De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 1 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen SQL - SQL Server 2000 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 1 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen SQL - SQL Server 2000 "— Transcript van de presentatie:

1 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 1 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen SQL - SQL Server 2000  Werken met 1 tabel : SELECT, Statistische functies, GROUP BY  Werken met meerdere tabellen : JOIN, UNION, subselects, gecorreleerde subqueries  Definitie van tabellen, indexen  Wijzigen van tabellen : insert, update, delete  Views  Rechten en rollen  De catalogus  Triggers en stored procedures

2 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 2 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  Cursus Slides : op Dokeos Syllabus  Punten Permanente evaluatie : 20% –1 gequoteerde oefening Examen –Theorie : 40% –Oefeningen : 40%

3 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 3 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen Voor de oefeningen en voorbeelden wordt gebruik gemaakt van Microsoft SQL Server 2000  Downloaden software http://www.ma3d.com/http://www.ma3d.com/ “De hogeschool heeft met Signpost een overeenkomst i.v.m. het Microsoft MSDN Academic Alliance programma afgesloten. Het betreft hier het (zonder licentiekosten) ter beschikking stellen van de Microsoft server- en ontwikkelingsprogrammatuur voor studenten en docenten uit "informatica"-opleidingen. Het gebruik is uitdrukkelijk beperkt tot zuiver pedagogische toepassingen(op de hogeschool en thuis). Signpost staat in voor de distributie van de software via internet. Voor de aanbieding MSDNAA wordt per gebruiker een jaarlijkse bijdrage van € 27.50, excl. BTW gevraagd met een downloadlimiet van 12.5 Gbytes. Deze bevat o.a. SQL Server 2000, Visual Studio.Net,… Studenten registreren zich rechtstreeks bij Signpost via http://www.ma3d.com/msdnaa en betalen het bedrag rechtstreeks aan Signpost. Ook alle info kan op deze site gevonden worden.” http://www.ma3d.com/msdnaa

4 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 4 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  Hardware en Software vereisten + uitleg verschillende SQL server edities en vereisten qua OS : http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/e n-us/instsql/in_overview_74vn.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/e n-us/instsql/in_overview_74vn.asp  Installatie procedure : http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/e n-us/howtosql/ht_install_1xwl.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/e n-us/howtosql/ht_install_1xwl.asp  SQL Server Home : http://www.microsoft.com/sqlhttp://www.microsoft.com/sql

5 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 5 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen SQL Server :  Beheer Installatie, configuratie en beveiliging van SQL Server. Aanmaken van databanken Beheer van databanken : backup, restore,... Gebeurt adhv Enterprise manager –Client tool –Is een Microsoft Management Console snap-in –Toegankelijk via Programs > Microsoft SQL Server 2000 > Enterprise Manager

6 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 6 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  Voor de oefening maken we gebruik van de planten database die deel uitmaakt van de SQL Server, geinstalleerd op de SQLSERVER server. Om vanop je client deze server te kunnen bekijken dien je Start Enterprise Manager In linker venster, rechtermuisklik op SQL Server Group. Selecteer New SQL Server Registration Vul de gegevens in –Op eigen PC »SQL Server = naam PC of localhost »“Use Windows Authentication” –Op school »SQL Server = SQLSERVER »“Use SQL Server Authentication” »Login Name : studentsql »paswoord : studentsql  Nu is de database server beschikbaar en kan je de verschillende databanken beheren

7 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 7 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  Bevragen gegevens in SQL Server : via de Query Analyzer Programs > Microsoft SQL Server 2000 > Query Analyzer Connecteer met –Op eigen PC »SQL Server = naam PC of localhost »Connecting using “Use Windows Authentication” –Op school »SQL Server = SQLSERVER »SQL Server Authentication »Login Name : studentsql, paswoord : studentsql In de Query Analyzer –Selecteer eerste de gewenste database in de DB listbox, bvb Northwind –Typ de query in –Selecteer de Execute query –knop (F5) –Transact SQL-help : selecteer een instructienaam en druk op SHIFT+F1 of via Programs > SQL Server 2000 > Books Online

8 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 8 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  Oefeningen maken gebruik van planten database Installatie procedure : zie Dokeos

9 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 9 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen  De voorbeelden in de theorie maken gebruik van de Products tabel uit de Northwind databank

10 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 10 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - standaarden en dialecten Definitie  Relationele gegevenstaal voor relationele database systemen.  Niet procedurele taal Standaard : ANSI/ISO-1992 Database systemen  Oracle : PL/SQL  SQL Server : TRANSACT-SQL  DB2 (IBM)  Informix  Sybase  Access  MySQL

11 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 11 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - Overzicht SQL bestaat uit 3 subtalen  Data Definition Language (DDL) : creatie van een database, en het definiëren van database objecten (tabellen, stored procedures, views,…) CREATE, ALTER, DROP  Data Manipulation Language (DML) : opvragen en manipuleren van de gegevens in een database SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  Data Control Language (DCL) : gegevensbeveiliging en authorisatie GRANT, REVOKE, DENY  Bijkomende taal elementen : operatoren, functies, control of flow (dialect gebonden)

