De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontstaan van Rome Eens heel lang geleden ...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontstaan van Rome Eens heel lang geleden ..."— Transcript van de presentatie:

1 Het ontstaan van Rome Eens heel lang geleden ...
Ergens in Griekenland ...

2 toen de Griekse goden op een berg woonden, OLYMPOS genaamd

3 OLYMPOSberg

4 Hoe het allemaal begon ... ERIS, de godin van de ruzie, was er als enige niet uitgenodigd op een bruiloft ...

5 Om haar naam ‘ruzie’ eer aan te doen wierp zij een gouden appel tussen de feestvierders.
Op deze appel stond geschreven: voor de mooiste

6 Drie godinnen dachten in aanmerking te komen om aanspraak te mogen maken op deze gouden appel ...

7 HERA, de echtgenote van de oppergod ZEUS zelf en AFRODITE, de godin van de schoonheid ... ATHENA, godin van de wijsheid

8 het oordeel van PARIS Elk van de drie godinnen proberen Paris te overhalen om de gouden appel aan één van hen toe te kennen:

9 Omdat de drie godinnen onder elkaar niet konden uitmaken wie de gouden appel toebehoorde, wendden zij zich tot een Trojaanse prins, PARIS genaamd, die als onafhankelijke scheidsrechter moest beslissen aan wie de appel toekwam

10 Turkije TROJE

11 ATHENA, godin van de wijsheid, belooft om van hem de meeste verstandige mens op aarde te maken

12 HERA, de vrouw van oppergod ZEUS, zal hem tot de machtigste man op aarde maken ...

13 en van AFRODITE, de godin van de liefde, zal hij de mooiste vrouw op aarde als beloning krijgen ...

14 Voor PARIS is de keuze vlug gemaakt: niemand anders dan aan AFRODITE zal de gouden appel met het opschrift voor de mooiste toekomen

15 Jaren gaan voorbij totdat PARIS op bezoek komt in Griekenland, meer bepaald in SPARTA.

16 Hier regeert koning MENELAUS.
Hij is gehuwd met de beeldschone HELENA.

17 PARIS wordt verliefd op HELENA en voert haar zonder medeweten van haar man mee naar TROJE.
Deze gebeurtenis is de aanleiding tot de bekende TROJAANSE oorlog.

18 De oorlog duurde tien jaren lang en werd uiteindelijk gewonnen door de Grieken dank zij de list van het beroemde houten paard.

19 De stad TROJE werd verwoest
De stad TROJE werd verwoest. De Trojaanse prins AENEAS slaagt er in om samen met zijn zoon IULUS ASCANIUS en enkele makkers de stad te ontvluchten.

20 Jaren lang zwerft AENEAS rond op de MIDDELLANDSE Zee en beleeft tal van avonturen ...

21 en daalt zelfs af in de onderwereld

22 ... tot hij uiteindelijk in ITALIë belandt.

23 en meer bepaald in LATIUM

24 Daar ontmoet hij de regerende vorst LATINUS met zijn mooie dochter LAVINIA.

25 AENEAS huwt de dochter van de koning en sticht een nieuwe stad LAVINIUM.

26

27 De zoon van Aeneas, IULUS ASCANIUS, sticht niet ver vandaar een andere stad ALBA LONGA.

28

29 Vele generaties later regeert daar koning NUMITOR
Vele generaties later regeert daar koning NUMITOR. Hij heeft een dochter, RHEA SILVIA ... maar

30 NUMITOR heeft ook een jaloerse broer, AMULIUS.
Deze stoot NUMITOR van de troon om in zijn plaats ter regeren en hij werpt de dochter in de gevangenis.

31 Op een bepaalde dag krijgt RHEA SILVIA in haar cel het bezoek van de oorlogsgod MARS

32 En negen maanden later wordt zij de moeder van een flinke tweeling, ROMULUS en REMUS.

33 Uit schrik dat de jongens later, als zij volwassen zijn, hem van de troon zullen stoten, wil AMULIUS zich van hen afmaken: hij laat de kleintjes in een mandje op de TIBER zetten ...

34 Het mandje blijft er in de zanderige oever steken.
Op het gekrijs van de tweeling komt een wolvin af die de hongerige kindjes te eten geeft.

35 Later vindt een herder hen en brengt ze mee naar zijn hut om hen toe te vertrouwen aan de zorgen van zijn vrouw. De kinderen groeien op. Wanneer zij stevige knapen geworden zijn, vernemen zij wie zij in feite zijn: de kleinzonen van de koning van Alba Longa.

36 Gewapend en met een groep strijdmakkers trekken zijn naar Alba Longa.
Zij stoten de onrechtmatige koning AMULIUS van de troon en zetten hun opa NUMITOR terug op de troon.

37 Na deze gebeurtenissen beslissen zij om Alba Longa te verlaten en elders hun eigen stad te stichten.
Op de plaats waar indertijd het mandje op de Tiberoever is blijven steken, stichten zij een nieuwe stad.

38 Er ontstaat evenwel ruzie tussen de tweeling: wie van hen zal immers koning worden van de nieuwe stad. In een gevecht doodt ROMULUS zijn broer

39 ROMULUS zal de koning worden van de nieuwe stad en zij zal zijn naam dragen:
ROME

40 De stichtingsdatum is 21 april 753 voor Christus.

41 Rome zal in de loop van de volgende eeuwen uitgroeien van een stad
tot een wereldrijk ...

42 Heb ik goed opgelet ? 1.In welke jaar ontstond Rome ?
A) 735 voor Christus B) 573 voor Christus C) 753 voor Christus ?

43 1. Antwoord C

44 2. MARS was de god van A) de landbouw B) de oorlog C) de liefde

45 2. Antwoord B

46 3. De Trojaanse prins die na de val van Troje elders een neiuwe stad moest stichten was:
A) Ascanius B) Aeneas C) Paris

47 3. Antwoord B

48 4. De gouden appel werd toegekend aan
A) Afrodite B) Hera C) Athena

49 4. Antwoord A

50 5. De streek waar Aeneas in Italië belandde, LATIUM, geeft haar naam aan de taal die er gesproken werd. Hoe heet die taal ?

51 5. Antwoord: LATIJN


Download ppt "Het ontstaan van Rome Eens heel lang geleden ..."

Verwante presentaties


Ads door Google