De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakgroep Bos- & Waterbeheer BW04 Ontmoeting vakgroepen FBW Prof. dr. ir. G. Vanhuylenbroeck Donderdag 3 juli 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakgroep Bos- & Waterbeheer BW04 Ontmoeting vakgroepen FBW Prof. dr. ir. G. Vanhuylenbroeck Donderdag 3 juli 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vakgroep Bos- & Waterbeheer BW04 Ontmoeting vakgroepen FBW Prof. dr. ir. G. Vanhuylenbroeck Donderdag 3 juli 2008

2 Laboratorium voor Houtbiologie en –technologie http://www.woodlab.be Laboratorium voor Bosbeheer en Ruimtelijke Informatie- technieken http://dfwm.ugent.be/forsit Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer http://lhwm.ugent.be Laboratorium voor Bosbouw http://dfwm.ugent.be/lavobo

3 Vakgroepvoorzitter Marc Stevens Vakgroepsecretariaat Administratief: Marcella Van Hese Technisch: Rudi Hoeben Robert De Wulf Joris Van Acker Kris Verheyen Niko Verhoest Valentijn Pauwels Jan Vandenbulcke Dries Vansteenkiste An De Schrijver Jeroen Staelens Gabriëlle De Lannoy Inge Verbiese Marijke De Wilde Piet Dekeyser Stijn Willen Rik De Rycke Griet Plaetinck Christel Sabbe Luc Willems Margaretha De bruyn Kris Ceunen Davy Loete Frieke Van Coillie (DA) Isabelle Joos Lieven De Boever Liesbeth De Vetter Lotte Van Nevel Lien Loosvelt Bruno Samain Personeelsamenstelling ZAPAAPATP WP + PhD POSTDOC Koen Mertens Peng Shenging Zhang Zhiming Ming Yu Toon Westra N.N. Maaike De Ridder Imke De Windt Nele Defoirdt Wesley Tack Pieter De Frenne Margot Vanhellemont Lander Baeten Peter Van Gossum Sandy Adriaenssens Karen Wuyts Evy Ampoorter Sara Adriaenssens (VUB) Klaar Meulebrouck (KUL) Jan Plue (KUL) Arno Thomaes (INBO) Robert Gruwez Wajira Balasooriya Hans Lievens Jan Peters Douglas Plaza Andres Alvarado Els De Lathauwer Sander Vandenberghe Martin Hermy (KUL) Hubert Gulinck (KUL) Myriam Dumortier (INBO) Willy Bauwens (VUB)

4 Onderwijsactiviteiten Studenten die onder de gediversifieerde aanpak van onze vakgroep terechtkomen, (1) weten alles van biologische processen, (2) kennen al wat groeit, vliegt, kruipt en zwemt in natuurlijke habitats, (3) weten perfect wat zich afspeelt in stroomgebieden en hoe ze dat in modellen kunnen gieten, (4) hebben het inschattingsvermogen van een lange termijnplanner, (5) ontwikkelen technische en technologische vaardigheden, (6) beschikken over het geduld van iemand die een CAO onderhandelt, en (7) zijn net zo alert, flexibel en multifunctioneel inzetbaar als elke werkgever kan dromen.

5 Onderwijsactiviteiten BONA & BOWA Bos- en houtkunde (B) Bosexploitatie (M) Anatomie en identificatie van de houtsoorten (M) Houttechnologie I: materiaaleigenschappen (M) Houttechnologie II: transformatie- processen en eindproducten (M) Bostechnologie (KUL) (B) Seminarie BONA (M) Teledetectie (B) LIS basis (B) LIS vegetatie (B) Planning voor Bos- en natuurbeheer (M) Dendrometrie en bosinventarisatie (M) Tropical forestry (M) Forestry and agroforestry (M) Seminarie BONA (M) Hydrologische modellering (M) Meteorologie en hydrologie (B) LIS bodem en water (B) Irrigation and drainage (M) Fysica IV partim stromingsleer (B) Hydraulica (M) Waterbouwkundige constructies (M) Grondwaterstroming (M) Ecohydrologie (M) Seminarie BOWA (M) Water Quality Management (M) Bos- en houtkunde (B) Vegetatiekunde (B) Bosbouw (M) Ecotechniek en natuurbouw (M) Toegepaste bosbouw (M) Bos- en Natuurbeleid (M) Seminarie BONA (M) Natuurbeheer en –ontwikkeling (M) Groenbeheer (M) Landgebruik en landinrichting (M) Bos- en natuurbeleid (M)

