De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni 2007 Welkom bij de VJJF, In deze presentatie vind je alle informatie aangaande: Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Administratieve zaken - Structuur van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni 2007 Welkom bij de VJJF, In deze presentatie vind je alle informatie aangaande: Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Administratieve zaken - Structuur van."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 juni 2007 Welkom bij de VJJF, In deze presentatie vind je alle informatie aangaande: Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Administratieve zaken - Structuur van de federatie Structuur van de federatie - Aansluitingsvoorwaarden & -mogelijkheden Technische zaken - Overzicht verschillende stijlen Overzicht verschillende stijlen - Samenstelling Technische Commissie(s) Samenstelling Technische Commissie(s) - Overzicht exameneisen

3 2 juni 2007 Inhoudsopgave Administratieve zaken: - Aansluitingsvoorwaarden algemeenAansluitingsvoorwaarden algemeen - Aansluitingsvoorwaarden en -mogelijkhedenAansluitingsvoorwaarden en -mogelijkheden - Structuur van de VJJFStructuur van de VJJF - Het regenboogplan: 1 regenboog = diverse stijlenHet regenboogplan Technische zaken: - Algemene Technische Commissie - Stijl Technische commissie: minimale vereisten per stijlStijl Technische commissie: minimale vereisten per stijl - Bevorderingsvoorwaarden: algemeen overzichtBevorderingsvoorwaarden - WachttijdenWachttijden - Exameneisen algemeen voor beoefenaarsExameneisen algemeen voor beoefenaars - Exameneisen algemeen voor leraarsExameneisen algemeen voor leraars - Welke dangraad wil je behalen?Welke dangraad wil je behalen? - BijlagenBijlagen Kies één van de onderwerpen of volg de RONDLEIDING

4 3 juni 2007 Aansluitingsvoorwaarden algemeen Elke club of groepering van clubs die één of andere vorm van Oosterse zelfverdediging beoefent kan aansluiten bij de VJJF onder volgende voorwaarden: - De beoefende sport is van Japanse origine of er nauw mee verwant voorbeelden: ju-jitsu, tai-jitsu, aiki-jitsu,... - De aanvrager erkent de structuur van de federatie (raad van bestuur, commissies,...). - Een stijl kan erkend worden mits: 1. Er een basisprogramma bestaat dat omhelst: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechnieken, slag- en stoottechnieken en verdediging tegen wapens; de leerlingen bewijzen hun kunde door te werken in randori (vrije aanval en verdediging); er wordt kata (stijloefening) aangeleerd; er wordt een theoretische kennis doorgegeven; 2. Er een examenprogramma bestaat van 1° tot en met 5° dan; 3. De technisch verantwoordelijke minstens een 5° dan heeft. - Trainers en bestuur verklaren dat zij actief zullen meewerken met de federatie. - De aanvrager aanvaardt de bevorderingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het regenboogplan. Terug naar inhoud

5 4 juni 2007 Aansluitingsvoorwaarden en mogelijkheden Voorwaarden: - Hygiënische, rookvrije oefenzaal (dojo) - Kleedkamers en sanitaire voorzieningen - Leden dragen correcte oefenkledij: bij voorkeur witte gi (kimono) - Alle leden worden verzekerd via de VJJF - Actieve medewerking aan de federatie en aan de algemene vergadering - Aansluiting bij bestaande stijl of voorlegging van eigen technisch programma - Respect voor andere stijlen Mogelijkheden: - Administratieve hulp van een vast secretariaat - Erkenning door BLOSO (VTS cursussen) - Erkenning door BOIC (internationale kampioenschappen) - Verzekering voor de leden - Driemaandelijks tijdschrift voor alle leden - Organisatie van alle noodzakelijke trainingen en stages - Eigen kadertrainingen?? Te bespreken! Terug naar inhoud

6 5 juni 2007 Structuur VJJF Stijl TC Sport- & Wedstrijdcommissie Jeugdcommissie Medische Commissie Tuchtcommissie Redactiecommissie Algemene Technische Commissie Raad van Bestuur (verkozen door Algemene Vergadering) Algemene Vergadering (afgevaardigde van elke aangesloten club) Alle aangesloten clubs zie: www.vjjf.be Pedagogische Commissie Info: secretariaat 03 286 59 42 Terug naar inhoud

