De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REVALIDATIE DefinitieDoelDoelgroepInclusie-criteriaExclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REVALIDATIE DefinitieDoelDoelgroepInclusie-criteriaExclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten."— Transcript van de presentatie:

1 REVALIDATIE DefinitieDoelDoelgroepInclusie-criteriaExclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten

2 Definitie Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval en hoe deze te voorkómen of zo gering mogelijk te houden. Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval en hoe deze te voorkómen of zo gering mogelijk te houden.

3 Classificatie WGO ICIDH: Stoornis, beperking en handicap (definities ontleend aan de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH): Stoornis, beperking en handicap (definities ontleend aan de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH): Stoornis (impairment): iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van een anatomische, fysiologische of psychische structuur of functie; Stoornis (impairment): iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van een anatomische, fysiologische of psychische structuur of functie; Beperking (disability): elke vermindering of afwezigheid van de vaardigheid om een activiteit uit te voeren op de manier en in het bereik dat normaal wordt geacht voor mensen van gelijke leeftijd, sexe en cultuur; Beperking (disability): elke vermindering of afwezigheid van de vaardigheid om een activiteit uit te voeren op de manier en in het bereik dat normaal wordt geacht voor mensen van gelijke leeftijd, sexe en cultuur; Handicap: de nadelige positie voortvloeiend uit een stoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving van een persoon wordt belemmerd, beperkt of onmogelijk gemaakt. Handicap: de nadelige positie voortvloeiend uit een stoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving van een persoon wordt belemmerd, beperkt of onmogelijk gemaakt.ICF:

4 Methode SAMPCRAP

5 Sampc-systeem revalidatiediagnose S : somatisch S : somatisch A : ADL A : ADL M: het maatschappelijk functioneren M: het maatschappelijk functioneren P : het psychisch functioneren P : het psychisch functioneren C : de communicatie C : de communicatie

6 RAP-systeem Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP) Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP) de betrouwbaarheid en validiteit van het RAP zijn wetenschappelijk onderzocht en getoetst de betrouwbaarheid en validiteit van het RAP zijn wetenschappelijk onderzocht en getoetst

7 Doel De zwaardere revalidatie (multidisciplinair)

8 Doelgroep Neurologische patiënten Locomotorische patiënten

9 Neurologische patiënten MS CVA / Parkinson/ Contusio cerebri/ Hersenchirurgie/ Dwarslaesie/ Huntington/ Friedreich/ perifeer neurogeen (PNP) …

10 Locomotorische patiënten PolytraumaAmputatieTHPTKPreuma…

11 Inclusie criteria RevalideerbaarheidLeeftijd (geen absoluut criterium) (geen absoluut criterium)

12

13

14 Exclusie criteria MRSA Cognitief te beperkt (dementerend…) Decubituswonden Geassisteerde ademhaling bij dwarslaesiepatiënten Huntington gevorderd stadium

15 Hosp /Amb Hospitalisatieduur (minimaal) => Ambulante behandeling Hospitalisatieduur (minimaal) => Ambulante behandeling Doel : verder zetten van de multidisciplinaire behandeling Doel : verder zetten van de multidisciplinaire behandeling Vervoer : eigen / rolstoeltaxi Vervoer : eigen / rolstoeltaxi

16 Revalidatiediensten Intake Intake Bilanvorming Bilanvorming Teamvergadering & revalidatieplan Teamvergadering & revalidatieplan Behandeling & evaluaties Behandeling & evaluaties Eindbilan & overdracht thuissituatie Eindbilan & overdracht thuissituatie

17 ErgoSociale dienst Patiënt Kine HA Bandagist Neuroloog Fysiotherapeut Orthop Psychiater Internist Ofthalmo Uro NKO Psycho Logo Verpleging

18 Medische dienst Geneesheren specialisten verbonden aan het centrum  Neuroloog – revalidatieartsen  Geneesheer – specialist in de fysische geneeskunde Consulent geneesheren  Internist  Psychiater  Uroloog  Dermatoloog  Ofthalmoloog  Gynaecoloog  Plastische chirurg

19 Medische technische dienst  EEG  EKG  SEP/VEP/BAER/MEP/MAG STIM  EMG  Longfunctie Medisch secretariaat  011/809112  Planning en briefwisseling consultaties  Administratie en planning therapiën

20 Kinesitherapie  Gangreëducatie  Coördinatie training  Bekkenbodem training  Aërobe training  Ademhalingsoefeningen  Hydrotherapie  Sport  Valpreventie (Balance Master – Balance Trainer)

21

22

23 Ergotherapie  ADL – training  Functionele training  Arbeidstraining  Procesvaardigheden  Rolstoeltraining  Heroriënteren dagbesteding

24  Advies:  ADL- hulpmiddelen  woningaanpassing  rolstoel  aanpassing werkplek  functioneringsrapport (elektronische rolstoel, scooter)  Orthopedisch technieker: rolstoel, rollator, orthesen,…

25 Logopedie  Afasie  Apraxie  Dysarthrie  Slikstoornissen  Ademhalingsstoornissen

26 Psychologische dienst Bilanvorming  Algemeen cognitief functioneren  Neuropsychologische functies  Emotionele beleving en gedrag  persoonlijkheidsaspecten Therapie  Verwerkingsproblematiek of ziekte- en verliesverwerking  gedragsproblemen Training  Cognitieve vaardigheden

27 Sociale dienst  Intake  Sociale begeleiding van patiënt en familie  SIT – vergadering  ontslagmanagement  Sociale wetgeving/administratie  Vlaams Agentschap voor personen met een handicap MDT MDT PAB aanvraag en inschaling PAB aanvraag en inschaling

28 Verpleging  Verpleegzorg  Verpleegkundige opvolging  Individuele coaching  Toepassen revalidatieprincipes ~ paramedici

29

30 Psycho Intake arts Familie revalidatietoer Team Maatschappelijk werk revalidatiedag Raadpleging Communicatie met de familie Familie-educatie


Download ppt "REVALIDATIE DefinitieDoelDoelgroepInclusie-criteriaExclusie-criteria Hospitalisatie => Ambulant Revalidatiediensten."

Verwante presentaties


Ads door Google