De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 2: Kwantitatief onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 2: Kwantitatief onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 2: Kwantitatief onderzoek
ddddddd 17-dec-04

2 Overzicht bespreking:
1. Meerwaarde van het koppelen 2. Koppelen van databanken 3. Resultaten 17-dec-04

3 1. Meerwaarde van het koppelen
1. informatie – uitwisseling 2. vergelijking mogelijk maken Wat koppelen we? Politiedatabank met justitiedatabank Meerwaarde van de koppeling: stimuleren van informatie-uitwisseling: beide databanken bevatten heel wat interessante informatie. Politie bijvoorbeeld registreert heel wat informatie over dader, slachtoffer, modus operandus,… Informatie die –doordat er nog geen elektronische transfer is van PV’s – verloren gaat als het PV doorstroomt naar het parket omdat niet alles wat op het papieren PV staat overgetypt wordt door de opstellers bij parket politiegegevens en gegevens van justitie met elkaar kunnen vergelijken 17-dec-04

4 1. Meerwaarde van het koppelen
PCS, parketstatistieken en veroordelingsstatieken = horizontale integratie Statistieken zijn niet te vergelijken want verschil in: teleenheid kwalificatiewijze De officiële statistieken van de gerechtelijke actoren hebben hun meerwaarde, elk op hun niveau. Ze komen vooral tegemoet aan de noden van horizontale integratie. Voorbeeld: cijfers van de ene politiezone kunnen vergelijken met cijfers van een andere politiezone De statistieken van politie en bijvoorbeeld het parket kan men niet vergelijken: omdat hun teleenheid en kwalificatiewijze van elkaar verschilt. We gaan hier wat dieper op in… 17-dec-04

5 Meerwaarde van het koppelen Teleenheid
Politie: PV-nummer ≉ feiten = teleenheid van PCS Justitie: notitienummer ≉ PV’s en feiten + evt. ≉ notitienummers = teleenheid v/d justitiële stat. Politie registreert een PV-nummer: dat PV-nummer kan echter meerdere feiten bevatten. Vb: slagen en verwondingen en nachtlawaai. Feit en niet PV is de teleenheid van de Politionele Criminaliteitstatistieken. Justitie registreert een notitienummer: dat notitienummer refereert naar een dossier, een dossier kan echter meerdere PV’s en dus feiten bevatten. Bovendien is het eventueel mogelijk dat één dossier meerdere notitienrs bevat. Door voeging worden immers dochterdossiers samengebracht in één moederdossier. Dus achter één notitienummer gaat er soms meer schuil dan enkel het aanvankelijk PV… Als justitie statistieken opmaakt dan zal ze dit meestal doen op dossierniveau. Door het verschil in teleenheid kan men de statistieken van politie en justitie niet of hetzij zeer voorzichtig met elkaar vergelijken geen vergelijking mogelijk! 17-dec-04

6 Meerwaarde van het koppelen Kwalificatiewijze
Politie: feitcodes = kwalificatie van PCS Justitie: preventiecodes ≈ cluster van feitcodes = kwalificatie v/d justitiële stat. De politiedatabank bevat feitomschrijvingen en hun respectievelijke feitcodes – deze feitcodes vormen de basis voor politiestatistieken De justitiedatabank bevat daarentegen preventiecodes – die het best kunnen gezien worden als een cluster van die feitcodes. De statistieken van justitie kunnen delictvormen enkel voorstellen in grote categorieën. Doordat de kwalificatiewijze van de twee statistieken verschilt, is het niet mogelijk om cijfers van delicten van politie te vergelijken met cijfers van delicten van justitie. geen vergelijking mogelijk! 17-dec-04

7 1. Meerwaarde van het koppelen
Koppeling maakt informatie-uitwisseling mogelijk overbrugt de vergelijkingsproblemen Beleidsmatig interessant: strafrechtelijke actoren laten communiceren in dezelfde taal Door de databanken van politie en justitie aan elkaar te koppelen kunnen de strafrechtelijke actoren: hun informatie met elkaar uitwisselen overbruggen we de vergelijkingsproblemen van de officiële statistieken: door koppeling kunnen we immers de - de teleenheid van de ene databank toepassen op de andere databank - loskomen van de specifieke kwalificatiewijzes en Vb: de verfijnde politienomenclatuur/de feitcodes toepassen op de gegevens van justitie. Vb: dit biedt informatie over hoe bepaalde inbreuken die vastgesteld worden door de politie verder behandeld worden door justitie… Beleidsmatig is dit heel interessant; koppeling maakt het mogelijk om de strafrechtelijk actoren te laten communiceren in dezelfde taal. 17-dec-04

