechtelijk akkoord/inleiding procedure... III. Gevolgen indiening akkoordaanvraag  Geen faillietverklaring mogelijk  Verbod tegeldemaking ingevolge uitoefening middel van tenuitvoerlegging (art. 13, lid 2) bv. uitvoerend beslag  Geen publiciteit tav schuldeisers cf. ook behandeling in raadkamer Maar: bij grotere ondernemingen: algemeen gekend  Uitspraak rechtbank binnen 15 dagen III. Gevolgen indiening akkoordaanvraag  Geen faillietverklaring mogelijk  Verbod tegeldemaking ingevolge uitoefening middel van tenuitvoerlegging (art. 13, lid 2) bv. uitvoerend beslag  Geen publiciteit tav schuldeisers cf. ook behandeling in raadkamer Maar: bij grotere ondernemingen: algemeen gekend  Uitspraak rechtbank binnen 15 dagen

19 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200219 Gerechtelijk akkoord/inleiding procedure... IV. Uitspraak akkoordaanvraag  Verwerping aanvraag  ofwel: staat van faillissement -> ‘ambtshalve’ faillietverklaring  ofwel: geen toestand faillissement -> behoud status quo -> evt. begeleiding  Inwilliging aanvraag  toekenning voorlopige opschorting  evt. machtiging tot overdracht onderneming (art. 41 WGA) IV. Uitspraak akkoordaanvraag  Verwerping aanvraag  ofwel: staat van faillissement -> ‘ambtshalve’ faillietverklaring  ofwel: geen toestand faillissement -> behoud status quo -> evt. begeleiding  Inwilliging aanvraag  toekenning voorlopige opschorting  evt. machtiging tot overdracht onderneming (art. 41 WGA)

20 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200220 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... V. Voorlopige opschorting

21 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200221 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... V. Voorlopige opschorting 1. Betekenis:  ‘’ Observatieperiode’(max. 6-9 m.) Inventarisatie situatie ON Inventarisatie situatie ON –> procedure aangifte en verificatie SV’en Opmaak herstelplan Opmaak herstelplan  Geen ‘curatele’ op handelaar  ° Commissaris(sen) inzake opschorting –Begeleiding bij opstellen herstelplan –Evt. machtigingsbevoegdheid voor bepaalde handelingen ->sanctie: niet-tegenwerpelijkheid tov schuldeisers (art. 15, § 1) V. Voorlopige opschorting 1. Betekenis:  ‘’ Observatieperiode’(max. 6-9 m.) Inventarisatie situatie ON Inventarisatie situatie ON –> procedure aangifte en verificatie SV’en Opmaak herstelplan Opmaak herstelplan  Geen ‘curatele’ op handelaar  ° Commissaris(sen) inzake opschorting –Begeleiding bij opstellen herstelplan –Evt. machtigingsbevoegdheid voor bepaalde handelingen ->sanctie: niet-tegenwerpelijkheid tov schuldeisers (art. 15, § 1)

22 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200222 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... 2. Gevolgen tav goederen handelaar A. Opschorting middelen tenuitvoerlegging (art. 21 WGA) moratorium tav bestaande SE’smoratorium tav bestaande SE’s geldt voor alle schuldeisersgeldt voor alle schuldeisers –Maar: evt. bijkomende zekerheden ‘preferente’ SE’s Uitzonderingen:Uitzonderingen: –borgen en medeSA’s –afwijkingen bijzondere wetgeving –wanbetaling lopende interesten 2. Gevolgen tav goederen handelaar A. Opschorting middelen tenuitvoerlegging (art. 21 WGA) moratorium tav bestaande SE’smoratorium tav bestaande SE’s geldt voor alle schuldeisersgeldt voor alle schuldeisers –Maar: evt. bijkomende zekerheden ‘preferente’ SE’s Uitzonderingen:Uitzonderingen: –borgen en medeSA’s –afwijkingen bijzondere wetgeving –wanbetaling lopende interesten

