De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !

2 Onze 3 koningen…

3

4 Graag geef ik u via deze voorstelling wat uitleg over het reilen en zeilen in het 3de leerjaar.

5 Wat meer over mezelf. Mijn ervaring:  In 2004 afgestudeerd  4 jaar lesgegeven in een 3de leerjaar te Brussel.  Nu reeds mijn 5de jaar als klasleerkracht van het 3de leerjaar in de gemeenteschool.

6 WISKUNDE ZO GEZEGD ZO GEREKEND  5 rekenboeken+ tafelboekje  Getallen  Meten  Meetkunde

7 Wiskunde: getallen  Getallenkennis tot 100-1000.  getallenas (plaats van de getallen, tellen met sprongen, rekentaal,…)  100- 1000-veld  Werken met MAB materiaal

8 MAB materiaal

9  Bewerkingen tot 100- 1000  optellen en aftrekken tot 100- 1000  vermenigvuldigen en delen tot 100- 1000  ahv rekenrekje, 1000veld en MAB materiaal rekenrekje

10 Van 100- veld naar 1000 veld ! Digitaal 100- veld

11  Maal en deeltafels! !  worden opnieuw aangebracht  minder aandacht dan in 2de leerjaar  tafelkaartjes als inoefening  Regelmatig thuis oefenen!  Elke vrijdag tafeltoets: 1 min voor 10 oefeningen met potlood = 1 pt 1 min om verder af te werken met groen = 0,5 pt

12 Cijferen tot 1000  pas vanaf het 2de trimester  Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen  Wordt geleidelijk aangebracht

13 Rekentaal en hoofdrekenen... Wat is het quotient van 24 en 6? Het product van 6 en 7 is? 165 is 15 meer dan? 8 x 7= (10 x 7) - (... x 7)=... 353: 7=... rest... 2/8 van 480=... Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

14 Wiskunde: meten  Inhoudsmaten (liter, dl, cl)  Lengtematen (m, cm, dm)  Gewichten (kilogram, gram)  Kloklezen: uur, ½ uur, kwartier, 5 minuten (analoog-digitaal)  Betalen en teruggeven met de euro.

15 1 cl is precies... 1 dl is precies... 1/5 van 1 liter=... cl 1 liter - 70 cl =... dl 3 dl + 6 dl=... cl= 1 liter -... 2 km - anderhalve km =... m Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

16 Wiskunde: meetkunde  Soorten lijnen, figuren  Soorten hoeken benoemen en tekenen  Evenwijdigheid en loodrecht benoemen en tekenen  Werken met geo- driehoek  Omtrek en oppervlakte  Bouwsels

17 Soorten hoeken B C A D Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

18 Wist u dat… Blaadjes of lessen die in de rekenboek niet volledig zijn gemaakt, thuis mogen afgewerkt worden, ter voorbereiding van een toets of als verdere inoefening van de leerstof.

19 Wereldoriëntatie (WO) MUNDO  9 thema’s:  Familie  De buurt van onze school  Welkom in het park  Ik kijk eens rondom mij  Hoe was het nu ookal weer?  Wegwijs in je schoolomgeving  Welkom in mijn tuin  Kok voor een week  Kijk eens om je heen Deze thema’s verlopen niet in chronologische volgorde!  Verschillende domeinen: tijd, technologie, natuur, ruimte, mens, verkeer.  Oefentoetsen op de schoolsite

20 WO Mundo Hoeveel kleinkinderen heeft ons vorstenpaar? Hoe heet het kasteel waar de koning werkt? Op 11 november... eindigde de Eerste Wereldoorlog met het ondertekenen van een wapenstilstand. Het jaar 1850 valt in de... eeuw? Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

21 Taal  KAMELEON  Alle taalonderdelen komen uitgebreid aan bod.  spreken,  luisteren,  schrijven en  Lezen  Werkschrift A & B, Leesboek A&B, Alfabeestje Werkt ook met een stappenplan.

22  Stappenplan:

23 Taal : technisch lezen  Veel aandacht voor technisch lezen.  Lezen bij de leesmoekes tot en met avi niveau 6  differentiatie: - groot blikje (sterke lezers) - klein blikje (voor onze lezertjes die nog moeite hebben)

24 Taal : begrijpend lezen  Inhoudsvragen  Verschillende tekstsoorten  Bedoeling schrijver achterhalen  Oorzaak-gevolg  Gebeurtenissen ordenen

25 Taal : Creatief schrijven  Goede zinnen kunnen formuleren en schrijven.  Korte maar uitdagende schrijfopdrachten.  Creatief kunnen omgaan met een schrijfopdracht!  Spellingsregels niet uit het oog verliezen.

