De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-GOVERNMENT Dian Verbruggen 04 november 2003 Informatica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-GOVERNMENT Dian Verbruggen 04 november 2003 Informatica."— Transcript van de presentatie:

1

2 E-GOVERNMENT Dian Verbruggen 04 november 2003 Informatica

3 E-government Dian Verbruggen2 Wat is e-government? n Met haar e-governmentsprogramma wil de Vlaamse overheid een geïntegreerd overheidsloket creëren dat ervoor zorgt dat alle burgers, bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen in vertrouwen met een interactieve overheid kunnen communiceren.

4 E-government Dian Verbruggen3 Wat is e-governement n Alle overheden werken samen om iedereen in Vlaanderen onafhankelijk van plaats, tijd en communicatiekanaal, een efficiënte overheidsdienstverlening aan te bieden.

5 E-government Dian Verbruggen4 Deze fundamentele opdracht steunt op volgende principes: n zorgen voor een open en toegankelijke overheid n zorgen voor een betere, efficiënte en klantgerichte dienstverlening n dat doel wordt bereikt door een verbeterde interne bedrijfsvoering van de Vlaamse overheid.

6 E-government Dian Verbruggen5 VIER ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN HET VLAAMSE E-GOVERNMENT

7 E-government Dian Verbruggen6 1 Verbeteren van de dienstver- lening Sneller: geen verplaatsingen geen wachttijden Gebruiksvriendelijker: toegang 24u op 24u 7 dagen op 7

8 E-government Dian Verbruggen7 2 Van back-office naar trans- actioneel loket. De overheid moet zich intern organiseren. Samenwerking tussen de Vlaamse-, Federale-, en de lokale overheden. Back-office is georganiseerd in thematische clusters.

9 E-government Dian Verbruggen8 2 Van back-office naar een transactioneel loket n De clusters zorgen voor de ontwikkeling en implementatie van e-government toepassingen via het geïntegreerde overheidsloket

10 E-government Dian Verbruggen9 3 Stimuleren van economische vooruitgang. n Door elektronische dienstverlening de administratieve belemmeringen beperken en zo het ondernemerschap stimuleren. n Daarnaast zal een goed uitgebouwd e-gov. de weg naar e-business en e-commerce voor de ondernemers vrij maken doordat de burgers vertrouwd raken met zakendoen via internet.

11 E-government Dian Verbruggen10 4 Beleidsparticipatie door burger en bedrijf. n Burgers en ondernemingen zullen een grotere inspraak kunnen uitoefenen bij beslissingen. n Omschakeling van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde dienstverlening.

12 E-government Dian Verbruggen11 4 Beleidsparticipatie door burger en bedrijf. n De specifiek verwachtingen van groepen als allochtonen, senioren, huisvrouwen en personen met een handicap wordt daarbij niet uit het oog verloren.

13 E-government Dian Verbruggen12 Vermijden van een digitale kloof n Het gaat hier om mensen die om socio- culturele redenen achterop zijn geraakt en niet deelnemen aan de elektronische samenleving. n Er moet aandacht worden besteed aan alle andere communicatiekanalen opdat een zo groot mogelijk publiek kan worden bereikt

14 E-government Dian Verbruggen13 Alle wegen leiden naar... de nieuwe portaal n Digitale televisie n Kiosken VDAB n De Vlaamse infolijn (callcenter) n Loket in de gemeente of stad

15 E-government Dian Verbruggen14

16 E-government Dian Verbruggen15 BOUWSTENEN VOOR E-GOVERNMENT n Herdenken van de dienstverlening n Samenwerking tussen alle overheden n Vereenvoudiging n Integratie van de back-offices en bescherming van de persoonlijke levenssfeer n Technische bouwstenen n Toepassingen

17 E-government Dian Verbruggen16 Technische bouwstenen. n Een beveiligd hoge snelheidsnetwerk: Federal Metropolitan Area Network. UME Universal Messaging engine

18 E-government Dian Verbruggen17 De UME zorgt ervoor dat berichten: n Hun weg vinden in het kluwen van de overheidssystemen n op een veilige manier van het ene in het andere systeem raken n niet verloren gaan n eerst vertaald worden zodat andere systemen ze kan begrijpen

19 E-government Dian Verbruggen18 De UME zorgt ervoor dat berichten: n Als ze nog niet verwerkt kunnen worden, in een wachtrij komen te staan tot het andere systeem klaar is om ze te verwerken. Kortom een UME wordt het centrale standaard communicatiemiddel voor de overheidssystemen.

20 In vertrouwen gebruik maken van de Vlaamse elektronische diensten HOE? Uw bericht wordt omgezet in geheimschrift = geëncrypteerd.

21 E-government Dian Verbruggen20 Unieke identificatiesleutels n Unieke identificatiesleutel voor burgers =uniek nationaal nummer. n Unieke identificatiesleutel voor ondernemingen en organisaties = Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

22 E-government Dian Verbruggen21 Unieke identificatiesleutels n De elektronische identiteitskaart n Identiteitscontrole aan de hand van een certificaat n Door middel van een aantal biologische eigenschappen In afwachting wordt een “voorlopige” authenticatiemodule ontwikkeld op basis van user-id en paswoord

23 E-government Dian Verbruggen22 Toepassingen Elektronische diensten die beschikbaar zijn of die dit weldra zullen worden zijn o.m. n Het aanvragen van een nummerplaat n Tax -on-line n BTW-aangifte n Starten van een onderneming


Download ppt "E-GOVERNMENT Dian Verbruggen 04 november 2003 Informatica."

Verwante presentaties


Ads door Google