8 2. Koppelen van databanken
Koppelen van politiedatabank met justitiedatabank Microsoft Acces Sleutel Voorwaarden: gelijke inhoud (en vorm) politie = PV-nummer: GE.17.LA /2003 justitie = notitienummer:GE17.LA het tweede deel = uitleggen hoe deze koppelingsprocedure verloopt: in feit is dit heel eenvoudig Doel: koppelen van politiedatabank met justitiedatabank Koppelen gebeurt in Microsoft Acces Bestanden kunnen enkel met elkaar gekoppeld worden via een SLEUTEL = variabele die dezelfde inhoud en vorm heeft én zowel terug te vinden is in de politiedatabank als in de justitiedatabank Voor politie: PV-nummer en Voor justitie = notitienummer: de inhoud is hetzelfde, GE = gerechtelijk arrondissement 17 = preventiecode LA = verbaliserende overheid = volgnummer 03 = jaar De vorm is iets anders maar die kan gemakkelijk aangepast worden in Acces. 17-dec-04

9 2. Koppelen van databanken
Justitiedatabank Politiedatabank ≉ tabellen Voorbeeld ≉ tabellen Voorbeeld Pvnr Feit Feit_cod Plaats GE.18.LA /2003 Gew. Dfts 1547 Gent GE.12.LA /2003 Winkeldfst 1580 Ledeberg GE.20.LA /2003 Oplichting 1820 not_nr dernier_etat_aff code_ subst c_aut GE18.LA A02 ZC2 LA GE12.LA A01 GR4 GE20.LA A03 ZC3 Meer visueel voorstellen van de databanken: De politiedatabank bestaat uit verschillende tabellen: elke tabel bevat specifieke informatie. Voorbeeldje. Ook de justitiedatabank bestaat uit verschillende tabellen met informatie over het verloop van de zaak in de gerechtelijke keten. Voorbeeldje. Opmerking: de variabelen zijn in het Frans. De invoerschermen van REA zijn in het Nederlands. De tabellen die achter die schermen liggen zijn echter enkel in het Frans opgesteld vandaar dat de tabellen en variabelen in het Frans zijn. Doel: deze tabellen met elkaar te verbinden zodat we één tabel hebben Daarvoor is een sleutel nodig; in de tabellen van politie is dit het Pvnummer, in de tabellen justitie is dat het notitienummer. In elke tabel van de politie of justitiedatabank is dit PV-nummer of notitienummer opgenomen. Koppelen = tabellen met elkaar verbinden = één tabel maken Hoe? sleutel = PV en notitienummer 17-dec-04

10 2. Koppelen van databanken
Sleutel: deel v/h PV-nummer en notitienummer = volgnummer: “154789” Waarom? vatten van PV’s waarvan de preventiecode: wordt gewijzigd door het parket (herkwalificatie) ontbreekt Voorwaarde: justitiebestand enkel notitienummers met “LA” als verbaliserende overheid. Volgnummer is niet uniek in de justitiedatabank! We koppelen enkel op basis van ‘volgnummer’ =6 cijfers Het is immers niet aangewezen om op het volledig PV of notitienummer te koppelen. Als we dat niet zouden doen en bijvoorbeeld ook de preventiecode opnemen in de sleutel dan zouden de PV’s ontbreken waarvan de preventiecode wordt gewijzigd of ontbreekt. Belangrijke voorwaarde is echter dat het justitiebestand dan enkel notitienummers mag bevatten met ‘LA’ als verbaliserende overheid. Een volgnummer is immers uniek voor één politiezone. De justitiedatabank bevat echter ook notitienummers van andere politiezones; deze politiezones kunnen dezelfde volgnummers gebruiken als de politiezone Gent… Het volgnummer is dus uniek in de politiedatabank maar niet uniek in de justitiedatabank! 17-dec-04