23 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200223 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... B. Verbod beslagleggingen (art. 22) zowel bewarend als uitvoerendzowel bewarend als uitvoerend vanaf toekenning voorl. opschortingvanaf toekenning voorl. opschorting vroegere beslagen -> bewarendvroegere beslagen -> bewarend B. Verbod beslagleggingen (art. 22) zowel bewarend als uitvoerendzowel bewarend als uitvoerend vanaf toekenning voorl. opschortingvanaf toekenning voorl. opschorting vroegere beslagen -> bewarendvroegere beslagen -> bewarend

24 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200224 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... C. Situatie van samenloop ?  onderscheid oude-nieuwe schulden  Belang van ‘samenloop’ mbt oude schulden ? fixatie rechten SEs bij voorlopige opschortingfixatie rechten SEs bij voorlopige opschorting ‘gelijkheid’ SEs (paritas creditorum)‘gelijkheid’ SEs (paritas creditorum) –> verbod nieuwe zekerheden –> verbod compensatie vrijwillige betaling oude SE door handelaar ? wellicht mogelijkvrijwillige betaling oude SE door handelaar ? wellicht mogelijk => ‘oneigenlijke’ samenloop C. Situatie van samenloop ?  onderscheid oude-nieuwe schulden  Belang van ‘samenloop’ mbt oude schulden ? fixatie rechten SEs bij voorlopige opschortingfixatie rechten SEs bij voorlopige opschorting ‘gelijkheid’ SEs (paritas creditorum)‘gelijkheid’ SEs (paritas creditorum) –> verbod nieuwe zekerheden –> verbod compensatie vrijwillige betaling oude SE door handelaar ? wellicht mogelijkvrijwillige betaling oude SE door handelaar ? wellicht mogelijk => ‘oneigenlijke’ samenloop

25 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200225 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... 3. Gevolgen tav lopende overeenkomsten  Principe: continuïteit (art. 28)  Gevolgen: verbod ontbindende bedingen louter mbt situatie gerechtelijk akkoordverbod ontbindende bedingen louter mbt situatie gerechtelijk akkoord neutralisering schadebedingenneutralisering schadebedingen  intuitu personae-overeenkomsten ? gerechtelijk akkoord -> vertrouwensbreuk ?gerechtelijk akkoord -> vertrouwensbreuk ?  sanctie wanprestatie door SA ? exceptio non adimpleti contractusexceptio non adimpleti contractus ontbinding (art. 1184 B.W.)ontbinding (art. 1184 B.W.) schadevergoedingschadevergoeding -> Maar: geen dwanguitvoering, tenzij ‘nieuwe’ schuld 3. Gevolgen tav lopende overeenkomsten  Principe: continuïteit (art. 28)  Gevolgen: verbod ontbindende bedingen louter mbt situatie gerechtelijk akkoordverbod ontbindende bedingen louter mbt situatie gerechtelijk akkoord neutralisering schadebedingenneutralisering schadebedingen  intuitu personae-overeenkomsten ? gerechtelijk akkoord -> vertrouwensbreuk ?gerechtelijk akkoord -> vertrouwensbreuk ?  sanctie wanprestatie door SA ? exceptio non adimpleti contractusexceptio non adimpleti contractus ontbinding (art. 1184 B.W.)ontbinding (art. 1184 B.W.) schadevergoedingschadevergoeding -> Maar: geen dwanguitvoering, tenzij ‘nieuwe’ schuld

26 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200226 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... VI. Het betalings- en herstelplan  Inhoud:  Beschrijvend deel -> inventarisatie situatie ON (cf. aangifte SV’en)  Bepalend gedeelte -> maatregelen ter voldoening SEs en herstel ON Schuldherschikking (gespreide betaling, partiële kwijtschelding...)Schuldherschikking (gespreide betaling, partiële kwijtschelding...) Regeling eigendomsvoorbehoudRegeling eigendomsvoorbehoud Sociale herstructureringSociale herstructurering Wijzigingen in bestuurWijzigingen in bestuur Nieuwe financieringsmiddelen (kapitaal, kredieten,...)Nieuwe financieringsmiddelen (kapitaal, kredieten,...) VI. Het betalings- en herstelplan  Inhoud:  Beschrijvend deel -> inventarisatie situatie ON (cf. aangifte SV’en)  Bepalend gedeelte -> maatregelen ter voldoening SEs en herstel ON Schuldherschikking (gespreide betaling, partiële kwijtschelding...)Schuldherschikking (gespreide betaling, partiële kwijtschelding...) Regeling eigendomsvoorbehoudRegeling eigendomsvoorbehoud Sociale herstructureringSociale herstructurering Wijzigingen in bestuurWijzigingen in bestuur Nieuwe financieringsmiddelen (kapitaal, kredieten,...)Nieuwe financieringsmiddelen (kapitaal, kredieten,...)

