De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEDI-MATH DYSCALCULIEBATTERIJ BRUG TUSSEN THEORIE & TEST? Universiteit Gent Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen & Arteveldehogeschool & SIG Annemie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEDI-MATH DYSCALCULIEBATTERIJ BRUG TUSSEN THEORIE & TEST? Universiteit Gent Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen & Arteveldehogeschool & SIG Annemie."— Transcript van de presentatie:

1 TEDI-MATH DYSCALCULIEBATTERIJ BRUG TUSSEN THEORIE & TEST? Universiteit Gent Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen & Arteveldehogeschool & SIG Annemie Desoete

2 Kunnen rekenen is van belang Rekenen niet van 8.30-15.30 uur Dyscalculie niet over op 21 jaar (hardnekkig, gaat een leven lang mee) confectie

3

4 Criteria dyscalculie Ernstig probleem rekenen/wiskunde (discrepantiecriterium) Hardnekkigheid Vanuit kindkenmerken (mild exclusiecrit.) Vaak: problemen met dubbeltaken, in stress- situaties…

5 Wat weten we nu al? Prevalentie Geary (2004): 5à 8% Ruijssenaars e.a. (2004): 2% Vlaanderen : 3à7% Jongens  Meisjes Toename ? 1-8%

6 Ja Neen Dyscalculie alleen Ja + Dyslexie + Zwak spellen Ja 54% 46% Ja + ADHD Neen 50% 17% 26% Geïsoleerde DC Comorbiditeit

7 Leeftijdsgebonden inkleuring Prenumerische prodomen  Familiaal voorkomen  Snel serieel benoemen (SSB) dagen/vormen  Concrete rekentaal (STOS!)  Telrij kennen  Tellen  Seriëren, classificeren  Vis./aud. Perceptie 6 9 zes zeven Eén1 marker is niet voldoende – Veelheid !!

8 Numerische kenmerken  Getalbeeld, subitizing  Langer, anders tellen  Splitsingen, tafels niet onthouden  Arbitraire afspraken niet onthouden  Algoritmes niet onthouden (cogn.load) (342+39=371)  HTE  Maatbegrip, wiskundig modelleren, schattend rekenen

9 Actuele diagnostiek van dyscalculie Twee soorten tests :  productgerichte criteriumtests (steekproef van leerplan wiskunde)  procesgerichte analyses van deelhandelingen (steunen op een model ivm numerieke ontwikkeling)

10 Ga de procedurele vaardigheden & getallenkennis na Te evalueren met o.m. : LVS + Voor lste leerjaar: Analytische begintoets rekenen (Dudal, 1999) Basiskennis (Dudal, 1999) Rekenen krokus lste (Dudal, 1992) Toets rekenen eind lste leerjaar (Dudal, 1992) Voor lste trim 2 de ljAnalytische toets rekenen tot 20 (Dudal, 2000) Hoofdrekenen + en – tot 20 (Dudal, 1995) Vanaf 2 de trim 2 de lj tem 3 de trim 6 de lj Kortrijkse Rekentest KRT (CAR Overleie,1995) + Bevraag het oordeel van de leerkracht/CLB (toetsen, schriften)

11 Ga de visuo-spatiële vaardigheden na 1 ste lj Analyt. Begintoets Rek. tot 10 (Dudal, 1999) spec. asp.* Niveautest rekenen (Dudal, 1989) (niet meer in de handel) Tests Leerlingvolgsysteem LVS (Dudal, 2000), meetkunde 2 de lj Leuvense Schoolvorderingstest 2-6 (Stinissen et al., 1985), kijk spec. asp. Rekenen begin 2 de lj (Dudal, 1989) (niet in de handel) Tests LVS (Dudal, 2001), bekijk items meetkunde 3 de lj Leuvense SVT 2-6 (Stinissen et al., 1985), kijk spec.asp. Tests LVS (Dudal, 2002), bekijk items meetkunde 4 de lj GRIPA 3 (Gheskiere & Catteeuw, 1987), spec. asp. Leuvense SVT2-6(Stinissen et al., 1985), spec.asp. Tests LVS (in ontwikkeling), bekijk items meetkunde 5 de lj GRIPA 4 (Gheskiere & Catteeuw, 1987) de spec.asp. Leuvense SVT 2-6 (Stinissen et al., 1985), spec.asp. Tests LVS (in ontwikkeling), bekijk items meetkunde 6 de lj Leuvense SVT 2-6 (Stinissen et al., 1985), spec.asp. tests LVS (in ontwikkeling), bekijk items meetkunde

12 Ga de algemeen conceptuele kennis na (contextopgaven) (algemeen conceptuele rekenstoornis) Te evalueren met o.m.: LVS Voor lste trim lste lj: Rekenbegrip (Dudal, 1993) Instaptoets rekenen, begin lste lj (Dudal, 1991) Rekenbegrip (Dudal, 1993) Vanaf 2 detrim- 1 ste ljrekeninzicht M1 (Dudal, 1994) 2 de,3 de ljVraagstukken begin 2 de, 3 de, 4 de (Dudal, 2000) 4 de ljVraagstukken begin 2 de, 3 de, 4 de (Dudal, 2000) Vraagstukken begin 4 de, 5 de, 6 de (Dudal, 2001) 5 de, 6 de ljVraagstukken begin 4 de, 5 de, 6 de (Dudal, 2001) Toetsen, werkjes, schriften + Bevraag het oordeel van de leerkracht/CLB (toetsen, schriften)