6 Onderzoekslijnen Structuur en samenstelling Ecologisch herstel van bos op voormalige landbouwgronden Ecologie en beheer van invasieve soorten Impact van klimaatverandering op bossoorten Biogeochemische cycli in bosecosystemen Impacten van verzurende en vermestende deposities op bosecosystemen Rol van fosfor in bosecosystemen, in het bijzonder op verlaten landbouwgronden Effecten van boomsoortenkeuze op dynamiek van nutriënten en polluenten Bos en maatschappij Historisch-ecologisch bosonderzoek Evaluatie van bos- en natuurbeleid

7 Onderzoekslijnen Bosbeheer en –planning Duurzaamheidsbepaling van beheersactiviteiten in rurale gebieden Groei- en oogstmodellering van bosproducten Ontwikkeling van aangepaste criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer GIS en teledetectie Optimalisatietechnieken voor GIS-gebaseerd bosbeheer en -planning Kwantitatieve analyse van bos- en landschapspatronen Geavanceerde (methodologische) beeldverwerkingstechnieken Teledetectie-gebaseerde kartering, monitoring en inventarisatie van bossen, wetlands en rangelands

8 Onderzoekslijnen Houtkwaliteit van beheer tot eindproduct Ecofysiologische aspecten van boomgroei Intrinsieke houtkwaliteit (Vlaams bos, tropisch hout, …) Strategie rond duurzaamheid bos-houtkolom Aspecten van duurzaamheid Natuurlijke duurzaamheid Verduurzaming en modificatie van hout Ecotoxiciteit van houtbehandelingen Modellering van schimmelgroei Houtafwerking Methodologische evaluatie van buitenschrijnwerk Engineered wood products Composieten (hout, vlas en andere natuurlijke vezels) Nieuw samengestelde materialen (multiplex, LVL, …) Dendrochronologie Kunsthistorisch, archeologisch en bosbouwkundig onderzoek

9 Onderzoekslijnen Hydrologische modellering Data-assimilatie Parameterschatting Begroten van de onzekerheid Stochastische neerslagmodellering voor ontwerpdoeleinden Hydrologische waarnemingen Afstandswaarneming van hydrologische variabelen Evapotranspiratie Ecohydrologie Meten van hydrologische variabelen op verschillende ruimtelijke schalen

10 Samenwerking nationaal en internationaal Samenwerking op nationaal en internationaal vlak wordt uitgebouwd op verschillende niveaus met diverse partners: Facultair (labo’s binnen en buiten vakgroep) Intra-universitair Inter-universitair en Hogescholen (Associatie) Overheidsinstellingen Onderzoeksinstellingen Studiebureaus Industriële partners Netwerking

11 Samenwerking nationaal UGent KULeuven UA VUB Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Industriële partners (Spano, Unilin, IPA,Texdem,…) UGent (TELIN, Geografie) VUB (Geografie) UCL Associatie onderzoeksgroep, Geokartering AGIV VITO Vision++ Avia-GIS IRI UGent KULeuven UCL UA VUB Associatie onderzoeksgroep, Geokartering Spacebel Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) IRI VMM Avia-GIS UGent KULeuven VUB UCL ULG Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Instituut voor Tropische Geneeskunde …… … …

12 Diverse onderzoekscentra en industriële partners (EU projecten- NL,FR,GB,DE,SE,FI,AT,IT,ES,PT,HU, SK,NO,PL,…) CELOS (Suriname) WWF Netwerking door: IRG COST Actions (E37, E44, E53, E55, IEO601) CEN standardisatie werkgroepen Innovawood FAO, WWF, ESA UNEP ILRI, AGREF, NRT (Kenia) INRIA (F) CNES (F) ITC (NL) University of Yunnan (China) Anton de Kom Universiteit (Suriname) Polytechnic of Namibia Centre de recherche public - Gabriel Lippmann (L) Consiglo Nazionale delle Richerche (I) Danmarks Tekniske Universitet (DK) Public University of Navarra (E) TU Wien (A) George Mason University (USA) ESA NASA USDA DLR ITC (NL) Coördinator FLEUR-netwerk EFI-CONFOREST-netwerk UBC Canada Cornell Universiteit (USA) Harvard Forest (USA) Wageningen Universiteit Universidad Austral de Chile en Universidad de Conception CEMAGREF, FVA (D) Forest and Landscape Ecology Group, Copenhagen (DK) …… …… Samenwerking internationaal

