De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MS-Project Principes P. Couck - MS-Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MS-Project Principes P. Couck - MS-Project."— Transcript van de presentatie:

1 MS-Project Principes P. Couck - MS-Project

2 Principes Doelstelling
nieuwe projecten plannen meer controle krijgen bij het beheren van een bestaand project de communicatie omtrent een project bevorderen Definiëren wat moet gedaan worden, wanneer het moet gebeuren, wie het zal doen en wat het zal kosten Bijhouden hoe het project vooruitgaat, en betrokkenen informeren omtrent de plannen en de evolutie van het project P. Couck - MS-Project

3 Nieuwe projecten Bij het ontwerpen van een nieuw project in het algemeen en bij MS-Project in het bijzonder kun je verschillende fasen onderscheiden: Doel omschrijven (Omvang bepalen) Taken definiëren Tijdschema vastleggen Beperkingen opleggen Relaties definiëren Resources en/of kosten toewijzen Plan optimaliseren Rapport afdrukken P. Couck - MS-Project

4 Volgens PMI Build a plan Track and manage a project Close a project
Define a project         Plan project activities         Plan for and procure resources         Plan project costs         Plan for quality and risks         Plan communication and security         Optimize a project plan         Distribute a project plan Track and manage a project      Track progress         Manage a schedule         Manage resources         Manage costs         Manage scope         Manage risks         Report project status         Close a project      Review final project information   P. Couck - MS-Project

5 Lopende projecten Bij een project dat gestart is, zul je vooral geïnteresseerd zijn in: het bijhouden van de vooruitgang van het project bijsturen van het project informeren van de betrokkenen omtrent de evolutie van het project Als je de kosten van een project bijhoudt, kun je ook opvolgen hoe de budgetten evolueren P. Couck - MS-Project

6 Een eerste kennismaking
MS-Project Een eerste kennismaking P. Couck - MS-Project

7 Het scherm Titelbalk, menubalk, werkbalken vind je bovenaan
Daaronder vind je de invoerbalk. Links in deze balk krijg je info tijdens het openen, herberekenen en opslaan. Rechts voer je gegevens in. Links vind je de View Bar om je gegevens op een andere manier te bekijken. MS-Project voorziet 26 voorgedefinieerde views In het midden zie je de projectgegevens Onderaan zie je de statusbalk P. Couck - MS-Project

8 Gantt Chart - 1 De Gantt Chart maakt gebruik van een spreadsheet-achtige tabel gecombineerd met grafische balkjes op een tijdlijn. Het scherm is dus verdeeld in twee delen: links: een takenlijst in een tabel elke rij is een taak, met het rijnummer als identificatienummer een kolom bevat een veld met informatie. Zo is er een kolom met de taaknaam, de duurtijd, startdatum,… rechts: de tijdlijn met bovenaan de tijdsindeling en verder de tijdbalkjes en symbolen Tip: gebruik de zoomfunctie om meer of minder te zien en dubbelklik op de tijdsindeling om deze aan te passen Om rechts de balk van een links geselecteerde taak te zien, klik je op (Go to Selected Task) P. Couck - MS-Project

9 Gantt Chart - 2 De Gantt Chart wordt het best gebruikt om:
een project te creëren. Taken en duurtijden kunnen hier ingegeven worden de onderlinge samenhang tussen taken weer te geven personeel en andere resources toe te wijzen Je kunt via de Gantt Chart ook zien: hoe de taken vooruitgaan in de tijd. Je kunt bvb. de werkelijke start- en einddatum vergelijken met de geplande, het “% voltooid” opvolgen of een taak onderbreken en op een later tijdstip laten verder afwerken. P. Couck - MS-Project

10 P. Couck - MS-Project

11 Starten met een project
MS-Project Starten met een project P. Couck - MS-Project

12 Een nieuw project creëren
Om een nieuw project op te starten: kies File – New selecteer “Blank project” en klik op OK geef de start- of einddatum op. Bij een “fixed start date” plant MS-Project alle taken as soon as possible en berekent de einddatum; bij een “fixed finish date” berekent MS-Project de datum waarop moet gestart worden om de deadline te halen klik op OK Om nadien deze informatie te wijzigen: kies Project – Project information P. Couck - MS-Project