12 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 12 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Eén tabel raadplegen 1.Basisvorm 2.SELECT clausule 3.WHERE clausule 4.Formatteren van rijen 5.Statistische functies 6.Groeperen Meerdere tabellen raadplegen

13 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 13 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Eén tabel raadplegen 1.Basisvorm Toont een lijst –SELECT clausule : specifieert de kolommen die je wenst te zien. DISTINCT zorgt ervoor dat de getoonde rijen alle uniek zijn –FROM clausule : geeft aan uit welke tabel de gegevens afkomstig zijn –WHERE clausule : opgave van de voorwaarden waaraan de getoonde rijen moeten voldoen –ORDER BY clausule : bepaalt de volgorde waarin de rijen getoond moeten worden –GROUP BY en HAVING clausule : groeperen van de gegevens SELECT [ALL | DISTINCT] {*|uitdrukking [,uitdrukking...]} FROM tabelnaam [WHERE voorwaarde(n)] [GROUP BY kolomnaam [,kolomnaam...] [HAVING voorwaarde(n)] [ORDER BY {kolomnaam|volgnr}{ASC|DESC}[,...]

14 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 14 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 2. SELECT clausule : Specificatie van de kolommen a) * : Ophalen van alle kolommen uit 1 tabel –Voorbeeld : Toon alle gegevens van de producten SELECT * FROM products

15 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 15 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML b) Ophalen van een aantal kolommen uit 1 tabel : door opgave van kolomnaam of uitdrukking –Voorbeeld : Toon van alle producten het productID, de naam en eenheidsprijs SELECT productid, productname, unitprice FROM products

16 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 16 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 3. WHERE clausule : Specificatie van voorwaarden waaraan de getoonde rijen moeten voldoen Voorbeeld : Toon productID, naam en eenheidsprijs van de producten die behoren tot categorie 1 SELECT productid, productname, unitprice FROM products WHERE categoryid = 1

17 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 17 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Gebruik van literals –Numerische waarden :... WHERE categoryID = 1 –Alfanumerische waarden :... WHERE productName = ‘Chai’ –Datums :... WHERE orderDate = ‘4/15/1998’ (15 april 1998) Voorwaarden aan rijen adhv a)Vergelijkingsoperatoren b)Wildcards c)Logische operatoren d)Een interval van specifieke waarden e)Een lijst van waarden f)Onbekende waarden g)Je kan haakjes gebruiken om de prioriteitsregels te doorbreken of het geheel leesbaarder te maken

18 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 18 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML a) Vergelijkingsoperatoren =, >, >=, Voorbeelden –Toon productID, naam, aantal in stock van de producten waarvan er minder dan 5 in stock –Toon productID, naam, aantal in stock van de producten waarvan naam begint met een A select productid, productname, unitsinstock from products where unitsinstock < 5 select productid, productname from products where productname >= 'A' and productname < 'B'

19 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 19 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML b) Wildcards (zoeken naar patronen) De operator LIKE, NOT LIKE In combinatie met wildcards: % : willekeurige tekenrij met 0 of meerdere tekens _ : 1 teken [ ] : 1 teken binnen de gespecifieerde range of verzameling [^] : elk teken niet binnen de gespecifieerde range of verzameling Voorbeeld –Toon productID, naam van de producten waarbij de tekenreeks anton voorkomt in de naam SELECT productid, productname FROM products WHERE productname LIKE '%anton% '

20 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 20 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML c) Logische operatoren OR, AND, NOT (volgens stijgende prioriteit) Voorbeelden SELECT productid, productname, supplierid, unitprice FROM products WHERE (productname LIKE ’T%’ OR productid = 46) AND unitprice > 16.00 SELECT productid, productname, unitprice FROM products WHERE (productname LIKE ’T%’) OR (productid = 46 AND unitprice > 16.00)

21 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 21 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML d) Waarden in een interval BETWEEN, NOT BETWEEN Voorbeeld –Selecteer de producten (naam en eenheidsprijs) waarvan de eenheidsprijs tussen 10 en 15 euro (grenzen inbegrepen) SELECT productid, unitprice FROM products WHERE unitprice BETWEEN 10 AND 15

22 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 22 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML e) Lijst van waarden IN, NOT IN Voorbeeld –Geef productID, naam, supplierID van de producten die geleverd worden door de suppliers met ID 1, 3 of 5 SELECT productid, productname, supplierid FROM products WHERE supplierid in (1,3,5)

