De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerk en Schooldienst Thema: Zacheüs Voorganger: ds. H. Koldenhof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerk en Schooldienst Thema: Zacheüs Voorganger: ds. H. Koldenhof"— Transcript van de presentatie:

1 Kerk en Schooldienst Thema: Zacheüs Voorganger: ds. H. Koldenhof
Organist: Rita Kosse

2 Hoor de klokken luiden blij
Zingen voor de dienst: Hoor de klokken luiden blij

3 Hoor de klokken luiden blij: bim bam bom voor jou en mij.
1 Hoor de klokken luiden blij: bim bam bom voor jou en mij. Kom je zingen, kom je bidden, kinderen horen in het midden. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

4 bim bam bom, dat weet je wel. Niemand meer en niemand minder,
2 Hier is iedereen in tel, bim bam bom, dat weet je wel. Niemand meer en niemand minder, wij zijn allemaal Gods kinderen. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

5 Welkom

6 Zingen: Goede morgen welkom allemaal

7 Goeiemorgen, welkom allemaal. Ik met mijn en jij met jouw verhaal
Goeiemorgen, welkom allemaal. Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn Alles mag er zijn. God, ik vraag u, kom in onze kring Wees er bij, wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en u met uw verhaal verteld in mensen taal Amen, amen

8 Votum en Groet

9 Introductie thema: ZACHEÜS

10 Zingen Zacheüs

11 1:. Zacheüs woont in Jericho;. Hij is een heel rijk heer
1: Zacheüs woont in Jericho; Hij is een heel rijk heer. Hij heeft een groot en prachtig huis, Maar elk kijkt op naar hem neer .

12 2:. Zacheüs is een tollenaar. die heel veel geld verdient
2: Zacheüs is een tollenaar die heel veel geld verdient. Tóch is hij geen gelukkig mens, want niemand is zijn vriend.

13 Gebed

14 Bijbellezing en spel door groep 6

15 Zacheüs Jezus en zijn leerlingen gaan de stad Jericho binnen
Zacheüs Jezus en zijn leerlingen gaan de stad Jericho binnen. In die stad woont Zacheüs. Hij is heel rijk. De mensen mogen hem niet. Want hij vraagt altijd tolgeld van iedereen die de stad in wil. Meestal vraagt hij veel te veel. Zacheüs wil wel eens zien wie die Jezus is. Maar dat lukt hem niet, want er staan veel mensen om Jezus heen en Zacheüs is maar klein. Toch wil hij Jezus zien. Daarom loopt hij hard vooruit en klimt in een boom.

16 Daar komt Jezus al aan. Hij kijkt omhoog en zegt: “Zacheüs, vlug
Daar komt Jezus al aan. Hij kijkt omhoog en zegt: “Zacheüs, vlug! Kom naar beneden! Vandaag wil ik bij jou in huis zijn.” Vlug klimt Zacheüs uit de boom. Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. Wat is Zacheüs blij!

17 De mensen in Jericho hebben het allemaal gezien. Ze zijn boos
De mensen in Jericho hebben het allemaal gezien. Ze zijn boos. Ze mopperen: “Hoe kan Jezus nu op bezoek gaan bij die man die ons altijd te veel laat betalen?” Maar binnen zeg Zacheüs tegen Jezus: “Ik zal de helft van alles wat ik heb geven aan arme mensen. En wie mij te veel moest betalen, krijgt vier keer zoveel van mij terug.” Dan zegt Jezus: “Vandaag is alles in dit huis weer goed gekomen. Ook Zacheüs hoort bij het volk van God. Ik ben gekomen om mensen te zoeken en te redden!”

18 Zingen door groep 4 Zacheüs is een tollenaar.

19 Zacheüs is een tollenaar veel mensen vinden hem maar naar
Zacheüs is een tollenaar veel mensen vinden hem maar naar. Zacheüs voelt zich erg alleen, heeft niemand om zich heen. (2x)

20 De Here komt vandaag voorbij, de mensen staan al in de rij
De Here komt vandaag voorbij, de mensen staan al in de rij. Zacheüs wil er ook graag bij, maar ieder roept: “Opzij”. (2x)

21 Zacheüs krijgt een heel goed plan, hij ziet een vijgeboom en dan klimt hij erin en heel misschien kan hij de Here zien. (2x)

22 Daar komt de Here Jezus aan, Hij blijft vlakbij Zacheüs staan en roept:”Zacheüs, kom maar gauw, ‘k wil op bezoek bij jou. (2x)

23 Al voel je je soms heel erg klein, je hoeft echt niet alleen te zijn
Al voel je je soms heel erg klein, je hoeft echt niet alleen te zijn. De Here houdt ook veel van jou, Hij roept je: “Kom maar gauw!” (2x)

24 Zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar.

25 1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria leef je buiten Gods gloria.