7 6 juni 2007 Binnen de VJJF zijn er verschillende stijlen en strekkingen, te vergelijken met een regenboog: verschillende kleuren, maar toch één geheel. Iedereen kan volgens zijn eigen programma, stijl of strekking examen afleggen. Ongeacht volgens welke “kleur” je je dangraad behaald hebt, het is steeds een VJJF-graad. Voor onze leraars bestaat er elke maand een extra training, de kadervorming, georganiseerd door stijl Van Haesendonck. Deze training staat open voor alle leraars en assistenten, vanaf 1° kyu, en dit voor alle stijlen. Alle beslissingen omtrent technische aangelegenheden worden genomen door de Algemene Technische Commissie. 1 regenboog = diverse stijlen Van HaesendonckKuntaikoMinneTomonokai..... Terug naar inhoudNaar Technische Commissie

8 7 juni 2007 Technische Commissie(s) Stijl 1 Stijl 2 Stijl 3 Stijl 4 Stijl 5 Stijl 6 Stijl VH Respectievelijke taken: Algemene Technische Commissie - opstellen jaarkalender - organisatie shodan shiken - erkenning nieuwe stijlen - algem. bevorderingsvoorwaarden Stijl Technische Commissie - voorstellen kalender - afvaardiging shodan shiken - update eigen programma - specif. bevorderingsvoorw. Samenstelling: Afgevaardigde Raad van Bestuur Algemeen Technisch Directeur (rechtstreeks aangesteld door RvB) + + Stijl.... Verschillende stijlen Vertegenwoordiger van elke stijl Terug naar inhoud

9 8 juni 2007 Stijl Technische Commissie CLUBFEDERATIE 6° kyu 5° kyu 4° kyu 3° kyu 2° kyu 1° kyu 1° dan 2° dan 3° dan 4° dan 5° dan 6° dan 7° dan 8° dan 9° dan 10° dan KENNISMAKING MET JU-JITSUSCHOLINGEIGEN VORMINGINZET VOOR FEDERATIE Elke stijl of strekking: - duidt een technisch verantwoordelijke aan (minimum 5° dan) - vormt een TC ( 5 clubs: 3 leden via verkiezing) - dient een programma (1° t/m 5° dan) in bij de algemene TC dit programma bevat: “basistechnieken” - “randori” - “kata” - “theorie” - bepaalt de voorwaarden voor shodan shiken (1° t/m 5° dan) in overeenstemming met onderstaand schema - respecteert de algemene bevorderingsvoorwaarden, bepaald door de algemene TC Terug naar inhoud

10 9 juni 2007 Bevorderingsvoorwaarden Algemeen Elk lid dat wenst te bevorderen moet administratief in orde zijn met de federatie. Bevorderingen tot hogere graad (DAN) kunnen gebeuren op volgende manieren: -als beoefenaar of leraar: 6° tot en met 10° dan (meestergraden): - jaarlijks bewijs leveren van geleverde inzet voor de VJJF -als leraar of assistent-leraar: 2° tot en met 5° dan: - voldoen aan de opgelegde wachttijd - behalen van de nodige aanwezigheden op kadervorming stijl Van Haesendonck - presentatie van kata + eigen visie tijdens de kadervorming (vanaf 60 jaar: vrijstelling) - afleggen van de nodige stagelessen (vanaf 60 jaar: vrijstelling) - afleggen van de evaluatieproef (vanaf 60 jaar: vrijstelling) -als beoefenaar: 1° tot en met 5° dan: - voldoen aan de opgelegde wachttijd - behalen van de nodige aanwezigheidspunten op federale lessen, stages, kadervorming - afleggen van het examen op de shodan shiken (beoordeling door jury van eigen stijl) - of afleggen van het examen volgens de nieuwe visie (beoordeling door stijl Van Haesendonck) Terug naar inhoud