23 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 23 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML f) Onbekende waarden (niet ingevulde waarden) IS NULL, IS NOT NULL Komen voor wanneer er bij input in een bepaalde kolom geen waarde werd ingebracht en er geen defaultwaarde voor die kolom voorzien was. Een NULL waarde verschilt van 0 (numerische waarden) en blanco (character waarden) ! NULL velden worden onderling gelijk beschouwd (voor testen met DISTINCT) Als in een rekenkundige uitdrukking een NULL-veld wordt verwerkt is het resultaat ook NULL Voorbeeld –Selecteer de klanten waarvan region onbekend SELECT companyname, region FROM suppliers WHERE region IS NULL

24 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 24 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Opmerking SELECT companyname, region FROM suppliers WHERE region <> ‘OR’ SELECT companyname, region FROM suppliers WHERE region <> ‘OR’ OR region IS NULL

25 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 25 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML g) Oefeningen : tabel Werknemer tabel Afdeling

26 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 26 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Geef voornaam en achternaam van werknemers geboren voor 01/01/49 Geef voornaam en familienaam van werknemers met code 54, die in een willkeurige afdeling werken met uitsluiting van afdeling D11 Geef nummer, naam en afdelingsnummer van alle werknemers met salaris tussen 15000 en 24000 en niveau tussen 17 en 20 Geef nummer, naam en opleidingsniveau van alle werknemers met niveau 16, 18 of 20 Geef nummer, naam van vrouwelijke werknemers waarvan familienaam start met een ‘S’ of ‘T’ Geef nummer, naam van alle werknemers met onbekende jobcode Geef nummer, naam en afdelingsnummer van alle werknemers, waarvan de familienaam start met een P en die in een afdeling werken beginnend met D en als 3° karakter een 1 hebben.

27 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 27 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 4. Formatteren van de resultaten a)Sorteren data b)Eliminatie van duplicaten c)Wijzigen van kolomnaam d)Berekende resultaatkolommen e)Commentaar –/* commentaar */ – -- commentaar (beperkt zich tot 1 lijn)

28 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 28 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML a) Sorteren van de data ORDER BY clausule –Kan 1 of meerdere sorteervelden bevatten –Een sorteerveld kan gespecifieerd worden via de kolomnaam, of door een volgnummer op te geven dat overeenkomt met de volgorde van het gegeven achter de SELECT clausule (startend vanaf 1) –Indien meerdere sorteervelden voorkomen, gebeurt het sorteren eerst op basis van het eerste veld, bij gelijkheid op basis van het tweede,... –Standaard gebeurt het sorteren in stijgende volgorde (volgens numerieke waarde, of volgens computercode bvb ASCII). Een dalende volgorde moet expliciet vermeld worden met DESC Voorbeeld : –Toon een alfabetische lijst van de productnamen SELECT productname FROM products ORDER BY productname (of ORDER BY 1)

29 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 29 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –Toon productid,naam, categoryid en eenheidsprijs van de producten gesorteerd op categoryid. Indien binnen 1 categorie producten dezelfde prijs hebben, dan dient het product met de hoogste prijs bovenaan te staan. SELECT productid, productname, categoryid, unitprice FROM products ORDER BY categoryid, unitprice DESC

30 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 30 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML b) Distinct/ALL Distinct : produceert een lijst waar alle rijen uniek zijn, gelijke rijen worden uit resultaat verwijderd ALL(default) : toont alle rijen, ook duplicaten Voorbeeld –Toon de leveranciers die producten leveren SELECT DISTINCT supplierid FROM products ORDER BY supplierid SELECT supplierid FROM products ORDER BY supplierid

31 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 31 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML c) Gebruiken van leesbare namen voor de kolommen Standaard : kolomtitel = naam van kolom in tabel; Berekende kolommen krijgen geen kolomnaam Via “AS” keyword kan je een kolom een andere titel geven, of door opgave van kolom, dan een spatie en vervolgens de uitdrukking –Opm. Die nieuwe kolomnaam kan je enkel gebruiken in ORDER BY (niet in WHERE, HAVING, GROUP BY) Voorbeeld : Selecteer ProductID en ProductNaam van de producten en geef als kolomtitel ProductNummer en Naam Product. SELECT productid AS ProductNummer, productname AS ‘Naam Product’ FROM products SELECT productid ProductNummer, productname ‘Naam Product’ FROM products

32 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 32 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML d) Berekende resultaatkolommen Wiskundige operatoren : +,-,/,* Voorbeeld : Geef naam en inventariswaarde van de producten SELECT ProductName, Unitprice * UnitsInStock AS InventoryValue FROM Products

33 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 33 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Functies –String functies : left, right, len, ltrim, rtrim, substring, replace,... –DateTime functies : DateAdd, DateDiff, DatePart, Day, Month, Year,... »GETDATE() : functie die huidige datum en tijd retourneert in DATETIME format van MS-SQL Server. –Rekenkundige functies : round, floor, ceiling, cos, sin,... –Aggregate functies : AVG, SUM,... –System functies »CONVERT ( [( )], [, ]) Voorbeeld : CONVERT(VARCHAR,getdate(),6) -> 20 jan 2004 »CAST : conversie van 1 data type naar een ander CAST ( AS ) Voorbeeld : PRINT CAST(-25.25 AS INTEGER) -> -25 »ISNULL : vervangt NULL waarde met opgegeven waarde Voorbeeld :SELECT ISNULL(unitprice, 10.00) FROM products

