De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trillingen Normen-meten-beheersen 1. Waarom trillingen meten en evalueren 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trillingen Normen-meten-beheersen 1. Waarom trillingen meten en evalueren 2."— Transcript van de presentatie:

1 Trillingen Normen-meten-beheersen 1

2 Waarom trillingen meten en evalueren 2

3 Info pagina 4:Resonanties van lichaamsdelen Wanneer de frequentie van een uitwendige krachtwerking in de buurt ligt van de eigenfrequentie van een trillend voorwerp wordt deze laatste trilling versterkt ! De meeste eigenfrequenties van lichaamsonderdelen liggen in het bereik van de trillingsfrequenties van gebruikte werktuigen, transportmiddelen enz….. Dus opletten geblazen! Deze trillingen kunnen aanleiding geven tot gezondheidsproblemen 3

4 Resonanties in lichaamsdelen! 4

5 Info pagina 6: de rms waarde van de versnelling 5 Accelerometers ( sensors+meetapparatuur+software)

6 De relevante meetgrootheid De versnelling ten gevolge van de trilling : a de amplitude van de RMS waarde van de versnelling gemeten volgens 3 assen (a x,a y,a z ) Meettoestel: accelerometer ( sensor= piëzo-electrisch kristal). Deze geeft een spanning af recht evenredig met de geïnduceerde lading Q door de uitgeoefende drukkracht en dus met a. V ~ Q= C. F = C.m.a 6 F

7 Relevante regelgeving KB van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen de risico’s van mechanische trillingen ( B.S. 14 juli 2005) Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement Metingen volgens – Iso 2631 deel 1 ( evaluation of human exposure to whole body vibration ) : definieert a w en de weegkurven Wd ( horizontale vibratie in x en y richting) en Wk ( verticale vibratie) – Iso 5349 ( evaluation of human exposure to the hand/arm transmitted vibration) en de weegkurve Wh – Iso 8041 : instrumentatie  definieert de weegcurve WBc ( combinatie van alle richtingen) voor continue- en schokvibraties en de gevoeligheid van de accelerometer ( mV/g) 7

8 Analogie tussen geluids- en trillingsblootstelling De meetgrootheid : L p in dB a (versnelling) in m/s² Equivalent niveau : L eq a eq Dagelijkse Blootstelling : L ex,8 A(8) Wegingen : A en C weging frequentiewegingen afzonderlijk voor hand/arm en gehele lichaam (whole body) Normen : actiewaarden en grenswaarden 8

9 Info pagina 10 9 Meetassen voor lichaamstrillingen ( whole body): contactvlak is het x,y vlak Meetassen voor hand: z-as volgens de arm, y-as volgens de handpalm en x-as loodrecht op de handpalm

10 Verschillen tussen geluids-en trillingsblootstelling a is een vector en het lichaam is trillingsrichting gevoelig  a x,a y,a z Onderscheid tussen lichaamstrillingen ( L ) langs voeten en/of zetel en trillingen langs handen en armen (h) 10

11 Evaluatie grootheden Er wordt gemeten volgens de drie assen x, y, z gedurende een bepaalde taak i met een duur T i in een dagtaak van 8 uren (a x (t),a y (t),a z (t)) Voor elk van de trillingsassen wordt het volgende gedaan: 11

12 Info pagina 13: de wegingen Gezien de gevoeligheid aan trillingen met specifieke frequenties (de resonantiefrequenties) van lichaamsonderdelen worden aangepaste frequentie wegingen ( filtering) toegepast op de metingen. Daarvoor wordt eerst het spectrum bepaald van de metingen a(f) en deze wordt vermenigvuldigd met de wegingskurven w : a(f).w (1) Soms worden diverse wegingskurven gebruikt voor de verschillende assen, zo bijvoorbeeld wd, wk Dan wordt van (1) het aanverwante signaal herberekend resulterend in de gewogen metingen a w,x a w,y a w,z Men kan ook en zal in de praktijk rechtstreeks op de signalen een aangepaste convolutie toepassen. 12

13 Voor lichaamstrillingen 1. a x (t) a y (t) a z (t) 2. Frequentieweging 13 Freq.analyse a x,wd a y,wd a z,wk

14 3. Equivalente gewogen niveau’s over de duur van de trilling T i : a eq,wd,x a eq,wd,y a eq,wk,y 4. De versnelling van de Dagelijkse Blootstelling van die taak 5. De volledige versnelling van de Dagelijkse Blootstelling volgens één as over alle taken: 14 Voor elke as

15 Voor hand/arm trillingen Er is maar één frequentieweging, toepasbaar op alle assen : w h  a eq,wh,x, a eq,wh,y, a eq,wh,z 15

16 Berekening van de resulterende A(8) in de drie assen: 1. voor hand/arm trilli ngen Indien gemeten wordt volgens de 3 assen is Indien uitsluitend gemeten volgens één enkele as: correctiefaktor k voor de dominante as – K=1 als er één dominante as is – K=1.2 als amplitude van twee andere assen 50% is – K=1.4 = 2 0.5 als er 2 dominante assen zijn – K=1.7= 3 0.5 bij drie assen met dezelfde amplitude 16

17 2. Voor lichaamstrillingen 17 A 3assen is de wettelijke beoordelingswaarde en wordt vergeleken met de actiewaarde en de grenswaarde !

18 Voorbeeld van hand/arm trilling : twee taken langs één as gemeten taakmachineA eq,i TiTi A i (8) 1slijpmachine5.654.4 2klopboor12.526.3 18 Wat is A(8) ? A(8)=(A1^2*(5/8)+B1^2*(2/8))^(1/2)=7.6 m/s² > GW !!!!

