De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling en PvE bron van meeste informatie: Reader “Ontwerpmethodologie 1” – George van Groos - 2011 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/16/TEGP-VAONTWL1-11/Studiemateriaal/Ontwerpmethodologie%201/Reader%20Ontwerpmethod

Verwante presentaties


Presentatie over: "Xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling en PvE bron van meeste informatie: Reader “Ontwerpmethodologie 1” – George van Groos - 2011 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/16/TEGP-VAONTWL1-11/Studiemateriaal/Ontwerpmethodologie%201/Reader%20Ontwerpmethod"— Transcript van de presentatie:

1 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling en PvE bron van meeste informatie: Reader “Ontwerpmethodologie 1” – George van Groos https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/16/TEGP-VAONTWL1-11/Studiemateriaal/Ontwerpmethodologie%201/Reader%20Ontwerpmethodologie%201%20-% pdf Boek “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a ISBN: (zie ook ) xxxxxxxxxxxxx

2 Wat is een probleemstelling?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Wat is een probleemstelling? xxxxxxxxxxxxx

3 Wat is een probleemstelling?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Wat is een probleemstelling? In de probleemstelling maakt de ontwerper duidelijk voor zichzelf en voor de opdrachtgever: Wat de hoofdproblemen zijn waar hij zich op gaat richten. Daarbij komen de belangrijkste eigenschappen van het product ter sprake En de randvoorwaarden van het ontwerpproces. xxxxxxxxxxxxx

4 Nut van een probleemstelling?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Nut van een probleemstelling? xxxxxxxxxxxxx

5 Nut van een probleemstelling?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Nut van een probleemstelling? Ervoor zorgen dat je precies die problemen oplost waarvan je opdrachtgever wil dat je ze oplost. Een beeld krijgen van de hoeveelheid werk, om te kunnen plannen. Fundering leggen voor het oplossen van de problemen: als je niet weet welke problemen er zijn, kun je ze ook niet oplossen. De abstracte/ontastbare opdracht van opdrachtgever wordt nu basis voor je ideeën en rest van ontwerpproces. Belangrijk om probleemstelling helder te maken en te bespreken (overleggen) met de opdrachtgever! xxxxxxxxxxxxx

6 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling Om probleemstelling te kunnen vormen is probleemanalyse nodig: Probeer (o.a.) volgende vragen te beantwoorden: Wat is het doel van de opdracht? Welke problemen zijn er met reeds bestaande producten of wat is de motivatie om een nieuw product te gaan ontwikkelen? Welke problemen moeten tijdens de ontwikkeling opgelost worden? Wat zijn de te vermijden neveneffecten? Welke informatie is er al, welke moeten we nog te weten komen en hoe doen we dit? xxxxxxxxxxxxx

7 Probleemstelling xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx

8 Probleemanalyse xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx

9 Probleemanalyse xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx

10 Probleemstelling Als je de probleemstelling geformuleerd hebt, dan:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling Als je de probleemstelling geformuleerd hebt, dan: Heb je een goed beeld over het waarom en hoe van de opdracht Heb je een goed overzicht van de problemen die je verwacht Heb je een goed beeld van aandachtspunten waarover je nog meer informatie moet hebben (dit hoeft niet per se in je probleemstelling terug te komen) xxxxxxxxxxxxx

11 Probleemstelling Een goede probleemstelling is:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling Een goede probleemstelling is: Eenduidig: voor iedereen die bij proces betrokken is duidelijk zijn, zodat niet steeds opnieuw ergens over gediscussieerd hoeft te worden Realistisch: binnen tijd, capaciteit, kennis, budget etc. passen Het is een soort contract tussen ontwerpers en opdrachtgever waar je op terug kunt vallen. xxxxxxxxxxxxx

12 PvE Verschil tussen klantwensen/klanteisen en producteisen en -wensen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE Verschil tussen klantwensen/klanteisen en producteisen en -wensen xxxxxxxxxxxxx

13 PvE Verschil tussen klantwensen/klanteisen en producteisen en -wensen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE Verschil tussen klantwensen/klanteisen en producteisen en -wensen Klantwensen/eisen: Criteria die beschrijven waaraan eindproduct moet voldoen, vaak vaag Ontwerpeisen: Criteria die de oplossingruimte voor de ontwerper afbakenen, concreet xxxxxxxxxxxxx

