De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2003PGO!?1 pgol!?. januari 2003PGO!?2 industrieel ingenieur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2003PGO!?1 pgol!?. januari 2003PGO!?2 industrieel ingenieur."— Transcript van de presentatie:

1 januari 2003PGO!?1 pgol!?

2 januari 2003PGO!?2 industrieel ingenieur

3 januari 2003PGO!?3 het beroep, de competenties:  creatief  probleemoplossend  communicatief  leidinggevend  flexibel  eeuwig lerend  met helikoptervisie en vermogen tot verbinden van vakgebieden

4 januari 2003PGO!?4 de studenten  werkzaam  volgzaam  ernstig  eerder gesloten  denkers, geen praters  puntensprokkelaars

5 januari 2003PGO!?5 het onderwijsproces:  bepaald door de docenten

6 januari 2003PGO!?6 de leeromgeving :  leeromgeving = school  leeromgeving = artificieel  leeromgeving = omkadering van het traditionele zender/ontvanger- model

7 januari 2003PGO!?7 traditioneel (=lineair) onderwijsleermodel zender (= individuele docent) « zendt » kennis (= ‘objectief gegeven’) ontvanger (= individuele leerder) « ontvangt »

8 januari 2003PGO!?8 “Ik heb een hond gekocht” “Oh ja, een grote?”“Nee, niet zo groot” “Is het een langharige?”“Nee, wat gemengd” “Klinkt als een leuke hond!” “Ja, hè?”

9 januari 2003PGO!?9 De betekenis die ik ergens aan geef, is nooit identiek aan uw betekenis, al kunnen ze elkaar dicht benaderen ‘Ceci n’est pas un lapin’ Tekenfilmster Bontjas KnuffeldierSex machine Hamburger Konijn

10 januari 2003PGO!?10 de docenten  beslissen wat hun studenten moeten kennen  grotendeels baas over HUN vakken inhoudelijk op examens  theorie is belangrijkst eisen zijn vaak reproductief

11 januari 2003PGO!?11 het curriculum  aparte vakken, bepaald door (oude) wetten en geschiedenis theorie labo oefeningen vaak gedeeld met andere opleidingen (is goedkoper)

12 januari 2003PGO!?12 analoge elektronica telecom systeemtheorie digitale systemen aandrijftechnieken machines

13 januari 2003PGO!?13 hoe leert men eigenlijk? nieuwe inzichten

14 januari 2003PGO!?14 constructivisme  leren = actief (+) proces van kennisconstructie  leren gebeurt voortbouwend op relevante voorkennis  leren gebeurt het effectiefst in authentieke leeromgevingen  leren = sociaal proces  leren = verantwoordelijkheid van de leerder

15 januari 2003PGO!?15 nieuwe video-camera  hoe ga ik ermee aan de slag? Ik zie wel wat ik tegen kom. Ik lees eerst de gebruiksaanwijzing. Doe het me voor. Laat me ermee prutsen.  Ongericht  Betekenisgericht  Reproductiegericht  Toepassingsgericht

16 januari 2003PGO!?16 wat na de eerste ervaring?  toepassingsgericht Wat heb ik nu eigenlijk gedaan   reflectie  betekenisgericht Eens kijken of het echt werkt   actief experimenteren  reproductiegericht Eens kijken of ik het ook kan   actief experimenteren  ongericht Kan overal uitkomen

17 januari 2003PGO!?17 leermodel concreet, ervaring abstract, concept observatie, reflectie actief, experiment

18 januari 2003PGO!?18 Deductief (concrete ervaring) Inductief (gedachtenconstructie uit theoretisch model) Actief lerenPassief leren

19 januari 2003PGO!?19 Concrete ervaring Abstract conceptualiseren Actiefexperimenteren Reflectieveobservatie

20 januari 2003PGO!?20 DOENER DROMER DENKER BESLISSER

21 januari 2003PGO!?21 Doener: Voert plannen uit. Experimenteert, past zich gemakkelijk aan, creatief, neemt risico's, intuïtief, ongeduldig, doordouwerig Dromer: Fantasierijk, emotioneel, spontaan, bekijkt alles van meerdere kanten.Belangstelling voor cultuur Denker: Bedenkt theoretische modellen, inductief redenerend, (byz. – alg.) Minder geinteresseerd in praktijk. Synthetisch denkvermogen. Geinteresseerd in abstracte concepten. Beslisser: Zoekt direct praktische toepassing. Redeneert deductief (alg.-byz,). Focust graag op een specifiek probleem. Belangstelling vooral op dingen.

