De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vwo A Samenvatting Hoofdstuk11. Regels bij kansrekeningen Somregel Voor elke uitsluitende gebeurtenissen G 1 en G 2 geldt P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vwo A Samenvatting Hoofdstuk11. Regels bij kansrekeningen Somregel Voor elke uitsluitende gebeurtenissen G 1 en G 2 geldt P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G."— Transcript van de presentatie:

1 vwo A Samenvatting Hoofdstuk11

2 Regels bij kansrekeningen Somregel Voor elke uitsluitende gebeurtenissen G 1 en G 2 geldt P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G 2 ). Complementregel P(gebeurtenis) = 1 – P(complement-gebeurtenis). Productregel Bij twee onafhankelijke kansexperimenten geldt P(G 1 en G 2 ) = P(G 1 ) · P(G 2 ). aantal gunstige uitkomsten aantal mogelijke uitkomsten P(G) = Kansdefinitie van Laplace 11.1 Bij een kleine steekproef uit een grote populatie mag je trekken zonder terugleggen opvatten als trekken met terugleggen.

3 In een vaas zitten 4 rode, 2 blauwe en 4 groene knikkers, Nancy pakt 3 knikkers uit de vaas. a)P(2 of 3 rood) = P(2 rood) + P(3 rood) b)P(minder dan 2 groen) = P(0 groen) + P(1 groen) 4242 10 3 6161. 4343 6060. =+≈ 0,333 4040 10 3 6363. 4141 6262. =+≈ 0,667 Voorbeeld somregel 11.1

4 De complementregel P(gebeurtenis + P(complement-gebeurtenis) = 1 P(gebeurtenis) = 1 – P(complement-gebeurtenis) P(minder dan 8 witte) = P(0 w)+P(1 w)+P(2 w)+ P(3 w)+P(4 w)+P(5 w)+ P(6 w)+P(7 w) = 1 – P(8 witte) 11.1

5 Het vaasmodel Bij het pakken van knikkers uit een vaas heb je met combinaties te maken. P(2r, 2w, 1b) = ? Volgens de kansdefinitie van Laplace is die kans Het aantal mogelijke uitkomsten is het aantal manieren om 5 knikkers uit de totaal 15 knikkers te pakken. Dat kan op manieren. Het aantal gunstige uitkomsten is het aantal manieren om 2r uit de 8r, 2w uit 4w en 1b uit 3b te pakken. Dat kan op P(4r, 1w, 2b) = ≈ 0,168 aantal gunstige uitkomsten aantal mogelijke uitkomsten 15 5 8282 4242 3131 8282 4242 3131.... manieren. 8+4+3=15 2+2+1=5 11.1

6 Berekeningen met breuken 11.2

7 Bernoulli-experimenten De complement-gebeurtenis van succes is mislukking. De kans op succes geven we aan met p. 11.3 Kansexperimenten waarbij het uitsluitend om de gebeurtenissen succes en mislukking gaat, heten Bernoulli-experimenten.

8 Binomiaal kansexperiment Bij een binomiaal kansexperiment is : n het aantal keer dat het experiment wordt uitgevoerd X het aantal keer succes p de kans op succes per keer de kans op k keer succes is gelijk aan P(X = k) = · p k · (1 – p) n – k. nknk 11.3

9 De notaties binompdf(n, p, k) en binomcdf(n, p, k) 11.3

10

11 Werkschema: binomiale kansen berekenen 1.Omschrijf de betekenis van de toevalsvariabele X 2.Noteer de gevraagde kans met X en herleid deze kans tot een vorm met binompdf of binomcdf. 3.Bereken de gevraagde kans met de GR. P(X minder dan 4) = P(X < 4) = P(X ≤ 3) P(X tussen 5 en 8) = P(X ≤ 7) – P(X ≤ 5) = P(X = 6) + P(X = 7) 11.4

12 De binomiale verdeling met onbekende n opgave 63 X = het aantal treffers. Voor welke n is P(X ≥ 5) > 0,9, oftewel voor welke n is 1 – P(X ≤ 4) > 0,9 ? TI 1 – binomcdf(n, 0.4, 4) > 0,9 Voer in y 1 = 1 – binomcdf(x, 0.4, 4). Maak een tabel en lees af voor n = 17 is y 1 ≈ 0,874 voor n = 18 is y 1 ≈ 0,906. Dus minstens 18 vrije worpen. Casio 1 – P(X ≤ 4) > 0,9 Voor welke n is P(X ≤ 4) < 0,1 ? Proberen geeft voor n = 17 is P(X ≤ 4) ≈ 0,126 voor n = 18 is P(X ≤ 4) ≈ 0,094. Dus minstens 18 vrije worpen. 11.4

13 De verwachtingswaarde E(X) van de toevalsvariabele X 1.Stel de kansverdeling van X op. 2.Vermenigvuldig elke waarde van X met de bijbehorende kans. 3.Tel de uitkomsten op. De som is E(X). Dus E(X) = x 1 · P(X = x 1 ) + x 2 · P(X = x 2 ) + … + x n · P(X = x n ). 11.5

14 De standaardafwijking van een toevalsvariabele 11.5

15 De somregel voor de standaardafwijking Voor elk tweetal onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt de somregel voor de standaardafwijking σ x+ y = √ σ 2 x + σ 2 y VAR(X) = σ 2 x (de variantie van X) σ 2 x+ y = σ 2 x + σ 2 y dus VAR(X + Y) = VAR(X) + VAR(Y) 11.5


Download ppt "Vwo A Samenvatting Hoofdstuk11. Regels bij kansrekeningen Somregel Voor elke uitsluitende gebeurtenissen G 1 en G 2 geldt P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G."

Verwante presentaties


Ads door Google