14 PvE – verschil tussen eisen en klantwensen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE – verschil tussen eisen en klantwensen Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx

15 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE Nut van een PvE? xxxxxxxxxxxxx

16 PvE Nut van een PvE? xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx

17 PvE PVE Hoe vind je de informatie voor de belangrijke eisen en wensen?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE PVE Hoe vind je de informatie voor de belangrijke eisen en wensen? O.a. Desktop-research Marktonderzoek Gebruikersonderzoek Concurrentieanalyse Productanalyse Bedrijfsanalyse Kennis die je al hebt xxxxxxxxxxxxx

18 PvE Hoe stel je een PvE op?
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE Hoe stel je een PvE op? Formuleer zoveel mogelijk eisen en wensen a.d.h.v. gevonden informatie en vanuit zoveel mogelijk aandachtspunten en invalshoeken Verwijder eisen en wensen die hetzelfde zijn en/of waarmee geen onderscheid is te maken tussen verschillende oplossingen Geef bij voorkeur nog een volgorde van belangrijkheid aan Maak eisen en wensen toetsbaar en geef aan hoe ze getoetst gaan worden. Maak verschil tussen uiteindelijk toets in praktijk en het toetsen/aannemelijk maken tijdens ontwerpproces xxxxxxxxxxxxx

19 PvE Eisen aan een goed PVE (toelichting volgt op volgende sheets):
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 PvE Eisen aan een goed PVE (toelichting volgt op volgende sheets): Volledig Toetsbaar Valide Operationeel Niet-redundant Eén eis per zin Goed Nederlands en volledige zinnen Gestructureerd Bronvermelding Up to date xxxxxxxxxxxxx

20 Eisen aan een goed PvE Volledig
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Volledig Staan echt alle belangrijke eisen en wensen erin? Staan er geen overbodige/onnodige eisen in? PvE is levend document: wordt gedurende ontwerptraject steeds concreter en uitgebreider xxxxxxxxxxxxx

21 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar Je moet een eis kunnen beantwoorden met ja of nee (ontwerp voldoet/voldoet niet aan eis) Voorbeeld: Geen goede eis: De pen is zo goedkoop mogelijk Probleem: Is er niet nog een goedkoper alternatief? Oplossing: Noem een getal (of maak er een wens van) xxxxxxxxxxxxx

22 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar Maak een eis of wens meetbaar
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar Maak een eis of wens meetbaar Voorbeeld: Geen goede eis: De vormgeving van de stoel is innovatief Probleem: Hoe beoordeel je dit? Oplossing: Probeer een getal in iedere eis of wens op te nemen, bijv: 80% van 50 proefpersonen uit de doelgroep vindt het ontwerp innovatief xxxxxxxxxxxxx

23 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Toetsbaar Je moet een eis ook echt kunnen toetsen Voorbeeld: Geen goede eis: De levensduur van de stoel is meer dan 5 jaar Probleem: Hier kom je na 5 jaar pas achter, blijft onduidelijk waar stoel tegen moet kunnen Oplossing: De stoel is bestand tegen het minimaal keer neerkomen op de stoel van 1,8 kN in 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. xxxxxxxxxxxxx

24 Eisen aan een goed PvE Valide
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Valide Zorgt de eis of wens voor onderscheid tussen verschillende oplossingen? Voorbeeld: Geen goede eis: Het apparaat werkt op vier AA-batterijen (1,5V) Probleem: In deze eis zit de oplossing al verwerkt Oplossing, bijv: Het apparaat is minimaal 6 uur zonder vaste netaansluiting te gebruiken xxxxxxxxxxxxx

25 Eisen aan een goed PvE Operationeel
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Operationeel  Iedereen die een oplossing toetst aan een eis of wens komt tot dezelfde, objectieve beoordeling Voorbeeld: Geen goede eis: De batterijen kunnen gemakkelijk vervangen worden Oplossing, bijv: De batterijen kunnen binnen 25 seconden verwisseld worden zonder gebruik van gereedschap xxxxxxxxxxxxx