11 10 juni 2007 Wachttijden (minima, geldig voor alle stijlen) 1° dan 2° dan 3° dan 4° dan 5° dan 6° dan 7° dan 8° dan 9° dan 10° dan BeoefenaarActieve deelname aan federale lessen + toets op shodan shiken of via nieuwe visie 12345 56666 Leraar of Assistent Actieve deelname aan kadervorming (basis= 60% per jaar) 2 12 lessen 3 18 lessen 4 24 lessen 5 30 lessen Leraar club of afdeling Enkel actief lesgeven in eigen club en volgt < 4 kadervormingen per jaar (maar minimum 2/jaar) 6810 Zie DEFINITIESDEFINITIES EXAMEN EVALUATIEFEDERALE INZET (Deelname aan kadervorming enkel voor leraars en assistenten, mogelijk vanaf 1° kyu) Terug naar inhoud

12 11 juni 2007 Hoe behaal ik een (hogere) dangraad bij de VJJF? Welke dan-graad wil je behalen ? Overzicht - beoefenaar Beoefenaar Examen Federale ActiviteitenAANWEZIGHEIDSPUNTEN BasisRandoriKataTheorieWed.Tr.KaderStage Nieuwe Visie (Van Haesendonck) Centr. Examen Toets Shodan Shiken Federale les V.J.J.F. dangraad Uitzonderingen VrouwenV.T.S. Competiteur + 35 jaarHandicap Toets Punten Toets moet voldoen aan minimale vereisten Min.leeftijdWachttijd Deelnemen aan Federale Activiteiten Examen afleggen + Terug naar inhoud Toets

13 12 juni 2007 Overzicht - leraar/assistent Leraar of Assistent moet voldoen aan minimale vereisten Min. leeftijdWachttijd Deelname aan Federale Kadervorming stijl Van Haesendonck Eigen Visie + Stagelessen + Evaluatieproef + Min. 1° dan + Federale Kadervorming (Van Haesendonck) Wordt 10 x per jaar georganiseerd; telkens een ander thema BevrijdingAfst/NabControleWapensRandori 2Kata 2TheorieWorpKlem Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden Aantal gevolgde lessen: 60 % van de minimum wachttijd Evaluatie 1. Eigen Visie + kata op kadervorming 3. Evaluatieproef Welke dan-graad wil je behalen ? V.J.J.F. dangraad 2. Stagelessen + Terug naar inhoud +

14 13 juni 2007 Welke dangraad wil je behalen? 1° DAN2° DAN3° DAN4° DAN5° DAN SHODANNIDANSANDANYONDANGODAN Beoefenaar 2° DAN3° DAN4° DAN5° DAN NIDANSANDANYONDANGODAN Leraar 6° DAN7° DAN8° DAN9° DAN10° DAN ROKUDANSHICHIDANHACHIDANKUDANJUDAN Meester Terug naar inhoudTerug naar overzicht leerlingTerug naar overzicht leraar

15 14 juni 2007 - Minimum leeftijd: - Aanwezigheidspunten: of - Wachttijd: Algemene vereisten: (andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) 16 jaar 1 jaar vanaf 2° kyu 10 (0) Nieuwe Visie Shodan Shiken 1° dan Beoefenaar algemene vereisten Terug naar “welke dangraad” Uitzonderingen: * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig- heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen Mogelijkheden: * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheids- punten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori * VTS diploma initiator of hoger of politie agent: vrijstelling van theorie Tabel 1° dan

16 15 juni 2007 1° dan Beoefenaar overzicht Nieuwe Visie Toetsen + uitreiking tijdens federale les Shodan Shiken Toetsen + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaarNormaalFighterDuo-gamer bevrijdingen toets worpen toets klemmen toets controletechn. toets wapens toets afstand-nabij toets combinaties toets randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.con. 10 toets of punten nihil randori afstand aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.afst. 10 toets of punten nihil kata nihil afh.v.stijl vrijgesteld theorie wet.verd. toets (vts)

17 16 juni 2007 2° dan Beoefenaar algemene vereisten Terug naar “welke dangraad” - Minimum leeftijd: - Aanwezigheidspunten: of - Wachttijd: 18 jaar 2 jaar vanaf 1° dan 20 (0) Nieuwe Visie Shodan Shiken Uitzonderingen: * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig- heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen Mogelijkheden: * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheids- punten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori * VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie Tabel 2° dan Algemene vereisten: (andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen)

