De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REVALIDATIE Definitie Doel Doelgroep Inclusie-criteria

Verwante presentaties


Presentatie over: "REVALIDATIE Definitie Doel Doelgroep Inclusie-criteria"— Transcript van de presentatie:

1 REVALIDATIE Definitie Doel Doelgroep Inclusie-criteria
Exclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten

2 Definitie Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval en hoe deze te voorkómen of zo gering mogelijk te houden.

3 Classificatie WGO ICIDH: ICF:
Stoornis, beperking en handicap (definities ontleend aan de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH): Stoornis (impairment): iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van een anatomische, fysiologische of psychische structuur of functie; Beperking (disability): elke vermindering of afwezigheid van de vaardigheid om een activiteit uit te voeren op de manier en in het bereik dat normaal wordt geacht voor mensen van gelijke leeftijd, sexe en cultuur; Handicap: de nadelige positie voortvloeiend uit een stoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving van een persoon wordt belemmerd, beperkt of onmogelijk gemaakt. ICF:

4 Methode SAMPC RAP

5 Sampc-systeem revalidatiediagnose S : somatisch A : ADL
M: het maatschappelijk functioneren P : het psychisch functioneren C : de communicatie

6 RAP-systeem Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP) de betrouwbaarheid en validiteit van het RAP zijn wetenschappelijk onderzocht en getoetst

7 De zwaardere revalidatie
Doel De zwaardere revalidatie (multidisciplinair)

8 Neurologische patiënten Locomotorische patiënten
Doelgroep Neurologische patiënten Locomotorische patiënten

9 Neurologische patiënten
MS CVA / Parkinson/ Contusio cerebri/ Hersenchirurgie/ Dwarslaesie/ Huntington/ Friedreich/ perifeer neurogeen (PNP) …

10 Locomotorische patiënten
Polytrauma Amputatie THP TKP reuma…

11 (geen absoluut criterium)
Inclusie criteria Revalideerbaarheid Leeftijd (geen absoluut criterium)

12

13

14 Cognitief te beperkt (dementerend…) Decubituswonden
Exclusie criteria MRSA Cognitief te beperkt (dementerend…) Decubituswonden Geassisteerde ademhaling bij dwarslaesiepatiënten Huntington gevorderd stadium

15 Hosp /Amb Hospitalisatieduur (minimaal) => Ambulante behandeling Doel : verder zetten van de multidisciplinaire behandeling Vervoer : eigen / rolstoeltaxi

16 Revalidatiediensten Intake Bilanvorming Teamvergadering & revalidatieplan Behandeling & evaluaties Eindbilan & overdracht thuissituatie

17 Patiënt HA Ergo Sociale dienst Kine Neuroloog Fysiotherapeut Orthop
Psychiater Internist Ofthalmo Uro NKO Patiënt Verpleging Logo Psycho Bandagist

18 Medische dienst Geneesheren specialisten verbonden aan het centrum
Neuroloog – revalidatieartsen Geneesheer – specialist in de fysische geneeskunde Consulent geneesheren Internist Psychiater Uroloog Dermatoloog Ofthalmoloog Gynaecoloog Plastische chirurg

19 Medische technische dienst
EEG EKG SEP/VEP/BAER/MEP/MAG STIM EMG Longfunctie Medisch secretariaat 011/809112 Planning en briefwisseling consultaties Administratie en planning therapiën

20 Kinesitherapie Gangreëducatie Coördinatie training
Bekkenbodem training Aërobe training Ademhalingsoefeningen Hydrotherapie Sport Valpreventie (Balance Master – Balance Trainer)

21

22

23 Ergotherapie ADL – training Functionele training Arbeidstraining
Procesvaardigheden Rolstoeltraining Heroriënteren dagbesteding

24 Orthopedisch technieker: rolstoel, rollator, orthesen,…
Advies: ADL- hulpmiddelen woningaanpassing rolstoel aanpassing werkplek functioneringsrapport (elektronische rolstoel, scooter) Orthopedisch technieker: rolstoel, rollator, orthesen,…

25 Logopedie Afasie Apraxie Dysarthrie Slikstoornissen
Ademhalingsstoornissen

26 Psychologische dienst
Bilanvorming Algemeen cognitief functioneren Neuropsychologische functies Emotionele beleving en gedrag persoonlijkheidsaspecten Therapie Verwerkingsproblematiek of ziekte- en verliesverwerking gedragsproblemen Training Cognitieve vaardigheden

27 Sociale dienst Intake Sociale begeleiding van patiënt en familie
SIT – vergadering ontslagmanagement Sociale wetgeving/administratie Vlaams Agentschap voor personen met een handicap MDT PAB aanvraag en inschaling

28 Verpleging Verpleegzorg Verpleegkundige opvolging Individuele coaching
Toepassen revalidatieprincipes ~ paramedici

29

30 Familie Communicatie met de familie Intake arts Team Psycho
revalidatiedag revalidatietoer Familie-educatie Raadpleging Maatschappelijk werk


Download ppt "REVALIDATIE Definitie Doel Doelgroep Inclusie-criteria"

Verwante presentaties


Ads door Google