26 Taal : taalbeschouwing  Inzicht in de Nederlandse taal  Alfabetisch rangschikken  Onderwerp en persoonsvorm, gezegde  Zinsdelen aanduiden  Tegenstellingen, samenstellingen, meervouden, verkleinwoorden,…  Soorten woorden: lidwoorden, bijv naamw, zelfst naamw,…  Werkwoorden T.T- V.T  Zie Alfabeestje!

27 Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar? Onderwerp persoonsvorm en gezegde De tuin van mijn buurman ligt er slecht bij merkte Pietje Precies op. Overal ter wereld liggen prachtige zeilboten in gezellig kleine baaien.

28 Taal : spelling: TIJD VOOR TAAL Woordpakketten: 20 woorden  Maandag: aanbreng woordpakket.  Ma-di-woe: inoefening als huistaak.  Donderdag: dictee  Het dictee toetst enkel de woorden uit het woordpakket alsook de transferwoorden. (=andere woorden waarbij dezelfde spellingsregel toegepast kan worden.) Verbetering rood en groen door de leerkracht.

29  Voorbeeld woordpakket en huiswerkblaadje

30  Verenkelen - verdubbelen  Au strip  Ei lied+ plaat Inoefening via schoolsite ! http://www.gbs-denderleeuw.be/ Bingel wordt opnieuw opgestart! Inoefening via gele woordkaartjes (als ondersteuning bij spellingsprobleem) Spellingsmapje met regeltjes Na dictee oefenen herhaling- verdieping!

31 Openlettergrepen? Banaanwoorden tomatenfabriek verhalenkasteel kamperenagent Gesloten lettergrepen? vertellenkachel? aardappelenlachen? ongelukken Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

32 Schrift: Methode ‘d Haese  Hoofdletters worden verder aangebracht.  Fijne schrijfmotoriek

33 Knutselen  Wekelijks  Soms materiaal nodig van thuis, wordt tijdig gevraagd via agenda.  Schort meebrengen! Muziek  Liedje zingen  Ritmegevoel ontw.  Muziek maken (geluiden, instrumenten,…) Drama  Versje  Uitbeelden  Rollenspel  …

34

35 ZwemmenTurnen  Op vrijdag.  Meester jan en juf Iris  Woensdag op school in de turnzaal.  Turn t-shirt, zwarte of blauwe turnbroek, witte kousen en turnpantoffels.

36 Hoekenwerk  Wekelijks  Klas  5-6tal hoeken  Vrije keuze  Mag en moet hoeken  Opdrachten ahv fiches  Zelfstandigheid bevorderen WAAROM? Keuzes maken, zelfstandig werken, opdrachtenkaarten lezen en begrijpen, talige interactie tussen kinderen,…

37

38

39

40 Contractwerk  Contractwerkje loopt gedurende een periode.  Leerstof wordt opgedeeld in magjes en moetjes aangepast aan het tempo en aangepast aan het niveau van het kind!  Op vast tijdstippen mogen de leerlingen hieraan zelfstandig werken in de klas.  Blijft meestal in de klas.

41 Leeshoek  Leesboeken  Themaboeken  Tijdens vrije momenten

42 Wist je dat…  Wij op school voortdurend aan de sociale vaardigheden werken? + zie rapport  Wij op school veel aandacht hebben voor het milieu? September = brooddozen maand  Wij op school een goede verkeerseductatie zeer belangrijk vinden?

43 De agenda

44 Huiswerk  Maandag: spelling WP  Dinsdag: spelling WP + lezertjes  Woensdag: spelling  Donderdag: dictee verbeteren + spellingmapje wiskunde: klein huiswerkblaadje = 10 oefeningen: 5 tafels en 5 hoofdrekenen (geleidelijk aan 5 cijferoefeningen)  vrijdag: Uitzonderlijk

45 Lessen  WO, wiskunde, taal: toets wordt op tijd aangekondigd, leerlingen krijgen een blad mee waar duidelijk op staat wat geleerd moet worden.  Zie brief in agenda, huiswerkmapje.  Extra oefenblaadjes  School site! (oefenen)

46 Toetsen  Komen in taken en toetsenmapje  Worden thuis steeds verbeterd in het groen  Ondertekend  Stempel kan verdiend worden!  Wiskunde – Nederlands vanaf 8/10  Spelling vanaf 9/10

47 Functies van getallen Juf Sarah weegt geen 80 kg. Haar nummerplaat is CEE 754 Ze heeft 2 huisdieren. Ze staat als eerste in de rij. Getal als hoeveelheidGetal als code Getal als rangordeGetal als maatgetal Wat weet u nog uit het 3 de leerjaar?