18 17 juni 2007 2° dan Beoefenaar overzicht Nieuwe Visie Toets op federale les + uitreiking shodan shiken Shodan Shiken Toetsen + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaarNormaalFighterDuo-gamer bevrijdingen toets worpen toets klemmen toets controletechn. toets wapens toets afstand-nabij toets combinaties toets randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.con. 12 toets of punten nihil randori afstand aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.afst. 12 toets of punten nihil kata: shod. shik. “Worpen” vrijgesteld theorie wet.verd. toets (vts)

19 18 juni 2007 2° dan Leraar Deelname aan kadervormingPresenteren tijdens Kadervorming: Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereistenbevrijdingen nihil minimum leeftijd 18 worpen nihil wachttijd vanaf 1° dan 2 jaar klemmen nihil Aanwezigheidspunten op KV12controletechnieken nihil Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens nihil afstand-nabij nihil combinaties nihil Stageles in andere clubs2 (0)randori contact nihil Evaluatieles geven1randori afstand nihil VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie + vrijstelling stages. kata: kadervorming “Worpen” theorie: wet.verd. toets (vts) Terug naar “welke dangraad”

20 19 juni 2007 3 ° dan Beoefenaar algemene vereisten Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: bevrijdingen - worpen - combinaties (situaties) + Goshin-jitsu-no-kata Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. - Minimum leeftijd: - Aanwezigheidspunten: - Wachttijd: 21 jaar 3 jaar vanaf 2° dan 20 (0) Uitzonderingen: * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori * VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie Terug naar “welke dangraad” Tabel 3° dan Algemene vereisten: (andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen)

21 20 juni 2007 3° dan Beoefenaar overzicht Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaarNormaalFighterDuo-gamer bevrijdingen eigen visie worpen eigen visie klemmen nihil controletechn. nihil wapens nihil afstand-nabij nihil combinaties eigen visie randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.con. 14 toets of punten nihil randori afstand aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.afst. 14 toets of punten nihil kata: shod. shik. “Goshin” vrijgesteld theorie wet.verd. toets (vts)

22 21 juni 2007 3° dan Leraar Deelname aan kadervormingPresenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereistenbevrijdingen Eigen visie minimum leeftijd 21 worpen Eigen visie wachttijd vanaf 2° dan 3 jaar klemmen nihil Aanwezigheidspunten op KV18controletechnieken nihil Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens nihil afstand-nabij nihil combinaties Eigen visie Stageles in andere clubs1 (0)randori contact nihil Evaluatieles geven1randori afstand nihil VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie VTS diploma instr. B of hoger: vrijstelling stages kata: kadervorming “Goshin” theorie: wet.verd. toets (vts) Terug naar “welke dangraad”

23 22 juni 2007 4 ° dan Beoefenaar algemene vereisten Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: klemmen - controletechnieken - combinaties (situaties) Kata: eigen kata maken tegen ongewapende aanvallen Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. - Minimum leeftijd: - Aanwezigheidspunten: - Wachttijd: 25 jaar 4 jaar vanaf 3° dan 20 (0) Uitzonderingen: * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Terug naar “welke dangraad” Tabel 4° dan Algemene vereisten: (andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen)

24 23 juni 2007 4° dan Beoefenaar overzicht Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaarNormaalFighterDuo-gamer bevrijdingen nihil worpen nihil klemmen eigen visie controletechn. eigen visie wapens nihil afstand-nabij nihil combinaties eigen visie randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.con. 14 toets of punten nihil randori afstand aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.afst. 14 toets of punten nihil kata: shod. shik. kata ongew kata onge vrijgesteld theorie nihil

25 24 juni 2007 4° dan Leraar Deelname aan kadervormingPresenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereistenbevrijdingen nihil minimum leeftijd 25 worpen nihil wachttijd vanaf 3° dan 4 jaar klemmen Eigen visie Aanwezigheidspunten op KV24controletechnieken Eigen visie Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens nihil afstand-nabij nihil combinaties Eigen visie Stageles in andere clubs0randori contact nihil Evaluatieles geven1randori afstand nihil Geen theorie meerkata: kadervorming kata ongewap theorie: wet.verd. nihil Terug naar “welke dangraad”