11 Koppelen van databanken Resultaat:
Verhouding APA-PV-VPV Uitval Dit is het resultaat van de koppeling van de databank van politie met justitie op basis van volgnummer. Uit de lokale politiedatabank vroegen we alle aanvankelijke PV’s m.b.t. gerechtelijke feiten maar niet verkeer. Uit de justitiedatabank halen we alle notitienummers met ‘LA’ als verbaliserende autoriteit. Vervolgens koppelen we deze twee databanken: koppelen van PV’s met notitienummers. Resultaat is: PV’s zijn er gekoppeld met notitienummers (er zijn 10 notitienummers waarvan het volgnummer tweemaal voorkomt in de justitiedatabank maar telkens met een verschillende preventiecode. Dit is geen herkwalificatie: herkwalificatie betekent dat in de justitiedatabank er een nieuwe preventiecode wordt aangemaakt en de oude wordt verwijderd…Hier wordt een nieuwe aangemaakt maar de oude wordt niet verwijderd.) Deze figuur geeft ook weer hoe deze notitienummers zich verspreiden over de verschillende gerechtelijke systemen. Tot zover de uitleg over de koppelingsprocedure. Vanaf overloop ik met u enkele resultaten. Eerst bespreek ik de ‘Uitval’ uit de politie- en justitiedatabank Vervolgens ga ik in op de verhouding van de verschillende PV-vormen in de politie- en de justitiedatabank en meer bepaald over het effect van het gebruik van het VPV-systeem Tenslotte geef ik ook enkele analyses over de seponering. Seponering 17-dec-04

12 3. ‘Uitval’ op politieniveau
PV-nummers niet gekoppeld Waarom? Onderscheid: - klassieke PV’s en APA’s (6 331 of 33,3%) - VPV’s ( of 66,7%) De figuur toonde aan dat PV-nummer niet gelinkt kunnen worden met een notitienummer Waarom niet? We maken eerst een onderscheid tussen klassieke PV’s en APA’s enerzijds en VPV’s anderzijds 17-dec-04

13 3. ‘Uitval’ politiedatabank Klassieke PV’s en APA’s: 6 331
Abs. aantal % % (correcte status) Verwijderd 580 9,2 Correcte status 5 751 90,8 100,0 Politieparket 3 730 58,9 64,8 Jeugdcircuit 1 286 20,3 22,4 Rest 735 11,6 12,8 Totaal 6 331 87,2% In totaal zijn er klassieke PV’s en APA’s die niet koppelen met de justitiedatabank. Deze databank bevat echter enkel de notitienummers die door het correctioneel parket en de correctionele rechtbank worden behandeld. Kwalitatief onderzoek had reeds aangewezen dat PV’s echter ook kunnen doorstromen naar alternatieve circuits namelijk het politieparket (registreert wordt in Mammoet) en het jeugdcircuit (registratie in PJP) We onderzochten deze piste en stelden inderdaad vast 64,9% van de klassieke PV’s en APA’s doorstromen naar het politieparket en 22,4% naar het jeugdcircuit. We moeten dus voorzichtig zijn wanneer we de term ‘uitval’ gebruiken. We veronderstellen dat 87,2% van de klassieke PV’s en APA’s naar een alternatief circuit in het parket doorstromen. Veronderstellen is het juist woord want… 17-dec-04

14 3. ‘Uitval’ politiedatabank Klassieke PV’s en APA’s: 6 331
Opmerking: geen sluitende verklaringen want de variabelen ‘status’ en ‘bestemmeling’ zijn niet altijd correct geregistreerd …verklaring voor niet doorstroming naar het correctioneel parket is niet waterdicht omdat de variabelen ‘status’ en ‘bestemmeling’ niet altijd correct worden ingevuld. We bekijken de doorstroming naar het politieparket en het jeugdcircuit wat meer in detail. 17-dec-04