34 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 34 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML »CASE SELECT CASE WHEN price IS NULL THEN 'Not yet priced' WHEN price < 10 THEN 'Very Reasonable Title' WHEN price >= 10 and price < 20 THEN 'Coffee Table Title' ELSE 'Expensive book!' END AS "Price Category", CONVERT(varchar(20), title) AS "Shortened Title" FROM pubs.dbo.titles ORDER BY price

35 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 35 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Stringoperator : concatenatie Gebruik maken van tekst (literals) SELECT STR(productid) + ‘,’ + productname AS Product FROM Products SELECT ProductName, ‘$’,Unitprice FROM Products

36 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 36 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 5. Statistische functies (Aggregate functies) SQL voorziet 5 standaardfuncties a)SUM (uitdrukking) : som b)AVG (uitdrukking) : gemiddelde c)MIN (uitdrukking) : minimum d)MAX (uitdrukking) : maximum e)COUNT (*|[DISTINCT] kolomnaam) : aantal Deze functies geven 1 antwoord per kolom (en mogen dus niet in een WHERE clause gebruikt worden)

37 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 37 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML a) SUM –Retourneert het totaal van NIET NULL numerieke waarden in één kolom –Enkel te gebruiken met numerieke argumenten –Voorbeeld : Geef de totale stock waarde SELECT SUM(UnitsInStock * UnitPrice) as inventoryvalue FROM products b) AVG –Retourneert het gemiddelde van NIET NULL numerieke waarden in een kolom –Enkel te gebruiken met numerieke argumenten –Voorbeeld : Hoeveel producten zijn er gemiddeld in stock? SELECT AVG(unitsinstock) AS AverageStock FROM products

38 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 38 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML c) COUNT –Retourneert het aantal rijen, of een aantal waarden in een kolom –COUNT(*) : telt het aantal rijen van de selectie »Tel het aantal producten (= het aantal rijen) SELECT COUNT(*) AS Aantal FROM products –COUNT(kolomnaam) : telt het aantal niet-lege velden in een kolom »Tel het aantal NIET NULL waarden in de kolom categoryid SELECT COUNT(categoryid) AS cat_count FROM products –COUNT(DISTINCT kolomnaam) : telt het aantal verschillende niet- lege velden in een kolom »Tel het aantal verschillende NIET NULL categoriën in products SELECT COUNT(DISTINCT categoryid) AS cat_count FROM products

39 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 39 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML d) MIN en MAX –retourneert de kleinste en de grootste waarde in een kolom –Gelden zowel op numerieke als alfanumerieke argumenten –Voorbeeld : Wat is de goedkoopste en duurste eenheidsprijs? SELECT MIN(unitprice) AS Minimum, MAX(unitprice) AS Maximum FROM products Opmerkingen : Omdat een statistische functies maar 1 antwoord oplevert, moeten ofwel alle uitdrukkingen in de SELECT clausule een statische functie bevatten, ofwel geen enkele! Statistische functies en NULL waarden : Houden geen rekening met NULL waarden. Uitzondering : COUNT(*) (telt ook rijen die null waarden bevatten)

40 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 40 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML e) Een aantal dialecten in SQL Server –STDEV : spreiding van kolomwaarden uitgedrukt in de standaardafwijking –VAR : Spreiding van kolomwaarden uitgedrukt in de variantie –TOP : »Selecteer de 5 goedkoopste producten »Igv de 5 duurste producten sorteren op unitprice DESC SELECT TOP 5 productid, unitprice FROM products ORDER BY unitprice

41 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 41 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 6. Groeperen : Statistische functies over meerdere groepen.  GROUP BY clausule : Indeling van tabel in groepen van rijen met gemeenschappelijke kenmerken. Per groep onstaat 1 unieke rij! Voorbeeld : –Tot welke categoriën behoren de producten? Elke groep is een afzonderlijke verzameling waarop eventueel statistische functies gebruikt kunnen worden. De kolomnamen vermeld in de GROUP BY mogen nu ook samen met de statistische functies in de SELECT voorkomen. SELECT CategoryID FROM Products GROUP BY CategoryID

42 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 42 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Voorbeelden –Toon per category het aantal producten SELECT CategoryID, COUNT(productID) AS number FROM Products GROUP BY CategoryID SELECT CategoryID, COUNT(productID) AS number FROM Products GROUP BY CategoryID –Toon per categorie het aantal producten, waarvan er meer dan 10 in stock WHERE UnitsInStock > 10

