De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering Donderdag 13 December. Agenda Voorstelling Coördinator Sportverenigingen Subsidiedossiers Algemeen Werkingssubsidie Impulssubsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering Donderdag 13 December. Agenda Voorstelling Coördinator Sportverenigingen Subsidiedossiers Algemeen Werkingssubsidie Impulssubsidie."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering Donderdag 13 December

2 Agenda Voorstelling Coördinator Sportverenigingen Subsidiedossiers Algemeen Werkingssubsidie Impulssubsidie Sport Na School Algemeen SNS Sportsnack Jong Lokeren Sport Sectievergaderingen

3 Coördinator Sportverenigingen Geboren 3/2/61 Basisschool Heiende St-Lodewijkscollege Lokeren Koninklijke Militaire School Luchtmachtofficier (1985 – 2012) Coördinator Sportverenigingen Aangenomen Sep 2012 (7 u/week) Contactpersoon sportdienst, sportverenigingen, scholen en sportraad Motiveren sportverenigingen (sportbeleidsplan) Subsidiedossiers Naschoolse sport ……..

4 Subsidie : Algemeen Vlaamse Gemeenschap Decreet sport voor allen Decreet impulssubsidie BLOSO kent subsidies toe aan gemeenten die werken volgens deze decreten Lokeren Gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement impulssubsidie Basisregels : Verenigingen dienen in voor 15 Nov Verenigingen bewijzen Sportdienst controleert

5 Subsidie algemeen Aanpak Elektronische versie uitgewerkt Beschikbaar Via aanvraag sportdienst (cfr reglement) Via website Opgestuurd via E-mail (op basis bestand voorgangster) Niet alle E-mail adressen Vele adressen niet langer geldig Ontvangen Bijna alle dossiers (-1) elektronisch ontvangen Meesten geen probleem met het invullen

6 Subsidie algemeen Aanpak Behandeling Binnen de week Mail met opmerkingen en ontbrekende elementen Evaluatie van de bijkomende elementen Mail met eindevaluatie Voorstelling resultaat op Algemene Vergadering

7 Subsidie : Algemeen Gebudgetteerd Bedrag : 65.841 Eur Basissubsidie (30 %) Op basis van aantal clubs (10%) Op basis van aantal leden (20%) Werkingssubsidie (70 %) In functie van de doelstellingen Impulssubsidie Jeugdsportbegeleiders Jeugdsportcoördinatoren 32442 Eur 33399 Eur

8 Basis & Werkingssubsidie BASISSUBSIDIE a VAST BEDRAG 10%3244,20 b LEDEN 20%6488,40 DOELSTELLINGEN Bestuurskader 12%3893,04 Technisch Kader 15%4866,30 Jeugdwerking 15%4866,30 Participatie/Competitie 5%1622,10 Medewerking/Sociaal 5%1622,10 Oud-leden 3%973,26 Informatie/communicatie 5%1622,10 Sociale Groepen 10%3244,20 Totaal 100%32442,00

9 Basis & Werkingssubsidie Algemene opmerkingen Veel deelnemerslijsten ontbraken Bestuurskader VZW niet altijd bewezen (ondernemersnummer) Organigram niet echt conform Misverstanden Beleidsplan Misverstanden “intern” onderzoek Opm : Ik heb nu een lijst opgesteld met de ondernemersnummers. Dit zou het in het vervolg makkelijker moeten maken het VZW gedeelte te controleren.

10 Basis & Werkingssubsidie Algemene opmerkingen Trainersbestand Veel ontbrekende bewijzen Attesten VTS Diploma’s sportfederaties Diploma's Lichamelijke opvoeding Moeilijk (of onmogelijk) assimilatie te vinden Niet erkende diploma’s in de assimilatietabel Opm : Ik heb geprobeerd een bestand aan te leggen met de kwalificaties van de verschillende trainers. Dit zou het de volgende jaren eenvoudiger moeten maken

11 Basis & Werkingssubsidie Algemene opmerkingen Jeugdwerking Misverstanden apart jeugdbestuur Misverstanden “o.l.v. gediplomeerd trainer” Participatie & Medewerking Niet in overeenstemming met aanwezigheidslijsten Medewerking Zelden bewijs Deelname aan sportraad is geen erkende activiteit Niet altijd “gemeentelijk” Werd nagezien/goedgekeurd door sportfunctionaris Sociale activiteiten dikwijls niet volledig benut

12 Basis & Werkingssubsidie Algemene opmerkingen Oud-Leden Meestal geen echt “initiatief” Informatie/Communicatie Website meestal OK Nieuwsbladen/informatiefolders dikwijls niet bewezen Sociale Groepen Niet heel veel echte initiatieven Meestal afbetalingsplannen of kortingen Nieuwe tip : formulieren ziekenkas

