De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus 2011-2012

2 Wat is Onderwijskunde?

3

4

5

6 Gemeenschappelijke elementen Gemeenschappelijk aan de voorbeelden is dat het feit dat het telkens situaties zijn waarin (1) leren en (2) instructie centraal staan. De situaties verschillen in de mate waarin ze formeel of informeel zijn opgezet. De doelgroepen kunnen sterk verschillen: volwassenen, kinderen, families, individuen, …

7 Formeel Formele contexten –Leren en instructie geregeld via wetten, decreten of interne regelgeving. –Bijvoorbeeld in schoolse contexten: kleuter-, lager- secundair, hoger-, beroepsonderwijs, VDAB- opleidingen, privé-opleidingscentra, nascholing voor leerkrachten, vervolgtraining van chirurgen in functie van hun erkenning door ziektefondsen, specialisatieopleidingen voor verpleegsters in functie van palliatieve zorgen, enz.

8 Informeel Informele contexten –Hebben geen systematisch, verplicht of gereguleerd karakter. –Bijvoorbeeld : tentoonstellingen, een EHBO- opleiding voor vrijwilligers, speelleervakanties, alfabetiseringscampagne voor ouders van allochtone kinderen, een gezondheidsactie in een asielcentrum voor politiek vluchtelingen, enz.

9 Onderwijskunde Onderwijskunde is het wetenschapsgebied dat zich richt op leren en instructie; en dit binnen een grote variatie aan formele en informele contexten, toepasbaar op alle leeftijdsgroepen en in traditionele en alternatieve contexten.

10 Aanpak van deze cursus Hoofddoel cursus: theorie verwerken en toepassingsgericht benaderen Leermaterialen Discussiegroepen en wiki’s Wekelijks werkcollege Toetsing Ervaringsonderzoeken

11 Hoofddoel cursus: toepassingsgericht Het kunnen toepassen van een onderwijskundig referentiekader bij het beschrijven, verklaren en oplossen van leer- en instructieproblemen. THEORIE EN TOEPASSING OP CONCRETE SITUATIES

12 Leermaterialen: bronnenboek Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en toekomstige leerkrachten; Gent: Academia Press. Let op!! Nieuwe versie september 2010 –Nieuwe hoofdstukken –Alle bestaande hoofdstukken volledig herwerkt –Didactische uitwerking voor begeleide zelfstudie

13 Leermaterialen: on-line omgeving Minerva

14 Leermaterialen http://users.ugent.be/~mvalcke/owk/index_OWK.htm let op hoofdletters en _ teken

15 Leermaterialen: on-line omgeving Planning: checken! Nieuws: just-in-time - Minerva Toetsing: zie vroegere examens Informatie: 1ste, 2de en 3de lijnshulp Vragen: bron studenten Cursus: per thema doelen, ppt-slides, videos en extra leermaterialen Discussiegroepen en wiki’s

16 Vanaf tweede les onderdeel cursus VERPLICHT ONDERDEEL!! Alle studenten (niet de schakelstudenten) toegewezen aan een groep Uitgangspunt is een opdracht (1 of 2 weken tijd) 1 Oefensessie Staat op 8/20 van de punten Criteria: kwantitatief en kwalitatief Gericht op onderzoek in relatie tot onderwijskunde Vrijstelling 6/8 in 2011-2011

17 Wekelijkse werksessie Wat is de rol van de wekelijkse werksessie? Wat met vragen? –eerste lijn: discussiegroepen –tweede lijn: e-mail liesje.debacker@ugent.be –derde lijn: afspraak via vakgroep (spreekuur donderdag 10u00 – 09 264 62 51) Veel gestelde vragen: zie website, geordend naar thema

18 Toetsing Continue toetsing 8/20 Schriftelijke eindtoets 12/20 Gesloten vragen Stam + stellingen + keuzeoptie Voorbeelden: zie website

19 Enkele opmerkingen Taal: Engels en Nederlands Begeleidend onderzoek: informed consent Planning: zie website

20 Ervaringsonderzoeken Theorie is vervlochten met onderzoek Daarom ervaringsonderzoeken Drie concrete settings –Behaviorisme: training in Basic Life Skills –Cognitivisme: online individueel leren –Cognitivisme: L1 en L2 bij leren Deelname is onderdeel van cursus, dus verplicht Flexibele inplanning!

21 Ervaringsonderzoek 1 Zie aparte ppt en aparte website Doel: ervaren hoe een behavioristisch opgezette, individueel ondersteunde leersetting verloopt. Meteen verwerf je Basic Life Skills Studenten ontvangen email met uitnodiging om in te tekenen op een moment van eigen keuze.

22 Ervaringsonderzoek 2 Tussen 16 en 22 november gaan sessies door in de PC-klas 1 (Dunantlaan 1). Teken via Minerva in op één van deze sessies naar keuze. Je kan maar één keuze maken. Doel: ervaren hoe een cognitivistisch opgezette, individueel ondersteunde leersetting verloopt.

23 Ervaringsonderzoek 3 Leren in je moedertaal (L1) versus leren in een vreemde taal (L2): veroorzaakt moeilijkheden (zie cognitieve belasting). Belang van advance organizers AO (cognitivisme). Experiment waarbij je ondersteund wordt bij studeren van Onderwijskunde via AO in L1 en/of L2. Planning eind december 2011

24 Vrijwillig luik Ervaren “peer tutoring” bij statistiek 1 Zie berichten van studente 2 de Master Evi Vancompernolle Unieke kans om peer tutoring te ervaren en meteen “gratis” ondersteuning te krijgen bij studeren van de cursus Statistiek 1. Je kan nog altijd inschrijven. Zie Minerva

25 Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus


Download ppt "Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google