De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het echte leven van een afgestudeerde burgie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het echte leven van een afgestudeerde burgie"— Transcript van de presentatie:

1 Het echte leven van een afgestudeerde burgie

2 Agenda Inleiding Enkele voorbeelden Vragen? Wie ben ik
Communicatie: theorie & praktijk Enkele voorbeelden Product presentatie Demo Product sheet Offerte Vragen?

3 Inleiding

4 Wie ben ik? Wim Provoost Afgestudeerd in 2003 als Burg. ir. in de computerwetenschappen Afgestudeerd in 2006 als Lic. Economische Wetenschappen Sedert juli 2006 aan de slag bij A-Server Operationeel Developer Sales Technical pre-sales Bus. dev

5 Definitie communicatie
Communicatie is een proces waarbij men tracht een bepaald begrip over te dragen uit het ene voorstellingskader (de zender) naar een ander (de ontvanger) door middel van informatie die, volgens afspraak, naar dat begrip verwijst. - Wikipedia Bron: Wikipedia

6 Communicatie in de realiteit
Voorgaande is theorie Praktijk en theorie verschillen soms Soms helemaal geen boodschap Soms bedoeling om verkeerd verstaan te worden Foute/verdraaide informatie Verkeerde codering Extra ruis Het doel van communicatie in mijn dagelijks leven is verkopen niet om informatie over te brengen.

7 Burg.ir <> EW Groot verschil in communicatie
Burgie: facts, voorspelbaar EW: mensen, onvoorspelbaar Het dagelijkse leven is eveneens onvoorspelbaar Beste product? Beste presentatie? Soms groot probleem voor burg. ir.

8 De communicatie tools Skype, MSN, IRC, … Office (Word, Excell,Outlook)
Roddels, korte vragen, aansturen buitenlandse teams Office (Word, Excell,Outlook) Berekeningen, , … WWW en intranet Demo’s, info verzamelen, offertes opmaken Telefoon Opvolging offertes Afspraken maken Leveranciers bellen

9 Enkele Voorbeelden

10 Enkele voorbeelden … Enkele voorbeelden van dagelijkse communicatie tijdens het sales proces Product presentatie Demo Product sheet Offerte

11 Product presentaties (1)
Alle presentaties worden door product manager gemaakt 1 stijl, 1 boodschap Ken je doelpubliek => verschillende presentaties CXO <> technical buyer Integrator <> service provider <> bedrijven Visionair of achtervolger Bespreek vooraf wat je wil bereiken met de meeting/presentatie

12 Product presentaties (2)
Belangrijke punten bij presentaties Belangrijkste is het verhaal doorheen de presentatie Hoe kom ik over? (Kledij?, Prijzen?) Maak gebruik van foto’s en afbeeldingen Blijf vaag … ‘Slideware’ is normaal (sales proces duurt 6 maand) Je wil hun aandacht trekken Maar vermeit vooarl vauten! Laat de presentatie door anderen nalezen Wees consistent Achteraf presentatie opzenden en opvolgen!

13 Our Unique Selling Proposition
A-Server ... Provides you a total solution to become a DAAS or SAAS Knows that High Availability is core to your needs Helps you to significantly lower your TCO Lets you benefit easy manageability & scalability Supports you solution with services

14 Our Unique Selling Proposition
A-Server ... Provides you a total solution to become a DAAS or SAAS Knows that High Availability is core to your needs Helps you to significantly lower your TCO Lets you benefit easy manageability & scalability Supports you solution with services

15 Our Unique Selling Proposition
A-Server ... Provides you a total solution to become a DAAS or SAAS Knows that High Availability is core to your needs Helps you to significantly lower your TCO Lets you benefit easy manageability & scalability Supports you solution with services

16 Demo’s hebben een draaiboek Vlot en vaag Demo (1)
Denk aan de Wet van Murphy Voorbereiding is enorm belangrijk Wat willen, kunnen we tonen Maar vooral wat willen we NIET tonen Vlot en vaag Geef het publiek enkel de tijd om versteld te staan … … niet om moeilijke vragen te bedenke Niet te technisch

17 Back-up plan en uitvluchten
Demo (2) Positionering: Wie speel ik? Admin? gebruiker? Toon hoe het hun dagelijks leven verbetert Ik ga … doen / Ik heb … gedaan Back-up plan en uitvluchten Volgende stappen klaar zetten Filmpjes tonen?

18 Product sheet Denk na over de boodschap? Layout
Wie is de doelgroep? Prijs? Contactgegevens? Layout Z-layout Figuren Voor elk wat wils Typvauten zijn deaudelyk!