13 Basis & Werkingssubsidie SECTIE 1: Basissporten CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIETOTALE SUBSIDIE ORKA 233,92959,46 1.193,39 L.Z.V. 406,041192,42 1.598,46 VVW LOKEREN 329,66447,25 776,90 GEEST EN LICHAAM 311,32479,03 790,35 JUDOCLUB LOKEREN 233,921263,68 1.497,60 KARATECLUB LOKEREN 138,19382,01 520,21 AIKIDO 130,04240,73 370,77 GE-BAEK 232,91803,21 1.036,12 AVLO 965,151753,05 2.718,20 LOKERSE DANSCLUB 361,23781,17 1.142,40 KAJAKCLUB TRITON LOKEREN 117,82583,26 701,08 11 3460,218885,27 12345,48 1

14 Basis & Werkingssubsidie SECTIE 2: Zaalsporten CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIETOTALE SUBSIDIE BBC EKSAARDE195,22504,94700,16 BBC LOKEREN301,141082,771.383,91 LOKERSE BADMINTON387,71929,211.316,92 LOKERSE MINIVOETBAL355,12211,91567,03 REINAERT TENNIS621,94889,351.511,30 DVC EKSAARDE218,65562,82781,47 PANDA'S360,211047,321.407,53 HANDBAL LOKEREN181,98705,06887,05 82621,975933,408555,37 2

15 Basis & Werkingssubsidie SECTIE 3: Voetbal CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIETOTALE SUBSIDIE KSC LOKEREN JEUGD 601,581446,112.047,68 SK LOKEREN/DOORSLAAR 391,781642,592.034,37 FC EKSAARDE 358,17804,761.162,94 FC DAKNAM 410,11459,87869,98 FC BONTE GIRLS 135,14183,46318,59 5 1896,784536,796433,57 3

16 Basis & Werkingssubsidie SECTIE 4 A: Kleine Zaalsporten CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIETOTALE SUBSIDIE PC LOKEREN 169,76242,94 412,70 PC REYNAERT 225,78520,09 745,87 2 395,54763,03 1158,57 SECTIE 4 B: Sport met derden CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIE TOTALE SUBSIDIE KRUISRIDDERS EKSAARDE DOORSLAAR 192,17143,93 336,10 1 192,17143,93 336,10 SECTIE 4 C: Mechanische sporten CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIE TOTALE SUBSIDIE RAEPESPURTERS 145,3296,12 241,44 WTC EKSAARDE 117,82104,77 222,59 LEDECROSSERS 168,74385,09 553,83 BOSPARKSPURTERS 216,61152,20 368,81 KWB WIELERVRIENDEN 124,95136,31 261,26 5 773,45874,50 1647,95 4

17 Basis & Werkingssubsidie RECREATIEVE SPORTCLUBS CLUBNAAMBASISSUBSIDIEWERKINGSSUBSIDIETOTALE SUBSIDIE DE MOLENKREKELS273,64938,331.211,97 FENIKS118,84634,16753,01 2392,481572,491964,98 5

18 Impulssubsidie Algemene opmerkingen Iets meer problemen bij de elektronische verwerking Berekeningsfout in het programma (manueel rechtgezet) In bepaalde gevallen niet volledig in overeenstemming met de aanvraag werkingssubsidie Meer of minder vormingen voor trainers Sommige trainers die aangegeven worden als jeugdtrainer worden hier niet hernomen Heel wat onduidelijkheid aangaande de jeugdsportcoördinatoren Waarde i.f.v. het niveau van de trainer Waarde i.f.v. de specifieke kwalificatie van de sportcoördinator

19 Impulssubsidie Puntensysteem subsidiereglement Stimuleren tot deelname opleiding Bijna halvering nieuwe opleidingen Stimuleren tot deelname bijscholing Verdubbeling bijscholingen Stimuleren tot organiseren bijscholing/opleiding Daling met bijna 30% Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders Daling met 20% Sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren Lichte stijging van 10% Normaal gezien in 2013 ander reglement

20 Impulssubsidie Art 3Art 4Art 5Art 6Art 7 Globaal totaal %subsidie Sectieclubs 2012 1Orka 000600 2%637,39 1Triton 0002320431%456,79 1VVW 000600 2%637,39 1GE-BAEK 0010300401%424,92 1AVLO 01204759057718%6129,52 1Judoclub Lokeren 10 014001605%1699,69 1LZV 152080601575%1667,83 2BBC Eksaarde 1000550652%690,50 2BBC Lokeren 2000160402207%2337,08 2Lokerse BC 50205123902889%3059,45 2DVC Eksaarde 02010501073%1136,67 2Handbal 00070301003%1062,31 2VC Panda's 5705510772%817,98 3KSC Lokeren 008534517060019%6373,85 3SK Lokeren Doorslaar 45235125902889%3059,45 3FC Eksaarde 000125601856%1965,27 3FC Daknam 102010501174%1242,90

21 Sport Na School Algemeen Bedoeling : Sportverenigingen de kans geven hun sport kenbaar te maken aan de schoolgaande jeugd 5 Sep : E-mail ter introductie naar de sportverenigingen met vraag interesse SNS/Sportsnack 2 reacties op die mail (1 positief en 1 negatief) Mails naar vorige deelnemers en andere mogelijke kandidaten.

