De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent

2 De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul Verhaeghe Dienstencentrum NIP, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden & Universiteit Gent

3 Initiatief (zomer 2000) NDC -> BFP (Willem Kort -> Luc Scheldeman, RvB) Met medewerking van: Statistische ondersteuning Peter Dekker (VUA) Prof. Jacques Grégoire (UCL) Advies in Vlaanderen: –Commissie psychodiagnostiek van de BFP (http://www.bfp-fbp.be/BfpNL/ACTcommdiag.htm, voorzitter K. Glabeke) –Vlaam Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening (http://www.vfd-ppbh.cjb.net/, voorzitter J. Scheiris) –Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (http://home.pi.be/~vvsp/, voorzitter M. De Beuckeleer)

4 Testpracticum PPW Testklas (casussimulaties & “testmanagers”) –“Website Weg Wijzer Psychodiagnostiek”, M.Schittekatte in: Tijdschrift Klinische Psychologie nr 1, 2, 3 in 2001 Testotheek (250 & > 1000 testen) Wetenschappelijk Onderzoek - Testadaptatie (WISC-III, Dylexia Screening Test, DAT, 16PF,…) Website –http://allserv.rug.ac.be/~mcovents/Testpracticum/

5 Website Testpracticum http://allserv.rug.ac.be/~mcovents/Testpracticum/

6 Structuur kennismaking WISC-III Waarom een WISC-III NL ? Ontwikkeling van de WISC-III NL Wat is er veranderd tov. de WISC-R? Ervaren van enkele nieuwe elementen PAUZE met expositie nieuw materiaal Normeringsonderzoek Betrouwbaarheid en validiteit Scoren en interpreteren Vragenronde

7 Waarom een WISC-III NL ? Actualiseren van de normen WISC-R = 1986 (1980) Flynn-effect Laatste in Europa Inhoud van subtesten en scoringsregels actualiseren Nieuwe subtest – factorstructuren + attractiviteit verhogen

8 Ontwikkeling WISC-III Vooronderzoek (jan.- febr. 2001) Uitgebreide experimentele versie van 5 verbale subtests bij 500 kinderen (IN, OV, RE, WO, BG)  Steekproef: –250 Vlaanderen, 250 Nederland –Geslacht, regio, onderwijsnet, urbanisatiegraad  Nieuwe items (Europa, experten, creativiteit)  Aangepaste items (frank, waarde-oordeel)  Oude items

9 Doel vooronderzoek: Vlaanderen – Nederland: één norm Moeilijkheidsgraad, betrouwbare subtests Vloer- en plafondeffecten Begin-en afbreek- en omkeerregels bepalen Eindproduct: de WISC-III NL Veranderingen tov WISC-R (bijna 60%, volgorde subtests)

10 Veranderingen tov WISC-R

11 Overzicht per subtest: Onvolledige Tekeningen Helft WISC-R overgenomen –Vb. gaatjes in riem 16 nieuwe items, totaal 30 items –Vb. vis Lay-out aangepast: attractiever

12 Voorbeeld “oud” item (Gaatjes in riem invoegen)

13 Voorbeeld nieuw item

14 Overzicht per subtest: Informatie 9 items WISC-R overgenomen –Vb. Noem de vier jaargetijden 22 nieuwe items –Vb. Waaruit bestaat water? Meer items in begin en op einde (vloer-en plafondeffecten)

15 Overzicht per subtest: Substitutie Test is verlengd Deel A: 14 aangevuld Deel B: 26 items aangevuld

16 Overzicht per subtest: Overeenkomsten 11 items overgenomen uit WISC-R –Vb. Piano – gitaar 8 nieuwe items –Vb. IJs en stoom 2 items aangepast (geactualiseerd)

17 Overzicht per subtest: Plaatjes Ordenen 5 items WISC-R –Vb. Boot 8 nieuwe items –Vb. Schaduw op huis 1 item aangepast –Vb. Bank op hoofd: verontschuldiging ipv gevecht (illustratie)

18 Voorbeeld nieuw item (invoegen schaduwen op huis)

19 Voorbeeld oud item (verhaaltje met bank invoegen)

20 Voorbeeld aangepast item

21 Overzicht per subtest: Rekenen 3 items uit WISC-R –Vb. Bomen tellen 8 gewijzigd –Vb. Franken en guldens worden potloden, koekjes, appels. 15 nieuwe items –Vb. ijsjes

22 Voorbeeld nieuw item

23 Overzicht per subtest: Blokpatronen 8 items WISC-R 4 nieuwe items

24 Voorbeeld nieuw item

25 Overzicht per subtest: Woordkennis (voorheen Woordenschat) 6 items uit WISC-R –Vb. paraplu, diamant, besmettelijk 27 nieuwe items –Vb. dief, organiseren, transparant

26 Overzicht per subtest: Figuur Leggen 4 items WISC-R –Molen en telefoon weggevallen 1 nieuw item –Bal

27 Nieuw item

28 Overzicht per subtest: Begrijpen 7 items WISC-R –Vb. Snoepen slecht 1 item aangepast –Bibliotheek => museum 11 nieuwe items –Vb. Voordelen email