13 Sleutelinfo toevoegen
Om relevante informatie op te geven: Kies File – Properties op het tabblad “Summery” in het vak “Comments” kan je bvb. het doel omschrijven Let op: ook de andere gegevens zijn belangrijk. Zo zullen “Title”, “Author”, “Manager”, “Company” veelvuldig verschijnen op rapporten. Bewaar onmiddellijk je project: kies File – Save As… projecten krijgen de extensie .mpp P. Couck - MS-Project

14 De projectkalender aanpassen
Je kan de standaard werktijden in MS-Project aanpassen aan je organisatie kies Tools – Options en ga naar het tabblad “Calendar” geef de eerste dag van de week op selecteer het uur waarop men begint en eindigt met werken geef het aantal uren op dat men werkt per dag en per week klik eventueel op [Set as default] om deze waarden standaard in te stellen. Zo zullen ze ook van toepassing zijn op je toekomstige projecten Ook de kalender met werkdagen kan je aanpassen bvb. om algemene verlofdagen aan te duiden kies Tools – Change Working Time selecteer de dag(en) verander rechts de status P. Couck - MS-Project

15 MS-Project Taken invoeren P. Couck - MS-Project

16 Principes Bij het opstellen van de takenlijst start je met het ontwerpen van de grofstructuur van je project: een opsomming van de grote activiteitsblokken, de hoofdtaken, de “summary tasks”. Hier faseer je dus je project. Daarna ga je de grote blokken verfijnen in “subtasks”. Tenslotte detailleer je verder totdat alle uit te voeren taken gedefinieerd zijn. = Top Down analyse P. Couck - MS-Project

17 Taken toevoegen Om nieuwe taken toe te voegen:
klik in de kolom “Task name” en geef de taak een naam druk op de TAB-toets en vul de geschatte duurtijd in bij “Duration”. Vul in of het om minuten gaat (m), uren (h), dagen (d), weken (w) of maanden (ma of mo) (of voorafgaand door een v voor verstreken duur) De “duration” van een taak is de tijdspanne die een taak in beslag zal nemen, uitgedrukt in minuten, uren dagen of weken en waarbij 1 dag bvb. 8 uren betekent. Voorzie voldoende commentaar bij een taak door gebruik te maken van “notes” klik op het rijnummer om een taak te selecteren en kies Project – Task Notes… Tip: Maak deze eventueel op want hij kan later gebruikt worden in je rapporten P. Couck - MS-Project

18 De takenlijst aanpassen
Om taken tussen te voegen: selecteer de taak waarboven de nieuwe taak ingevoegd wordt kies Insert – New Task OF klik rechts op het rijnummer en kies New Task in snelmenu Via rechts klikken op het rijnummer kan je ook een taak kopiëren en verwijderen Je kan de volgorde van de takenlijst wijzigen door taken te verplaatsen selecteer de taak en kies Edit – Cut Task selecteer de rij waarboven de taak moet ingevoegd worden kies Edit – Paste Tip: je kan ook taken verplaatsen via slepen (eerst rij selecteren) P. Couck - MS-Project

19 Relaties leggen tussen taken
MS-Project Relaties leggen tussen taken P. Couck - MS-Project

20 Relaties tussen taken De meeste taken in een project moeten in een bepaalde volgorde afgewerkt worden. Door taken te linken kan je deze volgorde in MS-Project vastleggen. Een taak die pas kan starten na het voltooien van een andere taak, is een dependent task (afhankelijke taak). De predecessor (voorafgaande taak) is hierbij de taak die eerst moet gepland worden, de successor (opvolgende taak) diegene die achteraf moet gepland worden Welke relatie kan er gelegd worden tussen 2 taken ? “finish-to-start”: de eerste taak (= de predecessor) moet klaar zijn alvorens de volgende (= de successor) kan starten “start-to-start”: beide taken starten wanneer de predecessor start “finish-to-finish”: beide taken eindigen wanneer de predecessor eindigt “start-to-finish”: de start van de predecessor bepaalt wanneer de successor moet eindigen P. Couck - MS-Project

21 P. Couck - MS-Project

22 Relaties leggen = taken linken
Om taken te linken: selecteer de betrokken taken kies Edit – Link Tasks. Let op: de predecessor moet eerst geselecteerd worden! Om taken te linken die niet aaneensluitend staan in de lijst: selecteer de taken met de CTRL-toets ingedrukt kies Edit – Link Tasks Om links te verbreken: selecteer de taken kies Edit – Unlink Tasks Tip: je kan ook links creëren door te slepen met de muis waarbij je sleept vanaf de balk waaruit de pijl moet vertrekken naar de taak die moet gelinkt worden P. Couck - MS-Project

