De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOC 294-… Diavoorstelling beïndigen Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOC 294-… Diavoorstelling beïndigen Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef."— Transcript van de presentatie:

1 VOC 294-… Diavoorstelling beïndigen Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef de genitief, het geslacht en de vertaling VOC zoals in het boek VOC (bijna alles) nrs. 294-394 Moeilijke woorden

2 Geef 1 e persoon enk. en de vertaling.  Continere  Superare  Terrere  Imminere  Comprehendere  Currere  Addere  Credere  Perdere  Prodere  Dicere  Ducere  Legere  Intellegere  Metuere  Mittere  Dimittere  Petere  Repetere  Scribere Contineo Supero Terreo Immineo Comprehendo Curro Addo Credo Perdo Prodo Dico Duco Lego Intellego Metuo Mitto Dimitto Peto Repeto Scribo Samenhouden, bedwingen, bevatten Overwinnen, overtreffen Schrik aanjagen Bedreigen, boven het hoofd hangen Vastgrijpen, begrijpen Lopen, rennen Toevoegen Geloven, vertrouwen, toevertrouwen In het ongeluk storten, verliezen Te voorschijn halen, verraden Zeggen, spreken Leiden Lezen Begrijpen, inzien Vrezen Sturen, zenden Wegsturen, loslaten vragen om, gaan naar, opzoeken Terugvragen, terug gaan, herhalen schrijven Terug naar inhoud →←

3 Geef 1 e persoon enk. en de vertaling.  statuere  surgere  tegere  vivere  putare  sedere  inquit  pertinere  quaerere  capere  accipere  recipere  cupere  facere  interficere  fugere  jacere  rapere  Corripere  eripere statuo surgo tego vivo puto sedeo …/… pertineo quaero capio accipio recipio cupio facio interficio fugio jacio rapio corripio eripio beslissen opstaan Bedekken → tegel leven menen zitten Zegt hij, zei hij Horen bij, te maken hebben met Zoeken, vragen Nemen, grijpen, veroveren Ontvangen, vernemen Terugnemen, ontvangen Verlangen naar → cupido Doen, maken doden vluchten werpen grijpen Vastgrijpen, meeslepen Afnemen, ontrukken →← Terug naar inhoud

4 Geef 1 e persoon enk. en de vertaling.  adspicere  conspicere  velle  nolle  malle  quisnam  excitare  mandare  nocere  praebere  defendere  ostendere  confidere  sufficere  navigare  fluere  judicare  onerare  Errare  Gratias agere adspicio conspicio volo nolo malo …/… excito mando noceo praebeo defendo ostendo confido sufficio navigo fluo judico onero Erro Gratias ago Aankijken, bekijken bemerken willen Niet willen Liever willen Wie dan toch? Wekken, ophitsen Toevertrouwen, de opdracht geven schaden Geven, aanbieden verdedigen Laten zien, tonen Vertrouwen op volstaan varen Vloeien, stromen oordelen beladen (rond)dwalen, zich vergissen Bedanken, dank betuigen + dat. →← Terug naar inhoud

5 Geef de genitief, het geslacht en de vertaling.  Maritus  Se  Diu  Diutius  Sat  Propter +  Terror  Memoria  Ramus  Somnus  Vestigium  An  Amor  Juvenis  Parentes  Timor  Victor  Auris  Cupiditas  Cupido Mariti …/… …/... …/… acc. Terroris Memoriae Rami Somni Vestigii …/… Amoris Juvenis Parentum Timoris Victoris Auris Cupuditatis cupidinis M. …/… M. Vr. M. Onz. …/… M. Vr. Echtgenoot Zich Lang, lange tijd Langer, langere tijd Genoeg Wegens, om Angst, schrik Geheugen, herrinering Tak Slaap Voetspoor, overblijfsel Of Liefde (jonge)man Ouders Vrees Overwinnaar Oor Begeerte, verlangen →← Terug naar inhoud