15 3. ‘Uitval’ politiedatabank Klassieke PV’s en APA’s: 6 331
Doorstroming Politieparket (3 730) Feitcode ‘7317’: 970 PV’s Bestemmeling ‘PDK Afdeling Politierechtbank’: PV’s - welke feiten? Overtredingen (61,6%) Dronkenschap & alcohol (32,8%) De mogelijk doorstroming naar het politieparket bestudeerden we op twee manieren: enerzijds via feitcode ‘7317’. Uit kwalitatief onderzoek is immers gebleken dat PV’s met deze feitcode (beschadiging aan voertuigen waarna het voertuig nog rijvaardig is) overgemaakt worden aan het politieparket anderzijds via de variabele ‘bestemmeling’: PV’s met bestemmeling ‘PDK Afdeling Politierechtbank’ gaan vooral over overtredingen en dronkenschap en alcohol: samen overkoepelen deze twee feitomschrijvingen 94,4% van de PV’s die doorstromen naar politieparket. Omdat kwalitatief onderzoek ook had uitgewezen dat PV’s met preventiecode ’92’ meestal doorstromen naar het politie parket…kruisten we de feitomschrijving met preventiecode en idd 97,8% van de PV’s hadden ’92’ als preventiecode. = 94,4% Preventiecode ‘92’: 97,8% 17-dec-04

16 3. ‘Uitval’ politiedatabank Klassieke PV’s en APA’s: 6 331
Doorstroming jeugdcircuit (1 286 PV’s) Feitomschrijving ‘jeugdbescherming’: 255 PV’s Bestemmeling jeugdcircuit: PV’s = ‘jeugdrechtbank’, ‘PDK jeugd drugs’, ‘PDK Jeugdbescherming’, ‘PDK Sectie Jeugd & Gezin’ Diverse feitomschrijvingen Ook de mogelijke doorstroming naar het jeugdcircuit bestudeerden we op twee manieren: enerzijds via feitomschrijvingen die verwijzen naar de jeugdbeschermingssfeer anderzijds opnieuw via variabele ‘bestemmeling’. De feitomschrijvingen van de PV’s die doorstromen naar het jeugdcircuit zijn veel diverser dan bij politie: er is moeilijk een duidelijke lijn in te trekken… 17-dec-04

17 3. ‘Uitval’ politiedatabank Klassieke PV’s en APA’s: 6 331
Rest (735 PV’s) 87 PV’s ontbreken van preventiecode en/of feitomschrijving en/of bestemmeling Registratie NiZa? Foutieve registratie? 648 PV’s 300 PV’s ‘misdrijven’ (vooral diefstal) 119 PV’s ‘bijzondere wetgeving’ (vooral arbeidssfeer) 229 PV’s vooral ‘geen misdrijven’ en ‘overtredingen’ Tenslotte nog een woordje over de overige PV’s die niet doorstromen naar het politieparket of het jeugdcircuit… 87 van de PV’s hebben geen preventiecode …. Kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke PV’s handelen over burgerlijke materies die niet voorzien zijn van een feitcode (en dus ook geen preventiecode) en als die toch doorgestuurd worden naar de PDK deze feiten geregistreerd worden in ander registratiesysteem dan REA nl NiZa Voor andere PV’s vermoeden we dat er ergens een fout is geslopen in de registratie Vervolgens analyseerden we de andere 648 PV’s: 300 PV’s hebben feitomschrijvingen die onder de categorie ‘misdrijven’ kunnen thuisbrengen. Diefstal is hierbinnen de grootste subcategorie 119 PV’s vallen onder de bijzondere wetgeving: 59 van deze PV’s hebben de arbeidsauditeur als bestemmeling en worden dus ook niet in REA geregistreerd 229 PV’s behoren tot de categorie ‘overige’ en handelen meestal over ‘geen misdrijven’ (verloren voorwerpen, PV van inlichtingen, zieke personen) en overtredingen (toebrengen van schade en nachtlawaai): vermoedelijk toch doorgestroomd naar politieparket. 17-dec-04