19 Info voorbeeld : berekenen van A(8) voor lichaamstrilling van één taak in de 3 assen ( volgens gegevens fabrikant) 19

20 Normen en evaluatie 20 A 3assen (8) wordt afgewogen aan de actiewaarden en grenswaarden Normen voor hand/arm trillingen

21 21 Normen voor globale lichaamstrillingen

22 evaluatie 22 ??

23 Info pagina 24. Een alternatieve beoordelingsparameter voor schokken en meer bruske bewegingen ( intermettente versnellingen): de Vibration Dose Value VDV 23 Als er verschillende taken zijn is de VDV- blootstelling volgens een as i:

24 Evaluatie (2) 24

25 Info voorbeeld. Aan de hand van A(8) of VDV(8) kan men de toegestane werkduur van een dagtaak berekenen en de arbeid herstructureren ! 25 A 3assen (8)= 0.5.Dit is juist de actiewaarde, dus de werknemer mag dit werk met a eq,y = 0.4 gedurende 6.5 uren uitvoeren ! Voorbeeld : herneem het voorbeeld van pagina 19

26 Mogelijke maatregelen 26 De ondergrond Technische maatregelen: Welke factoren beïnvloeden de trillingssterkte? Organisatorische maatregelen:Hoe herorganiseren we het werk om de blootstelling te verminderen Technische maatregelen

27 27

28 28 1. info volgende pagina 29: Zelf metingen uitvoeren is veelal nodig want er is soms een grote discrepantie tussen de data van fabrikanten ( en deze zijn er niet voor VDV ) en de zelf gemeten data voor een werktaak, zie het voorbeeld ! 2. Tijdsduur tot de actiewaarde (AW): bepaal eerst de meest belaste as

29 Werkindeling :bepalen en inventarisatie van toegestane werkduur 29 Gemeten*1.41

30 Besluit:De moraal 30

31 Bijlage 1 : Voorbeelden van veel gebruikte werktuigen 31

32 Bijlage 2 : werkvoorbeeld 1 32 Een transportwerker gebruikt 1 uur voor het laden van zijn vracht met een kleine vorklift. Het transport zelf duurt 6 uren. Wat is A 3assen (8)? Dus A 3assen (8) = 0.4 en dus kleiner dan de actiewaarde voor ‘whole body’ trilling zijnde 0.5

33 Bijlage 3: werkvoorbeeld 2 33 Wat is VDV(8) voor dezelfde transportwerker uit vorig voorbeeld als de meting voor het werk met de vorklift 1 uur duurt en tijdens het transport gedurende 4 uren werden gemeten? De meetresultaten zijn: VDV(8)=VDV z is dus 12 m/s 1.75 en is groter dan de actiewaarde maar kleiner dan de grenswaarde

34 Bijlage 4: links De wbv calculator http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculat or.htm ( opgepast ze nemen als actiewaarde voor VDV= 17 m/s 1.75 !) http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/calculat or.htm De hand/arm calculator http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibratio ncalc.htm http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibratio ncalc.htm 34

35 Bijlage 5:oefeningen 1.Calculate A(8) for someone who works 4 h, 3 h, 90 minute and 30 minute periods exposed to rms hand accelerations of 1.5 m/s 2, 2 m/s 2, 2.5 m/s 2 and 3 m/s 2 respectively. 2.The Bosch GBR 14C electric powered grinder has a hand-grip vibration of 4 m/s 2. Calculate how long the grinder may be used for before the Physical Agents Directive (Vibration) action value of A(8) = 1.15 m/s 2 is reached. 3.The Husqvarna petrol-engined chain saw has two handles (the control handle and the support handle) with vibrations of 3.5 m/s 2 and 3.1 m/s 2 respectively. Calculate how long the tool may be used for before the P.A.D. (Vibration) action value of A(8) = 1.15 m/s 2 is reached. 4.An operative uses two power tools, A and B. He uses A for a total of 75 minutes and B for a total of 2.5 hours. The acceleration levels of the hand grips are: 130 dB re 1 μm/s 2 for A; and 115 dB re 1 μm/s 2 for B. Calculate A(8) for this operative. 5.An impulsive vibration on a hand grip lasts 3 s, has an rms acceleration of 8 m/s 2 and a peak acceleration of 30 m/s 2. (a)Justify using eVDV as an index of measurement of exposure (b)Calculate the eVDV of: (i) one event; and (ii) two events. (c)How many events can occur before the P.A.D.(V) action value of 21 m/s 1.75 is exceeded. 35

36 36 Answers 1.Energy doses of 9, 12, 9.375 and 4.5 respectively. A(8) = 2.1 m/s 2 2.0.661 h = 39.7 min 3.3.5 m/s 2 ≡ 130.9 dB re 1 μm/s 2 and 3.1 m/s 2 ≡ 129.8 dB re 1 μm/s 2 3.5 m/s 2 is the larger and determining acceleration, may be used for up to 0.86 h = 51.8 min 4.130 dB ≡ 3.16 m/s 2 and 115 dB ≡ 0.56 m/s 2 which are for 1.25 h and 2.5 h respectively, giving energy doses of 12.482 and 0.784 respectively. A(8) = 1.29 m/s 2 5.(a) Crest factor = peak/rms = 30/8 = 3.75 which is less than 6. (b) (i) 14.7 m/s 1.75 (b) (ii) 17.5 m/s 1.75 (c) 4 (4.12)


Download ppt "Trillingen Normen-meten-beheersen 1. Waarom trillingen meten en evalueren 2."

Verwante presentaties


Ads door Google