26 2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria leef je buiten Gods gloria.

27 3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen. refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria leef je buiten Gods gloria.

28 4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen. refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria leef je buiten Gods gloria.

29 Tien Woorden Rap door groep 7

30 Ken je de tien woorden, De woorden een tot tien
Ken je de tien woorden, De woorden een tot tien. Laat ze dan eens horen Dat wil ik wel eens zien! Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes voor het leven:

31 Eén is God die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij
Eén is God die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.   Twee wil zeggen: God en jij, Daar horen echt geen beelden bij.   Drie dat is Gods eigen naam, Om met respect mee om te gaan.

32 De dag van God is nummer vier, Bevrijdingsdag voor mens en dier
De dag van God is nummer vier, Bevrijdingsdag voor mens en dier. Zodat je week’lijks even voelt Hoe God de schepping heeft bedoeld.  Vijf gaat om je ouders en jij, Wees goed voor elkaar daar leef je bij.

33 Maak niet dood, laat zes je horen, Knoop dat heel goed in je oren
 Maak niet dood, laat zes je horen, Knoop dat heel goed in je oren. Een maatje is, zegt nummer zeven Iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed naar dit gebod En maak wat heel is niet kapot.

34 Acht zegt: stelen is niet cool, Dan wordt het hier een beestenboel
Acht zegt: stelen is niet cool, Dan wordt het hier een beestenboel.   Negen: laat dat vals gepraat, Waarmee je an’dre mensen schaadt.

35 Tien zegt: vaar je eigen koers
Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers, Op wat een ander heeft of kan, Daar word je ongelukkig van.   Dit zijn de tien woorden, de woorden een tot tien. Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien?

36 Zingen Zoek eerst het Koninkrijk van God

37 1. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

38 2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

39 3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

40 Prediking

41

42 KOOPLIEDEN… Belasting geld……. Nou, reken maar uit..!

43 ZACHËUS

44 Wie heeft er macht over hem ? Onrustig …….? Zacheüs= REINE
Zacheüs…Wie ben ik ……. nou eigenlijk ? Wie heeft er macht over hem ? Onrustig …….? Zacheüs= REINE JEZUS….. !…?..! DIABOLOS=Uit elkaar werper

45 Een ander KONINKRIJK……
Zacheüs ? “Die kan de boom in..!” Wie is de koning ? Een ander KONINKRIJK…… -bevrijding -kracht tot verandering -genezing -Zoon van David En dan die collega….. Levi…. ?

46 …………. Wat denkt hij ?

47 “Zacheüs !” Hij kent je ! “Ik heb je bij je naam geroepen”

48 “Zacheus. Kom vlug uit die boom. Want Ik moet vandaag in je huis zijn
Bij Zacheüs ?

49 “en ontving Jezus vol vreugde..”
…….Wat zal ik….. ? En toen….. vlug naar beneden ! “en ontving Jezus vol vreugde..”

50 In je huis komen, of…….

51 …….Bij Zacheüs ??

52 Lucas 19: 7 “Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar:
Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan…….

53 “schuld” “Twijfel” ‘Mislukkingen” “te kortkomingen”

54 In het slot, en één deur open … !??
En de rest ?

55 ZACHEÜS = reine “schoon schip maken”
Zacheüs was gaan staan en zei tegen Jezus: “Kijk Heer , de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en…… Als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig”

56 Jezus zei tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen!” En te redden wat verloren was “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken…

57 Lucas 11: Jezus zegt: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; Zelf zijn jullie niet binnengegaan en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden…”

58 Je kunt er mee THUIS komen !
Reken maar……….!! “De sleutel Davids” Dé Zoon van David = Jezus Hij maakt de kerker open waarin mensen gevangen zitten ‘door hun schuld’, opent de deur naar een andere wereld = Zijn Koninkrijk Ik Ben dé Sleutel

59 Doe de deur maar open…. Wij gaan samen zingen !

60 Zingen: Er is geen plaats.

61 Er is geen plaats, er is geen plaats, Zacheüs is te klein
Er is geen plaats, er is geen plaats, Zacheüs is te klein. Maar haastig klimt hij in een boom, om er toch bij te zijn.