26 Eisen aan een goed PvE Niet-redundant
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Niet-redundant  Een eis of wens toets je maar één keer. Voorkom dat je (onbewust) hetzelfde aspect meerdere keren toetst Voorbeeld: Niet goed: 2 eisen die (deels) redundant zijn:  De assemblagetijd is maximaal 20 seconden  De fabricagekostprijs is maximaal €25,-  Oplossing: De fabricagekostprijs is maximaal €25,- xxxxxxxxxxxxx

27 Eisen aan een goed PvE Eén eis per zin
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Eén eis per zin  Als je meerdere eisen in één zin formuleert weet je niet precies wat nu beoordeeld is Voorbeeld:  De behuizing breekt niet bij een val van 2m hoogte op een harde ondergrond en gaat ook niet kapot bij een omgevingstemperatuur hoger dan 40°C  Oplossing: 2 losse eisen van maken xxxxxxxxxxxxx

28 Eisen aan een goed PvE Goed Nederlands en volledige zinnen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Goed Nederlands en volledige zinnen  Dit zorgt ervoor dat iedereen de eis of wens op dezelfde manier interpreteert Voorbeeld:  Breekt niet bij val 2m  Oplossing: Antenne breekt niet af bij een val van 2m hoogte op een betonnen ondergrond xxxxxxxxxxxxx

29 Eisen aan een goed PvE Gestructureerd
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Gestructureerd  Zet eisen en wensen die over hetzelfde thema gaan bij elkaar – dat schept duidelijkheid en maakt het makkelijker om te controleren of het PvE volledig is  Nummer de eisen en wensen – dan kun je er makkelijker met anderen over praten Maak gebruik van subeisen: 1 op hoofdniveau, meerdere eisen op het niveau daar onder. Hoe verder je in je ontwerptraject komt, hoe specifieker de subeisen kunnen worden. xxxxxxxxxxxxx

30 Eisen aan een goed PvE Met verantwoording
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Met verantwoording  Geef een toelichting op de reden of achtergrond voor een bepaalde eis of wens. Hierdoor weet je dit ook later nog en kun je makkelijker beoordelen of een eis of wens later wel of niet aangepast kan worden Voorbeeld:  De fietskar is niet breder dan 80cm. Toelichting: dan past hij door de meeste stegen, poorten of fietspalen xxxxxxxxxxxxx

31 Eisen aan een goed PvE Up to date
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE Up to date Een PvE verandert regelmatig tijdens ontwerptraject, soms door nieuwe inzichten, maar vooral omdat het traject steeds concreter wordt. Bijv. na kiezen van een concept kun je nieuwe, specifiekere (sub)eisen gaan toevoegen aan je PvE.  Aan het begin van een ontwikkeltraject probeer je een zo goed mogelijk PvE op te stellen. Tijdens dit traject ontdek je nieuwe dingen, veranderen of verdwijnen eisen en wensen en maak je keuzes waardoor bepaalde eisen en wensen toegevoegd moeten worden en andere niet meer van toepassing zijn  Hou veranderingen goed bij! Geef aan wanneer en waarom een verandering heeft plaatsgevonden. xxxxxxxxxxxxx

32 Eisen aan een goed PvE PVE - tips & trics:
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Eisen aan een goed PvE PVE - tips & trics:  Wees specifiek. Vermijd woorden als makkelijk, eenvoudig, voldoende, etc.  Wees specifiek. Voorkom verzamelnamen als veilig, ergonomisch, etc.  Voorkom het aangeven van oplossingen.  Maak eisen en wensen echt toetsbaar, d.w.z. Hoe ga je het meten of controleren of aannemelijk maken. Probeer aan iedere eis of wens een getal te koppelen. xxxxxxxxxxxxx

33 Eisen aan een goed PvE xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Bron: “Ontwerpen van technische innovaties” – Inge Oskam e.a xxxxxxxxxxxxx


Download ppt "Xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Probleemstelling en PvE bron van meeste informatie: Reader “Ontwerpmethodologie 1” – George van Groos - 2011 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/16/TEGP-VAONTWL1-11/Studiemateriaal/Ontwerpmethodologie%201/Reader%20Ontwerpmethod"

Verwante presentaties


Ads door Google