13 Infrastructuur Infrastructuur vakgroep: bijzondere kenmerken Lokalen op 2 campussen (Coupure links en Gontrode) Schrijnwerkerij Buitenexpositie-opstellingen Proefbos met meettoren (Gontrode) Uitgebreide computerinfrastructuur (Servers en PC’s) Centraal beheerd met dagelijks back-up systeem Diverse types lokalen met: Scheikundige en technische labo’s (L1 en L2 niveau) Computerlokalen (onderzoek en onderwijs) Demo-lokalen (onderwijs-practica)

14 Dienstverlening FBW De verschillende afdelingen binnen de vakgroep nemen actief deel aan de dienstverlening binnen de faculteit. Deze dienstverlening situeert zich op diverse vlakken: Onderwijsgerichte dienstverlening (o.a. opleidingsverantwoordelijken, …) Onderzoeksgerichte dienstverlening (o.a. CWO, Doctoral School (Bioscience) Engineering, …) Algemene dienstverlening (Lid diverse facultaire commissies, voorzitterschap bouwcommissie, Bio-ingenieurbedrijvendag, Abituriëntendag) Op volgende slide wordt per afdeling een overzicht gegeven van de belangrijkste dienstverlenende taken

15 Voorzitter Bouwcommissie Vakgroepvoorzitter (tot 01/10/2008) Vertegenwoordiger CWO Actieve deelnamen aan UGent onderzoeksconsortia: Centrum voor Materiaalstudie en Engineering (CSME) Center of Renewable Resources (CoRR) IOFHyCT (Imaging Technologies) GICA&S (Centre for Art and Science) Bio-ingenieurbedrijvendag Abituriëntendag Commissie Ontwikkelingssamenwerking (UGent) Lid Instituut voor Ruimtelijke Informatie (IRI) Abituriëntendag Opleidingsverantwoordelijke Master in het Bodem- en Waterbeheer Commissielid KVIV studentenprijzen Bestuurslid Instituut voor Ruimtelijke Informatietechnieken Vertegenwoordiger docenten/hoofddocenten in Faculteitsraad Vertegenwoordiger Bouwcommissie Lid Doctoraatscommissie en Doctoral School (Bioscience) Engineering Bio-ingenieursbedrijvendag Abituriëntendag Opleidingsverantwoordelijke Master Bos- en Natuurbeheer Vakgroepvoorzitter (vanaf 01/10/2008) Beheer Aelmoeseneiebos Bio-ingenieurbedrijvendag Abituriëntendag Dienstverlening FBW

16 Toekomstperspectieven Onderzoek Verdere uitbouw van nationale en internationale netwerken Behouden en versterken van de verschillende onderzoeksgroepen Uitbouwen van nieuwe onderzoekslijnen Operationeel maken van ontwikkelde ‘tools’ Onderwijs Optimaliseren BONA en BOWA Verdere uitbouw van nationale en internationale netwerken Dienstverlening Accreditatie Laboratorium voor houttechnologie (schimmeltesten / duurzaamheid houtproducten)

17 Noden en verwachtingen Infrastructuur Gontrode (mogelijk toekomstig plaatsgebrek) Serverlokaal Aanpassingen opslagruimtes bij hellend vlak aan schrijnwerkerij Onderwijs Beter kenbaar maken aan studenten van de MSc BONA en BOWA Zelfstandigheid en uitbouwen van de pijler natuur in de MSc BONA (via ZAP-functie) Omzetting DA naar ZAP-ambt ‘Ruimtelijke Informatietechnieken’ binnen 5 jaar Omzetting AAP naar DA-mandaat ‘Houtbiologie en –houttechnologie’ (BLP 2009-2010) Onderzoek Versterking met senior onderzoekers (DA’s, post-doc’s)

18 Vakgroep Bos- & Waterbeheer BW04 Met dank voor Uw aandacht


Download ppt "Vakgroep Bos- & Waterbeheer BW04 Ontmoeting vakgroepen FBW Prof. dr. ir. G. Vanhuylenbroeck Donderdag 3 juli 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google