De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G O ! D E KLEINE PRINS info – avond derde leerjaar dinsdag 13/09/2011 schooljaar 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G O ! D E KLEINE PRINS info – avond derde leerjaar dinsdag 13/09/2011 schooljaar 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 G O ! D E KLEINE PRINS info – avond derde leerjaar dinsdag 13/09/2011 schooljaar 2011-2012

3 VERWELKOMING OUDERS

4 E EN JUF EN EEN MEESTER een heel schooljaar lang elke voormiddag juf Rebecca wiskunde Nederlands zwemmen muzische vorming: beeld/ drama / muziek elke namiddag, behalve op maandag, meester Hannes wereldoriëntatie turnen muzische vorming: muziek/beweging maandagnamiddag 1 uurtje juf + 2 uurtje godsdienst/zedenleer

5 W ISKUNDE : KOMPAS Wiskunde: getallen : herhaling getallen tot 100, getallen tot 1000, breuken, rekentaal, … bewerkingen: (hoofdrekenen en cijferen): vier bewerkingen tot 1000, tafels al cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen tot 1000 meten en metend rekenen: schatten, geldwaarden, omzettingen inhoud/gewicht/ lengte, temperatuur meetkunde: ruimtefiguren, vlakke figuren, vierkant, rechthoek, soorten driehoeken, soorten hoeken, evenwijdigheid, loodrechte stand, … problemen leren oplossen: problemen worden samen besproken, gegevens worden aangeduid, antwoordzin wordt geformuleerd

6 drie voorgedrukte boeken (basisleerstof) blauwe oefeningen => magjes/oefeningen voor de snelle, kunnen en mogen ook gebruikt worden om extra te oefenen of om een toets voor te bereiden rekenfiches: differentiatieblaadjes groen scheurblok: leerstof wordt herhaald, ingeoefend blauw scheurblok: leerstof wordt herhaald en verdiept extra oefenblaadjes verbeteren: gebeurt klassikaal of via correctiesleutel met groene balpen, mogelijkheid om achteraf te verbeteren met zwarte balpen toetsen en taken => toetsenmap

7 N EDERLANDS : KAMELEON 12 thema’s domeinen: luisteren en spreken lezen: technisch en begrijpend lezen taalbeschouwing schrijven: creatief schrijven en spelling materiaal: leesboek a en b taalschrift a en b spellingschrift a en b alfabeestje afschrijfkaarten

8 LEZEN: DUO- LEZEN/SAMEN LEZEN/ LEZERTJES/ LEESBLAADJE/ NIVEAU - LEZEN lezen is een belangrijke basisvaardigheid voldoende tijd om leestechniek verder te oefenen leestraining op dinsdag + lezertje + leesblad samen lezen/ niveau - lezen op vrijdag voorlezen vervolgverhaaltjes voor de minder sterke lezers biebbezoeken differentiatie binnenin de leesteksten blauw blik en groen blik (ander avi- niveau, op het einde dezelfde inhoud gelezen) extra differentiatiemateriaal: teksten op audio- cd

9 SCHRIJVEN : SPELLING / SCHRIFT nadruk ligt op correct schrijven van woorden en teksten zowel foutloos overpennen als gedicteerde woorden/zinnen staan centraal elke week worden de onthoudwoorden ingeoefend schrift wordt verder ingeoefend (zowel op school als thuis)

10 WERELDORIËNTATIE thema’s of projecten verschillende onderdelen: ruimte, mens, natuur, tijd, maatschappij en technologie thema’s: Back 2 school – Herfst, herfst, herfst is weer gekomen – Speurneuzen in de bieb – levenslijn en eeuwband – Als ik koning was... – een jaartje rond – wij vieren feest - … projecten Voornamelijk klas - projecten 2 projecten midden schooljaar einde schooljaar afzonderlijke lessen verkeer en techniek

11 CONTRACTWERK / HOEKENWERK geen contractbundels wel contractbrief werkopdrachten, afwerkopdrachten, extra instructie, extra oefenblad zelfstandig plannen en verbeteren elke week uurtje hoekenwerk op vrijdag

12 LICHAMELIJKE OPVOEDING zwemmen: telkens op dinsdag +/- 3 weken na elkaar zwembad “Palaestra” te Deinze zie ook schoolkalender tot februari Vergeet de badmuts niet! turnen: telkens op donderdag (2 uren) Graag een sportbroek/ t – shirt/ turnpantoffelen of sportschoenen zonder zwarte zolen

13 M UZISCHE VORMING domeinen: beeld, drama, beweging, muziek en media op vrijdag: beeld/ drama op dinsdag: muziek, ook hedendaagse muziek m.b.v. bord beweging bezoekjes aan het computerlokaal hier in het secundair onderwijs

14 TAALINITIATIE FRANS +/- om de drie weken een halfuurtje op maandag niet met leerboek en werkschrift verhaaltjes, liedjes, praatplaten, avonturen, gedichten, …

15 H UISTAKEN huiswerkplanning elke week dezelfde soort taak maandag: lezertje dinsdag: onthoudwoorden oefenen/taaloefening/ schrijfoefening woensdag: schrijfblad donderdag: leesblad vrijdag: taak rekenen We plannen samen de agenda en de taken worden meegeven op donderdag. Wie de taken maakt in het weekend is de hele week huistaak vrij. af en toe afwerkopdrachten

16 leerproces met vallen en opstaan en mits een beetje hulp van thuis toetsen worden op voorhand aangekondigd via de agenda en toetswijzers kringen:kinderen bereiden zelf kringen voor (nieuwsflash, poëzieronde, gekke beestenboel, de hobbyclub, proefronde, speurneuzen in de bieb,…) => extra opdracht wordt op tijd meegedeeld

17 ENKELE AFSPRAKEN … agenda : elke dag ondertekenen geld : komt op factuur/ vooraf betaald bedrag huiswerk : wanneer door speciale omstandigheden de taak niet gemaakt kon worden, gelieve dan een nota in de agenda te schrijven of een briefje mee te geven. toetsen en huistaken: moeten ondertekend zijn opvang: ochtendopvang vanaf 08.00 uur => Dol-fijn De kinderen blijven bij hun juf tussen 16.00 uur en 16.15 uur. Indien jouw kind alleen naar huis moet gelieve dit te noteren in de agenda of een briefje te schrijven. Zonder schriftelijke toelating mogen de kinderen de school niet verlaten. in de voormiddag eten wij een stukje fruit of groente, in de namiddag mag een koekje

18 Sportklassen derde en vierde leerjaar maandag 12 maart tot vrijdag 16 maart 2012 Vertrek om 08.30 uur aan’t school – terug om 16.00 uur aan’t school. In de voormiddag uurtje sport, uurtje les. In de namiddag uurtje sport, uurtje les. waar? OCP De Pinte kostprijs: verdere informatie en afspraken via brieven

19 R ONDVRAAG DOOR DE OUDERS bij problemen/ vragen bezoekje op school, voor of na de schooluren via mail: juf-rebecca@hotmail.com indien mogelijk, neem regelmatig een kijkje op onze klasblog activiteiten foto’s kattenbelletjes www.bloggen.be/3deleerjaardekleineprins vragenronde Bedankt om hier vanavond aanwezig te zijn!


Download ppt "G O ! D E KLEINE PRINS info – avond derde leerjaar dinsdag 13/09/2011 schooljaar 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google