6 Geef de genitief, het geslacht en de vertaling  Libertas  Mors  Multitudo  Navis  Nox  Pars  Regio  Vox  Dolor  Juppiter  Ordo  Sol  Crux  Imago  Lex  Urbs  Vestis  Facinis  Factum  flumen Libertatis Mortis Multitudinis Navis Noctis Partis Regionis Vocis Doloris !!! Jovis !!! Ordinis Solis Crucis Imaginis Legis Urbis Vestis Facinoris Facti fluminis Vr. M. Vr. Onz. Vrijheid (de) dood Menigte Schip → navigatie Nacht Deel, kant Streek Stem Pijn, verdriet Jupiter Rij, orde Zon Kruis Beeld, afbeelding Wet Stad Kleding(stuk) Daad, misdaad Daad, feit rivier →← Terug naar inhoud

7 Geef de genitief, het geslacht en de vertaling  Jus  Judex  Litus  Onus  Tempus  Interdum  Nuper  Primum  Error Juris Judicis Litoris Oneris Temporis …/… Erroris Onz. M. Onz. …/… M. Recht → justitie Rechter Strand, oever Last Tijd Soms Onlangs Eerst Vergissing, dwaling, dooltocht V é é é é é é é é é l s u c c e s ! ! ! →← Terug naar inhoud

8 VOC (bijna alles) nrs. 294-394  Ager  Arca  Fere  Nondum  Se  Diu  Diutius  Sat  Memoria  Ob  Propter  Ab of a  Cum  De  Ex of e  In  Pro  Contra  In Veld, gebied kist Bijna Nog niet Zich Lang, lange tijd Langer, langere tijd Genoeg Geheugen, Herinnering !!! Wegens, om !!! Van bij, (weg) van, Door Met Over, in verband met Uit In, op Voor, in plaats van Tegen, tegenover Tot in, tot op, naar Agri Arcae / / / / / / Memoriae acc. abl. acc. M Vr/ / / / / ++++++++++++++++++++ →← Terug naar inhoud

9 VOC (bijna alles) nrs. 294-394 →← Terug naar inhoud

10 Voc zoals in het boek  506. Cor  507. Genus  508. Pectus  509. Pondus  510. Scelus  511. Quidquid  512. Miles  513. Pax  514. Vis Geef: abl.+acc.  515. Iter  516. brevis  558. audacia  559. injuria  560. laetitia  561. potentia  562. saevitia  563. sapientia  564. amicitia cordis generis pectoris ponderis sceleris.../… militis pacis (abl.: vi) (acc.: vim) itineris Brevis Audaciae Injuriae Laetitiae Potentiae Saevitiae Sapientiae Amicitia Onz. M. Vr. Onz. Breve Vr. hart Afkomst, geslacht, soort borst gewicht misdaad Al wat soldaat vrede Kracht, macht geweld Reis, tocht Kort Durf, lef Onrecht, belediging Vrolijkheid Macht, invloed Wreedheid, razernij Wijsheid vriendschap →← Terug naar inhoud

11 VOC zoals in het boek: deel 2  565. Altudido  566. Celeritas  567. Crudelitas  568. Dignitas  569. Felicitas  570. Magnitudo  571. Paupertas  572. Solitudo  573. Valetudo Altitudinis Celeritatis Crudelitatis Dignitatis Felicitaties Magnitudinis Paupertatis Solitudinis Valetudinis Vr. Hoogte, diepte Snelheid Wreedheid Waardigheid Succes, geluk Grootte, omvang Armoede Eenzaamheid Gezondheidstoestand

12 ← Moeilijke woorden  dubitare  patere  tenere  retinere  morbus  silentium  pauci  Aeger dubito pateo teneo retineo morbi silentii paucae aegra …/… M. Onz. pauca aegrum Twijfelen, betwijfelen, aarzelen Openstaan, duidelijk zijn Houden, vasthouden tegenhouden ziekte Stilte, stilzwijgen Weinige(n) ziek Terug naar inhoud

13 EINDE ← Terug naar inhoud


Download ppt "VOC 294-… Diavoorstelling beïndigen Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef 1 e persoon enk. En de vertaling Geef."

Verwante presentaties


Ads door Google