22 januari 2003PGO!?22 wat willen we? aansluiting bij leerstijl van student  effectiever meer initiatief bij de studenten  betere motivatie flexibeler aanbieden van het onderwijs. onderwijs beter afgestemd op de latere beroepssituatie einddoelen gericht op verwerven en uitbouwen van competenties integratie van theorie, experiment en/of simulatie aangevuld met secundaire vaardigheden

23 januari 2003PGO!?23 eerste oplossing  projecten in de laboratoria  dus geen starre oefeningen  doel: verwerken, toepassen, integreren van leerstof  ook: samenwerken, plannen, communiceren  opdracht: eerst klein, praktisch en later groter en breder met aansluiting op theorie

24 januari 2003PGO!?24 kan het niet beter?  de motivatie van de studenten stijgt MAAR  de link naar de theorie wordt niet steeds gelegd en  het besef groeit dat ex cathedra niet rendeert  hoe goed we ook zijn, hoe veel we ook werken, het is de student die moet leren en het ook moet willen

25 januari 2003PGO!?25 oplossing:  ‘geleidelijke’? overgang naar probleemgestuurd onderwijs  verbetering: student- i.p.v. docentgecentreerd bevorderen zelfstudie geen lappendeken van vakken meer maar interdisciplinair werken

26 januari 2003PGO!?26 wat is PGO  midden ‘60, Mc Master Canada, geneeskunde  studentgecentreerd  basis: constructivisme begrip door interactie met omgeving cognitieve conflicten stimuleren leren kennis komt na discussie met anderen

27 januari 2003PGO!?27 kenmerken van PGO  leren door problemen op te lossen  zelfgestuurd  in kleine groepen  minder contacturen  nog minder doceeruren  veel zelfstudie  beroepsgerichte problemen

28 januari 2003PGO!?28 voordelen van PGO  samenwerken: communicatief  creatief  problemen oplossen  leren (levenslang) leren  rendement verhoogt  beroepsgericht  geen afgelijnde vakken

29 januari 2003PGO!?29 kennisverwerving De PGO spiraal integratie van vakken

30 januari 2003PGO!?30 blok1 blok2 blok3 blok4 blok5

31 januari 2003PGO!?31 hoe verloopt PGO?  er zijn onderwijsgroepen (+/- 8 studenten)  zij krijgen problemen voorgeschoteld en moeten die bespreken en, na studie,samen oplossen  het verwerkingsstramien is de zevensprong (in Maastricht, zeer strikt)  de leerstof van een periode (6 à 8 weken) wordt in een blokboek beschreven

32 januari 2003PGO!?32 Proces van probleem- gestuurd leren Probleem Onderwijsgroep Zelfstudie Onderwijsgroep

33 januari 2003PGO!?33  blokboek: studieprocedure  opdrachten en taken  onderwijsactiviteiten  timing  literatuur  doelen  deskundigen

34 januari 2003PGO!?34  de onderwijsgroepen werken zelfstandig  er is een tutor (docent) die het proces in de gaten houdt  er is een wisselende rolverdeling in de groep  er kan een bloktoets of een beoordeling (door de docenten en medestudenten) zijn

35 januari 2003PGO!?35 De methode van ‘de Zevensprong’  Begripsverheldering tekst probleem  Formuleren probleemstellingen  Analyse stap 1: Brainstormen  Analyse stap 2: Uitdiepen ideeën, theorietjes, opvattingen: clusteren ieders bijdragen  Formuleren leerdoelen  Zelfstudie: greep krijgen op informatie over/rond leerdoelen  Synthese /integratie & toepassen van nieuwe kennis

36 januari 2003PGO!?36 en de docenten?? verandert naar: groepswerk weliswaar met themaspecialisten werken aan blokboeken af en toe doceren of labo’s en oefeningen begeleiden coaching

37 januari 2003PGO!?37 de blokboeken  vakken verdwijnen en thema’s komen in de plaats  1 thema = 1 blokboek  1 thema = verschillende cases (ong 10), liefst reële praktijkgevallen  een case staat in een context die uit de realiteit zou moeten komen  9 stappen om een case te ontwikkelen

38 januari 2003PGO!?38 de leeromgeving  lokalen en lokaaltjes  PC’s  documentatie en literatuur  experimenteermateriaal

39 januari 2003PGO!?39 Zijn er varianten?  Evenveel als er hogescholen zijn: timing, verhouding PGO/klassiek  Probleem/project/ontwerp  Meestal nog een continue stroom van ondersteunende vakken

40 januari 2003PGO!?40 Een voorbeeld?

41 januari 2003PGO!?41 Geluidbewust ontwerpen  Duur:80 uren herfst (2 sp’en)  Studenten:15-30  Discipline:Werktuigbouwkunde  Onderwijsvorm:Werken in groepen (4-6) project- en probleemgeöriënteerd  Samenwerking: Afdeling Mechatronic  Case:Bedrijf met geluidprobleem  Communicatie:Internet comm. platform

42 januari 2003PGO!?42 Andere voorbeelden?  TUE: OGO met verschillende kleinere pgo’s  TUW:deels projectgestuurd  Massachusetts: analoge CMOS  Douai: wiskunde  Eigen ervaring

43 januari 2003PGO!?43 Reacties studenten:  Ik vond het goed dat we moesten samenwerken  In het begin wisten we niet goed hoe eraan te beginnen  Goede sfeer, de tijd vliegt voorbij  Ideeën kwamen plots vrij, het kon er heel serieus aan toe gaan  Het was heel bevorderlijk om het vak te studeren

44 januari 2003PGO!?44 “Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full!”


Download ppt "Januari 2003PGO!?1 pgol!?. januari 2003PGO!?2 industrieel ingenieur."

Verwante presentaties


Ads door Google