18 3. ‘Uitval’ politiedatabank VPV’s: 12 702
Verwijderd: 171 VPV’s Feitomschrijving VPV’s 36,7 % ‘misdrijven’ = 32,8 %diefstal = 13,2% gewone diefstal en 10,9% fietsdiefstal 7,6% ‘bijzondere wetgeving’ 55,7% ‘andere’ = 51,6% ‘geen misdrijven’ = 47,1% verloren voorwerpen De grootste uitval zijn echter de VPV’s. Dit is logisch want doorgaans worden VPV’s enkel op listing aan het parket bezorgd en is er geen elektronische registratie. In deze analyse naar VPV’s verwijderden we eerst de VPV’s met een incorrecte status Vervolgens bekeken we de feitomschrijvingen. Samengevat kunnen we stellen dat… 36,7% van de VPV’s een misdrijf als feitomschrijving hebben; de meerheid hebben ‘diefstal’ als subcategorie en daarvan zijn gewone diefstal en fietsdiefstal de belangrijkste onderverdelingen slechts een minderheid gaat over feiten die tot de bijzondere wetgeving behoren de categorie ‘andere’ daarentegen vormt de grootste categorie met ‘geen misdrijven’ als grootste subcategorie en daarbinnen ‘verloren voorwerpen’ als belangrijkste onderverdeling 17-dec-04

19 3. ‘Uitval’ politiedatabank Conclusie
Deze figuur vat de hele analyse naar de ‘uitval’ op politieniveau samen: 3,9% van de APA’s, klassieke PV’s en VPV’s die niet doorstromen hebben een incorrecte status. Als we enkel rekening houden met de PV’s met correcte status… 17-dec-04

20 3. ‘Uitval’ politiedatabank Conclusie
Abs. aantal % (incorrecte status) % (correcte status) Verwijderd 751 3,9 APA’s en PV’s 5 751 30,2 31,5 Politieparket 3 730 19,6 20,4 Jeugdcircuit 1 286 6,7 7,1 Rest 735 4,0 VPV’s 12 531 65,8 68,5 Totaal correcte status 18 282 96,1 100,0 Totaal 19 033 …kunnen we stellen dat: 68,5% VPV’s die niet koppelen met het justitiebestand 31,5% APA en PV’s niet doorstromen naar het correctioneel parket maar daarvan stroomt 20,4% naar het politieparket en 7,0% naar het jeugdcircuit. Rest ons nog 4,0% APA’s en PV’s: waarschijnlijk is hier ook een doorstroming naar het politieparket of het jeugdcircuit ofwel naar de arbeidsauditeur ofwel gaat het om burgerlijke materies waarvan de registratie gebeurt in NiZa. We herhalen nogmaals dat deze verklaringen voor niet-doorstroming niet sluitend zijn aangezien ‘status’ en ‘bestemmeling’ niet altijd ingevuld worden of niet altijd correct zijn. 17-dec-04

21 3. ‘Uitval’ justitiedatabank
120 notitienummers met ‘LA’ als verbaliserende autoriteit die niet koppelen Waarom? 19 notitienrs: technische verklaring volgnummer voldoet niet aan de voorwaarden 101 notitienrs: ???: bevraging van politie en justitie Naast een ‘uitval’ op politieniveau is er ook een uitval bij de justitiedatabank, al is het aantal erg klein: 120 notitienummers met ‘LA’ kunnen niet worden gekoppeld. één van de verklaringen is louter technisch: 19 notitienummers voldoen niet aan de voorwaarden: 18 notitienummers hebben een volgnummer dat niet bestaat uit 6 cijfers en één notitienummers heeft wel 6 volgnummers maar begint met een ‘2’ terwijl alle PV-nummers beginnen met een 1. in het rapport hebben we trachten te verklaren waarom de overige 101 correcte notitienummers niet koppelen. We zijn echter niet tot een sluitend antwoord gekomen. We hopen dat bevraging bij politie en justitie meer duidelijkheid brengt. 17-dec-04

22 4. Verhouding ‘categorie PV’
Aandeel APA, Klassiek PV en VPV in de politiedatabank en justitiedatabank ‘Zuiveren’ politiedatabank = verwijderen PV’s met incorrecte status = verwijderen APA’s en klassieke PV’s die doorstromen naar politieparket of jeudcircuit Resultaat: PV’s Justitiedatabank: geen info over categorie PV, door koppeling wel = notitienrs Volgende analyse dat ik met u wenst te overlopen is de verhouding van het aantal APA’s, klassieke PV’s en VPV’s in de verschillende databanken. Het illustreert goed wat het effect is van het VPV-systeem op de verhouding van bepaalde misdrijven in de twee databanken. Eerst moeten we echter de politiedatabank zuiveren verwijderen incorrecte status (751 PV’s) verwijderen van de APA’s en klassieke PV’ waarvan we vermoeden dat ze ergens anders het parket instromen (=5016 PV’s) De justitiedatabank heeft geen betrouwbare informatie over de vorm van het PV daarom bestaat die enkel uit de notitienummers die we kunnen koppelen…daarvan weten we immers welke vorm het PV aanneemt. 17-dec-04