23 Linken aanpassen Om een link te wijzigen: Om een link te verwijderen:
klik dubbel op de lijn die de link symboliseert wijzig het type relatie Standaard wordt een “finish-to-start”-link gecreëerd Om een link te verwijderen: klik dubbel op de linkerpijl klik op [Delete] P. Couck - MS-Project

24 Structuur vastleggen Je kan je takenlijst opsplitsen in kleinere stukken. Je kan hiervoor een hiërarchie creëren waarbij subtaken ondergebracht worden bij een hoofdtaak Om een dergelijke structuur te maken en te bekijken, kan je gebruik maken van de “outline buttons”: Om subtaken te maken: selecteer je de subtaken en klik je op OF kies je Project – Outline – Indent De subtaak springt in naar rechts en de taak erboven verandert in een hoofdtaak Om subtaken te zien of te verbergen kan je ook gebruik maken van de opties in het menu Project - Outline P. Couck - MS-Project

25 Mijlpalen definiëren Voeg “milestones” toe om kritieke punten of het einde van een fase aan te duiden: creëer een taak met “duration” gelijk aan nul. In de Gantt Chart wordt een milestone weergegeven als een diamant in plaats van een balk Tip: Om alle mijlpalen te zien: kies Project – “Filtered for: All Tasks” en kies “Milestones” Om het volledige project opnieuw te tonen, kies je “All Tasks” in de filterlijst P. Couck - MS-Project

26 MS-Project Resources toewijzen P. Couck - MS-Project

27 Resources Wie zal de taak doen ? Wat heb je nodig ? Voor elke taak van je project kan je resources toewijzen. bvb. de mensen die het werk zullen doen, het materiaal dat nodig is,… Wanneer zijn de resources beschikbaar ? Wanneer MS-Project ook kan rekening houden met de beschikbaarheid vd resources kan er een veel realistischere planning opgemaakt worden. Hoeveel zal het kosten ? Is dit bedrag aanvaardbaar ? Het toewijzen van resources aan taken heeft als bijkomend voordeel dat er aan kostenbeheer kan gedaan worden. Als je geen “resource information” ingeeft, dan houdt Project bij het plannen enkel rekening met de duurtijd en de “dependencies” van je taken P. Couck - MS-Project

28 Resource Pool De resource pool is de lijst van individuele resources en resource sets die aan je project werken. Een resource set is een groep resources met allen dezelfde kenmerken bvb. een schnoomaakploeg Afhankelijk van wat je wilt dat MS-Project voor je doet, vul je in: naam: als je wilt aangeven wie verantwoordelijk is voor een taak naam + maximum units beschikbaar (bvb. half-time) + working times: als je wilt rekening houden met de beschikbaarheid van de resources bij de planning naam + kostprijs: als je de kostprijs wilt berekenen van een project P. Couck - MS-Project

29 Resource pool creëren Je kan de Resource Sheet gebruiken om een lijst op te maken van “work resources” (=mensen + uitrusting) en “material resources” (=te consumeren materialen bvb. spijkers) kies View – Resource Sheet vul eventueel de initialen en de groep aan. Deze “groep” kan je later gebruiken om de lijst te filteren of te sorteren. in het veld “Type” geef je aan of het om een “work resource” of om een “material resource” gaat Bij “work resources geeft “Max units” het % van de tijd aan dat de resource maximum kan besteden aan het project. Als iemand aan meerdere taken toegewezen wordt, dan controleert dit veld de eventuele “overallocation”. Bij een “work resource” kan je normaal tarief, tarief voor overwerk of kost/gebruik invullen Bij “material resources” geef je een meetbare grootheid op bvb. “kg” bij “Material Label”, een standaardtarief of kost/gebruik Tip: kost voor het ganse project  Project – Project Information – klik op de knop Statistics P. Couck - MS-Project

30 Resources toewijzen Om een resource toe te wijzen aan een individuele taak: ga naar het veld resources in de Gantt Chart klik op de pijl van de keuzelijst selecteer een resource. De naam verschijnt ook naast de tijdbalkjes OF kies Tools – Resources – Assign Resources selecteer de naam geef op hoeveel units aan die taak zullen besteed worden klik op [Assign] P. Couck - MS-Project