62 Daar zit de kleine tollenaar, daar zit hij, hoog en droog
Daar zit de kleine tollenaar, daar zit hij, hoog en droog. De mensen kunnen hem niet zien, maar Jezus kijkt omhoog.

63 Zacheus, waarom schuil je weg. , zo angstig als een muis
Zacheus, waarom schuil je weg., zo angstig als een muis? Zacheus, kom vlug uit je boom en breng mij in jou huis.

64 Zacheus gaat met Jezus mee, de mensen zijn verrast, Zacheus is een tollenaar, en Jezus is zijn gast.

65 Want Jezus, die de mensen kent, Hij roept ze bij hun naam: De ware Zoon van Abraham laat niemand buiten staan!

66 Zingen groep 1 2 3

67 Hoog in de boom, dat is een klim
Hoog in de boom, dat is een klim! Hoog in de boom, wat ben je slim, Zacheüs, Zacheüs!

68 Hoog uit de boom, zie jij de Heer
Hoog uit de boom, zie jij de Heer. Hoog uit de boom, wat wil je meer, Zacheüs, Zacheüs!

69 Kom uit de boom, je hoort erbij
Kom uit de boom, je hoort erbij. Kom uit de boom, Hij maakt je vrij, Zacheüs, Zacheüs!

70 Gebed door voorganger en groep 5.

71 Collecte door groep 5 ten bate van Kindertehuis Malawi.

72 Lied door groep 8

73

74 He, he Zacheus, kom eens uit die boom
He, he Zacheus, de Heer wil gast bij jou zijn Kom eens uit die boom, de Heer wil gast bij jou zijn.

75

76 He, he Zacheus, kom eens uit die boom
He, he Zacheus, de Heer wil gast bij jou zijn Kom eens uit die boom, de Heer wil gast bij jou zijn.

77

78 He, he Zacheus, kom eens uit die boom
He, he Zacheus, de Heer wil gast bij jou zijn Kom eens uit die boom, de Heer wil gast bij jou zijn.

79

80 He, he Zacheus, kom eens uit die boom
He, he Zacheus, de Heer wil gast bij jou zijn Kom eens uit die boom, de Heer wil gast bij jou zijn.

81 Zingen Dank u voor de wond’ren die gebeuren.

82 Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. Dank U voor de bloemen in het veld. Dank U dat Uw schepping vol met kleuren van Uw liefde voor een mens vertelt. Refrein:      Dank, dank, dank o Heer.      U blijft altijd bij ons Heer.      Amen, amen, amen.

83 Dank U voor die duizend mooie dingen; Dank U voor Uw liefde elke dag
Dank U voor die duizend mooie dingen; Dank U voor Uw liefde elke dag. Dank U dat als zorgen mij omringen ik eenvoudig bij U komen mag. Refrein:      Dank, dank, dank o Heer.      U blijft altijd bij ons Heer.      Amen, amen, amen.

84 Dank U voor het zonlicht in de straten; Dank U voor de sterren in de nacht. Dank U dat als vrienden mij verlaten U vanuit de hemel naar mij lacht. Refrein:      Dank, dank, dank o Heer.      U blijft altijd bij ons Heer.      Amen, amen, amen.

85 Dank U voor het wonder in mijn leven; Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. Dank U dat U alles hebt gegeven, dat U alles voor mij hebt volbracht. Refrein:      Dank, dank, dank o Heer.      U blijft altijd bij ons Heer.      Amen, amen, amen.

86 Zegen

87 Wij danken u voor uw komst en wensen ieder een fijne zondag.


Download ppt "Kerk en Schooldienst Thema: Zacheüs Voorganger: ds. H. Koldenhof"

Verwante presentaties


Ads door Google