De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M.K.G. databank Methodologie van controles en audits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M.K.G. databank Methodologie van controles en audits."— Transcript van de presentatie:

1 M.K.G. databank Methodologie van controles en audits

2 A. Huidige controles M.K.G.  In het ziekenhuis  FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu  geïnformatiseerd controleprogramma  macro- en microanalyses van de databank afwijkingen gemerkt als « °knipperlicht° » dienen verder onderzocht  externe audits : momenteel op basis van een knipperlichtsysteem

3 De externe audits worden door artsen van de FOD op permanente wijze vanuit 3 invalshoeken uitgevoerd  routine-inspecties op basis van random selectie volledige registratie nagekeken 40 dossiers/arts/dag  naargelang de resultaten van macro- en microanalyses of na de vaststellingen van reeds uitgevoerde audits  bijkomend onderzoek van max. 100 dossiers/dag op basis van knipperlicht(en) In de beginfase te veel fouten vastgesteld in * hoofddiagnose * verzwarende nevendiagnose * ingrepen ->audits uitgevoerd op 60 tot 80 verblijven met contrôle van HD, alle verzwarende ND en ingrepen  bij fraude-opsporing : doelgericht onderzoek van een statistisch voldoende groot aantal verblijven

4 B. Toekomstige audits : voorstellen  Routine-inspecties Doel : validatie van de databank Methodologie : 40 verblijven volledig nagekeken Benodigde tijd : 5 dagen/40 dossiers

5  Audits na vastelllingen bij de macro- en/of microanalyses van de databank, op eigen initiatief of op vraag van de dienstboekhouding van de ZH. Doel : validatie van specifieke gegevens ( knipperlicht ) Methodologie :  indien enkel knipperlicht : max. 100 dossiers/dag  indien HD + verzwarende ND + ING  60 dossiers/dag Voorstel : aantal nagekeken dossiers i.v.m. de grootte van het ZH. Benodigde tijd : 7 dagen/60 dossiers B. Toekomstige audits : voorstellen

6  Audits in het kader van fraude-opsporing Doel : uiteraard fraude-opsporing Methodologie :  administratie :  steekproef van 200 dossiers/ZH  NRZV :  onderzoek van 500 tot 1000 dossiers/ZH Benodigde tijd :  voorstel administratie : 25 dagen/200 dossiers  voorstel NRZV : 60 dagen/600 dossiers B. Toekomstige audits : voorstellen

7 Beschikbare middelen  Instrumenten :  extractieprogramma en geïnformatiseerd auditrapport  databank – analyse  samenwerking met analisten  Artsen-inspecteurs : momenteel  Fartsen : 2,8 Fteq (2 + ⅘ )  Nartsen : 1,5 Fteq (1 + ½)  FNartsen : 1,0 Fteq N.B. : de BPR voorziet een inspectie- team van 13,5 artsen

8 Toepassingsgebied Aantal algemene ZH Vlaanderen83 Brussel20 Wallonië46 Grootte van het ZH Klein69 Middelgrote54 Grote26

9 Toepassing in de toekomst  Jaarlijkse controle  150 ZH  Audit in kader van fraude (10%) : 15 ZH  Overblijvende ZH : 135 ZH  routineonderzoek ⅓  onderzoek op « knipperlicht »⅔  130 werkdagen beschikbaar per arts voor inspecties Beboeften aan artsen-inspecteurs : 17 FTeq

10 Resultaten van de vorige audits  Eerste audits : 36 dossiers/ZH at random alle algemene ZH minstens 1 maal bezocht  Audit van alle SP-diensten herhaald in 2003  Audit op dagziekenhuisverblijven Studie van korte verblijven (< 3 dagen) uit DRG’s die in aanmerking komen voor daghospitalisatie  Audit op basis van knipperlichten volgens methodologie goedgekeurd door de « M.K.G. commissie »


Download ppt "M.K.G. databank Methodologie van controles en audits."

Verwante presentaties


Ads door Google