19 Iedereen moet zich terug vinden in de offerte
SPANCOF: Sommige opdrachten wil je niet 20 pagina’s Offerte = 10 minuten werk Offerte = 75% slaagkans Iedereen moet zich terug vinden in de offerte Figuur Tabel Tekst Samenvatting

20 Laatste pagina: samenvatting en order form
Offerte Let op taalgebruik bv client/customer Verbloeming Geef NOOIT een discount Noem het anders: tijdelijke promotie, etc … Geef meer voor dezelfde prijs Spelfauten! Laatste pagina: samenvatting en order form

21 Offerte: de realiteit 95 % is bestaande inhoud Knip en plakwerk
Project beschrijving Eventueel custom pricing Samenvatting/order form

22 Vragen?

23 Vragen? Is er ooit iemand beginnen wenen tijdens een vergadering ? Hoe pakken jullie dergelijke incidenten aan ? Toen u solliciteerde bij uw bedrijf, hebt u dan een test in verband met communicatievaardigheden moeten afleggen? Hoe verloopt de communicatie tussen mensen die verschillende opleidingen hebben gevolgd? Is het eigenlijk mogelijk om iemand communicatieve vaardigheden aan te leren? Hoe hoog schat u zelf de waarde in van een goede presentatie? Bent u al geconfronteerd met de gevolgen van een slechte presentatie? In hoeverre hebben de toehoorders van een presentatie gewoonlijk toegang tot de aangehaalde informatie? Hangt dit af van het belang van de presentatie?

24 Vragen? Op welke manier werd/wordt u voorbereid op of ingelicht over goede communicatietechnieken, of gebeurt dat uit eigen initiatief? Hoeveel presentaties geeft u of krijgt u gemiddeld te horen per (bijvoorbeeld) maand? Hoe wordt feedback hoofdzakelijk gegeven(direct/indirect...)? Wordt er verwacht dat u meer presentaties geeft naarmate u opklimt in het bedrijfsleven? Hoe lang duurt het om een presentatie voor te bereiden, en hoe lang duurt die presentatie dan? Gebeurt het dat uw presentaties "gesaboteerd" worden door lastige mensen in de groep en zo ja, hoe vangt u dat dan op?

25 Vragen? Merkt u in de praktijk niet dat er een afkeer ontstaat tegen de overdosis mails dat een ingenieur te verwerken krijgt? Er zijn al enkele bedrijven die "mailvrije" dagen invoeren en het telefoneren opnieuw promoten. Daar al iets van gemerkt in uw carriere? Heeft u nooit een gebrek aan taalopleiding (Engels, Frans, Duits of zelfs Nederlands) opgemerkt toen u ging werken? Denken jullie dat er een fundamenteel verschil is tussen de communicatie zelf en de gebruikte communicatiemiddelen in de academische en de bedrijfswereld? Is de manier waarop je communiceert anders, als je communiceert met je oversten dan wanneer je communiceert met de arbeiders in het bedrijf ?

26 Vragen? Krijgen jullie soms te maken met mensen die de taal minder beheersen? hoe gaan jullie hier mee om? Komt het veel voor dat er misverstanden plaatsvinden omwille van taalproblemen? Wat doen jullie om eventuele miscommunicatie door taalproblemen te voorkomen? Moeten daarom soms dingen eenvoudiger voorgesteld worden dan ze zijn, of juist niet? Had u bij uw sollicitatiegesprek(ken) het gevoel dat de faculteit u hierop voldoende voorbereid en/of geoefend had? Zoniet, denkt u misschien dat de faculteit daar meer aandacht aan moet besteden? Vind u dat er in de ingenieursopleiding voldoende aandacht besteed wordt aan communicatievaardigheden? Hoe belangrijk is talenkennis als ingenieur?

27 Vragen? Op welke manier wordt in uw bedrijf belangrijke informatie in verband met het werk aan u en uw collega's kenbaar gemaakt? Geeft u enkel negatieve feedback wanneer u werkt in teamverband of vindt u het belangrijk om ook de positieve kanten van het werk van collega's aan te stippen? ziet u het vak communicatiewetenschappen als noodzakelijk voor de burgerlijk ingenieurs? Hoe belangrijk is het om meertalig te zijn voor een ingenieur, en ondervind u vaak taalproblemen (in de vorm van misverstanden met collega's/ondergeschikten)? Gebeurt de communicatie bij u in het bedrijf voornamelijk in het Nederlands, of krijgt u ook vaak te maken met andere talen? Zoja, welke en in welke mate?


Download ppt "Het echte leven van een afgestudeerde burgie"

Verwante presentaties


Ads door Google