26 25 juni 2007 5° dan Beoefenaar algemene vereisten Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: wapens - afstand & nabijtechnieken - combinaties (situaties) Kata: eigen kata maken tegen gewapende aanvallen Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. - Minimum leeftijd: - Aanwezigheidspunten: - Wachttijd: 30 jaar 5 jaar vanaf 4° dan 20 (0) Uitzonderingen: * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Terug naar “welke dangraad” Tabel 5° dan Algemene vereisten: (andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen)

27 26 juni 2007 5° dan Beoefenaar overzicht Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaarNormaalFighterDuo-gamer bevrijdingen nihil worpen nihil klemmen nihil controletechn. nihil wapens eigen visie afstand-nabij eigen visie combinaties eigen visie randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.con. 14 toets of punten nihil randori afstand aanwezigh. toets vrijgesteld toets punten rand.afst. 14 toets of punten nihil kata: shod. shik. kata gewap kata gewa vrijgesteld theorie nihil

28 27 juni 2007 5° dan Leraar Deelname aan kadervormingPresenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereistenbevrijdingen nihil minimum leeftijd 30 worpen nihil wachttijd vanaf 4° dan 5 jaar klemmen nihil Aanwezigheidspunten op KV30controletechnieken nihil Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens Eigen visie afstand-nabij Eigen visie combinaties Eigen visie Stageles in andere clubs0randori contact nihil Evaluatieles geven1randori afstand nihil Geen theorie meerkata: kadervorming kata gewapend theorie nihil Terug naar “welke dangraad”

29 28 juni 2007 Meestergraden 6° t/m 10° dan Vanaf 5° dan wordt er geen examen meer afgenomen, maar moet er een min of meer constante inzet geleverd worden om het ju-jitsu te promoten en de federatie te laten groeien. Om deze inzet te kunnen “meten” werd er een TABEL opgemaakt waarbij elke aktiviteit een bepaalde waarde toegekend kreeg.TABEL Per jaar dient de kandidaat een totaal van 12 punten te vergaren. Vanaf de leeftijd van 60 jaar nog slechts 8 punten. Wanneer de wachttijd verstreken is, en de jaarlijkse inzet was voldoende, dan wordt de dangraad toegekend. Graad6° dan7° dan8° dan9° dan10° dan Wachttijd5 jaar6 jaar Terug naar “welke dangraad”

30 29 juni 2007 Meestergraden puntenverdeling Mogelijke activiteiten: FEDERAALNIET-FEDERAAL Punten:01/210 1 ju-jitsu training volgen 10 ju-jitsu training geven 11/2 kadervorming volgen 10 ju-jitsu stage volgen 11/2 ju-jitsu stage geven 11 andere stage volgen 01/2 andere stage geven 01/2 stage organiseren (zelfverdediging gericht) 11 ju-jitsu initiatie geven aan vreemden 11/2 lesgeven voor VTS (Bloso) (max 2 punten/jaar) 01/2 deelnemen aan kampioenschappen 11/2 jurylid 10 tijdopnemer/puntenteller 10 (noodzakelijke) administratieve taak 10 bijwonen vergadering 1/20 oprichten federale club 10 clubleraar of clubassistent zijn gedurende volledig sportjaar 1 officiële vertegenwoordiging fed. (max 2 p/jr) 1/20 publikatie artikel in tijdschrift of federaal blad 1/20 publikatie boek (in verband met ju-jitsu) 51 theoretische les of lezing (in verband met j.-j.) 11/2 organisatie VJJF feest of receptie 1/20 ju-jitsu demonstratie geven 1/2 Terug naar “welke dangraad”

31 30 juni 2007 Bijlagen Definities De Nieuwe Visie Aanwezigheidspunten Punten-randori Uitzonderingen Fysieke handicap Shodan Shiken Eigen Visie ontwikkelen De Vlaamse Trainersschool Terug naar inhoud

32 31 juni 2007 Definities Leraar Assistent Beoefenaar Dan-graad Elke actieve sporter die ju-jitsu beoefent. Kyu-graden zijn beoefenaars (uitzondering mogelijk voor 1° kyu). Dan-graden kunnen zowel beoefenaar, assistent als leraar zijn. Vanaf 1° kyu kan een beoefenaar assistent worden. Vanaf 1° dan kan een beoefenaar of assistent leraar worden. Elke club heeft een verantwoordelijke leraar, maar kan ook bijkomende leraars hebben als die de verantwoordelijkheid dragen van een afdeling (bijvoorbeeld jeugd). Een term die in de Japanse krijgskunsten gebruikt wordt om aan te geven dat iemand tenminste de rang van zwarte gordel eerste DAN behaald heeft. Terug naar wachttijden Jaarlijks op te geven aan het secretariaat Terug naar bijlagen