31 Hoe plant MS-Project ? Duration x Units = Work
Berekeningen in MS-Project zijn gebaseerd op: duration: duurtijd van de taak units: percentage van zijn maximum beschikbare units dat iemand besteedt aan de taak work: de hoeveelheid tijd (in uren) die een resource besteedt aan de taak Gebruik de weergave Taakinvoer: View – More Views - TaskEntry Duration x Units = Work bvb. 3d x 100% = 24h (met 1d = 8h) P. Couck - MS-Project

32 Vaste duurtijd van een taak ?
Je kunt bvb. meerdere resources toewijzen aan één taak ga naar de kolom resources voor de betrokken taak kies Tools – Resources – Assign Resources selecteer de resource en klik op [Assign]. Er verschijnt een vinkje bij elke toegewezen resource Bij het toevoegen van een tweede resource houdt MS-Project de “work” of “effort” voor de taak gelijk en past de duurtijd aan . De berekening wordt bepaald door de constante hoeveelheid werk, het is een “effort driven task” Indien de taak echter een vaste duurtijd heeft en je wilt dus dat de totale hoeveelheid werk aangepast wordt en niet de “duration” dan vink je “effort driven” uit. P. Couck - MS-Project

33 Usage Views De “Resource Usage View” toont elke resource met zijn toegewezen taken. Zo kan je voor elke resource zien hoeveel werk hij aan een taak moet besteden. De “Task Usage View” toont een takenlijst met onder elke taak de toegewezen resources. P. Couck - MS-Project

34 Taakgegevens uitwerken
MS-Project Taakgegevens uitwerken P. Couck - MS-Project

35 De werktijden voor individuele taken aanpassen
Je gebruikt een taakkalender alleen wanneer de werktijden en vrije tijd voor een taak verschillen van die van projectkalender (zie slide 13) bvb. in het project komt een taak voor waarvan de uitvoering ‘s nachts kan plaatsvinden of een taak die in het weekend moet worden uitgevoerd Om een taak te laten plannen obv een andere kalender, maak je eerst de nieuwe kalender aan. kies Tools – Change Working Time en klik op [New] geef een naam aan de nieuwe kalender en breng de nodige verwijzingen aan Na het creëren van de nieuwe kalender moet je deze toewijzen aan de taak klik rechts op de taak en kies “Task Information” op het tabblad “Advanced” kies je bij “Calendar” de juiste kalender P. Couck - MS-Project

36 Taakafhankelijkheden aanpassen
Sommige taken kunnen niet onmiddellijk starten na de vorige. Er moet een zekere tussentijd, lag time, voorzien worden tussen einddatum van de predecessor en startdatum van de successor. dubbelklik op de linkpijl geef de lag time op Sommige taken kunnen reeds starten vooraleer de predecessor beëindigd is. Het effect is een soort overlapping tussen de twee taken, lead time. geef de lead time op als negatieve lag bvb. –2d Om details op te vragen van de predecessor en de successor: kies Window – Split (Task Form verschijnt) klik met RMK in het venster en kies “Predecessors & Successors” P. Couck - MS-Project

37 1 dag lag time 2 dagen lead time P. Couck - MS-Project

38 Taaktype wijzigen Planningsformule: werk = duur x eenheden
Elke waarde correspondeert met een taaktype. Het taaktype bepaalt welke van de drie waarden in de planningsformule constant blijft wanneer de andere twee veranderen …en u wijzigt Als het taaktype is… …dan bereknt Project opnieuw P. Couck - MS-Project

39 Het werk aan een taak onderbreken
Een “task split” is een onderbreking in de uitvoering van een taak bvb. omdat een “resource onbeschikbaar is gedurende een bepaalde periode Om een taak te splitsen: zorg ervoor dat je de tijdbalk van de taak op je scherm ziet kies Edit – Split Task ga met de muisaanwijzer naar de balk die je wilt splitsen. Het dialoogvenster toont je wanneer de split zal beginnen. klik links bij de juiste datum. Een onderbreking van 1 dag wordt ingevoerd versleep het rechterbalkje tot de juiste einddatum van de splitsing P. Couck - MS-Project