43 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 43 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML  HAVING clausule Selecteren of verwerpen van groepen op basis van bepaalde groepseigenschappen Voorbeelden –Toon per category die meer dan 10 producten bevat, het aantal producten SELECT CategoryID, COUNT(productID) AS number FROM Products GROUP BY CategoryID HAVING COUNT(productID) > 10 SELECT CategoryID, COUNT(productID) as number FROM Products WHERE UnitsInStock >10 GROUP BY CategoryID HAVING COUNT(productID) > 10 –Toon per category die meer dan 10 producten bevat, waarvan er meer dan 10 in stock, het aantal producten

44 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 44 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML  Opmerkingen Verschil tussen WHERE en HAVING –WHERE : heeft betrekking op rijen –HAVING : heeft betrekking op groepen Statistische functies enkel gebruiken in SELECT, HAVING, ORDER BY niet in WHERE, GROUP BY Indien er functies voorkomen in de select-clausule, dan moeten alle items van de SELECT-lijst, als argument van één of andere functie optreden met uitzondering van de items van SELECT die voorkomen in de GROUP BY!!! SELECT categoryID, MIN(unitprice) AS Minimum FROM products

45 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 45 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML  Oefeningen Tel het aantal werknemers uit de afdeling D11 en geef het maximum, minimum en gemiddeld salaris voor deze afdeling, alsook het aantal verschillende jobcodes uit deze afdeling. Geef ook de som van alle lonen betaald in D11. Geef per afd, het afdnr en het aantal werknemers, gesorteerd volgens afdelingsnummer. Idem, maar nu gesorteerd volgens aantal werknemers. Idem maar nu wens je het aantal werknemers te kennen per afdeling en per jobcode Tel per afd het aantal mannen en vrouwen en sorteer volgens opklimmende afdeling en afdalend geslacht. Geef een overzicht van de afdelingen die tenminste 2 werknemers hebben die meer dan 1000 verdienen.

46 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 46 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Eén tabel raadplegen Meerdere tabellen raadplegen 1.JOIN a)Inner join b)Outer join c)Cross join 2.UNION 3.Subqueries a)Geneste subqueries b)Gecorreleerde subqueries c)Operator EXISTS

47 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 47 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Meerdere tabellen raadplegen 1) JOIN Selecteren van kolommen uit meerdere tabellen JOIN keyword : specifieert de tabellen die samengevoegd moeten worden, en hoe ze moeten worden samengevoegd Inner join Outer join Cross join ON keyword : specifieert de JOIN voorwaarde Produceert 1 resultaatset, waarin de rijen uit die tabellen gekoppeld worden Basisvorm (ANSI JOIN (SQL-92) Old style join) SELECT uitdrukking FROM tabel JOIN tabel ON voorwaarde [JOIN tabel ON voorwaarde...] SELECT uitdrukking FROM tabel, tabel [, tabel...] WHERE voorwaarde

48 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 48 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML De voorbeelden maken gebruik van de Pubs database

49 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 49 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML a) Inner Join Koppelen van rijen uit 1 tabel met rijen uit een andere tabel op basis van gemeenschappelijke waarden in de overeenkomstige kolommen. De relatie tussen de velden in de verschillende tabellen kan je uitdrukken a.d.h.v. = (equi-join),,<>,>=,<=

50 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 50 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –OF “old style join” Voorbeeld van equi-join Geef een overzicht van de auteurs (naam, voornaam) die niet in California wonen en de boeken (titelID) die ze geschreven hebben. –ANSI JOIN (SQL-92) SELECT au_lname, au_fname, title_id WHERE state <> 'CA' SELECT au_lname, au_fname, title_id FROM authors, titleauthor WHERE authors.au_id = titleauthor.au_id AND state <> 'CA' FROM authors JOIN titleauthor ON authors.au_id = titleauthor.au_id

51 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 51 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Gebruiken van tabel aliassen (via ‘AS’ of spatie) –SQL-92 –“old style join” Opmerkingen : als een kolomnaam in meerdere tabellen (gebruikt in de query) voorkomt, dan dient die steeds te worden voorafgegaan door de tabelnaam (of alias) Inner joins geven enkel die rijen terug die voldoen aan de ON conditie. Dit betekent dat als een rij in de eerste tabel niet matcht met een rij uit de tweede tabel (vb. een auteur die niet in California woont, en die nog geen boeken geschreven heeft) de rij niet zal geretourneerd worden en omgekeerd. Als je in de old style join de where clause vergeet, dan krijg je de cross join (zie verder). SELECT au_lname, au_fname, title_id FROM authors A, titleauthor TA WHERE A.au_id = TA.au_id AND state <> 'CA' SELECT au_lname, au_fname, title_id FROM authors AS A JOIN titleauthor AS TA ON A.au_id = TA.au_id WHERE state <> 'CA'

52 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 52 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML JOIN van meer dan 2 tabellen -Voorbeeld : Geef een overzicht van de auteurs (naam, voornaam) die niet in California wonen en de boeken (titel) die ze geschreven hebben. -SQL-92 : - OF “old style join” SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors A JOIN titleauthor TA ON A.au_id = TA.au_id WHERE state <> ‘CA’ SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors A, titleauthor TA, titles T WHERE A.au_id = TA.au_id AND TA.title_id = T.title_id AND state <> ‘CA’ JOIN titles T ON TA.title_id = T.title_id Opm : Gegevens kunnen over meer dan 2 tabellen verspreid zitten. Soms worden enkel gegevens uit 2 tabellen getoond, maar zijn toch extra tabellen nodig zijn daar geen directe koppeling tussen de 2 tabellen waaruit de informatie moet komen.

