De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pgol!? januari 2003 PGO!?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pgol!? januari 2003 PGO!?."— Transcript van de presentatie:

1 pgol!? januari 2003 PGO!?

2 industrieel ingenieur
INWE EA 19 nov 2000 industrieel ingenieur januari 2003 PGO!? PGO!?

3 het beroep, de competenties:
creatief probleemoplossend communicatief leidinggevend flexibel eeuwig lerend met helikoptervisie en vermogen tot verbinden van vakgebieden januari 2003 PGO!?

4 de studenten werkzaam volgzaam ernstig eerder gesloten
denkers, geen praters puntensprokkelaars januari 2003 PGO!?

5 het onderwijsproces: bepaald door de docenten januari 2003 PGO!?

6 de leeromgeving: leeromgeving = school leeromgeving = artificieel
omkadering van het traditionele zender/ontvanger-model januari 2003 PGO!?

7 traditioneel (=lineair) onderwijsleermodel
zender (= individuele docent) « zendt » kennis (= ‘objectief gegeven’) « ontvangt » ontvanger (= individuele leerder) januari 2003 PGO!?

8 “Ik heb een hond gekocht”
“Is het een langharige?” “Nee, wat gemengd” “Oh ja, een grote?” “Nee, niet zo groot” “Klinkt als een leuke hond!” “Ja, hè?” januari 2003 PGO!?

9 ‘Ceci n’est pas un lapin’
Knuffeldier Sex machine Hamburger Konijn Bontjas Tekenfilmster ‘Ceci n’est pas un lapin’ De betekenis die ik ergens aan geef, is nooit identiek aan uw betekenis, al kunnen ze elkaar dicht benaderen januari 2003 PGO!?

10 de docenten beslissen wat hun studenten moeten kennen
grotendeels baas over HUN vakken inhoudelijk op examens theorie is belangrijkst eisen zijn vaak reproductief januari 2003 PGO!?

11 het curriculum aparte vakken, bepaald door (oude) wetten en geschiedenis theorie labo oefeningen vaak gedeeld met andere opleidingen (is goedkoper) januari 2003 PGO!?

12 analoge elektronica telecom systeemtheorie digitale systemen
INWE EA 19 nov 2000 analoge elektronica telecom systeemtheorie digitale systemen The conventional EE curriculum tends to be developed through vertical strands similar to those shown in the diagram. There is a danger that linkages between topics in these strands will not be appreciated by students because the courses or modules in which they are taught are too compartmentalised. Tutors and or students have to make a conscious effort to make the connections between the different strands. aandrijftechnieken machines januari 2003 PGO!? PGO!?

13 hoe leert men eigenlijk?
nieuwe inzichten januari 2003 PGO!?

14 constructivisme leren = actief (+) proces van kennisconstructie
leren gebeurt voortbouwend op relevante voorkennis leren gebeurt het effectiefst in authentieke leeromgevingen leren = sociaal proces leren = verantwoordelijkheid van de leerder januari 2003 PGO!?

15 nieuwe video-camera hoe ga ik ermee aan de slag?
Ik zie wel wat ik tegen kom. Ik lees eerst de gebruiksaanwijzing. Doe het me voor. Laat me ermee prutsen. ® Ongericht ® Betekenisgericht ® Reproductiegericht ® Toepassingsgericht januari 2003 PGO!?

16 wat na de eerste ervaring?
toepassingsgericht Wat heb ik nu eigenlijk gedaan ® reflectie betekenisgericht Eens kijken of het echt werkt ® actief experimenteren reproductiegericht Eens kijken of ik het ook kan ongericht Kan overal uitkomen januari 2003 PGO!?

17 leermodel concreet, ervaring observatie, actief, reflectie experiment
abstract, concept januari 2003 PGO!?

18 Deductief (concrete ervaring)
Inductief (gedachtenconstructie uit theoretisch model) Actief leren Passief leren januari 2003 PGO!?