40 Vaste kosten invoeren De vaste kosten bestaan uit een vastgesteld bedrag dat voor een taak is gebudgetteerd. Dit bedrag blijft constant, ongeacht de tijd of inspanning die door de resources aan de voltooiing van de taak wordt besteed. bvb. reiskostenvergoedingen, montagekosten voor machines, vergunningen,… Toenamethode: Begin (Start), Einde (End), Tijdens project (Prorated) Instellen via View – Table: Entry - Costs P. Couck - MS-Project

41 Terugkerende taken Je kunt een taak terugkerend maken bvb. om een regelmatige projectvergadering toe te voegen selecteer de juiste rij kies Insert – Recurring Task en geef de naam van de taak geef het terugkeerpatroon op Om wijzigingen aan te brengen aan een terugkerende taak kies Project – Recurring Task Information Om de individuele taken te zien klik je op het plusteken bij de hoofdtitel P. Couck - MS-Project

42 Taakbeperkingen Soms moet er in de planning rekening gehouden worden met speciale richtlijnen of beperkingen, constraints, vaste datums voor individuele taken of voor een groep taken. bvb. datums vastgelegd in een contract, wettelijke regelingen,… Om een beperking op te leggen aan een taak kies Project – Task Information” – tabblad Advanced in de keuzelijst bij “Constraint Task” “Type” selecteer je het juiste type en geef je de datum in In de informatiekolom krijg je een speciaal icoon met een rode of een blauwe stip. Blauw betekent dat er een beperking is maar dat de planning waarschijnlijk niet in het gedrang zal komen; rood daarentegen betekent dat de beperking wel conflicten kan teweeg brengen in de planning. P. Couck - MS-Project

43 Soorten taakbeperkingen
Zo snel mogelijk: de taak zo vroeg mogelijk starten (standaard) Zo laat mogelijk: de taak zo laat mogelijk starten zonder dat de oplopende taken vertraging oplopen (standaard voor projecten die vanaf de einddatum worden gepland) Niet eerder beginnen dan: de taak begint niet voor een bepaalde datum Niet later beginnen dan: de taak begint niet na een bepaalde datum Niet eerder eindigen dan: de taak wordt niet voor een bepaalde datum voltooid Niet later eindigen dan: de taak wordt voor een bepaalde datum voltooid Moet beginnen op: de taak moet op een exacte datum beginnen Moet eindigen op: de taak moet op een bepaalde datum voltooid zijn P. Couck - MS-Project

44 Deadlines invoeren Als je bij een taak een deadline meegeeft dan zal er een indicator verschijnen als de taak gepland is na de deadline klik rechts op de taak en kies “Task Information” ga naar het tabblad “Advanced” en geef bij de deadline de datum in Let op: een deadline opgeven zal de planning niet beïnvloeden (in tegenstelling tot “constraints”). Het is enkel een manier om je te laten informeren dat de taak klaar zal zijn na de deadline P. Couck - MS-Project

45 Het kritieke pad bekijken
Het kritieke pad is de reeks taken die ervoor zorgt dat wanneer deze taken vertraging oplopen, de einddatum van het project wordt opgeschoven. View – More views – Detail Gantt (of via Project – Filtered – Critical) kritieke taken zijn rood, niet-kritieke taken blauw de dunne groene lijn en het getal ernaast geven aan wat de toegestane vertraging voor deze taak is Tip: wanneer een taak bvb. vertraagd is of opgesplitst, is het zinvol om de reden hiervan op te nemen in een notitie P. Couck - MS-Project

46 Resourcegegevens uitwerken
MS-Project Resourcegegevens uitwerken P. Couck - MS-Project

47 Kalender per resource Om de werktijden van een resource op te geven:
ga naar de Resource Sheet en selecteer de resource kies Project – Resource Information Tip: Je kan ook dubbelklikken op de resource Op het tabblad “Working Time” kan je de individuele kalender voor de resource opgeven. Aanvankelijk staat er een kalender identiek aan de “base calendar” die werd gedefinieerd bij het creëren van het project Let op de arcering en de onderstrepingen die speciale tijden aanduiden. P. Couck - MS-Project

48 speciale verlofdag voor de resource
gewijzigde werktijd voor de basiskalender P. Couck - MS-Project