13 Ga de geautomatiseerde vaardigheden na (Geheugen dyscalculie) Te evalueren met o.m. : LVS rekenfeiten + Voor lste leerjaar: Drieluik (2000) Tempotoets hoofdrekenen + en – tot 20 (Dudal, 1999) Vanaf 2 de- 6 de ljTempotest Rekenen TTR (De Vos, 1992) Toetsen, werkjes, schriften + Bevraag het oordeel van de leerkracht/CLB (toetsen, schriften )

14 TEDI-MATH dyscalculiebatterij (Grégoire, Noel, & Van Nieuwenhoven, 2004)  Géén screener (zoals ZAREKI (Von Aster, 2002) van en Dyscalculia Screener (Butterworth, 2003)  Zareki : lste-4de lj / 20 minuten  Dyscalculia Screener : 6-14 jaar/ 15 à 30 minuten  TEDI-MATH: 2de kleuter-3de leerjaar (vervolg in de maak) / l uur  Wél dyscalculiebatterij  Resultaat : pc telrij kennen, tellen, logisch denken, pc getalbegrip, rekenen, schattend rekenen

15 TEDI-MATH  Steunt op ideeën Piaget aangevuld met inzichten ivm tellen/ telrij  Steunt op Fuson, Richards, & Briars (1982) telrij kennen  Steunt op 5 princ Gelman & Gallistel (1978) tellen  Steunt op inzichten van McCloskey, Caramazza en Basili (1985): getalverwerking/ translatie.  Steunt op Fuson e.a. (1997) 5 concepten te verwerven (TE tot 100) …

16 Fuson, Richards, & Briars (1982) : telrij kennen -niveau van de ketting -niveau van de niet-opdeelbare lijst woorden -niveau van de deelbare ketting -niveau van telketting -niveau van de twee-richting ketting

17 1. Telrij kennen Tel eens....  Zo ver je kunt (zoals 1, 2, 3)  Tot een opgeven bovengrens (tot 9)  Vanaf een ondergrens (begin bij 3)  Met een beneden en bovengrens (van 5 tot 9)  Verder tellen ( 5 stappen, start bij 8)

18 Tellen : 5 principes Gelman & Gallistel (1978): tellen 1.-principe (princ.) van de stabiele volgorde 2.-princ. van de 1-1 correspondentie 3.-princ. van kardinaliteit 4.-princ. van irrelevante volgorde 5.-abstractieprincipe

19 2. Concreet Tellen Taak voorbeelden Regelmatige reeksen Onregelmatige reeksen Zelfde objectenVerschillende objecten  

20 McCloskey, Caramazza en Basili (1985). Translatie vs. Rekenen rekensysteem Geheugen voor rekenfeiten Begrijpen van operatiesymbolen Reken procedures Schrijven grafemen Verbale syntax Systeem voor het begrijpen Semantische representatie Lezen van Arabische cijfers Lezen grafemen Verbale syntax Schrijven van Arabische cijfers Systeem voor de productie Arabische syntax Lezen getalwoorden Schrijven getalwoorden Arabische syntax

21 3. Getalbegrip Arabisch noteer systeem  Beslissen is dit een cijfer of niet (o.a., 3, f, @ )  Vergelijken van cijfers (o.a., welk cijfer is grootst, 2 vs. 6, 59 vs. 73 ) Verbaal noteer systeem  Beslissen is dit een getalwoord is niet (o.a., zeven, drolf)  Grammaticaal (o.a., achtenzeventig, eeen-hondert)  Vergelijken van getalwoorden (o.a., twee vs. zes )

22 Fuson e.a. (1997) : 5 concepten te verwerven (TE tot 100) 1.eenheidsbegrip van getal met twee cijfers (65=1 getal) 2.tientallen-eenheden conceptie (65 =6 T en 5E) 3.telrijen van T&E, T als groep van 10 (60=6 groepen van 10 losse E) 4.afzonderlijke T&E (60=6 entiteiten van een hogere orde, 6T) 5.geïntegreerde conceptie van reeksen van afzonderijke T en E (60=60E of 6T) Dit inzicht is nodig voor het optellen en aftrekken met brug. Te meten met subtest TEDI-MATH (staafjes en schijfjes)

23 Fuson Model (Fuson, Hiebert, Wearne et al., 1997; Fuson, Smith & Lo Cicero, 1997) Getalwoorden « Drieenvijftig» Cijfers « 53 » Hoeveelheden ……………………… ……………………

24 3. Getalbegrip -vervolg 10 delig stelsel Representatie met tokens => voorstelling eenheden tientallenhonderdtallen  Geef mij in jetons de waarde van ( o.a., € 17, € 401)  Identificatie van de positie (o.a., „Kun je de eenheden.tientallen/honderdtallen omcirkelen?“ )