19 Reflectieve observatie
Concrete ervaring Reflectieve observatie Actief experimenteren Abstract conceptualiseren januari 2003 PGO!?

20 DROMER DOENER DENKER BESLISSER januari 2003 PGO!?

21 Doener: Voert plannen uit. Experimenteert, past zich gemakkelijk aan, creatief, neemt risico's, intuïtief, ongeduldig, doordouwerig Dromer: Fantasierijk, emotioneel, spontaan, bekijkt alles van meerdere kanten.Belangstelling voor cultuur Beslisser: Zoekt direct praktische toepassing. Redeneert deductief (alg.-byz,). Focust graag op een specifiek probleem. Belangstelling vooral op dingen. Denker: Bedenkt theoretische modellen, inductief redenerend, (byz. – alg.) Minder geinteresseerd in praktijk. Synthetisch denkvermogen. Geinteresseerd in abstracte concepten. januari 2003 PGO!?

22 wat willen we? aansluiting bij leerstijl van student ® effectiever
meer initiatief bij de studenten ® betere motivatie flexibeler aanbieden van het onderwijs. onderwijs beter afgestemd op de latere beroepssituatie einddoelen gericht op verwerven en uitbouwen van competenties integratie van theorie, experiment en/of simulatie aangevuld met secundaire vaardigheden januari 2003 PGO!?

23 eerste oplossing projecten in de laboratoria
dus geen starre oefeningen doel: verwerken, toepassen, integreren van leerstof ook: samenwerken, plannen, communiceren opdracht: eerst klein, praktisch en later groter en breder met aansluiting op theorie januari 2003 PGO!?

24 kan het niet beter? de motivatie van de studenten stijgt MAAR
de link naar de theorie wordt niet steeds gelegd en het besef groeit dat ex cathedra niet rendeert hoe goed we ook zijn, hoe veel we ook werken, het is de student die moet leren en het ook moet willen januari 2003 PGO!?

25 oplossing: ‘geleidelijke’? overgang naar probleemgestuurd onderwijs
verbetering: student- i.p.v. docentgecentreerd bevorderen zelfstudie geen lappendeken van vakken meer maar interdisciplinair werken januari 2003 PGO!?

26 wat is PGO midden ‘60, Mc Master Canada, geneeskunde
studentgecentreerd basis: constructivisme begrip door interactie met omgeving cognitieve conflicten stimuleren leren kennis komt na discussie met anderen januari 2003 PGO!?

27 kenmerken van PGO leren door problemen op te lossen zelfgestuurd
in kleine groepen minder contacturen nog minder doceeruren veel zelfstudie beroepsgerichte problemen januari 2003 PGO!?

28 voordelen van PGO samenwerken: communicatief creatief
problemen oplossen leren (levenslang) leren rendement verhoogt beroepsgericht geen afgelijnde vakken januari 2003 PGO!?

29 De PGO spiraal kennisverwerving integratie van vakken INWE EA
19 nov 2000 De PGO spiraal kennisverwerving In contrast, PBL is based on the notion of a learning spiral which integrates all of the various themes or strands together. In this way students can readily begin to understand the interdependencies that exist between subject areas - the links between topics. Instead of visualising the learning process as being compartmentalised into vertical strands it can be thought of instead as a structured sequence of problem scenarios that introduce topics to students in a progressive way. Any one of these scenarios may include some or all of the topics that were previously taught as individual subject strands, but now students can begin to appreciate the way that these topics can interrelate to one another. integratie van vakken januari 2003 PGO!? PGO!?

30 blok5 blok4 blok3 blok2 blok1 INWE EA 19 nov 2000
PBL graduates have different competencies to those from conventional courses. Range of detailed knowledge and immediate recall of facts may be less, depth of understanding and long term recall, and key skills, will be better. Glasgow - failure rates with PBL slightly lower than conventional course PBL may not be suited to everyone: Those who are loners; averse to working in teams or groups Those unwilling or unable to learn, or who expect to be taught Those who are not inquisitive, who find problem solving uninteresting blok2 blok1 januari 2003 PGO!? PGO!?