49 Allocatieproblemen - 1 Een resource is overallocated wanneer er voor een bepaald tijdstip meer units zijn opgegeven dan het maximum aantal beschikbare units voor de resource Als bvb. een resource op eenzelfde tijdstip 2 taken krijgt toegewezen dan zal Project automatisch één van beide taken verplaatsen naar een ander tijdstip Om de 2 taken toch op hetzelfde tijdstip te plaatsen kun je tijdelijk het maximum aantal beschikbare units voor die periode aanpassen (bvb. meer personeel voorzien) klik dubbel op de resource in het tabblad General geef je de periode op en het aangepaste maximum aantal beschikbare units P. Couck - MS-Project

50 Allocatieproblemen - 2 Waar zie je o.a. overgealloceerde resources ?
kies Views – More Views – Resource Allocation en klik op [Apply] Overgealloceerde resources worden in het rood weergegeven in de “resource management”-werkbalk vind je de knop “Go to next overallocation” P. Couck - MS-Project

51 Overwerk Om overallocatie op te lossen kun je ook de hoeveelheid werk (“work”) verdelen in “regular work”, gepland gedurende working times, en “overtime work” ga naar de “Task Usage View” selecteer de taak activeer onderaan de “Task Form” kies Format – Details – Resource Work en geef het aantal uren overwerk op Na het toekennen van “overtime work” wordt het overige “work” als “regular work” gepland tijdens de “working times” P. Couck - MS-Project

52 Workload verminderen Een andere manier om overallocatie op te lossen is de workload te verminderen. Dit kan je op 3 manieren: verminder de “work” voor de taak. Let op: dit kan de kwaliteit van het werk beïnvloeden OF verminder het aantal toegewezen taken per resource OF voorzie een langere duurtijd voor een taak. Let op: dit kan de duurtijd van het project beïnvloeden waardoor bvb. de deadline niet meer gehaald wordt P. Couck - MS-Project

53 Overbezette resources herverdelen
Met een ververdeling worden de werkzaamheden van een resource aan een taak opgeschoven om zodoende de overbezetting op te lossen. Dit kan je doen door de begindatum van een toewijzing of een taak te vertragen of door het werk aan de taak op te splitsen Een herverdeling van de resources zorgt er vaak voor dat de einddatum van het project wordt opgeschort, tenzij je aangeeft dat dit niet moet gebeuren via menu Tools – Resource Leveling… P. Couck - MS-Project

54 P. Couck - MS-Project

55 Resultaat herverdeling
in Ganttdiagram groene balkjes (boven): geeft de planning van taken vóór de herverdeling weer blauwe balkjes (onder): geeft de planning na de herverdeling weer je kan de begin- en einddatums en de taakduur van voor de herverdeling opvragen door met de muisaanwijzer de groene balk aan te wijzen P. Couck - MS-Project

56 Taken uitstellen Hoever kun je een taak uitstellen zonder
een andere taak te beïnvloeden ? Dit hangt af van de “free slack” van de taak de einddatum van het project te beïnvloeden ? Dit hangt af van de “total slack” van het project Om een taak uit te stellen schakel over naar de Resource allocation view (More views) “slack” wordt onderaan weergegeven als een dunne lijn rechts van de balk van de taak in het veld “leveling delay” kun je de periode opgeven waarover de taak moet verschoven worden P. Couck - MS-Project

57 Toeijzingsgegevens uitwerken
MS-Project Toeijzingsgegevens uitwerken P. Couck - MS-Project

58 Een resourcetoewijzing vervangen
Mogelijke redenen: de resource die je in eerste instantie aan de taak toewees is niet beschikbaar, maar je wilt de taak niet uitstellen je wilt een dure resource vervangen door een goedkopere je wilt een minder goede resource vervangen door een betere je wilt een overbezetting handmatig oplossen P. Couck - MS-Project

59 Verschillende tarieven toepassen op toewijzingen
De begindatum van toewijzingen uitstellen Werklastbeschrijvingen op toewijzingen toepassen Het materiaalverbruik voor materiaalresources opgeven vaste verbruikswaarde: geeft aan dat er een constante hoeveelheid materiaal verbruikt wordt, ongeacht de duur van de taak waaraan de materiaalresource is toegewezen variabele verbruikswaarde: de hoeveelheid materiaal die wordt verbruikt hangt af van de duur van de taak zie voorbeeldoefeningen (Word-doc) P. Couck - MS-Project