23 4. Verhouding ‘categorie PV’ Algemeen
POLITIE JUSTITIE Abs. aantal % APA 8 024 23,0 7 943 36,7 Klassiek PV 13 654 39,1 13 010 60,2 VPV 13 205 37,9 674 3,1 Totaal 34 883 100,0 21 627 Dit algemeen overzicht geeft aan dat meer dan 1/3 van de PV’s die politie opstelt door het gebruik van VPV het parket niet bereiken = het is een eerste vorm van selectie in de strafrechtelijke keten In de analyse van de VPV’s hebben we vastgesteld dat ongeveer de helft van de VPV’s geen misdrijven zijn. Daarom bekijken we het effect van het VPV-systeem voor een specifieke delictsvorm: diefstal VPV-systeem: meer dan 1/3 van de PV’s uit de instroom op parketniveau geselecteerd Opmerking! Ongeveer helft van de VPV’s zijn geen misdrijven 17-dec-04

24 4. Verhouding ‘categorie PV’ Diefstal
Selectie-effect van VPV-systeem voor de verhouding van het misdrijf ‘diefstal’ op niveau van politie en justitie Politie 35,4% Justitie 37,3% 35,4% van het totaal aantal PV’s bij de politie heeft ‘diefstal’ als feitomschrijving 37,3% van het totaal aantal gekoppelde notitienummers handelt over ‘diefstal’ Het aandeel is slechts lichtjes verschillend… Als we de kwalificiatie ‘diefstal’ in detail uitwerken, zien we iets heel interessant Diefstal in detail… 17-dec-04

25 4. Verhouding ‘categorie PV’ Diefstal in detail
Deze grafiek moet men als volgt lezen: Aan de linkerkant zien we de verhouding van de verschillende diefstalvormen bij de politie Aan de rechterkant zien we de verhouding van diezelfde vormen bij justitie. Aandeel gewone diefstal en diefstal van een motor/bromfiets is het grootst bij de politie Bij justitie is het aandeel diefstallen uit voertuigen de grootste diefstalvorm… Wat wil dit nu zeggen… 17-dec-04

26 4. Verhouding ‘categorie PV’ Diefstal in detail
Aandeel ‘diefstal’ is licht verschillend In detail… ‘diefstal’ voor politie ≠ ‘diefstal’ voor justitie Gewone diefstal (25,9%) (Motor/brom)fietsdiefstal (16,4%) Diefstal uit voertuig (15,7%) Diefstal in woning (11,1%) Zakkenrollerij (6,8%) Winkeldiefstal (5,6%) Diefstal uit voertuig (23,5%) Gewone diefstal (18,7%) Diefstal in woning (16,9%) Winkeldiefstal (8,3%) Zakkenrollerij (1,9%) Het aandeel diefstal op beide niveaus is licht verschillend Als we naar de gedetailleerde diefstalvormen kijken stellen we vast dat diefstal voor de politie niet gelijk is aan diefstal voor justitie. Zoals reeds aangetoond daalt het aandeel gewone diefstallen en fietsdiefstallen op parketniveau: deze vormen van diefstal worden immers meestal als een PV geregistreerd. ‘Diefstal uit een voertuig’ staat bij politie op de derde plaats terwijl het de grootste categorie is bij justitie, ook het aandeel ‘diefstal uit woningen’ stijgt Zakkenrollerij en winkeldiefstal veranderen van plaats op justitieniveau…6,8% van de diefstallen bij politie gaat over zakkenrollerij terwijl dit slechts 1,9% uitmaakt bij justitie. Winkeldiefstal stijgt daarentegen op niveau van justitie… 17-dec-04