31 hoe verloopt PGO? er zijn onderwijsgroepen (+/- 8 studenten)
zij krijgen problemen voorgeschoteld en moeten die bespreken en, na studie,samen oplossen het verwerkingsstramien is de zevensprong (in Maastricht, zeer strikt) de leerstof van een periode (6 à 8 weken) wordt in een blokboek beschreven januari 2003 PGO!?

32 Proces van probleem- gestuurd leren
Onderwijsgroep Probleem Zelfstudie Onderwijsgroep januari 2003 PGO!?

33 blokboek: studieprocedure opdrachten en taken onderwijsactiviteiten
timing literatuur doelen deskundigen januari 2003 PGO!?

34 de onderwijsgroepen werken zelfstandig
er is een tutor (docent) die het proces in de gaten houdt er is een wisselende rolverdeling in de groep er kan een bloktoets of een beoordeling (door de docenten en medestudenten) zijn januari 2003 PGO!?

35 De methode van ‘de Zevensprong’
Formuleren leerdoelen Zelfstudie: greep krijgen op informatie over/rond leerdoelen Synthese /integratie & toepassen van nieuwe kennis Begripsverheldering tekst probleem Formuleren probleemstellingen Analyse stap 1: Brainstormen Analyse stap 2: Uitdiepen ideeën, theorietjes, opvattingen: clusteren ieders bijdragen januari 2003 PGO!?

36 en de docenten?? verandert naar:
groepswerk weliswaar met themaspecialisten werken aan blokboeken af en toe doceren of labo’s en oefeningen begeleiden coaching januari 2003 PGO!?

37 de blokboeken vakken verdwijnen en thema’s komen in de plaats
1 thema = 1 blokboek 1 thema = verschillende cases (ong 10), liefst reële praktijkgevallen een case staat in een context die uit de realiteit zou moeten komen 9 stappen om een case te ontwikkelen januari 2003 PGO!?

38 de leeromgeving lokalen en lokaaltjes PC’s documentatie en literatuur
experimenteermateriaal januari 2003 PGO!?

39 Zijn er varianten? Evenveel als er hogescholen zijn: timing, verhouding PGO/klassiek Probleem/project/ontwerp Meestal nog een continue stroom van ondersteunende vakken januari 2003 PGO!?

40 Een voorbeeld? januari 2003 PGO!?

41 Geluidbewust ontwerpen
INWE EA 19 nov 2000 Geluidbewust ontwerpen Duur: 80 uren herfst (2 sp’en) Studenten: 15-30 Discipline: Werktuigbouwkunde Onderwijsvorm: Werken in groepen (4-6) project- en probleemgeöriënteerd Samenwerking: Afdeling Mechatronic Case: Bedrijf met geluidprobleem Communicatie: Internet comm. platform januari 2003 PGO!? PGO!?

42 Andere voorbeelden? TUE: OGO met verschillende kleinere pgo’s
TUW:deels projectgestuurd Massachusetts: analoge CMOS Douai: wiskunde Eigen ervaring januari 2003 PGO!?

43 Reacties studenten: Ik vond het goed dat we moesten samenwerken
In het begin wisten we niet goed hoe eraan te beginnen Goede sfeer, de tijd vliegt voorbij Ideeën kwamen plots vrij, het kon er heel serieus aan toe gaan Het was heel bevorderlijk om het vak te studeren januari 2003 PGO!?

44 “Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full!”
INWE EA 19 nov 2000 “Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full!” Ik wens u nog een prettige dag! januari 2003 PGO!? PGO!?


Download ppt "Pgol!? januari 2003 PGO!?."

Verwante presentaties


Ads door Google