60 Projectgegevens bekijken
MS-Project Projectgegevens bekijken P. Couck - MS-Project

61 Een andere “view” Je kan je projectgegevens bekijken in “task views” of in “resource views”. Sommige views zijn in tabelvorm, andere zijn grafisch, nog andere gerelateerd aan een tijdschaal Om de gegevens van je project op een andere manier te bekijken, kan je op verschillende manieren te werk gaan: Kies een andere view in de Weergavebalk OF kies View – More Views Kies View – Table indien je andere kolommen wilt zien in een view met een tabel. De veldnamen veranderen als je overschakelt van de ene tabel naar de andere Sommige views zoals de “Task Entry View” splitsen je venster in twee delen. Om opnieuw één venster te verkrijgen: kies Window – Remove Split P. Couck - MS-Project

62 Filteren Om MS-Project taken of resources te laten filteren kun je de AutoFilter gebruiken: kies Project – Filtered – AutoFilter Bij elke kolomkop verschijnt een pijl met een keuzelijst. Deze pijl wordt blauw voor elke kolom waarbij je een voorwaarde opgeeft. Je kunt ook gebruik maken van de standaardfilters: kies Project – “Filtered for” en kies een filter die onmiddellijk zal worden toegepast kies “More Filters” om nog meer standaardfilters te zien Om terug alle taken te zien: kies Project – Filtered for – All Tasks Kies een filter P. Couck - MS-Project

63 Sorteren en Groeperen Om een lijst te sorteren bvb. bij de Gantt Chart: kies Project – “Sort” en kies één van de mogelijkheden OF kies “Sort by…” om andere velden te gebruiken of op meerdere velden te sorteren Om een lijst te groeperen: kies Project – “Group by” en kies één van de mogelijkheden bvb. als je taken met eenzelfde duurtijd wilt bekijken. Om de groepering te verwijderen kies je Project – Group by – No Group Kies een groepering P. Couck - MS-Project

64 MS-Project Afdrukken P. Couck - MS-Project

65 Afdrukken Om de gegevens van een project af te drukken kan je vertrekken vanuit: een view OF één van de 22 voorgedefinieerde rapporten Bereid het afdrukken van je projectgegevens voor: kies de gewenste view en pas deze eventueel aan via de format-mogelijkheden kies File – Page Setup om marges, oriëntatie, kop- en voettekst en legende te bepalen. De view van waaruit je vertrekt, bepaalt grotendeels de opties die je kunt instellen Bekijk eerst het afdrukvoorbeeld: kies File – Print Preview Om het project af te drukken: kies File - Print P. Couck - MS-Project

66 Gantt Charts afdrukken
Let op het volgende bij het afdrukken van een Gantt Chart: enkel kolommen die volledig zichtbaar zijn op het scherm worden standaard afgedrukt de tijdschaal die je op het scherm ziet, wordt ook afgedrukt je kunt zelf pagina-eindes instellen selecteer de eerste rij van de volgende pagina kies Insert – Page Break Er zijn tevens een paar specifieke opties bij de Gantt Chart: kies File – Page Setup – tabblad View bepaal het aantal af te drukken kolommen druk “notes” af op een aparte pagina en vermijd blanco pagina’s P. Couck - MS-Project

67 Overzichtsrapporten Om de voorgedefinieerde rapporten te gebruiken:
kies View – Reports en dubbelklik bvb. op Overview. Deze categorie bevat taakgeoriënteerde overzichtsrapporten. dubbelklik op een rapport om een afdrukvoorbeeld te bekijken via Page Setup kun je oriëntatie, kop- en voettekst, marges,… aanpassen Gebruik: de Top-Level Tasks report om de belangrijkste fasen van een project te zien de Critical Tasks report om de kritische taken onder de “summary task” te tonen de Milestones report om de mijlpalen van je project weer te geven de Working Days report om de “base calendar” van het project af te drukken P. Couck - MS-Project

68 De voortgang van het project
MS-Project De voortgang van het project P. Couck - MS-Project

69 De voortgang versus het projectplan
Een project verloopt vaak anders dan gepland. Een taak kan meer tijd in beslag nemen, een resource blijkt onbeschikbaar, nieuwe taken moeten toegevoegd worden,… Om een project op te volgen, kun je vergelijken met de initiële planning zijnde de baseline. Deze baseline bewaar je het best op het opgenblik dat je planning in MS-Project klaar is en net vóór het project start. Kies Tools – Tracking – Save Baseline P. Couck - MS-Project


Download ppt "MS-Project Principes P. Couck - MS-Project."

Verwante presentaties


Ads door Google