48 Wist u dat… Wij regelmatig aan BRAINGYM zullen doen. We beginnen ‘s morgens met een slokje water, voeren nadien enkele oefeningen uit waardoor de energie opnieuw gaat stromen tussen beide hersenhelften. Het brein en het lichaam gaan beter samen werken en het leren wordt weer leuk! Ideaal om een leerrijke en uitdagende schooldag mee te beginnen!

49 Daarom zou ik u willen vragen… uw kind dagelijks een flesje water mee te geven.

50

51

52

53 Wist u dat  Wij ‘s morgens onze boekentas leegmaken en in de gang laten staan.

54 Wist u dat… We in de klas geen pennenzak nodig hebben, elk kind heeft een bakje met het nodige schrijfgerief. We vanaf oktober met pen beginnen te schrijven.

55 Wist u dat… De boekentas liefst minder dan 1/10de van het lichaamsgewicht weegt?

56 Hoe maak ik mijn boekentas? 1. Ik maak mijn boekentas ‘s avonds. 2. Ik gooi alles eruit! 3. Ik neem de schoolagenda en vul de boekentas aan met huistakenmap (leegmaken!!), schoolboeken, schriften,… 4. Ik vergeet de extra’s niet. (knutsel?, boeken bib, zwem?) Zakdoekjes mee? 5. ‘s Morgens steek ik er mijn brooddoos,… in.

57 Klasafspraken  Beloningssysteem:  goed gedrag belonen!  dagelijks worden duimpjes verdiend (agenda)  groene duim: Prima!  oranje duim: Oei, 1 extra huiswerkblaadje.  rode duim:Foei! 2 extra huiswerkblaadjes.  oranje of rode duim worden niet zomaar geven maar wel met een reden, deze zal dan ook in de agenda worden genoteerd.  streepjessysteem= 2 streepjes op bord= oranje = 3 streepjes op bord= rood

58  Deze duimpjes leveren stapjes op naar het kasteel. 5 groene duimpjes: 1 stap vooruit naar het kasteel 2 oranje duimpjes: 1 stap achteruit naar de draak 1 rode duim: 1 stap achteruit naar de draak KASTEEL: beloning uit de grabbeldoos! DRAAK: uitstap of andere leuke act moeten missen…

59  Stempelkaart in agenda  Dagelijks kan een stempel verdiend worden door de agenda foutloos en verzorgd te schrijven.  Volle stempelkaart= 1 stapje extra naar kasteel

60  Taken (bever) bord  Wekelijks krijgt elk kind een taakje.

61 Programma van de week  Maandag  fruitdag  Dinsdag  tuttifrutti   godsdienst/ zedenleer  Woensdag  turnen  Donderdag  godsdienst/ zedenleer  Vrijdag  zwemmen  knutselen

62 Wist u dat… We maandelijks naar de bib gaan. Kinderen mogen 2 boeken ontlenen, waarvan er 1tje in de klas blijft. BIB kaartje niet vergeten mee te brengen. Zelf kan u tussentijds ook nog steeds naar de bib gaan. Nog geen lid?

63 De opvoeding van uw kind en het leerproces op school dienen hand in hand te gaan. U speelt een grote rol in de begeleiding van de schooltaken en dit heeft een positieve invloed op de schoolprestaties. Daarom zou ik u willen vragen …

64  De schoolagenda dagelijks te ondertekenen.  Begeleiden en controleren van huistaken/ lessen.  Het gedrag van uw kind goed op te volgen.  De briefwisseling tijdig in te vullen en mee te geven.  Bij vragen of onduidelijkheden, gelieve niet te aarzelen om een woordje in de agenda te noteren.

65 Wist u dat  U onze avonturen kan volgen via de weblog: http://www.bloggen.be/klas3iddergem/ Nog enkele belangrijke data: Scholenveldloop: 24 sept Lokaal verlof: 3 okt Tovenaarstocht:20 okt Rapport 1: 26 okt Uitstap park Aalst8 nov Sportklasse: 25 febr -1 maart

66 Laten we er SAMEN een fantastisch schooljaar van maken!!!


Download ppt "Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…"

Verwante presentaties


Ads door Google