33 32 juni 2007 Terug naar bijlagen Algemeen De stijl Van Haesendonck volgt géén strak afgelijnd programma. De lessen worden begeleid door federale begeleiders en hun assistenten. Zij werken rond een vastgelegd thema, maar niet met een vastgelegd programma - d.w.z. - de eigen visie van de betrokken begeleiders kan aan bod komen.. Examen Er wordt voor 1° dan géén centraal examen afgelegd. Je legt toets af van alle thema’s tijdens de betrokken lessen. Tijdens de toets moet je 15 minuten werken in randorivorm. De uitreiking van de gordel gebeurt tijdens de federale les van zodra aan alle voorwaarden voldaan is (aanvraag tijdig indienen !). Voor 2° dan idem. De kata wordt echter wél afgelegd op de Shodan Shiken, waar dan ook de uitreiking geschiedt. Vanaf 3° dan wordt de eigen visie + kata voorgesteld op de Shodan Shiken. De Nieuwe Visie (stijl Van Haesendonck) Terug naar overzicht beoefenaar

34 33 juni 2007 Aanwezigheidspunten kunnen behaald worden op federale lessen en stages, vermeld in de kalender (reeds vanaf blauwe gordel): Aanwezigheidspunten (alle stijlen) federale les thema’s1 punt per gevolgd thema federale les kata1 punt federale les theorie1 punt federale wedstrijdtraining1 punt federale kadervorming1 punt federale stage1 punt per volledig uur (max 3 punten per stage) niet-federale ju-jitsu stageindien op voorhand door TC erkend: 1 punt per volledig uur (max 3 punten per stage) Minstens de helft van de punten moet behaald zijn als bruine gordel ! federale les randori1 punt per randori: afstand of contact Terug naar bijlagenTerug naar overzicht beoefenaar Ook lessen georganiseerd door provinciale comités komen in aanmerking

35 34 juni 2007 Punten worden behaald tijdens de lessen “punten-randori”: randori contact: - 2 minuten randori met een vreemde partner - platen: de aanvaller moet verschillende verplichte aanvallen uitvoeren (die worden hem getoond op een plaat); Tori reageert randori afstand (=afstandsgevecht): - 2 minuten randori met een vreemde partner Jury: federale begeleiders + eigen leraar geven punten; gemiddelde telt 3 = zeer goed 2 = goed, maar nog verbetering nodig 1 = matig en nog veel verbetering nodig (behaal je een 3, dan mag je onmiddellijk nog één keer toetsen) Punten-randori (stijl Van Haesendonck) Terug naar bijlagenTerug naar overzicht beoefenaar

36 35 juni 2007 Geldig voor stijl Van Haesendonck: Vrouwen mogen kiezen: punten behalen op randori afstand of toets. Zij leggen dan een toets af op de federale les of op de shodan shiken als ze kiezen voor centraal examen. Competiteurs die sinds hun vorige graad minstens 1 internationale of 2 nationale podiumplaatsen behaald hebben worden vrijgesteld van het behalen van aanwezigheidspunten en punten randori. Daarenboven zijn: - fighters vrijgesteld van randori contact én randori afstand op de Shodan Shiken - duo-gamers vrijgesteld van kata op de Shodan Shiken. Leden die hiervoor in aanmerking komen leggen centraal examen af (Shodan Shiken). Beoefenaars ouder dan 35 jaar mogen kiezen: - punten (randori) behalen, of - toets afleggen op randori contact én randori afstand. Geldig voor alle stijlen: Houders van een diploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) zijn vrijgesteld van theoretische lessen (afhankelijk van het diploma en de te behalen graad). Uitzonderingen Terug naar bijlagenTerug naar overzicht beoefenaar