27 4. Verhouding ‘categorie PV’ Conclusie
Door gebruik van het VPV-systeem liggen prioriteiten van politie en justitie anders Suggesties voor analyses naar de verhouding van andere delictvormen zijn welkom… Conclusie is dat door het gebruik van het VPV-systeem de prioriteiten van politie en justitie anders liggen… Andere suggesties voor een analyse van andere delictvormen zijn welkom… Tot slot bekijken we enkele resultaten van analyses naar seponering. 17-dec-04

28 5. Seponering Verdeling over de gerechtelijke subsystemen
Abs. aantal % Parket 20 865 96,5 Sepot 16 637 76,9 Voeging 1 657 7,7 Opsporingsonderzoek 1 161 5,4 Ter beschikking 1 086 5,0 Minnelijke schikking 167 0,8 Dagvaarding 105 0,5 Strafbemiddeling 52 0,2 Gerechtelijk onderzoek 91 0,4 In onderzoek 48 Beschikking Raadkamer 43 Rechtbank 671 3,1 Totaal 21 627 100,0 Deze tabel geeft weer hoe de gekoppelde notitienummers verdeeld zijn over de gerechtelijke subsystemen. Opmerking: de cijfers en percentage in deze tabel geven een momentopname weer: hoe zijn de gekoppelde notitienummers verdeeld op een bepaald moment = moment van extractie van de gegevens uit de justitiedatabank = augustus 2004. Zoals u ziet bevinden zich de meeste notitienummers zich op niveau van parket; een belangrijk deel van de gekoppelde dossiers zijn ook reeds geseponeerd. Het is deze beslissingsvorm die we verder bekijken. 17-dec-04

29 5. Seponering Verdeling over het parket
Deze figuur geeft nog eens weer hoe de notitienummers op parketniveau verdeeld zijn over de mogelijk beslissingen die het parket kan nemen. We concentreren ons op de beslissing tot seponering: 79,7% van de dossiers op parket zijn zonder gevolg gesteld. 17-dec-04

30 5. Sepotgronden: algemeen
Eerst bekijken we algemeen de seponeringsgronden: instromende feiten worden voornamelijk geseponeerd omwille van technische redenen (71,6%); in 27,4% van de gevallen gebeurt dit om opportuniteitsredenen De volgende grafiek bekijkt deze seponeringsgrond meer in detail: de belangrijkste motivatie voor seponering van technische aard is omwille van onbekende dader…45,2%, daarna volgt de motivatie ‘geen misdrijf’ (16,1%) 17-dec-04

31 5. Sepotgronden : ‘diefstal’ & ‘slagen en verwondingen’
Vervolgens onderzochten we de seponeringsgronden naargelang bepaalde delictsvormen: ‘diefstal’ en ‘slagen en verwondingen’: Een eigendomsdelict zoals ‘diefstal’ wordt meer omwille van technische aard geseponeerd: de belangrijkste motivering voor de technische seponering is ‘onbekende dader’ (84,1%) Bij een persoonsdelict zoals ‘slagen en verwondingen’ vormen opportuniteitsredenen grond voor seponering: de motiveringen zijn hier diverser: het een misdrijf is van relationele aard (15,8%) of regularisatie van de toestand (10,3%). Ook ‘houding van het slachtoffer’ (15,2%) en ‘wanverhouding gevolg van strafvordering maatschappelijke storing’ (8,0%) vormen belangrijke motieven voor seponering. 17-dec-04

32 5. Sepotgronden : Categorie PV
Tot slot bekijken we de seponeringsgraad naargelang de vorm van het PV. Dit is een analyse die enkel door koppeling kan uitgevoerd worden: het justitiebestand bevat immers geen of erg onbetrouwbare gegevens ivm de vorm van het PV. In alle PV-vormen is het sepot van technische aard het grootst. Maar toch is het ook duidelijk dat APA-dossiers meer omwille van opportuniteitsreden worden geseponeerd dan de gewone klassieke PV’s. D.w.z. dat 1/3 van de APA-dossiers omwille van beleidsredenen worden geseponeerd. 17-dec-04

33 Conclusie Slechts enkele resultaten… …opmerkingen en suggesties
voor analyse zijn welkom! 17-dec-04


Download ppt "Deel 2: Kwantitatief onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google