29 Overzicht per subtest: Cijferreeksen (aanvullende test) 3 extra beurten: wegens plafondeffect

30 Overzicht per subtest: Doolhoven (aanvullende test) 6 items WISC-R 2 licht gewijzigd 2 nieuwe items

31 Symbolen Vergelijken (optionele subtest) Nieuwe subtest Snelheidsinstructie (2 minuten) Deel A: tot 8 jaar Deel B: vanaf 8 jaar Levert nieuwe factorstructuur op (zie verder)

32 Symbolen vergelijken (6-7 jaar)

33 Symbolen vergelijken (8-16 jaar)

34 Verkennen WISC-III NL Tijd voor actie!! De oplossingen: Spaken, baleinen 180-240 km. Verlaten gebieden met extreme temperaturen 4 - 2 - 1 - 3 48 Voorstel tot wijziging wetsontwerp Telecommunicatie, wetenschappelijke of spionage- doeleinden

35 Normering WISC-III NL Afname bij 1229, 6-16 jarigen –Representatieve steekproef Geslacht, regio, schooltype, urbanisatie, 29 scholen –Opgeleide testleiders – rol CLB Normen ontwikkelen

36

37 Betrouwbaarheid WISC-III NL Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid om scoring goed te krijgen Tabel homogeniteitscoëfficiënten

38 Homogeniteitscoëfficiënten

39 Validiteit WISC-III NL Factor-analyse: nieuwe derde factor! –Verbaal Begrip (- RE) –Perceptuele organisatie (- SU) –‘Vrijheid van afleidbaarheid’ ( RE + SU + CR) verdwenen –Nieuwe factor: ‘Verwerkingssnelheid’ (SU + SV) Schoolprestaties: significante samenhang met IQ + Tabel gemiddelde moeilijkheidsgraad

40 Horn & Cattell (1966): Theory of Crystallized Intelligence (reproductieve intelligentie) Kennis mbt problemen oplossen en feitenkennis opgedaan op school en door cultuur. WISC-III Factor Verbaal Vermogen (Infomatie, Overeenkomsten, Woordkennis, Begrijpen ) Fluid Intelligence (inventieve intelligentie) Mogelijkheid om nieuwe problemen op te lossen, los van schoolse opleiding of cultuur. WISC-III Factor Perceptuele Organisatie (Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen, Figuur Leggen)

41 Correlaties IQ –schoolresultaten (N=203)

42 Gemiddelde moeilijkheidsgraad

43 Psychometrisch vervolgonderzoek Uitgebreider psychotechnisch rapport volgt –Test-hertest (stabiliteit) –Extra-validering SON-R / RAKIT –Specifieke groepen (dyslexia, allochtonen, hoog- & laag begaafden, gedragsproblematieken) Relevante literatuur: –Artikel Schittekatte (2000): Het hertesten van intelligentie bij kinderen: een literatuurstudie. Significant, op internet gepubliceerd http://users.skynet.be/vsig stijging bij hertest vooral PIQ advies minstens één jaar, bij voorkeur twee jaar te wachten voor het hertesten met eenzelfde test –Schittekatte, Kort, Resing, Vermeir, Verhaeghe (in druk) hoofdstuk in “ Cultures and children’s intelligence: A cross- cultural analysis of the WISC-III ” (ed. Georgas & van de Vijver,...)

44 IQ & onderwijsniveau

45 Scoren en interpretatie Vergelijking normen, UK en Franse-versie Flynn-effecten: IQ-daling meer aan uiteinden dan in midden (Wechsler, 1991) + geef ons uw hertest-data, aub Kwalitatieve beschrijving COTAN (Tabel Resing)

46 Kwalitatieve beschrijvingen van de WISC III NL IQ scores* IQClassificatie Theoretische normaal curve Hoger dan 130 Zeer begaafd2.1 121-130Begaafd6.4 111-120Boven gemiddelde15.7 90-110Gemiddeld51.6 80-89Beneden gemiddeld15.7 70-79Laag begaafd/moeilijk lerend6.4 69-50Licht zwakzinnig/lichte verstandelijke beperking 35-49Matig zwakzinnig/matig verstandelijke beperking 20-34Ernstig zwakzinnig/ernstige verstandelijke beperking2.1 <20Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking * gebaseerd op Resing, W. & Blok, J. De wenselijkheid van een éénduidig classificatiesysteem van intelligentiescores. De Psycholoog 37, 5 2002

47 WISC-III praktisch The Psychological Corporation (http://www.tpc-international.com/) Uitgeverij BOOM, Amsterdam, 925 € (excl. BTW) (http://www.uitgeverijboom.nl/) mail Jaap Mulder via uitgeven @psynip.nl of mark.schittekatte @ rug.ac.be

48 Veel gestelde vragen

49 Veel gestelde vragen II

50 Dyslexia Screening Test Psychological Corporation Eerste screening dyslexie Eind juli 2002: einde onderzoek Rond eind 2002: test op de markt

51

52

53 Opmerkelijke verschillen Jongens (INF, REK, BP) vs. meisjes (CR, SUB, SV) Oudste kind Allochtonen: –verschil neemt af –SES & verblijfsduur –hoog opgeleide ouders –reden: meer acculturatie

54 Vlaanderen-Nederland (vooronderzoek) Dialecten Vlaanderen INF, WK, RE, OK Nederlands DH 0, 1 en 2 bij “Begrijpen” Spelling


Download ppt "De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google