37 36 juni 2007 Deze uitzondering geldt voor leden die door een fysieke handicap (reeds bestaande of plots gekregen) niet (meer) in staat zijn een volwaardig fysiek examen af te leggen. 1De handicap moet aangetoond worden aan de hand van een doktersbewijs. 2De kandidaat wordt voorgedragen door de clubtrainer of door een andere zwarte gordel. 3De aanvraag wordt gemotiveerd door de indiener(s). 4De wachttijd moet minstens 5 jaar bedragen voor het behalen van een 1° dan. 5De graad wordt toegekend door de Technische Commissie en uitgereikt op de Shodan Shiken. Fysieke handicap (alle stijlen) Terug naar bijlagenTerug naar overzicht beoefenaar

38 37 juni 2007 Het “klassieke” examen voor een centrale jury. Ongeacht het programma dat je volgt in je club; je kan steeds kiezen voor een centraal examen. 1.Clubs/Stijlen met een specifiek eigen programma leggen dit programma voor aan de Algemene Technische Commissie en stellen zelf drie juryleden voor (niet van de eigen club); de TC vult aan met een niet-stemgerechtigde afgevaardigde (meestal de algemeen technisch directeur). 2.Voor clubs zonder specifiek eigen programma stelt de TC zelf een jury samen bestaande uit drie of vijf leden (steeds onpaar). 3.Vanaf 2° dan legt iedereen shodan shiken af, ongeacht het gevolgde programma. 4.De shodan shiken wordt twee keer per jaar georganiseerd. 5.Onderdelen waarvoor een onvoldoende werd behaald moeten hernomen worden. 6.Op de shodan shiken worden ook dan-graden uitgereikt, behaald via de nieuwe visie, indien deze nog niet werden uitgereikt tijdens een federale les. 7.Juryleden zijn (indien mogelijk) minstens één dangraad hoger dan de te behalen dangraad. Shodan Shiken (alle stijlen) Terug naar bijlagenTerug naar overzicht beoefenaar

39 38 juni 2007 Eigen Visie ontwikkelen Eigen Visie wil zeggen dat je al de technieken (volgens dangraad) in vraag tracht te stellen. -Wat is voor mij geschikt (wat lukt)? -Wat lukt minder goed of niet en waarom. -Wat lijkt mij onrealistisch of nogal vergezocht? -Voorstel van andere technieken die beter geschikt zijn voor mezelf. -Situaties: wat doe je tegen een muur, aan een tafel, in een enge ruimte... -Wat doe je wanneer je wordt bedreigd door één of meerdere tegenstanders, al dan niet gewapend? 1 maand voor de shodan shiken wordt een proefschrift ingediend in zesvoud, met tekst en foto’s. (of 1 exemplaar en secretariaat maakt de nodige kopies) Leerlingen: tonen hun technieken tijdens de shodan shiken. Elke techniek wordt dynamisch getoond en nadien uitgelegd; de jury kan vragen stellen. Voor 4° en 5° dan kunnen de technieken van de eigen visie tevens in katavorm getoond worden; daarmee is aan de vereiste van kata voldaan. Leraars (stijl Van Haesendonck): stellen hun technieken voor tijdens de kadervorming. Tijdens de evaluatieproef stellen zij uiteindelijk hun definitieve versie voor. Terug naar bijlagen

40 39 juni 2007 De Vlaamse Trainersschool VTS De Vlaamse Trainersschool is verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende opleidingsniveau’s voor begeleiders en trainers in Vlaanderen. De VJJF is als unisportfederatie de hoofdpartner binnen de denkcel Ju-jitsu. Momenteel bestaan volgende niveau’s: -Initiator (instapniveau; minimum graad = 1° kyu) -Instructeur B (minimum graad = 1° dan) -Trainer A (minimum graad = 3° dan) Er zal een aparte “competitie-module” gevormd worden. (vroegere trainer B) Afhankelijk van de gevolgde stijl moet er al dan niet een toelatingsproef worden afgelegd. Het is tevens mogelijk bijscholingslessen te volgen indien de technieken waarmee gewerkt wordt onvoldoende binnen de eigen stijl aan bod (kunnen) komen. Terug naar bijlagen


Download ppt "1 juni 2007 Welkom bij de VJJF, In deze presentatie vind je alle informatie aangaande: Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Administratieve zaken - Structuur van."

Verwante presentaties


Ads door Google