53 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 53 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Joining van een tabel met zichzelf –Toon van alle werknemers naam en voornaam, en naam en voornaam van hun manager SELECT X.Lastname, X.FirstName,Y.Lastname, Y.FirstName FROM Employees AS X JOIN Employees AS Y ON X.Reportsto = Y.EmployeeID

54 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 54 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML b) Outer join Retourneert alle records van 1 tabel, zelfs als er geen gerelateerd record bestaat in de andere tabel. Er zijn 3 types van outer join –LEFT OUTER JOIN : retourneert alle rijen van de eerst genoemde tabel in de FROM clause (SQL-92) –RIGHT OUTER JOIN : retourneert alle rijen van de tweede tabel in de FROM clause (SQL-92) –FULL OUTER JOIN : retourneert ook rijen uit de eerste en tweede tabel die geen corresponderende entry hebben in andere tabel (SQL-92)

55 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 55 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Voorbeeld left outer join –Geef een overzicht van de auteurs (naam, voornaam), die niet wonen in California, en de boeken (titel) die ze geschreven hebben. Ook de auteurs die GEEN boeken geschreven hebben dienen op de lijst voor te komen SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors A LEFT JOIN titleauthor TA ON A.au_id = TA.au_id LEFT JOIN titles T ON TA.title_id = T.title_id WHERE state <> 'CA'

56 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 56 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Voorbeeld right outer join –Toon een lijst van de boeken, met naam en voornaam van de auteurs. Enkel de boeken geschreven door auteurs die niet in CA wonen of de boeken waarvoor de auteur niet bekend is mogen op het overzicht voorkomen. SELECT au_lname, au_fname, title FROM authors AS A JOIN titleauthor AS TA ON A.au_id = TA.au_id RIGHT JOIN titles AS T ON TA.title_id = T.title_id WHERE state <> 'CA' OR A.state IS NULL

57 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 57 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML c) Cross join Het aantal rijen in de resultaattabel is gelijk aan het aantal rijen in de eerste tabel maal het aantal rijen in de tweede tabel. –SQL-92 SELECT au_lname, au_fname, title_id FROM authors CROSS JOIN titleauthor –“old style join” SELECT au_lname, au_fname, title_id FROM authors, titleauthor

58 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 58 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 2) UNION Combineert het resultaat van 2 of meerdere queries in 1 resultaattabel Basisvorm De regels die bij een UNION gelden –De resultaten van de 2 SELECT opdrachten moeten evenveel kolommen bevatten. –Overeenkomstige kolommen uit beide SELECT’s moeten van hetzelfde data type zijn en beide NOT NULL toelaten of niet. –Kolommen komen voor in dezelfde volgorde –De kolomnamen/titels van de UNION zijn deze van de eerste SELECT –Het resultaat bevat echter steeds alleen unieke rijen –Aan het einde van de UNION kan je een ORDER BY toevoegen. In deze clausule mag geen kolomnaam of uitdrukking voorkomen indien kolomnamen van beide select’s verschillend. Gebruik in dat geval kolomnummers. SELECT... FROM... WHERE... UNION SELECT... FROM... WHERE... ORDER BY...

59 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 59 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Voorbeeld –Geef een overzicht van alle bedienden (naam en voornaam, stad en postcode) en alle klanten (naam, stad en postcode) SELECT firstname + ‘ ‘ + lastname as name, city, postalcode FROM Employees UNION SELECT companyname, city, postalcode FROM Customers Opm. Daar kolomnamen van UNION deze zijn van de eerste select, dien je de titel ‘name’ in de 2de select niet meer te herhalen

60 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 60 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 3) Subqueries (subvragen)  Betekent dat een selectie voorkomt als onderdeel van een andere selectie  Basisvorm  Waarom gebruiken? Retourneren van resultaat waarbij subquery een procesgegeven bevat Of waarbij gegevens nodig zijn uit meerdere tabellen. Kan je ook oplossen met een JOIN, maar nu worden de tabellen afzonderlijk verwerkt. De relatie tussen de rijen wordt hier bepaald door de opdrachthiërarchie. Gebruik zoveel mogelijk JOIN, ipv subqueries  3 vormen in WHERE clause Geneste subvragen Gecorreleerde subvragen Operator Exists SELECT FROM WHERE voorwaarde Bevat in het rechterlid tussen ronde haakjes een SELECT (kan in SELECT, FROM, WHERE, HAVING) Overige Tabel subquery in FROM clause Scalaire subquery in SELECT clause