27 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200227 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting...  Goedkeuring door schuldeisers  ‘Preferente’ SEs: individuele instemming wie ?wie ? –bijzonder bevoorrechte, pandhoudende en hypothec. SE –verkoper met eig.voorbehoud –belastingadministratie ! Gevolg: plan enkel bindend als instemmingGevolg: plan enkel bindend als instemming Uitz.: geen instemming vereist als:Uitz.: geen instemming vereist als: –duur plan ≤ 18 maanden, én –betaling interesten aan SE  Goedkeuring door schuldeisers  ‘Preferente’ SEs: individuele instemming wie ?wie ? –bijzonder bevoorrechte, pandhoudende en hypothec. SE –verkoper met eig.voorbehoud –belastingadministratie ! Gevolg: plan enkel bindend als instemmingGevolg: plan enkel bindend als instemming Uitz.: geen instemming vereist als:Uitz.: geen instemming vereist als: –duur plan ≤ 18 maanden, én –betaling interesten aan SE

28 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200228 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting...  Alle SEs: collectieve stemming -> gebeurt op “akkoordzitting” Elke SE: 1 stemElke SE: 1 stem Quorum: 1/2 + 1 van SEsQuorum: 1/2 + 1 van SEs Meerderheid:Meerderheid: –1/2 + 1 van stemmen –1/2 + 1 waarde schuldvorderingen Goedkeuring = noodzakelijke voorwaarde voor ‘definitieve opschorting’Goedkeuring = noodzakelijke voorwaarde voor ‘definitieve opschorting’  Alle SEs: collectieve stemming -> gebeurt op “akkoordzitting” Elke SE: 1 stemElke SE: 1 stem Quorum: 1/2 + 1 van SEsQuorum: 1/2 + 1 van SEs Meerderheid:Meerderheid: –1/2 + 1 van stemmen –1/2 + 1 waarde schuldvorderingen Goedkeuring = noodzakelijke voorwaarde voor ‘definitieve opschorting’Goedkeuring = noodzakelijke voorwaarde voor ‘definitieve opschorting’

29 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200229 Gerechtelijk akkoord/voorlopige opschorting... VII. Beslissing rechtbank 1. Aanvaarding  Goedkeuring door schuldeisers  Bijkomende voorwaarden: Waarborgen voor eerlijk bestuurWaarborgen voor eerlijk bestuur Akkoord niet strijdig met O.O.Akkoord niet strijdig met O.O. Naleving vormvoorschriftenNaleving vormvoorschriften => Definitieve opschorting 2. Verwerping -> terugverwijzing naar SE’s -> ‘ambtshalve’ faillissement 3. Goedkeuring overdracht ON VII. Beslissing rechtbank 1. Aanvaarding  Goedkeuring door schuldeisers  Bijkomende voorwaarden: Waarborgen voor eerlijk bestuurWaarborgen voor eerlijk bestuur Akkoord niet strijdig met O.O.Akkoord niet strijdig met O.O. Naleving vormvoorschriftenNaleving vormvoorschriften => Definitieve opschorting 2. Verwerping -> terugverwijzing naar SE’s -> ‘ambtshalve’ faillissement 3. Goedkeuring overdracht ON

30 © M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-200230 Gerechtelijk akkoord/definitieve opschorting... VIII. Definitieve opschorting


Download ppt "© M. Tison- Handelsrecht - Ac. 2001-20021 De teloorgang van de onderneming: Faillissement & Gerechtelijk akkoord Algemeen kader: pathologie en verdwijning."

Verwante presentaties


Ads door Google