25 3. Getalbegrip -vervolg2 Transcoderen/ translatie  Lezen en schrijven van Arabische cijfers

26 Piagetiaans model Getalbegrip Rekenvoorwaarden = voorb. rekenvaardigheden Classificatie, Seriatie + TELLEN Psychologische voorwaarden: Conservatie, 1-1Correspondentie

27 Voorb rekenvaardigheden / logisch denken : -Seriatie tests: seriatie van bomen (‘orden, begin met de prent met minste bomen …’/ + kaart laten invoegen), seriatie van cijfers (van klein naar groot’) -Classificatie tests: 9 kaarten met symbolen ‘leg wat samen hoort samen’ enkel het numerieke criterium = OK -Conservatie tests (zoals Tollefsrud-Anderson : twee rijen van zes schijfjes (verder uit elkaar, door elkaar gemengd) -Inclusie : hoogste graad van classificatie tests: omslag met schijfjes (‘stop er 6 schijfjes in’. Heb je nu genoeg schijfjes in je omslag om er 8,4,7 uit te nemen?) -Splitsen (om te splitsen moet inclusie verworven zijn) tests: 2 weiden. Een herder moet 6 schapen verdelen over de weiden. Hoe?

28 4. Logisch numerisch denken Taak voorbeelden  Leg deze kaart in de juiste orde (numerisch criterium)....

29 4. Logisch numerisch denken Taak voorbeelden

30 Model Conceptuele kennis 9-4=5 Onthouden rekenfeiten 5+4=9 Tellen concreet materiaal 5+4=IIIIIIIII=9

31 5. Rekenen Concreet rekenen  Visueel voorgestelde voorwerpen zoals

32 5. Reken vaardigheden -vervolg Symbolisch rekenen (met rekenkundige symbolen)  Eenvoudige optellingen (o.a., 2 + 2 = .... 28 + 35 =  )  Stipsommen (o.a.,  + 3 = 6 )  Eenvoudige aftrekkingen (o.a., 4 - 2 = .... 31 - 16 =  )  Stipaftrekkingen (o.a., 9 -  = 1 )  Eenvoudigen vermenigvuldigingen (o.a., 6 x 4 =  ) Subtest met tijdsmeting !

33 Carpenter, Kepner, Corbitt & Reys (1980) : er kan een kloof zijn tussen het kunnen oplossen van formuleopgaven en talige contextrijke toepassingen Verschaffel (1995) Enkelvoudige opgave : probleem op te lossen met één rekenkundige bewerking Samengestelde opgave : meerdere bewerkingen zijn nodig voor een oplossen Soort bewerking : additieve vs. vermenigvuldigings- en delingsopgaven

34 Riley, Greeno & Heller (1983)/ Verschaffel (1995) Additieve rekenvraagstukken Veranderingsopgave: Piet had 3 voetbalprenten. An gaf Piet 5 voetbalprenten bij. Hoeveel voetbalprenten heeft Piet nu? Combinatieopgave Piet heeft 3 voetbalprenten. An heeft 5 voetbalprenten. Hoeveel voetbalprenten hebben Piet en An samen? Vergelijkingsopgave Piet heeft 3 voetbalprenten. Hij heeft 5 prenten mindere dan An. Hoeveel voetbalprenten heeft An?

35 5. Reken vaardigheden -vervolg Rekenen verbaal aangeboden (d.m.v. Contextrijke opgaven)  O.a.., „Peter heeft 3 boeken. Zijn vader geeft hem 5 boeken bij. Hoeveel boeken heeft Peter nu samen?“ Conceptuele Kennis  O.a., „Als je weet dat 29 + 66 = 95, helpt dit je om dit op te lossen 66 + 29 =  ?

36 6. Kennis van hoeveelheden: benaderen, schatten, afronden Vergelijken van onregelmatige stippenpatronen (zie onderstaand voorbeeld) Relatieve grootte vergelijken (zie onderstaand voorbeeld) Bij deze taken wordt de tijd geregistreerd !

37 TEDI-MATH  Genormeerd voor Wallonië en Frankrijk eind 2de kleuter t.e.m. Eind 2de leerjaar  Genormeerd voor Vlaanderne 2003 : november en mei voor heel 2de kleuter t.e.m. heel 3de leerjaar  Doel: diagnostisch test voor rekenzwakke kinderen  Let op : haalt bovengroep van rekensterke kinderen er niet uit (wel mogelijk met KRT) – aanvullend !  We krijgen een pc per subtest (geen pc voor totale test)

38 Onderzoek naar data (n = 550) Cronbach‘s alpha: Telrij kennen.74 Tellen.86 Logisch denken.83 Rekenen.90 Schatten.78 Er werden betrouwbaarheidsintervallen berekend Groei over de leerjaargroepen

39 Waarom een diagnose van dyscalculie.

40 Voorkomen van geschonden Welbevinden!


Download ppt "TEDI-MATH DYSCALCULIEBATTERIJ BRUG TUSSEN THEORIE & TEST? Universiteit Gent Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen & Arteveldehogeschool & SIG Annemie."

Verwante presentaties


Ads door Google