61 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 61 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML De voorbeelden werken met de Werknemers database

62 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 62 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML a) Geneste subvragen Basisvorm –Outer level query = de eerste SELECT. Deze bevat de hoofdvraag. –Inner level query = de SELECT in de WHERE clause (of HAVING clause). D.i. De subvraag. »Deze wordt altijd eerst uitgevoerd. »Ze moeten steeds tussen haakjes staan. »Subvragen kunnen in meerdere niveau’s genest zijn. –Subquery kan i.1 waarde retourneren ii.Of een lijst van waarden retourneren SELECT FROM WHERE voorwaarde Bevat in het rechterlid tussen ronde haakjes een SELECT

63 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 63 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML i) Retourneren 1 waarde –Operatoren : =, >, =,<> –Voorbeeld : »Wat is de hoogste wedde? SELECT MAX(salaris) FROM werknemer SELECT FNaam, VNaam FROM werknemer WHERE Salaris = (SELECT MAX(salaris) FROM werknemer) »Wie heeft de hoogste wedde? -> oplossen met subqueries De tabel werknemer wordt de eerste keer doorlopen om het hoogste salaris te bepalen (subvraag). Vervolgens een tweede keer (hoofdvraag), waarbij voor elke rij (elke werknemer) het salaris wordt vergeleken met het berekende maximum

64 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 64 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML »Geef salaris van werknemers waarvan salaris groter is dan gemiddelde salaris SELECT Vnaam, Fnaam, salaris, afdnr FROM werknemer WHERE salaris > (SELECT AVG(salaris) FROM werknemer) SELECT FNaam, VNaam, Gebdat FROM werknemer WHERE Gesl= 'V‘ AND Gebdat = (SELECT max(gebdat) FROM werknemer WHERE Gesl = ‘V’) »Wie is de jongste vrouwelijke werknemer

65 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 65 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML ii) Retourneren lijst van waarden –Operatoren IN, NOT IN, ANY, ALL –IN / =ANY operator »Geef naam en voornaam van de managers (kan ook met join) SELECT Vnaam, Fnaam FROM werknemer WHERE nr IN (SELECT ManagerNr FROM afdeling) SELECT FNaam, Vnaam FROM werknemer WHERE afdnr IN (SELECT afdnr FROM werknemer Where Vnaam = “Bruno” AND Fnaam=“Adams”) »Geef naam en voornaam van de werknemers die op dezelfde afdeling werken als Bruno Adams (kan je ook oplossen met JOIN)

66 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 66 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –NOT IN / <>ALL operator »Geef naam en voornaam van alle niet managers (niet oplosbaar met INNER JOIN wel met LEFT JOIN of exists (zie verder))) SELECT Vnaam, Fnaam FROM werknemer WHERE nr NOT IN (SELECT ManagerNr FROM afdeling)

67 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 67 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –ANY/ALL operator »Worden gebruikt in combinatie met de relationele operatoren »ALL : retourneert TRUE als alle waarden geretourneerd in de subquery voldoen aan de voorwaarde »ANY : retourneert TRUE als minstens 1 waarde geretourneerd in de subquery voldoet aan de voorwaarde »Voorbeeld : Selecteer alle werknemers die langer werkzaam in het bedrijf, dan alle werknemers uit de afdeling C01 en die jonger zijn dan tenminste 1 werknemer uit afdeling E21. SELECT Vnaam, Fnaam FROM werknemer WHERE InDienst < ALL (SELECT InDienst FROM werknemer WHERE Afdnr = 'C01') AND GebDat > ANY (SELECT GebDat FROM werknemer WHERE Afdnr = ‘E21')

68 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 68 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Oefeningen –Welke werknemer is het langst in dienst –Welke werknemers zijn jonger dan de gemiddelde leeftijd –Wie is de oudste programmeur –Welke afdeling heeft het meest aantal werknemers

69 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 69 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML b) Gecorreleerde subqueries De Inner Query hangt af van informatie van de Outer Query : De subvraag bevat een zoekconditie dat relateert naar de hoofdvraag, waardoor de subvraag van de hoofdvraag afhankelijk wordt. Voor elke rij uit hoofdvraag wordt de subvraag opnieuw uitgevoerd. De volgorde is hier dus niet van onder naar boven, maar van boven naar onder ( per rij) Gebruik joins indien mogelijk Principe SELECT FROM tabel a WHERE uitdrukking operator (SELECT... FROM tabel WHERE uitdrukking operator a.kolomnaam)