22 Sport Na School SNS O.l.v. de Stichting Vlaamse Schoolsport Voor leerlingen van het Secundair Onderwijs Via een SNS Pas Leerling betaald een pas Leerling kan vrij kiezen uit het aanbod van zijn regio Heel veel inbreng privé sportcentra Den Dam, Hugo’s Fitness Center, Oxygen Inbreng sportclubs Taekwondo, Judo, Kajak, Rope skipping, MTB Medewerking sportdienst Infrastructuur (zwembad, sporthal), lesgever, redder

23 Sport Na School Sportsnack Onder leiding van de Sportdienst Voor leerlingen van het Basisonderwijs Leerling betaald niets Aanbod wordt overeengekomen school / verenigingen /sportdienst Meestal op de school zelf Soms door sportleraar in naam van een club Interesse sportclubs beperkt Taekwando, Judo,

24 Sport Na School Sportsnack Ontvangen vragen Boskesschool, Doorslaar, Bengel (volleybal), Springplank, Staakte, Heiende Aanbod Drie sportleraren (Boskesschool, Bengel en Doorslaar) Rope Skipping, MTB (2 sessies) Judo en Taekwando (maar nog geen vaste afspraak) Zijn er nog ander clubs die willen meewerken????

25 Sport Na School Jong Lokeren Sport Vorig jaar 7 juni 6 binnensporten (badminton, basket, judo, taekwando, aikido, volley) 6 buitensporten (voetbal 1&2, duiken, atletiek, kajak, petanque) 216 leerlingen, 8 scholen, 12 klassen 5 klassen niet deelgenomen (voorrang 2013) Positieve reacties deelnemers en organisatoren

26 Sport Na School Jong Lokeren Sport Datum vastgelegd op 6 Jun Vraag deelname sportclubs Intentie Mogelijke begeleiders die zich kunnen vrijmaken => Geïnteresseerden ?? Daarna Verdere coördinatie (medewerking, bevraging scholen) Punt sectievergaderingen Voorbereidende vergadering

27 Sport Na School Bevraging medewerking clubs Formulier in Bijlage Indien GEEN interesse, invullen en afgeven einde van de vergadering Indien WEL interesse Invullen naam club (en activiteit) Aangeven interesse (SNS, Sportsnack, JLS) Naam mogelijke medewerker Coördinaten mogelijke medewerking ( E-mail, GSM,) Afgeven of doorsturen CSLo@telenet.be

28 Sectievergaderingen Organisatie begin Maart Tijd om deelnemers sportraad te bepalen Agenda Bespreking medewerking 2013 JLS Sportsnack SNS SPORTAC Opleidingen Multimove voor kinderen Punten naar voor gebracht door clubs

29 Verkiezing RVB SR Tegen 31/06 Procedure: Huishoudelijk reglement en statuten uitleg door Herman De Braekeleer

30 Sportpromotie 2013 Inspanningen verschillende doelgroepen Kleuter, jongeren, volwassenen, 50+, G- sporters

31 Sportpromtie 2013 JEUGD Sportkampen Uitbreiding van 4u naar 6u per dag 9u-12u |13u-16u Voor en naopvang 8u-9u en 16u-17u30 Sportkamp G-kids zomervakantie SK tieners: avontuurlijk aanbod met minder gekende sporttakken (ism sportclubs) Optimaliseren inschrijfsysteem ism ICT

32 Sportpromotie 2013 VOLWASSENEN: Speciale initiatielessen tijdens lessenreeksen overdag Volgen van nieuwe trends in de sport

33 Sportpromotie 2013 50-PLUSSERS Deelname Sportelgemeente 2013 Regionale sportdag 50+ op 25 april Eigen sportdag in december

34 Sportpromotie 2013 G-SPORT Blijvende ondersteuning verenigingen met G-werking Sportkampen G-kids Sportdagen Bijzonder Onderwijs Project G-voetbal ism Sporting Lokeren

35 Sportpromotie 2013 SPORTVERENIGINGEN Sportkampen Sportsnacks Jong Lokeren Sport 6 juni 2013 Bijscholingen en opleidingen Nieuw project: Multimove voor kinderen

36 Sportgala 22 december 20u

37 Filmpje om even bij stil te staan Vrijwilligers in de sportclub Back to Basics http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w


Download ppt "Algemene Vergadering Donderdag 13 December. Agenda Voorstelling Coördinator Sportverenigingen Subsidiedossiers Algemeen Werkingssubsidie Impulssubsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google