70 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 70 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML 1. Outer query geeft kolomwaarden van die rij door aan inner query 4. Dit proces wordt herhaald voor de volgende rij in de outerquery 3. Inner query retourneert een waarde naar de Outer query, en de rij in de Outer query wordt al dan niet weerhouden. 2. Inner query gebruikt die waarden om inner query te evalueren Terug naar stap 1 –Geef werknemers waarvan salaris groter is dan gemiddeld salaris van zijn afdeling SELECT Vnaam, Fnaam FROM Werknemer WHERE sal > (SELECT AVG(sal) FROM Werknemer WHERE W1.afdnr = W2.afdnr) W2 W1 Voorbeeld : –Geef werknemers waarvan salaris groter is dan gemiddeld salaris SELECT Vnaam, Fnaam FROM Werknemer WHERE sal > (SELECT AVG(sal) FROM Werknemer) Opm : in de inner query mag je velden gebruiken uit de tabellen die voorkomen in zijn outer queries, en in de query zelf, MAAR niet van zijn inner queries (di. In de hoofdvraag mag je geen velden gebruiken uit de subvraag, maar wel omgekeerd) 0. Rij 1 in de outer query

71 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 71 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Oefeningen –Geef naam en voornaam van de werknemers die het hoogste salaris hebben in hun jobcode. –Geef per departement de werknemer die het laatst in dienst gekomen is –Geef naam en voornaam op van de mannelijke en vrouwelijke werknemer die het meeste verdienen –Welke afdeling heeft het meest aantal werknemers

72 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 72 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML c) De operator EXISTS (NOT EXISTS) Testen op het bestaan van iets of het niet bestaan van iets Voorbeeld –Selecteer de afdelingen zonder werknemers –Selecteer de afdelingen met werknemers SELECT afdnaam FROM afdeling WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM werknemers WHERE werknemers.afdnr = afdeling.afdnr)

73 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 73 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Nog een stapje verder –In welke afdeling komen alle jobcodes voor? SELECT afdnaam FROM afdeling WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM job WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM werknemer WHERE afdeling.afdnr = werknemer.afdnr AND job.jobcode = werknemer.jobcode)) (Aanwijzing : Ga uit van de formulering met dubbele ontkenning : Welke afdelingen bevatten geen enkele job die niet wordt uitgevoerd door 1 van de werknemers van die afdeling)

74 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 74 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –Een andere mogelijke oplossing –Oefening : »Welke afdelingen hebben TEN MINSTE dezelfde jobcodes als afdeling A00 SELECT afdnaam FROM afdeling JOIN werknemer ON afdeling.afdnr = werknemer.afdnr GROUP BY afdnaam HAVING COUNT(DISTINCT jobcode) = (SELECT COUNT(*) FROM job)

75 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 75 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML –Oefeningen :

76 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 76 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML »Geef naam en geboortejaar van de presidenten, die ingehuldigd werden voor hun 45° jaar. »Geef verkiezingsjaar, en winnaar van die verkiezingen waarbij de winnaar meer dan 80% van de stemmen behaalde in die verkiezing. »Selecteer de naam van de presidenten, geboortejaar en installatiejaar van hun eerste ambtsperiode. Rangschik in volgorde van installatiejaar. »Zoek die presidenten van wie het aantal huwelijken gelijk is aan het aantal ambtsperiodes als president. Geef naam, alsook dit aantal. »Geef de namen en sterfdata van alle presidenten die gehuwd waren. »Geef de namen en sterfdata van die presidenten die ongehuwd bleven. »Geef verkiezing en naam van de winnende kandidaten die nooit president werden »Geef de kandidaten die zich ten minste in dezelfde jaren als president Clinton kandidaat gesteld hebben

77 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 77 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML d) SELECT instructie met tabel subquery in FROM clause Als resultaat van een subquery terug een tabel is, mag die ook in de FROM clause gespecifieerd worden. De tabel die de subquery oplevert krijgt een naam Voorbeeld –Toon de afdelingen waarvan het leeftijdsverschil tussen de oudste en jongste werknemer groter is dan 20 jaar. select afd, minprijs, maxprijs from (select afdnr, min(gebdat), max(gebdat) from werknemer group by afdnr) as leeftijden(afd, mingebdat, maxgebdat) where datediff(year, mingebdat, maxgebdat) > 20

78 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 78 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML e) SELECT instructie met scalaire subquery in SELECT clause In SELECT clause van de SELECT instructie mogen scalaire subqueries gebruikt worden Voorbeeld –Toon per afdeling de som van de salarissen select afdnr, afdnaam, (select sum(sal) from werknemer W where W.afdnr=A.afdnr) as TotaalSalaris from afdeling A

79 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 79 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML Pubs database

80 Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 80 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter SQL - DML


Download ppt "Karine Samyn - Databanken oefeningenPag. 1 academiejaar 2005-2006 A.Sennesael, A. Van Achter Overzicht databanken - Oefeningen SQL - SQL Server 2000 "

Verwante presentaties


Ads door Google